Oproep: Doe mee aan onderzoek van de Open Universiteit

Onderzoekers van de Open Universiteit zijn op zoek naar jouw ervaringen tijdens het transitietraject. Zij willen een vragenlijst ontwerpen waarmee gemeten kan worden hoe goed iemand is opgewassen tegen situaties waar men mee geconfronteerd kan worden tijdens de transitie. Om een goede inschatting te kunnen maken welke problematische momenten er tijdens de transitie kunnen zijn, is jouw inbreng als ervaringsdeskundige van groot belang.

Ben je …

 • ouder dan 18 jaar?
 • op dit moment in transitie of heb je het transitietraject net afgerond?
 • begin september 2018 een hele dag beschikbaar (van 11.00 uur-16.00 uur)?

En…

wil jij jouw stem laten horen tijdens een bijeenkomst waarin wordt gebrainstormd over het onderwerp: Met welke lastige situaties worden transgenders geconfronteerd tijdens het transitietraject?

Meld je dan

alsjeblieft aan voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar maria.verbeek@ou.nl

Tijdens een bijeenkomst met andere transgenders, experts en behandelaars wordt er gebrainstormd over situaties waar transgenders tegen aan kunnen lopen tijdens de transitie en hoe zij daar mee omgaan. Op basis van de bevindingen zal de vragenlijst worden samengesteld. Hiermee kan in de toekomst de behandeling van transgenders in transitie gerichter worden ingezet.

De fase van transitie en een evenredige verdeling van transmannen en transvrouwen zijn criteria voor deelname aan de bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst wordt er voor koffie, thee en een lunch gezorgd. De reiskosten worden vergoed.  

Na de ontwikkeling van de vragenlijst wordt deze online getest. Je kunt aangeven of je, indien je niet wordt uitgenodigd voor de bijeenkomst, wel deel wilt uitmaken maken van het testpanel.

 

Read More

Boek: Nieuwe Namen, levensverhalen van transgender ouderen verschenen

Tijdens een interessant symposium is op 24 mei 2018 het eerste exemplaar van het boek ‘Nieuwe Namen’ overhandigd aan de schrijfster Eveline van de Putte.

Over het boek: De transgender ouderen van nu zijn de eersten die de mogelijkheid hadden een geslachtsaanpassende operatie te ondergaan. Eveline laat ze in haar boek aan het woord. Het zijn aangrijpende verhalen geworden, die laten zien hoezeer het nodig is dat de spotlights op de oudere transgender mensen worden gericht. Het boek is belangrijk omdat er zowel in onderzoek als in de media weinig aandacht is voor oudere transgender mensen. Transgender ouderen zijn, volgens een van de spreeksters, interessanter dan de transgender jongeren, omdat zij een levensverhaal te vertellen hebben. Het boek is te koop voor € 25,-, ISBN 9789078905912. Er zijn ook videoportretten van transgender ouderen gemaakt door Erik Alkema. Deze zijn binnenkort ook te zien op de website van Eveline.

Tijdens het symposium, wat overigens erg druk bezocht was, waren er muzikale bijdragen van Merel Moistra en Victoria False. Verder waren er diverse lezingen, filmportretten, oude tv-opnamen en een kwis. Alex Bakker sprak over over de geschiedenis van transgenders in Nederland. Geschiedenis waarin de transgender ouderen een hoofdrol hebben gespeeld. Thomas Wormgoor sprak over problemen die transgender ouderen op latere leeftijd kunnen hebben en wat er gedaan kan worden om die te voorkomen of aan te pakken.

Na de pauze volgde een interessant panelgesprek met Iris de Graaf (Transcafé), Evelien Keizer (Humanitas TransSupport), Dinah Bons (Trans United Nederland) en (TNN) over de veiligheid van transgender mensen in Rotterdam, transitieverlof en de toekomst van transgenders. Dit werd gevolgd door presentaties van Paula Vennix (vereniging ven Genderdiversiteit) en  Manon Linschoten (Roze 50+) in het kader van het boek Nieuwe Namen. Tot slot overhandigde Hentiëtte Faas (uitgeverij de Brouwerij) het eerste exemplaar van het boek ‘Nieuwe Namen’ aan Eveline. Eveline eindigde met een bespiegeling over het boek en dankwoorden. Tot slot was er een gezellige borrel. Al met al een geslaagd symposium.

Zie ook de reportage van Hart van Nederland.

Read More

Transvisie start nieuwe lotgenotencontact groep in Bergen op Zoom

Transvisie start op 12 juni 2018 een nieuwe groep in Bergen op Zoom, de BrabantseWal groep. Het is een zelfhulpgroep voor transgenders, transmannen en -vrouwen, zij die zoekend zijn en hun naasten.

De doelstelling van deze groep is om, door het met elkaar delen van onze kennis en ervaring, elkaar te versterken in het aanpassingsproces dat hoort bij het worden van wie je bent.

Heb je het gevoel dat je meer vrouw bent dan man, of meer man dan vrouw, of weet je het niet precies, dan kun je terecht bij onze BrabantseWal groep. Je ontmoet er mensen die hetzelfde ervaren als jij, die dezelfde gevoelens hebben en die vergelijkbare problemen tegenkomen. Je kunt jouw ervaringen delen met anderen en ervan leren, meer zelfbewust worden en steviger in je schoenen komen te staan.

Deze groep komt bij elkaar op iedere tweede dinsdag van de maand van 19.00 – 21.00 uur. Voor verdere info zie onze betreffende pagina op deze website .

Read More

Oproep: Nationaal onderzoek transgender & veiligheid, doe mee

TNN is een nieuw onderzoek gestart naar de veiligheid van transgender personen. Transgender personen worden opgeroepen een vragenlijst in te vullen. Met deze vragenlijst wil TNN de ervaring van transgender personen met  geweld in kaart brengen.  Ook als je géén geweld of discriminatie hebt  meegemaakt zijn jouw antwoorden van groot belang voor TNN!

Zie verder de website van TNN

Read More

Oproep: Doe mee aan het onderzoek naar de worsteling van transgenders met geloofsvragen

Wat maak je als gelovige transgender mee in je geloofsgemeenschap? Met welke geloofsvragen zit je persoonlijk in relatie tot je transgender zijn? Hoe gaat jouw kerk om met transgender mensen? Vertel je verhaal door deze enquête in te vullen!

DOE MEE AAN HET ONDERZOEK VAN JOLANDA NAAR DE WORSTELING VAN TRANSGENDER MENSEN MET GELOOFSVRAGEN!

Hoe?
– door de enquête in te vullen
– door de vragenlijst te delen in je netwerk

Zie: https://www.survio.com/survey/d/transgender-en-geloof-ond

 

Read More

Zorg voor transgenders verbeteren met microdata

Heeft de hormoonbehandeling die transgenders ondergaan gevolgen voor de gezondheid? Hoe zit het met borstkanker? En met botbreuken? Christel de Blok en Chantal Wiepjes, arts-onderzoekers bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam, onderzoeken dat. Ze maken daarbij gebruik van microdata van het CBS.

Lees hierover de uitgebreide artikelen op de website van het CBS en op de website van het VUmc.

 

 

Read More

Themamiddag transgender ouderen donderdag 21 juni 13.30 tot 17.00

Themamiddag transgender ouderen op donderdag 21 juni van 13:30 tot 17:00

https://www.facebook.com/events/581543262219637/

COC Midden-Nederland, Art.1 Midden Nederland, Patiëntenorganisatie Transvisie en Paula Vennix organiseren tijdens het Midzomergracht festival het evenement ‘Themamiddag Transgenderouderen’ voor transouderen, professionals zorg en welzijn en overige geïnteresseerden. Met het evenement willen zij ruimte geven om ervaringsverhalen te delen, waarmee professionals aan de slag kunnen om hun dienstverlening te verbeteren en hun sensitiviteit t.a.v. transpersonen te verhogen. Op het programma o.a. de film TransAnders, een lezing van Paula Vennix en aandacht voor het boek ‘Nieuwe Namen, transgenderouderen in beeld’ van Eveline v/d Putte.

Dit evenement kan worden gerealiseerd door een financiële bijdrage van het Kees van den Berg fonds.

Read More

Patiëntenorganisatie Transvisie herdenkt bij Homomonument in Amsterdam

Vanavond werden bij het het Homomonument bij de Westerkerk in Amsterdam de LHBT slachtoffers herdacht die werden vervolgd om hun seksuele geaardheid en genderidentiteit. De voorzitter van Transvisie, Lisa van Ginneken, heeft samen met Brand Berhouwer, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland, een krans gelegd. Naast de kransleggingen waren er toespraken en muziek.

 

Read More

Genderpoli VUmc op sommige dagen op andere plaats op de eerste verdieping

De genderpoli werkt op proef in de maand mei op maandag, woensdag en vrijdag op poli N. Dat is direct naast de prikpoli, ook op de 1e verdieping. Als de proef bevalt, dan zal op termijn de genderpoli zich daar definitief vestigen, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Op dinsdag en donderdag zitten ze op de gewone plek bij poli K. Zie ook de website van het genderteam.

(ter info: Poli N was voorheen de poli Dermatologie. Vanwege de samenwerking met AMC is Dermatologie verhuisd naar het AMC. Op Poli N zit voorlopig nog wel de afdeling Allergologie, maar die gaan (na een verbouwing aldaar) ook naar AMC toe).

Read More

Viva zoekt transgender persoon voor reportage

Ben jij een transgender persoon (20-35 jaar?), ga je binnenkort beginnen met je transitie en wil je daarover vertellen én laten zien wat er met je gebeurt? Wij van VIVA zijn op zoek naar iemand die we kunnen volgen in zijn/haar proces. We zijn vooral benieuwd tegen welke problemen, obstakels, gevoelens en vooroordelen je aanloopt. Ongeveer eens in de maand word je gefotografeerd en geïnterviewd voor een mooie reportage in VIVA. Interesse? Mail naar beeldredactie@viva.nl

Read More

SP stelt kamervragen over de extreme wachtlijsten in de transgenderzorg.

De SP heeft kamervragen gesteld over de extreme wachttijden in de transgenderzorg, waardoor kinderen veel te laat in aanmerking komen voor goede zorg. Dit naar aanleiding van ons statement over die lange wachtlijsten in de transgenderzorg.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z07619&did=2018D26213

Zie voor het statement https://www.transvisie.nl/statement-transvisie-zorg-transgenderkinderenjongeren-komt-laat/

 

Read More

Transvisie ziet vooralsnog af van collectieve claim over vergoedingen buitenlandoperaties

Transvisie heeft onderzocht of het mogelijk is een collectieve claim (collectieve juridische procedure) te starten voor transmensen die problemen hebben met hun zorgverzekeraar n.a.v. een operatie in het buitenland.

Transvisie heeft na uitgebreid overleg met enkele juridische adviseurs besloten dat het geen zin heeft op basis van de zaak tegen Ditzo Verzekeringen (zie ons eerdere nieuwsbericht) een collectieve claim tegen één of meerdere zorgverzekeraars te starten. Een collectieve claim zou inhouden dat Transvisie naar de rechter zou stappen namens meerdere transpersonen die problemen hebben gehad met hun zorgverzekeraars. Specifiek gaat het dan om personen die een te lage vergoeding hebben ontvangen voor een operatie in het buitenland. Hoewel Transvisie interesse heeft getoond in een collectieve claim, wegen de kosten helaas niet op tegen de baten:

 • Bij een collectieve claim moet er sprake zijn van gelijksoortige claims. Aan dit criterium lijkt voldaan wanneer we het hebben over de hoogte van de vergoedingen voor operaties in het buitenland, maar de werkelijkheid is complexer. De polisvormen kunnen bijvoorbeeld verschillen, net als de gebruikte declaratiecode en (kosten van) de gewenste arts. Het bundelen van individuele claims is moeilijk, omdat ze juridisch niet snel  genoeg op elkaar lijken. Dat zou anders zijn wanneer een groep personen dezelfde polisvorm, declaratiecode en arts heeft, maar dan ontstaat het volgende probleem. Conclusie de individuele claims verschillen te veel om ze te bundelen.
 • De groep personen die deel zou kunnen nemen aan de procedure is beperkt. Dit hangt samen met het vorige vereiste. Indien Transvisie een collectieve claim zou instellen, kunnen alleen diegenen meedoen van wie de claims voldoende op elkaar lijken. Bovendien zou een collectieve claim per zorgverzekeraar apart moeten worden ingesteld. De kosten voor de procedures zouden hierdoor snel oplopen, terwijl maar een kleine groep hiermee zou worden geholpen. Conclusie de groep ‘gelijke gevallen’ is te klein.
 • Een collectieve claim kan helaas niet worden gebruikt om schadevergoeding te vorderen. Hooguit kan het bedrag wat ten onrechte niet door een verzekeraar is vergoed worden gevorderd. De omvang van de vergoeding staat echter niet op voorhand vast en kan tegenvallen. Bovendien kan de claim ook worden afgewezen. De kleine groep transpersonen die we zouden helpen, zou dus mogelijk maar een beetje of zelfs niets krijgen! Conclusie de eventueel toegewezen vergoeding is mogelijk te laag.
 • Ten slotte zou voor het instellen van een collectieve claim waarschijnlijk een aparte stichting opgericht moeten worden en moet die stichting door meerdere mensen bezet worden. Ook hieraan zijn hoge kosten verboden en die kosten zouden door de deelnemers en/of Transvisie zelf moeten worden gedragen. Gezien de beperkte vergoeding, kunnen die kosten hoger uitvallen dan de mogelijke opbrengst als de collectieve actie wordt toegewezen. Conclusie de organisatorische kosten zijn te hoog (geen evenwicht kosten en baten).

Vooralsnog ziet Transvisie daarom geen mogelijkheid tot het instellen van een collectieve claim. Wil je naar het buitenland voor een operatie? Zorg dan in ieder geval dat je ruim van tevoren een rechtsbijstandsverzekering afsluit, zodat je aanspraak kunt maken op individuele juridische bijstand tegen je zorgverzekeraar. Zie ook onze tips op onze pagina ‘Zorgverzekering‘ en dan nog met name de tips op het tabblad ‘operatie in buitenland’.

Deze informatie wordt mogelijk in de loop van dit jaar verder uitgebreid.

Read More

Oproep: modellen gezocht voor fotografieproject

Milan Gies werkt als zelfstandig beeldend kunstenaar/portretfotograaf. Voor een nieuw fotografieproject is Milan op zoek naar transgenders en/of mensen die zoekende zijn naar hun genderidentiteit, die door Milan geportretteerd willen worden.

Milan houdt zich in de fotografie vooral bezig met mensen die zich om de één of andere reden buiten de maatschappij voelen staan, bijvoorbeeld omdat zij niet voldoen aan een standaard schoonheidsideaal, worstelen met psychische problemen, of zich op een andere manier ‘anders’ voelen. Door deze mensen te fotograferen, wil Milan laten zien hoe mooi diversiteit is. Ook wil Milan laten zien hoe belangrijk het is om als mensen onze kwetsbaarheid te tonen, zodat we elkaar kunnen vinden en ontmoeten in onze gedeelde menselijkheid. Milan vindt het belangrijk om gedurende een wat langere tijd met mijn modellen te werken, zodat een relatie kan ontstaan en zij zich op hun gemak voelen. Op deze manier probeert Milan in de portretten ‘de mens in alle kwetsbaarheid’ te laten zien. Voor meer informatie over Milan en een deel van het werk zie de website: http://www.milangies.com. 

Wil je meer weten? Milan geeft je graag mondeling nog wat meer informatie. Tel: +31 6 22900711, E-mail: info@milangies.com

Read More

Op 1 juni 2018 opent PsyTrans-De Vaart een nieuwe vestiging in Almere

Het laatste nieuws bij PsyTrans – De Vaart is dat zij op 1 juni een nieuwe vestiging opent in Almere. Vanaf dat moment wordt ook zorg aan transgender personen in Almere geboden. Geïnteresseerden kunnen zich al eerder aanmelden voor een intake in Assen, waarna dan een behandeling in Almere mogelijk is vanaf 1 juni. Zie voor meer informatie de website van PsyTrans – De Vaart.

Read More

Overleg op het ministerie over de transgenderzorg en de extreme wachtlijsten

Vanmiddag heeft onze voorzitter Lisa van Ginneken  namens Transvisie (letterlijk en figuurlijk) op hoog niveau overleg gevoerd bij het Ministerie van VWS.

foto van Patiëntenorganisatie Transvisie.

Het ministerie roept elk half jaar zorgaanbieders in de transgenderzorg en zorgverzekeraars bij elkaar voor bestuurlijk overleg.

Natuurlijk stonden ook deze keer de extreme wachttijden centraal. Ook is gesproken over problemen die zorgaanbieders ervaren met de financiering van uitbreiding van capaciteit en/of samenwerking.

Lisa heeft een krachtig en met cijfers onderbouwd pleidooi gehouden dat we het nooit redden om de wachttijden terug te dringen als men alleen maar probeert om capaciteit toe te voegen. De bestaande capaciteit moet veel beter benut worden door minder tijd te besteden aan controles en gesprekken waarvan totaal niet vaststaat dat die helpen om een betere beslissing te nemen over behandeling. De productiviteit moet en kan omhoog door een snellere diagnostiek en indicatiestelling! Het  pleidooi maakte indruk, bij iedereen en met name bij de zorgverzekeraars. Nu hopen dat men buiten de kaders gaat denken en met concrete oplossingen komt om elkaar verder te helpen.

Belangenbehartiging is een proces van goed onderbouwd steeds opnieuw je punt maken en druk blijven uitoefenen tot er iets beweegt. Vandaag is dat weer gedaan.

Read More

Aanpassing standpunt Transvisie t.a.v. de leeftijdsgrens in de Transgenderwet

Op 19 januari 2018 hebben we een nieuwsbericht gepubliceerd over de evaluatie door het WODC van de Transgenderwet van 1 juli 2014 en het rapport wat daarover is uitgebracht aan de minister. In deze evaluatie is ook gekeken naar de leeftijdsgrens voor jongeren. Deze staat in de wet op 16 jaar. Transvisie was tijdens het interview over de evaluatie van de wet van mening dat deze leeftijdsgrens gehandhaafd zou moeten blijven. COC, TNN en NNID pleiten voor het afschaffen van de leeftijdsgrens. Beide meningen zijn in het rapport opgenomen.

Op 11 april 2018 heeft Transvisie een brief geschreven aan de minister waarin ze haar standpunt bijstelt naar 14 jaar met de volgende motivering: ‘Door een recente wijziging in het medische protocol voor de behandeling van jongeren bij het VUmc is voor ons de balans in alle voors en tegens verschoven. Daarom stellen wij ons nu op het standpunt dat het wenselijk is om de minimum leeftijd omlaag te brengen, en wel naar 14 jaar. De wijziging in het medische protocol bestaat eruit dat onder bepaalde voorwaarden jongeren vanaf 15 jaar cross-sekse hormonen kunnen krijgen. Voorheen was dit 16 jaar. Onder invloed van de cross-sekse hormonen verandert het uiterlijk richting het gewenste geslacht dusdanig dat registratie op het oude geslacht verwarrend en ongewenst is‘.

Transvisie heeft de minister gevraagd dit aangepaste standpunt mee te nemen in zijn overwegingen.

Geïnteresseerd in de volledige brief? Deze is hier te downloaden.

 

Read More

Psycho Informa Instellingen failliet verklaard

Gisteren bereikte ons het bericht dat de Psycho Informa Instellingen BV failliet is verklaard. Onduidelijk is nog wat de invloed hiervan is op de begeleiding van de cliënten van deze instelling en voor de ca. 130 transgender mensen die hier worden begeleid. Zodra we daar meer duidelijkheid hebben zullen we hierover berichten op onze website. Tot die tijd kunnen cliënten met vragen zich wenden tot de curator mr. A.Y. Kroll, telefoonnummer 0172-442417.

Zie ook het bericht op de site voor curatoren en het artikel in het AD van 11 april 2018.

 

Read More

Steun minister voor de begeleiding van transgenders naar de arbeidsmarkt

Uit onderzoek van het sociaal cultureel planbureau komt naar voren dat de positie van transgender mensen op de arbeidsmarkt slecht is. Ze zijn veel vaker werkeloos en als ze werken verdienen ze gemiddeld veel minder.  Om die reden hebben een aantal gemeenten en het UWV regelingen getroffen om transgender mensen extra hulp te bieden op de arbeismarkt. Nu volgt ook de rijksoverheid. Met de steun van de minister van emancipatie zaken kunnen de komende drie jaar transgender mensen via Transgender Netwerk Nederland (TNN) en GenderTalent extra hulp krijgen op de arbeidsmarkt.  Dit geldt ook voor mensen werken en bijvoorbeeld laagbetaald werk doen of onder hun kunnen werken.

 

Voor meer informatie zie de website van TNN

Read More

Transvisie brengt NZA in actie op wachttijden

De wachttijden in de transgenderzorg zijn dramatisch. Dat is bekend. Half februari van dit jaar besprak Transvisie de situatie met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) en verzocht om hulp. De NZA bleek zeer welwillend om ons te helpen binnen de mogelijkheden die ze daar voor hebben. Ons verzoek om hulp hebben we formeel in een brief (brief-transvisie) verwoord.

Naar aanleiding van onze brief en het gesprek heeft de NZA besloten:

 • de transgenderzorg op te nemen in het Actieplan wachttijden in de zorg. Dit zorgt er voor dat de situatie meer bestuurlijke en politieke aandacht krijgt. De NZA rapporteert namelijk regelmatig over de voortgang in het actieplan, zoals begin dit jaar. Zie een bericht uit mei 2017 en een bericht uit januari 2018 hierover. De komende tijd zal NZA in overleg met Transvisie concretiseren hoe de transgenderzorg een plek in dit actieplan krijgt.
 • de betrokken partijen bijeen te vragen voor bestuurlijk overleg met de voorzitter van de NZA. Dit klinkt wat ambtelijk, maar is een goede gelegenheid om krachtige acties af te spreken.

De NZA heeft dit onlangs per brief (reactie-nza) aan ons bevestigd.

Wij zijn erg blij met dit resultaat. Deze bestuurlijke druk brengt en houdt partijen hopelijk in beweging. Natuurlijk brengt bestuurlijke druk op zichzelf geen oplossingen. Daarvoor moet je concreet met elkaar aan de slag.

Daarom heeft Transvisie de rol op zich genomen om als een ketenregisseur te proberen met de zorgaanbieders concrete stappen tot verbetering te zetten. Op 16 januari j.l. hadden we daarover voor het eerst overleg met VUmc (ook namens UMCG) en zo goed als alle gespecialiseerde GGZ instellingen en/of psychologenpraktijken. Begin april komt deze groep voor een tweede keer onder leiding van Transvisie bij elkaar.

Dat Transvisie nu dat proces trekt, wordt door de zorgaanbieders als positief gezien. Tegelijk is dat een rol die we zonder financiële middelen niet lang kunnen vervullen. Helaas zag de NZA geen mogelijkheden ons hierin te helpen. Overleg met het Ministerie van VWS heeft op dat punt ook nog geen resultaat gebracht.

PS: Transvisie is nog op zoek naar een fondsenwerver. Kijk op onze vacaturepagina.

Read More

Statement Transvisie: Zorg voor transgender kinderen komt veel te laat

De transgenderzorg in ons land zit volledig op slot. De medische behandeling van het VUmc zit verstopt achter enorme wachttijden: 60 weken voor kinderen en adolescenten en 75 weken voor volwassenen. Voor volwassenen zijn er nog een paar mogelijkheden om zorg buiten het VUmc te krijgen. Voor kinderen en adolescenten zijn die er niet. Voor hen is het VUmc op dit moment de enige plek in Nederland waar ze terecht kunnen. Het jeugdjournaal heeft onlangs aandacht aan dit probleem besteed en ook Transvisie om een reactie gevraagd. De uitzending is terug te zien de website van het Jeugdjournaal. Ook de website van de NOS is hier aandacht aan besteed.

Transvisie ontvangt over dit probleem regelmatig noodkreten van wanhopige ouders en jongeren. Tijdens de lange wachttijden staat de ontwikkeling van het kind of de jongere vaak stil, met als risico dat die achterstand later moeilijk in te halen is. Als de puberteit het laatste zetje is geweest om medische hulp bij het VUmc te zoeken, dan is het zelfs al te laat. Door de extreem lange wachttijden én de langdurige diagnostiek en indicatiestelling die daarop volgt, duurt het namelijk bijna twee jaar voordat er puberteitsremmers voorgeschreven kunnen worden. Door de puberteit zal in die periode het lichaam ingrijpend veranderen. Dit vooruitzicht is traumatisch voor het transgender kind. Al die veranderingen moet je later met ingrijpende operaties en behandelingen weer ongedaan maken en bij sommige veranderingen kan dat niet eens. Essentiële zorg komt dus te laat.

Daarom doet Transvisie een klemmend beroep op de zorgverleners om dit probleem op te lossen. In de psychische zorgstandaard hebben zorgverleners en Transvisie vorig jaar met elkaar afgesproken dat een wachttijd van meer dan 13 weken voor medische behandeling niet aanvaardbaar is. Recente capaciteitsuitbreidingen zijn onvoldoende gebleken om de wachttijden überhaupt naar beneden te krijgen, laat staan in de buurt van de 13 weken. Capaciteitsuitbreiding blijft nodig, maar volgens Transvisie is het anders organiseren van de zorg de echte oplossing. Recent heeft Stepwork met enkele endocrinologen voor volwassenen afgesproken dat deze nu ook 17 jarigen gaan behandelen. Het is dit soort buiten-de-kaders-denken dat nodig is. Maar dan op veel grotere schaal.

Volgens Transvisie is een combinatie van de volgende maatregelen nodig:

 1. De diagnostiek en indicatiestelling moet gefaseerd en op maat: namelijk niet uitgebreider dan nodig is voor de eerstvolgende stap in de behandeling. De behandeling met puberteitsremmers is omkeerbaar en bedoeld om in alle rust de gendergevoelens en wensen van het transgender kind te onderzoeken. Die puberteitsremmers moeten voorgeschreven kunnen worden na een veel beknopter onderzoek dan nu het geval is. Op een vergelijkbare manier kan dan later de hormoonbehandeling geïndiceerd worden.
  We moeten af van het idee dat er één allesomvattende indicatiestelling moet plaatsvinden voordat er om het even welke zorg geleverd wordt. Niet een allesomvattend groen licht vooraf, maar stap voor stap behandelen met de vinger aan de pols. Zodat het licht op rood gezet kan worden wanneer dat nodig blijkt om problemen te voorkomen.
 2. Het VUmc moet de hoogste prioriteit geven aan het verspreiden van kennis. Kinderendocrinologen uit diverse ziekenhuizen moeten opgeleid worden en supervisie krijgen, zodat ze hun eerste stappen in de transgenderzorg met vertrouwen kunnen zetten en het transgender kind en de ouders kunnen vertrouwen op de kundigheid van de arts. Niet alleen voor nazorg, maar ook voor puberteitsremming en later het instellen van de hormoonbehandeling.
 3. Er moet meer gebruik gemaakt worden van al bestaande ‘voorkennis’ bij artsen buiten de transgenderzorg. Denk aan de vele artsen die de afgelopen jaren tijdens hun opleiding een periode hebben meegelopen in de genderteams van VUmc en LUMC. Deze artsen moeten, met de eerder genoemde opleiding, een snelle start kunnen maken in het bieden van transgenderzorg vanuit hun eigen ziekenhuis. Zij moeten daarom actief benaderd worden door het VUmc.
  Daarnaast schrijven algemene kinderendocrinologen al jarenlang puberteitsremmers voor bij kinderen die extreem vroeg in de puberteit raken. Deze artsen hebben de medische deskundigheid die nodig is om dit ook voor transgenderpubers te gaan doen. Zij kunnen per direct met de decentrale gespecialiseerde GGZ ketenzorg aanbieden als het gaat om puberteitsremming.
 4. Het VUmc en de decentrale gespecialiseerde GGZ moeten doorgaan met het werven en opleiden van psychologen die transgenders kunnen begeleiden en diagnosticeren. Liever op korte termijn minder behandelen en meer nieuwe collega’s opleiden, zodat daarna echt stappen gemaakt worden met het terugdringen van de wachttijden.
 5. Gemeenten moeten in de zorgovereenkomsten beperkingen opheffen in aantallen transgender kinderen dat behandeld kan worden door de decentrale gespecialiseerde GGZ.
 6. Zorgverzekeraars moeten vergoeding beschikbaar stellen voor perifere kinderendocrinologen die transgenderzorg willen bieden.

Deze maatregelen zijn niet alleen voor de zorg voor transgender kinderen en -adolescenten nodig, maar ook voor de transgenderzorg voor volwassenen. De afgelopen maanden heeft Transvisie constructief contact gehad met de academische centra en de gespecialiseerde GGZ om samen maatregelen in gang te zetten. Dat was een hoopgevende stap. Maar hoop doet niet vanzelf leven. We kunnen een duwtje in de rug vanuit de overheid en toezichthouders goed gebruiken. Transvisie zou graag zien dat we met zijn allen nu doorpakken en de Nederlandse transgenderzorg – ooit toonaangevend in de wereld – een stevige plek in de 21e eeuw geven. Moderne en flexibele transgenderzorg anno nu.

Transvisie vraagt voortdurend bij overheid en politiek om aandacht voor deze nijpende situatie en zal met dit statement  opnieuw ook Tweede kamerleden benaderen.
Voetnoot:  Transvisie adviseert ouders en jongeren die nu op de wachtlijst staan om psychologische begeleiding te zoeken buiten het VUmc. Er zijn meerdere gespecialiseerde GGZ instellingen verspreid door het land. Ook kan het contact met andere transgender kinderen en jongeren en ouders in onze lotgenotengroep tot steun zijn.

 

 

Read More

Sophie Schers en Corinne van Dun gekozen in de gemeenteraad van Utrecht

Supergoed verkiezingsnieuws. Sophie Schers van GroenLinks Utrecht heeft 927 voorkeurstemmen gekregen en Corine van Dun van D66 Utrecht 513 voorkeurstemmen. Zij komen beide in de Gemeenteraad Utrecht

Het is nog afwachten wat er uit de onderhandelingen komt maar met Groenlinks en D66 als grootste partijen in Gemeente Utrecht is de kans toch wel heel groot dat deze partijen ook wethouders gaan leveren.

Transvisie feliciteert Sophie en Corine. Onze samenwerking met hen vanuit hun betrokkenheid bij TNN geeft ons het vertrouwen dat ze transgenders goed zullen vertegenwoordigen in Utrecht.

Weten wie Sophie en Corinne zijn. Zie deze twee filmpjes van TNN

en

 

 

 

Read More

Nieuwsbrief maart 2018

 
In deze nieuwsbrief zijn weer veel interessante onderwerpen opgenomen. Dit keer zijn de onderwerpen voor een deel terug te voeren op de onderwerpen ‘gender’, ‘genderidentiteit’ en ‘genderdiversiteit’ en hoe we in onze maatschappij met deze onderwerpen om gaan. Ook het lezen waard zijn de artikelen over de beleidswijzigingen bij het VUmc, de stand van zaken subsidie borstvergroting, de psychische zorgstandaard, en de actualiteit rond wachttijden.
Read More

Oproep: Onderzoek open universiteit

De open universiteit zoekt transgender mensen voor een onderzoek naar zelfstigmatisering.

Dit is wat ze daar zelf over zeggen.

‘Transgenders hebben vaak te maken met discriminatie, vooroordelen en stigma’s vanuit de samenleving. Dit kan invloed hebben op het zelfbeeld van transgenders. Wij (de universiteit) nodigen u daarom graag uit om mee te doen aan een onderzoek naar zelfstigmatisering. De kennis over (zelf)stigmatisering kan ermee worden vergroot, en uw deelname kan eraan bijdragen om de hulpverlening aan transgenders te verbeteren. Het wordt zeer gewaardeerd als u meedoet.  Het onderzoek wordt uitgevoerd door de vakgroep Klinische Psychologie van de Open Universiteit.                

Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de mate waarin  zelfstigmatisering een rol speelt, welke gevolgen dit kan hebben en op welke manieren ermee wordt omgegaan. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in de rol van spiritualiteit en religie, en of dit effectieve manieren zijn om met zelfstigmatisering om te gaan. Meedoen aan het onderzoek is volledig anoniem en ook vrijwillig. Met uw deelname geeft u toestemming tot het anoniem gebruik van de gegevens. Deze gegevens zijn niet tot u te herleiden. U kunt overigens op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen stoppen met het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die u via internet kunt invullen. Dit zal ongeveer 25 minuten van uw tijd in beslag nemen. Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u hiertoe de onderzoeker per email benaderen (n.dereus@vumc.nl). Mocht u na het invullen van de vragenlijst behoefte hebben aan gesprek erover, dan kunt u via email contact opnemen met de onderzoeker of met de hoofdonderzoeker van het onderzoek, Dr. Mark Hommes. Als u te zijner tijd een samenvatting van de resultaten wilt ontvangen kunt u dit via email aan de onderzoeker laten weten. Uw emailadres zal na correspondentie worden verwijderd uit ons bestand. Om de vragenlijst te kunnen invullen dient u op uw tablet, laptop, mobiel etc. de volgende adresregel in te voeren:

bit.ly/stigmatisering NB vragenlijst sluit per 1 juni 2018

Klik daarna op ‘enter’. U komt dan direct in het onderzoek. Wij stellen het erg op prijs als u uw connecties binnen het netwerk van transmensen op dit onderzoek wilt attenderen.               

Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

Vriendelijke groet,

Drs. Nico de Reus  Onderzoeker
n.dereus@vumc.nl

Dr. Mark Hommes Supervisor
mark.hommes@ou.nl”

 

Noot van de redactie: Hoewel dit onderzoek lijkt op dat van de Erasmus, is het een ander onderzoek.

Read More

Oproep: Doe mee aan het Erasmus Transgenderonderzoek 2018

Ben jij jouw genderidentiteit aan het ontwikkelen of heb jij jouw transitie al achter de rug? In beide gevallen wil een student aan de Erasmus Universiteit je graag uitnodigen om een vragenlijst in te vullen over je leven als (ontdekkende) transgender. Hierdoor help jij mee om de wetenschappelijke kennis over genderdysforie te vergroten. Vanwege de respons tot nu toe op dit onderzoek worden vooral transvrouwen gevraagd om te reageren.
Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 10 tot 30 minuten en is geheel anoniem en vrijblijvend. Heb je vragen of opmerkingen dan kun je mailen naar dit e-mailadres.

Ga naar onderstaand webadres om mee te doen!
(Doorgifte aan transgender-lotgenoten wordt zeer gewaardeerd)

erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0vTvibbjhIHPdxr

 

Noot van de redactie: Hoewel dit onderzoek lijkt op dat van de Open Universiteit, is het een ander onderzoek.

Read More

‘Hij is een Zij’ deelneemster Eveline wint rechtszaak verzekeraar over vrije artsenkeuze

Eveline van den Boom, oud-voorzitter van Transvisie en oud-deelneemster van het KRO-NCRV programma “Hij is een Zij”, heeft de rechtszaak tegen haar verzekeraar Ditzo (onderdeel van ASR) gewonnen. Inzet van het geschil was de weigering van de verzekeraar om het volledige bedrag van de geslachtsbevestigende operatie te betalen. Eveline koos ervoor deze ingreep in het Thailand te laten doen, vanwege de aanwezigheid van gespecialiseerde klinieken met goede nazorg. Nederland kent geen klinieken die uitsluitend transgender operaties uitvoeren.

Verzekeraar Ditzo besloot echter om maar een deel van het bedrag te vergoeden. Dit terwijl ze in haar campagnes hoog opgaf over vrije artsenkeuze. De verzekeraar ging uit van een gemiddelde vergoeding op een bepaalde zorgcode, terwijl de meeste ziekenhuizen geen genderbevestigende operaties uitvoeren. De rechter haalde hier een streep doorheen en stelde Ditzo in het ongelijk. Eveline maakt de zaak tevens aanhangig bij de Reclame Code Commissie, om ook op die manier het onterecht claimen van een vrije artsenkeuze door verzekeraars aan banden te leggen.

​Transvisie is blij met de uitspraak van de rechter en roept op tot een structurele oplossing. Uit een eerder uitgevoerde inventarisatie van Transvisie bleek de situatie van Eveline niet uniek: verzekeraars werken allemaal met verschillende, niet-marktconforme tarieven als grondslag voor vergoeding. Dat leidt tot willekeur en te lage vergoedingen, variërend van €3.000,- tot €10.000,-. Transvisie vindt het onacceptabel dat transgenders op dit moment alleen via de rechter de vergoeding kunnen krijgen, die hen de keuzevrijheid geeft waar ze recht op hebben​.

Deze recente uitspraak maakt bezwaar aantekenen bij de verzekeraar wellicht iets kansrijker. Transvisie adviseert transgenders die in het buitenland geopereerd willen worden om:

 1. Vooraf toestemming aan te vragen voor zorg. In de meeste gevallen wordt deze gehonoreerd, alleen tegen een veel te laag bedrag.
 2. Bezwaar aan te tekenen tegen het te lage bedrag. Verwijs hierbij naar bovenstaande uitspraak van de rechter in de zaak tegen Ditzo. De belangrijkste lessen uit de uitspraak zijn als volgt:
  1. Controleer altijd of de verzekeraar DBC-code 990004044 en/of declaratiecode 15D197 als grondslag voor de vergoeding noemt. Is dit niet het geval? Vraag of de verzekeraar alsnog die code wil wijzigen. Een andere code kan ten onrechte tot een lagere vergoeding leiden.
  2. Verzekeraars zijn in het geval van een restitutiepolis niet vrij in het vaststellen van het marktconforme tarief, maar dienen de in redelijkheid passende zorgkosten te vergoeden (art. 11 Zorgverzekeringswet en art. 2.2 lid 2 onder b van het Besluit Zorgverzekering). De Rechtbank haalt een bindend advies van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ) van 2 maart 2016 (bindend-advies-gcz02-maart-2016skgz201501971). Om te bepalen of het marktconform tarief van de zorgverzekeraar realistisch is, kan dit tarief volgens paragraaf 4.4 van het advies vergeleken worden met de passantentarieven. De Rechtbank vergelijkt enkel de tarieven van het VUmc en UMCG, wat logisch is aangezien er in Nederland geen andere ziekenhuizen zijn die een vaginaplastiek uitvoeren. De conclusie luidt dat het passantentarief van circa €12.300 dat het UMCG in 2016 hanteerde als marktconform moet worden beschouwd. In 2018 bedraagt het passantentarief voor het VUmc €15.000 en voor het UMCG €12.848,31 (passantentarieven-dbc-code-15d197-umcg-vumc) wat neerkomt op een gemiddeld passantentarief van €13.924,16. De vergoeding die een verzekeraar toezegt voor een operatie in het buitenland zou daardoor tussen de €12.848,31 en €15.000 moeten uitkomen. Indien de berekening alsnog lager uitvalt zijn er mogelijk andere tarieven in de berekening betrokken. Vraag daarom altijd aan de verzekeraar of met meer tarieven dan alleen die van het VUmc en UMCG is gerekend en zo ja, waarom.
  3. Het marktconforme tarief kan bij een naturapolis mogelijk lager uitvallen, maar dient op zijn minst 75-80% van het marktconforme tarief te bedragen, wat neerkomt op circa €10.000.

De komende tijd zal Transvisie meer publiceren over dit dossier en hoe je het beste je verzekeraar kunt bewegen tot de juiste vergoeding. Voor de juridische argumentatie speelt nog een rol of de operatie binnen of buiten de EU plaats zal vinden. Transvisie ontwikkelt op dit moment voorbeeldbrieven voor deze specifieke situaties. Op onze website staat al een algemene bezwaarbrief, zonder de specifieke argumentatie uit deze recente uitspraak.

Transvisie gaat in 2018 ook in overleg met zorgverzekeraars om deze vergoeding structureel op een goede manier geregeld te krijgen, zonder dat daar bezwaarschriften of rechtszaken voor nodig zijn.

Heb je ook een veel te lage vergoeding gekregen voor je buitenlandse operatie? Maak ons dossier sterker en laat het ons weten, via ons informatiepunt.

Read More

Wijzigingen in behandelbeleid VUmc

Per 1 februari 2018 heeft het VUmc een aantal wijzigingen doorgevoerd in haar beleid bij de behandeling van volwassen transgender personen en van transgender jongeren.

Wat betreft transgender personen van boven de 18 jaar is de volgorde van behandeling van eerst hormonale behandeling en daarna mastectomie (verwijdering borsten) in bepaalde gevallen losgelaten:

 • Patiënten die als eerste stap in het traject de mastectomie wensen, kunnen na de diagnostische fase worden geïndiceerd voor deze ingreep.
 • Patiënten die als eerste stap de hormoonbehandeling wensen, kunnen na 6 maanden (was 12 maanden) en minimaal 2 endocrinologische consulten, tijdens de hormoonbehandeling worden geïndiceerd voor de mastectomie.

In beide gevallen blijft voor indicatie de voorwaarde gehandhaafd dat er aan de medische en psychologische voorwaarden van gezondheid en stabiliteit moet worden voldaan. De gynaecologische en chirurgische genitale ingrepen kunnen conform de WPATH richtlijnen nog steeds pas na 12 maanden hormoonbehandeling worden geïndiceerd.

Wat betreft de transgender jongeren hebben de wijziging betrekking op verlaging van de leeftijd voor puberteitsremmers en cross-sex hormonen en verkorting van de duur van het gebruik van de puberteitsremmers:

 • Jongeren die voldoen aan  de indicatiecriteria voor een behandeling met puberteitsremmers en die ouder zijn dan 11 jaar (was 12 jaar) kunnen starten met deze remmers.
 • Jongeren met de diagnose genderdysforie, die ouder zijn dan 15 jaar, die voldoen aan de indicatiecriteria voor gebruik cross-sex hormonen, kunnen starten met deze hormonen, onder de voorwaarde dat dit is voorafgegaan door een periode van tenminste 2 jaar (was 3 jaar) gebruik van puberteit remmende medicatie.

Read More

Film Una Mujer Fantastica wint Oscar voor de beste buitenlandse film

De film Una Mujer Fantastica (een fantastische vrouw) is een Chileense film over een transseksuele vrouw die na het overlijden van haar twintig jaar oudere vriend volledig wordt buitengesloten door diens familie. Deze film is op 31 augustus 2017 uitgekomen en heeft op 5 maart 2018 de Oscar voor de beste buitenlandse film gewonnen. Deze film is ook genomineerd voor de Golden Globes en is bekroond met de Zilveren Beer op het filmfestival van Berlijn.

De film Una Mujer Fantastica is ook uitgekomen op DVD. Hierbij een link naar de website van September Film Distribution, waar meer informatie is te vinden en een trailer is te zien.

Read More

OPROEP: GEZOCHT MENSEN VOOR ONDERZOEKSPANEL

Ben jij homo, lesbisch, bi, trans of interseks? En ga je wel eens naar de huisarts met vermoeidheidsklachten, pijnklachten of buikklachten?  Dan zoekt Prof. Dr. Judith Rosmalen jou (en dus niet alleen cismannen en -vrouwen) voor haar onderzoek naar geslachts- en genderongelijkheid in de zorg op veel voorkomende klachten. Het onderzoek wordt gedaan door de samenwerkende universiteiten van Groningen en Nijmegen. Een samenvatting van dit project is te vinden op bit.ly/sGs17

Het panel komt één keer per jaar een halve dag samen en praat mee over het onderzoek. Ervaring is niet vereist, als je maar zo nu en dan met bovenomschreven klachten naar de huisarts gaat. Onkosten worden vergoed. Bij interesse graag mailen naar j.g.m.rosmalen@umcg.nl.

Read More

EPILATIE MOET OOK WORDEN VERGOED BIJ OPERATIE IN HET BUITENLAND

Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland heeft opnieuw een procedure gewonnen voor een cliënte, nu over permanente ontharing van het genitale gebied.

Het gaat om een transvrouw die de behandeling ondergaat in Gent. Het feit dat zij in het buitenland onder behandeling is zorgde voor problemen. In Nederland wordt gewerkt met het zogenaamde DBC-systeem. De volledige behandeling ten behoeve van de vaginaplastiek valt onder de betreffende DBC (dus ook de ontharing van het genitale gebied). In het buitenland wordt niet met DBC’s gewerkt, dus ontstaat er regelmatig discussie.

In de eerste procedure die ADB Zeeland heeft gevoerd ging het om het invriezen van haar zaadcellen. De zorgverzekeraar weigerde de betreffende transvrouw deze kosten te vergoeden. Hierover heeft ADB Zeeland de handen ineen geslagen met Transgender Netwerk Nederland. Het resultaat was dat de ongelijke behandeling werd weggenomen dankzij ingrijpen van het Zorginstituut. Meer hierover leest u op http://www.lhbtnetwerkzeeland.nl/nieuws-agenda/nieuws/ongelijke-behandeling-van-transvrouwen-met-kinderwens-aangepakt

Deze keer ging het geschil over de vraag of de kosten van het permanent epileren van de schaamstreek bij een behandelaar vergoed werden uit de basisverzekering, nu de geslachtsaanpassende operatie werd uitgevoerd in Gent. Lang heeft de zorgverzekeraar geweigerd om deze kosten te vergoeden. Daarop heeft het ADB Zeeland samen met de transvrouw een geschillenprocedure via de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen, SKGZ in gang gezet. Deze commissie geeft bindende adviezen aan zorgverzekeraars. Om die reden kunnen alle transpersonen die (een deel van) hun behandeling in het buitenland ondergaan rechten ontlenen aan deze bindende uitspraak. Het bindend advies is dat de zorgverzekeraar deze kosten dient te vergoeden.

Nogmaals, deze uitspraak heeft betrekking op hen die in het buitenland de behandeling (geslachtsaanpassende operatie) ondergaan.

In Nederland worden de kosten van de permanente ontharing van de schaamstreek vergoed vanuit de vergoeding die de zorgverlener krijgt ten behoeve van de geslacht corrigerende ingreep (DBC).

Op basis van dit bindend advies moet de zorgverzekeraar deze zorg vergoeden op basis van het toepasselijke WMG tarief = marktconforme tarief. Alle kosten moeten worden vergoed door de zorgverzekeraar voor zover het totaal van deze kosten het DBC tarief niet te boven gaat. Zie voor de volledige uitspraak:

epilatie schaamstreek bindend-advies-gcz7-februari-2017skgz2017015741

 

 

 

Read More

Transgender kinderen hebben baat bij de ruimte om zichzelf te mogen zijn

In nieuw onderzoek gepubliceerd in  the Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry wordt opnieuw aan getoond dat transgender kinderen er van profiteren als ze  zichzelf te mogen zijn.  Als zij de ruimte krijgen voor de sociale transitie dan is hun geestelijk welzijn is vergelijkbaar met andere  kinderen van dezelfde leeftijd en heel veel beter dan dat van kinderen die deze ruimte niet krijgen.

Voor meer informatie zie deze link

Read More

OPROEP: TRANSGENDER PERSONEN VOOR ONDERZOEK NAAR MEDIA-AANDACHT

Een cisgender student aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (master Beleid, Communicatie en Organisatie) wil voor zijn scriptie onderzoek doen naar hoe transgender mensen de toegenomen media aandacht, op tv maar ook op Youtube, ervaren. Hoe zien en ervaren transgender personen deze toegenomen media-aandacht. Zie transgender personen deze aandacht puur als vermaak, als educatief voor cisgenders of juist voor transgenders? Mist er wat waardoor er een verkeerd beeld ontstaat over transgenders?

Wil je meedoen aan dit onderzoek neem dan via de email contact op met yangbaoluyckx@hotmail.com

 

Read More

OPROEP: VAN HET VAKBLAD VOOR VERPLEEGKUNDIGEN

Ben jij verpleegkundige en heb je een transgender achtergrond? Voor het vakblad voor verpleegkundigen Nursing zou een redacteur van dit blad graag eens met jou van gedachten willen wisselen over een mogelijk artikel over transgendersensitieve verpleegkundige zorg. Het artikel zou gericht moeten zijn op algemene verpleegkundige zorg en niet zozeer op verpleegkundige zorg rondom medische transitie. Het gaat om een verkennend gesprek dus het is geen concreet interview, je zit nergens aan vast. Voor meer informatie kun je mailen naar francine.aarts@bsl.nl.

Read More

OPROEP: HIJ IS EEN ZIJ ZOEKT DEELNEMERS VOOR SEIZOEN 4

Het programma ‘Hij is een Zij’ (KRO-NCRV) volgt jongeren met genderdysforie tijdens hun transitie. Voor een nieuw seizoen is de redactie van dit programma op zoek naar jongeren die hun verhaal willen vertellen. Door hen te volgen in het dagelijkse leven hoopt het programma een beter inzicht te kunnen geven in hun leefwereld. Hoe ervaar jij het om transgender te zijn.

Je kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met de redactie via redactie.transgender@skyhightv.nl of via 0633591961.

Read More

OPEN UNIVERSITEIT START NIEUW ONDERZOEK

De Open Universiteit Nederland, afdeling klinische psychologie, zoekt deelnemers voor een onderzoek. Het gaat om transmannen en hun partners en/of ex-partners. De onderzoekers kijken naar de invloed van transitie op de relatie.
Het onderzoek gaat over de invloed van een geslachtsaanpassing van transmannen op de liefdesrelatie. Eerder is een zelfde oproep gedaan voor transvrouwen, maar nu worden transmannen gezocht. De Open Universiteit komt hiervoor graag in contact met transmannen.

Zie ook het bericht hierover op de website van Transgender info https://www.transgenderinfo.nl/transmannen-gezocht-onderzoek-open-universiteit/

Read More

MOVISIE HEEFT EEN ONLINE CURSUS GELANCEERD

Movisie heeft een korte online cursus ontwikkeld voor hulpverleners die in hun werk met transgender mensen te maken hebben. In deze cursus krijgen hulpverleners onder andere een handreiking over de vragen die je wel of niet kan stellen en over een juist taalgebruik.

https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=4107

Daarnaast heeft Movisie een handreiking ontworpen voor LHBTI-beleid in de wijk, 

http://www.natuurlijksamen.org/nieuws/39/handreiking-voor-buurtbewoners-om-te-werken-een-veilige-wijk-voor-lhbtis

en een voor diversiteit in organisaties,

https://www.movisie.nl/artikel/alliantie-genderdiversiteit-vijf-tips-uw-organisatie?utm_medium=email&utm_campaign=Pink+Link&utm_source=nieuwsbrief112017

Read More

ZING MEE MET HET REGENBOOGKOOR

Nachtegaaltjes gezocht voor Regenboogkoor!

Op zondag 22 april om 16:00 uur is er een Regenboogviering in de Grote Kerk op de Markt in Enschede, georganiseerd door de werkgroep religie & lhbt (bestaande uit o.a. het COC, de ChristenUnie en KCWO) en de PKN-kerk Enschede. Er wordt speciaal voor deze viering een projectkoor opgezet. Iedereen zingt mee! Of je nou homo, hetero, bi, transgender, christen of niet-gelovig bent, iedereen is welkom. Zing je mee? 

Hoe kun je je aanmelden?
Je kunt je aanmelden via dit aanmeldformulierOok als je al eerder hebt aangegeven dat je mee wilt zingen, vragen we je om je gegevens even in te vullen in het aanmeldformulier. 

Wat voor viering wordt het?
Een warme bijeenkomst voor iedereen – ongeacht je geaardheid of gender. Een viering die mensen verbindt en tot nadenken aanzet, zonder oordeel; die breed gedragen wordt door de lhbt-gemeenschap én door kerkgemeenschappen. Een viering waar ook niet-lhbt’ers meer dan welkom zijn. Predikanten zijn Hanneke Siebert (PKN) en Remco Ongersma (Baptisten). 

Wat gaan we zingen?
De viering bestaat uit een mix van wat modernere muziek en opwekkingsliederen. Een paar voorbeelden: Caravan of Love,Opwekking 609 – U bent heilig,Shackles, Mary Mary.

Wie leidt het koor? Welke begeleiding is er?
Dirigent is Edwin Beskers. Het koor wordt begeleid door een pianist. Waar nodig worden orkestbanden gebruikt. 

Wanneer zijn de repetities?
Er zijn zes repetities. Repetities zijn in Enschede op een donderdag- of vrijdagavond (je kunt je beschikbaarheid aangeven in het aanmeldformulier). Repetities starten in de eerste week van maart. Op zaterdag 7 april repeteren we een hele dag. 

Moet ik ervaring hebben?
Ervaring is natuurlijk handig, maar niet per se noodzakelijk. De groep die zich al heeft aangemeld bestaat uit een mix van ervaren en onervaren zangers. Iedereen is dus welkom!

Vragen?
Neem gerust contact op met Mark Melenhorst (mail; 06 – 5495 4484).

Read More

KEUZEHULP GESLACHTSAANPASSENDE GENITALE OPERATIES BIJ TRANSMANNEN

Het VUmc heeft een online keuzehulp ten behoeve van de geslachtsaanpassende, genitale operaties voor transmannen op hun website geplaatst. Lees het toelichtende artikel. Of ga direct naar de keuzehulp. In de keuzehulp staan alle opties en de voor- en de nadelen van deze opties. Alles wordt in begrijpelijke taal uitgelegd. Aangezien deze operaties erg ingrijpend zijn, is zo’n keuzehulp geen overbodige luxe. Transvisie heeft in het eindstadium meegekeken bij de ontwikkeling van deze keuzehulp. Transvisie wil ook graag een bijdrage leveren voor de ontwikkeling van een keuzehulp voor transvrouwen.

 

Read More

OPROEP: RUTGERS ROEPT TRANSGENDER JONGEREN TUSSEN 12 en 21 JAAR OP MEE TE DOEN AAN INTERVIEW

Oproep van Rutgers voor transgender jongeren tussen 12-21 jaar.

Hoe ervaar jij het contact met je omgeving en wat kan beter? Deel je ervaringen in een interview!

Uiting geven aan je genderidentiteit is een spannende en ingrijpende stap. Zowel voor jou als de mensen in je omgeving. Het kenbaar maken van je wensen en grenzen in de omgang met andere mensen kan lastig zijn. Wat mogen zij bijvoorbeeld wel en wat liever niet aan je vragen? Rutgers werkt aan een project dat erop is gericht is om jonge transgenders te helpen bij het contact met hun sociale omgeving. Dit contact is erg belangrijk in de periode voorafgaand, tijdens en na een transitie.

Om te begrijpen hoe Rutgers jonge transgenders het beste kan helpen nodgt Rutgers jou uit voor een interview. Rurgers hoort graag hoe jij (als jonge transgender) het contact met je omgeving ervaart en waar jij tegenaan loopt. De uitkomst van het project is een Hand-in-handleiding voor transgender jongeren. De Hand-in-handleiding is een klein pocketboekje dat je online invult en daarna geprint uitdeelt aan je omgeving. Zie ook: Handinhandleiding.nl. 

Meedoen? 

Jonge transgenders (tussen 12 en 21 jaar ) kunnen zich aanmelden voor een interview door een mail te sturen naar handinhandleiding@rutgers.nl. Er wordt dan contact met je opgenomen door Lotte Rensen, projectleider, of Jitske de Vries, seksuoloog en onderzoeker, beiden werkzaam bij Rutgers. Uiteraard word je input vertrouwelijk behandelt. Wil je meer weten over het project of heb je andere vragen voor ons dan horen we dit uiteraard ook graag!

Noot van de redactie. Deelname is gesloten.

Read More

TRANSGENDER IN NEDERLAND, een buitengewone geschiedenis

Vandaag heeft historicus Alex Bakker zijn nieuwe boek Transgender in Nederland, een buitengewone geschiedenis gepresenteerd.

Alex Bakker beschrijft voor het eerst is de geschiedenis van transgenders in Nederland en laat hen – van de oudste pioniers tot de jongste transgenderkinderen- zelf aan het woord. Lees ook het artikel in Historiek.

Het boek kosten € 24,90, is uitgegeven door uitgever Boom onder ISBN nummer: 9789089536228.

 

 

Read More

EVALUATIE VAN DE TRANSGENDERWET

Voldoet de Transgenderwet?

De Transgenderwet die op 1 juli 2014 van kracht is geworden is geëvalueerd. Zowel het WODC van het ministerie van Justitie als TNN hebben onderzoek naar gedaan naar de Transgenderwet en beide daarover een rapport uitgebracht. In beide rapporten worden verbeteringen voorgesteld. Verbeterpunten betreffen o.a.:

 • de deskundigenverklaring;
 • de minimum leeftijd van 16 jaar.

De voorwaarde van de deskundigenverklaring wordt door belangenorganisaties en transgender personen gezien als een voorwaarde die in strijd is met het zelfbeschikkingsrecht. Het consult, de verklaring en de kosten daarvan worden als belastend ervaren. Transvisie is het hier mee eens. Om de kosten te drukken laat men de aanvraag vaak toch parallel lopen met het te doorlopen transitietraject.

TNN, NNID en COC vinden dat de ondergrens van 16 jaar moet verdwijnen. Jongeren die de sociale transitie hebben doorgemaakt moeten ook de wijziging van naam en geslacht kunnen aanvragen. Transvisie is daar wat terughoudender in.

Ben je geïnteresseerd in de integrale tekst van het WOCD rapport, download het hier.

Het rapport van TNN is hier te lezen

 

 

Read More

Nederlandse Zorg Autoriteit noemt lange wachtlijsten onacceptabel.

De Nederlandse Zorg Autoriteit geeft in een nieuwsbericht aan dat het onacceptabel is als mensen te lang moeten wachten op de zorg die zij nodig hebben. Dit naar aanleiding van een tussenrapportage over de wachttijden in de zorg. Deze tussenrapportage is te vinden op de website van de NZA

Transgenderzorg is door de NZA niet in haar onderzoek meegenomen. Vandaag, 16 januari 2018, spreken Transvisie en academische en decentrale zorgverleners in de transgenderzorg met elkaar over de wachtlijsten in de transgenderzorg en de mogelijkheden deze terug te dringen. Dit op initiatief van Transvisie. De NZA is op de hoogte van ons initiatief en wij zullen de resultaten zeker ook met hen bespreken. Wij zullen later meer communiceren over dit overleg en de resultaten.

 

Read More

THE END OF THE DESISTANCE MYTH ??

Brynn Tannehill twijfelt sterk aan de wijze waarop de onderzoeken zijn uitgevoerd naar het aantal kinderen dat gaandeweg niet genderdysfoor zouden blijken te zijn. In de literatuur worden wel onderzoeken en getallen genoemd waaruit zou blijken dat 75 tot 85 % van deze kinderen niet de transistie in gaat. Brynn bepleit in haar blog dat deze onderzoeken onjuist zouden zijn uitgevoerd omdat geen onderscheid zou zijn gemaakt tussen genderdysfore kinderen en gender non-conforme kinderen. Kinderen die werkelijk genderdysfoor zijn, wijken zelden van hun standpunt af en zijn daarin vasthoudend en consequent. Lees het hele blog. Zie ook de facebookpagina van Principle 17.

Een onderzoek dat bovenstaande getallen wel zou bevestigen willen we de lezer niet onthouden.

De verwachting is dat de komende jaren meer bekend zal worden over dit onderwerp.

Read More

VOORLICHTINGSAVONDEN BIJ VUmc

Ook in 2018 organiseert het genderteam van het VUmc weer meerdere voorlichtingsavonden voor mensen die geïnteresseerd zijn in genderdysforie.

De eerste twee avonden zijn op 30 januari (Publieksavond met als titel de wetenschap achter genderdysforie) en 13 februari (voorlichtingsavond voor volwassenen met genderdysforie)  Zie voor het programma de website van het VUmc.

Read More

GESLACHTSVERANDERING OP BASIS VAN EIGEN VERKLARING IN BELGIË

In België is een nieuwe wet van kracht die het makkelijker maakt om het officiële geslacht op de identiteitskaart aan te passen. Er is hiervoor geen verklaring meer nodig van een arts of psycholoog, een eigen verklaring volstaat. De procedure in België kost wel veel tijd omdat er een bedenktijd is ingebouwd.
Patiëntenorganisatie Transvisie is ook voor Nederland voorstander van het autonome beslismodel op basis van zelfdiagnose, niet alleen voor de toegang tot zorg maar ook voor juridische geslachtswijziging.

De VRT heeft hier aandacht aan besteed https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/01/03/nieuwe-transgenderwet-van-kracht/

 

Read More

FILM ‘TAMARA’, HET LEVENSVERHAAL VAN TAMARA ADRIÁN

Movies that matter on tour vertoont de film Tamara, in zestien steden. De speelfilm Tamara, gebaseerd op het levensverhaal van Tamara Adrián, onder andere de eerste Venezolaanse transgenderparlementariër. Maar haar politieke loopbaan krijgt in de film geen aandacht, wel de lange weg naar de transitie. De trailer van Tamara is hier te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=olbwSE8wJ6A

Meer info: https://www.moviesthatmatter.nl/movies_that_matter_on_tour.

 

 

 

Read More

TRANSVISIE AUTORISEERT PSYCHISCHE ZORGSTANDAARD

Op de valreep van 2017 is de Kwaliteitsstandaard Psychische Transgenderzorg (volledige tekst onderaan dit bericht) gepubliceerd. Deze kwaliteitsstandaard wil de kwaliteit van de psychische zorg aan transgender personen verbeteren. De standaard is bedoeld voor alle beroepsgroepen die in de werkgroep vertegenwoordigd zijn (bijvoorbeeld psychologen, psychiaters en seksuologen).

De standaard is in de eerste helft van 2017 inhoudelijk afgerond en daarna voorgelegd aan alle betrokken organisaties met het verzoek deze standaard te autoriseren. Met autoriseren wordt bedoeld dat deze organisaties achter de inhoud van de standaard staan. Transvisie is dat ook gevraagd.

Transvisie is van het begin af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze standaard. Er spraken heel veel andere partijen mee en dat maakte het niet eenvoudig om een grote invloed te kunnen nemen. Gelukkig zijn we er – met name in de eindfase van het proces – wel in geslaagd een aantal belangrijke uitspraken in de standaard te krijgen. Wat er nu ligt is niet de door ons gedroomde zorgstandaard. De inhoud en diepgang strekken niet zo ver als onze ambities. De standaard brengt wel een aantal voor ons belangrijke punten onder de aandacht en agendeert expliciet vervolgprocessen om verder te verdiepen.

Wat positief is aan de standaard:

 • Erkenning van non-binaire transgenders en naasten als doelgroep.
 • Erkenning van het belang van psychosociale zorg.
 • Brede behandelfocus (niet enkel op diagnostiek van genderdysforie) en aandacht voor co-existente problemen.
 • Peer review én informed consent (ook bekend als autonoom beslismodel) beiden benoemd als mogelijkheid voor indicatiestelling.
 • Aandacht voor samenwerking in de keten, decentralisatie en het delen van dossiers.
 • Concrete, acceptabele normen voor wachttijd voor psychische en somatische zorg genoemd.

Wat tegenvalt in de standaard:

 • Inhoud van psychosociale zorg ontbreekt (helemaal buiten scope geplaatst).
 • Inhoud van zorg voor transgenders en naasten is erg globaal beschreven.
 • Er wordt aan hulpverleners/behandelaars weinig concreet handelingsperspectief geboden.
 • Aanbevelingen zijn veelal bestuurlijk van aard en weinig concreet en inhoudelijk.
 • Bevat hier en daar niet-neutrale formuleringen waarmee impliciet en zonder onderbouwing een voorkeur wordt gesuggereerd voor de werkwijze van de academische multidisciplinaire zorgcentra.

Het proces biedt op dit moment geen ruimte meer om onze hogere ambities te realiseren. Dat vinden we jammer. Alles overwegende heeft het

bestuur van Transvisie toch besloten de Kwaliteitsstandaard Psychische Transgenderzorg te autoriseren. De standaard zet een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda en het implementatieplan kan als breekijzer fungeren om onderwerpen bij de zorgverleners en beleidsmakers onder de aandacht te houden. Wat dat laatste betreft: half januari komen de belangrijkste psychische zorgverleners op initiatief van Transvisie bij elkaar om verdere stappen te gaan afspreken om verbeteringen in de zorg te implementeren.

 

Via deze weg wil het bestuur de leden van de werkgroep bedanken die hebben meegelezen en meegedacht.

Hier is de volledige tekst te downloaden: kwaliteitsstandaard-transgenderzorg-18122017

Read More

GOEDE ZORG KAN NIET ZONDER INBRENG VAN DE PATIËNT

Patiëntenfederatie Nederland heeft door middel van een brief aan de Tweede kamer aandacht gevraagd voor de eigen inbreng van de patiënt. ‘Goede zorg kan alleen als zorgverleners systematisch aan patiënten vragen wat het resultaat van de behandeling was en hoe ze de kwaliteit van leven ervaren na de behandeling’. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die vergadert volgende week over Kwaliteitszorg. Lees de hele toelichting op de brief hier.

Read More

Roze Buddyzorg Amsterdam zoekt buddy’s voor transgenders

Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam is voor de roze doelgroep. Homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders (afgekort LHBT) die hulp nodig heeft. We zijn op 5 maart 2012 opgericht nadat Buddyzorg bij de Schorer Stichting eindigde. Roze Buddyzorg Amsterdam bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. De meeste buddy’s zijn zelf LHBT. Roze Buddyzorg Amsterdam zorgt voor de juiste koppeling tussen een cliënt en een buddy waarbij een goede klik belangrijk is. Een buddy krijgt een training en begeleiding. Buddy’s worden voor minimaal zes maanden ingezet en de duur van de ondersteuning is maatwerk. Het contact is één- of tweewekelijks.

Voor wie?

De buddy’s van Roze Buddyzorg bieden ondersteuning aan Homomannen, lesbische vrouwen en biseksuelen met een ernstige ziekte, handicap en/of weinig sociale contacten. Transgender-mannen en -vrouwen die steun nodig hebben.

Wat doet een buddy?

Een buddy biedt een luisterend oor en is er als je het moeilijk hebt. Een buddy kan meegaan naar een afspraak in het ziekenhuis, helpt knopen doorhakken of steekt een hart onder de riem als dat nodig is. Met een buddy kun je samen op pad, voor een wandeling, naar de film, het theater of naar een terras.

Kwaliteiten van een buddy:

Een buddy kan luisteren en heeft ruimte voor het verhaal van de ander. Is open, kan zich inleven en laat de ander in zijn waarde. Is betrouwbaar en komt afspraken na. Heeft 2 tot 3 uur per week tijd voor minimaal een jaar.

Roze buddyzorg Amsterdam is opzoek naar buddy’s voor en door mensen uit de LHBTI gemeenschap. We hebben wel transgender cliënten maar nog geen buddy’s uit die doelgroep daarom zijn deze van harte welkom om de roze buddyzorg te komen versterken. Zie voor meer info: http://rozebuddyzorg.nl of de Facebookpagina: https://www.facebook.com/RozeBuddyzorg .

Read More

OOK HET UWV WERKT NU SAMEN MET GENDERTALENT

Naast bijstandsuitkeringsgerechtigden in de gemeentes Amsterdam, Deventer en Groningen, is stichting GenderTalent nu ook beschikbaar voor transgender personen met een WAO/ WIA of een WAJONG-uitkering. Het UWV besloot in oktober om GenderTalent officieel op te nemen in de lijst van 600 erkende re-integratie- en jobcoachingsbureaus. Naast jobcoaching en reïntegratie heeft GenderTalent ook mogelijkheden voor de begeleiding van de coming-out op werk of mediation bij conflicten op het werk. 
Op de website van GenderTalent is te zien wat er mogelijk is.

Read More

ONDERZOEK NAAR BORSTGROEI BIJ TRANSVROUWEN

Uit onderzoek dat mede door het VUmc is uitgevoerd, blijkt dat maar ongeveer 10% van de transvrouwen borstgroei ontwikkelt meer dan cup A. De helft komt niet voorbij cup AAA. De in het artikel genoemde centimeters zijn vanaf de buitenkant gemeten en dus niet één op één vergelijkbaar met de 1cm borstweefsel zoals nu in de basisverzekering wordt genoemd en via een scan wordt gemeten. Zie het artikel.

Transvisie heeft het ministerie van VWS op de hoogte gebracht van het genoemde onderzoek, omdat het ministerie momenteel de voorwaarden aan het opstellen is om in aanmerking te komen voor een vergoeding uit de door de minister ingestelde subsidieregeling voor borstvergroting (zie ons nieuwsartikel ). Zodra meer bekend is over deze subsidieregeling melden we daarover op deze website.

Read More

Themanummer van Tijdschrift van de Vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie over genderdysforie

Het themanummer van het Tijdschrift van de vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie van december 2017 is geheel gewijd aan genderdysforie bij kinderen en jongeren.

Er staan artikelen van Alex Kolman, Thomas Wormgoor, Joep Roeffen, Valentijn De Hingh, onze eigen Els Schijf en vele anderen in. De inhoud van het tijdschrift staat hieronder:

Het artikel van Els Schijf, gepubliceerd in Tijdschrift voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie 44, met de titel: Schijf, E. (2017). Ouders van een genderkind: goede begeleiding gezocht. Kinder- & Jeugdpsychotherapie, 44 (1), 43-48, is hier te downloaden.

Het tijdschrift kan besteld worden voor € 10,- per stuk, plus verzendkosten. De verzendkosten zijn € 3,10 bij 1 exemplaar en € 3,90 bij 2 of meer exemplaren (tot een gewicht van 2 kilo). Voor het nabestellen kan de deze link gebruikt worden.

Read More

NIEUWSBRIEF 4 VAN TRANSVISIE

Transvisie heeft haar vierde nieuwsbrief van dit jaar uitgebracht. Deze nieuwsbrief is specifiek voor haar medewerkers en donateurs, maar ook andere geïnteresseerde belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de nieuwsbrief te lezen. In deze nieuwsbrief weer veel interessante onderwerpen, zoals de voorzitterswisseling bij Transvisie, de stand van zaken wat betreft het Theory of Change project van het bestuur, een terugblik op de scholingsdag en een vooruitblik op de medewerkersbijeenkomsten in 2018, een interview met Els Schijf, de gendersituatie in Zweden, zorgverzekeringen, criteria voor borstvergroting bij transvrouwen, verslag van de themadag genderfluïditeit en geloof, artikelen over geloof en kerk, de vacatures bij transvisie en nog veel meer. Geïnteresseerd download de nieuwsbrief hier.
Read More

STEDEN OMARMEN LHBTI-BELEID

10 jaar lokaal LHBTI-beleid

Vandaag organiseert Movisie in Utrecht een conferentie over 10 jaar lokaal LHBTI-beleid. Een mijlpaal, want LHBTI-beleid is steeds meer op de agenda gekomen van steden. De Regenboogsteden in Nederland hebben een impuls gegeven aan de zichtbaarheid en inclusie van LHBTI’s in Nederlandse steden.

De lokale insteek in Nederland is bijzonder. Juul van Hoof, programmaleider LHBTI bij Movisie: ‘Nederland heeft zich 10 jaar geleden al gerealiseerd dat de acceptatie van LHBTI’s op stad- en wijkniveau moet plaatsvinden. Daar moeten LHBTI’s zich, net als ieder ander, veilig kunnen voelen en vindt de acceptatie plaats. Dus daar, dichtbij mensen, moeten vooroordelen, pesten en discriminatie worden aangepakt en wordt de impact groter.’

Hoogtepunten
10 jaar lokaal LHBTI-beleid heeft een aantal hoogtepunten gebracht. Naast het Regenboogstedenprogramma, is de diversiteit van LHBTI’s zichtbaarder geworden. Gemeenten, zorg- en welzijnsprofessionals weten nu dat het niet gaat om een homogene LHBTI-groep. Waar beleid en hulpverlening voorheen gericht waren op lesbische vrouwen en homoseksuele mannen alleen, is er nu ook aandacht voor andere groepen zoals biseksuelen, transgender- en intersekse personen. Daarnaast spelen religieuze en culturele achtergrond meer een rol, zo ook leeftijd.

Aandacht blijft nodig
Sinds de vernieuwde Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet van kracht zijn, hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid voor zorg, welzijn en veiligheid van burgers. Uit divers onderzoek blijkt dat de positie van LHBTI’s kwetsbaar kan zijn. Zo komen LHBTI’s in onderzoeken naar psychische gezondheid, eenzaamheid, suïcidegevoelens en werk en inkomen nog altijd slechter naar voren dan niet-LHBTI’s.

Regenbooggids voor gemeenten 
Op het congres presenteert Movisie een Regenbooggids voor gemeenten. De gids brengt het beleid in beeld dat Nederlandse gemeenten voeren voor de verbetering van de positie van LHBTI-burgers. Gemeenten kunnen de gids gebruiken om LHBTI-beleid te ontwikkelen en uit te voeren, of het bestaande diversiteits- of inclusiebeleid uit te breiden.

De regenbooggids is beschikbaar op movisie.nl/publicaties.

Read More

BEHANDELING OP BASIS VAN ZELFDIAGNOSE: WIE DURFT?

Het is iets wat nooit went: slechte berichten over wachttijden. Opnieuw zijn de wachtlijsten bij het VUmc opgelopen, nu naar 60 weken voor een intake voor volwassenen en 47 weken voor kinderen. Begin oktober brak de wachtlijst voor intake voor volwassenen door de symbolische grens van 52 weken. Nu, twee maanden later, is de wachttijd met nog eens twee maanden opgelopen. Dit is niet alleen ontmoedigend, maar ook onwenselijk. En onthutsend.

Het lijkt soms wel alsof dit bij transgenderzorg hoort. Maar daar nemen we geen genoegen mee. Het kan anders en het moet anders. De toestroom van transgender personen die zorg zoeken is al een paar jaar structureel groter dan wat de zorgaanbieders aankunnen. De stroom aanmeldingen is bij alle zorgaanbieders groot; ook buiten de academische centra. Grote capaciteitsuitbreidingen van tientallen procenten blijken steeds onvoldoende. Iedereen is er van overtuigd dat de toestroom voorlopig nog wel zo zal blijven. Dus moet er iets gebeuren.

Daarom heeft Transvisie de zorgaanbieders die aan het begin van het traject zitten (de psychologen) uitgenodigd om samen concrete stappen te gaan maken in het anders organiseren van de zorg. Natuurlijk moeten we slimmer samenwerken om voldoende nieuwe psychologen op te leiden. Maar de grootste winst is volgens ons te halen uit het anders organiseren van het zorgproces. Bijvoorbeeld door slimmere diagnostiek, die van iedereen minder tijd vergt. Die diagnostiek bestaat: indicatiestelling op basis van zelfdiagnose met vaststelling van wilsbekwaamheid. Een hele mond vol, maar het betekent dat het dan niet meer nodig is om zes of meer maandelijkse gesprekken te voeren met een psycholoog voordat je toegang tot medische zorg krijgt. Vroeger noemden we dat wel eens informed consent, maar die term heeft in de gezondheidszorg een andere betekenis. We zeggen niet dat de bestaande diagnostiek fout is. Die heeft bij een deel van de transgender personen toegevoegde waarde. Maar bij sommigen juist niet. De zorgaanbieders moeten wat ons betreft de indicatiestelling op basis van zelfdiagnose gaan toevoegen aan het repertoire. Wie durft?

Begin januari praten we met huidige zorgverleners over decentrale en slimme psychologie. Een groot deel van alle partijen heeft al aangegeven op onze uitnodiging in te gaan. Daar zijn we heel blij mee. Onze inzet is om concrete werkafspraken te maken die in 2018 de groei van de wachtlijsten echt gaan stuiten en ombuigen. De ideeën zijn er wel, maar tot nu toe ontbrak het aan implementatie. Daar wil Transvisie bij helpen. Het is tijd om knelpunten op te lossen en tijd om te innoveren. De hoogste tijd.

Lisa van Ginneken, voorzitter Transvisie

Read More

Initiatiefwet om transgender mensen en mensen met een intersekse-conditie te beschermen tegen discrimimatie.

De Tweede Kamerleden Nevin Özütok, Vera Bergman en Kirsten van dan Hul hebben op 7 december 2017 een initiatiefwet ingediend om transgender- en intersekse personen te beschermen tegen discriminatie. De inhoud van dit zeer goed onderbouwde wetsvoorstel is te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Patiëntenorganisatie Transvisie is blij met dit wetsvoorstel. Gezien bijvoorbeeld de hoge werkeloosheid en de lage inkomenspositie van transgender personen en de veel ervaren discriminatie is dit een noodzakelijke stap.

 

 

Read More

Historische toespraak: Canada verontschuldigt zich voor holebivervolgingen

De eerste minister van Canada Justin Trudeau heeft zich in het parlement namens de regering verontschuldigd bij LHBT mensen die vervolgd werden vanwege hun zijn.

Tot 1992 werden LHBT’ers uit het leger gezuiverd. Ook gewone burgers werden vervolgd voor homoseks en ambtenaren moesten vrezen voor hun baan.

‘Stel je voor dat wie je bent strafbaar is, zei een zichtbaar emotionele Trudeau. Zie het CBC News

In de afgelopen jaren hebben meer regeringsleiders zich verontschuldigd voor de historische vervolging van de LHBT gemeenschap. Dat gebeurde onder andere in Duitsland, Engeland, Wales Schotland, Nieuw Zeeland en Australië.

Read More

STAND VAN ZAKEN SUBSIDIEREGELING BORSTVERGROTING VOOR TRANSVROUWEN

Op 16 november was de voorzitster van Transvisie bij VWS om te praten over de aanstaande subsidieregeling voor borstvergrotingen voor transvrouwen. Voormalig minister Schippers wilde hiermee de transvrouwen tegemoet komen, omdat deze door de vergoedingssystematiek van de basisverzekering (sinds 1 januari 2017 alleen bij minder dan 1 cm. borstgroei) nu vrijwel altijd buiten de boot vallen. Beleidsambtenaren zijn de regeling aan het voorbereiden.

Transvisie is blij dat we in dit stadium onze inbreng voor deze regeling konden geven. Transvisie zou het liefst willen dat de subsidie voor iedereen die het wil beschikbaar is, dus zonder nadere voorwaarden, echter de subsidiepot is beperkt. Daarom wil VWS criteria om ervoor te zorgen dat de beperkte subsidie op de meest effectieve manier wordt besteed. Het vinden van criteria is niet eenvoudig. Het is niet voor niets dat het destijds bij het vaststellen van de voorwaarden voor vergoeding in de basisverzekering niet gelukt is om met alle partijen overeenstemming te vinden. Transvisie heeft de volgende uitgangspunten aangedragen:

 • Transvisie wil geen arbitrair criterium in aantallen centimeters eigen borstweefsel (zoals nu in de basisverzekering), maar een regeling waarin de passabiliteit centraal staat. Elk zogenaamd objectief criterium (bv. max. 8 cm. borstweefsel) knelt in de praktijk, omdat 8 cm borstweefsel voor de ene transvrouw passend is bij de lichaamsbouw en passabiliteit en voor de ander niet. Het gaat om het totale plaatje wat Transvisie betreft. Daarom is ook verwezen naar de criteria voor gezichtsfeminisatie die nu gelden in de basisverzekering. In die criteria wordt juist het hele plaatje getoetst.
 • Transvisie vindt dat deze operatie zou moeten kunnen worden uitgevoerd door alle gekwalificeerde Nederlandse plastisch chirurgen en niet alleen door die van de huidige academische gendercentra.
 • De aanvragen voor het ondergaan van de borstvergroting moeten administratief zo makkelijk mogelijk verlopen (liefst door de zorgverlener of de zorgverzekering).
 • Deze subsidieregeling moet ook open staan voor ‘oude gevallen’ (dus niet alleen voor transvrouwen die vanaf het ingaan van de regeling hun diagnose krijgen).
 • Transvisie heeft er begrip voor als een transvrouw, om in aanmerking te komen voor de subsidie, al 1,5 – 2 jaar hormoonbehandeling moet hebben gehad. Immers de hormoonbehandeling is de eerst aangewezen methode om borsten te krijgen. Echter Transvisie vindt dat de regeling ook toegankelijk zou moeten zijn voor mensen voor wie een hormoonbehandeling geen optie is.

Read More

Psychologenpraktijk de Vaart gaat samenwerken met PsyTrans

De Vaart Psychologenpraktijk werkt sinds 1 september 2017 samen met PsyTrans in Apeldoorn onder de naam PsyTrans – De Vaart. PsyTrans is dependance van De Vaart. Aanmelden gaat via De Vaart.

Bij PsyTrans – De Vaart kunnen volwassenen, jeugd en kinderen en naasten van transgenders terecht.

Voor informatie over de zorg die daadwerkelijk geboden kan worden en de eventuele vergoeding daarvan verwijzen we naar bovengenoemde websites en/of het informatienummer 0592-330187.

Read More

NIEUWE VESTIGINGEN STEPWORK TRANSGENDERZORG PER 1 OKTOBER 2017

Na de minder prettige berichtgeving over het oplopen van de wachttijden bij het VUmc, nu een bericht dat weer wat meer ruimte biedt. Stepwork Transgenderzorg heeft per 1 oktober 2017 een aantal nieuwe vestigingen geopend te weten in Assen, Amersfoort en Rotterdam.

Zoals eerder gemeld hebben Alwin Man en Lucien Dijksma- Rieske zich per 1 juli 2017 verzelfstandigd in een nieuw Genderteam, Stepwork Transgenderzorg. Het door Alwin Man opgebouwde netwerk van samenwerkende (para)medici en genderteams in binnen- en buitenland blijft onveranderd voortbestaan. De afdeling Endocrinologie van het Medisch Centrum Leeuwarden is nu ook aan het genderteam van Stepworks verbonden.

Binnen Stepwork Transgenderzorg en kan een breder zorgaanbod geboden worden aan transgenders en hun naasten. Stepwork Transgenderzorg en biedt ook GGZ-zorg en begeleiding aan jeugdigen tot 18 jaar.

Vestigingen:
Kaap Hoorn 10, 9642 AT Veendam
Tjabbestreek 28, 9697 XL Blijham               
Overcingellaan 17, 9401 LA Assen
Westblaak 33, 3012 KD Rotterdam
Plotterweg 31, 3821 BB Amersfoort

Aanmelding:
Centrale aanmelding via de contactformulieren op de website van Stepwork of via het centrale nummer van Stepwork Transgenderzorg: 0598 371717.
Persoonlijk bellen met Alwin of  Lucien kan ook.
De heer drs. A.O. Man, Psycholoog/ PIOP, T: 06 48690252, E: alwin.man@stepwork.nl
De heer drs. Lucien Dijksma-Rieske, Psycholoog/ psychotherapeut, T: 06 23942305,
E: lucien.dijksma@stepwork.nl
Er is zowel bij Alwin Man als Lucien Dijksma-Rieske ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

 

Read More

TRANSVISIE NEEMT INITIATIEF VOOR WERKSESSIE ZORGVERLENERS

Patiëntenorganisatie Transvisie neemt het initiatief voor een werksessie met de belangrijkste organisaties voor transgenderzorg.

Het is tijd voor een andere aanpak in het oplossen van de wachttijden. Transvisie heeft daarom op 12 oktober 2017 alle partijen die transgenderzorg verlenen uitgenodigd deze aanpak samen te gaan uitwerken. Lees verder in: brief-wachtlijsten-pilot-decentralisatie

Read More

WACHTTIJDEN VUMC OPGELOPEN

Regelmatig publiceert het VUmc de wachttijden voor behandeling door het genderteam op haar website. Helaas heeft Transvisie moeten constateren dat de wachttijden flink zijn opgelopen, zie het overzicht. Ondanks alle toezeggingen en inspanningen is het het VUmc helaas niet gelukt de wachttijden naar beneden te krijgen. De wachttijd tot de intake voor een volwassene is op dit moment 52 weken. Transvisie vindt dit een onverantwoord lange periode en pleit al jaren voor verkorting van de wachttijden.

Op 24 maart 2017 hebben we gemeld op deze website dat minister Schippers een oproep deed aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars de zorg voor transgender personen beter te spreiden en voldoende personeel beschikbaar te hebben.

Op 16 mei 2017 hebben we het bericht van het VUmc gepubliceerd dat ze de capaciteit flink, lees met 20%, zouden gaan uitbreiden. Transvisie heeft toen al gewaarschuwd dat dit niet genoeg zou zijn, immers het aantal aanmeldingen leek toen al met meer dan 40% toe te nemen. Dan is een uitbreiding met 20% een flinke uitbreiding, maar kan nooit genoeg zijn.

Na al die jaren van klagen door Transvisie en veel andere partijen en vervolgens de toezeggingen van het VUmc aan de minister, aan het ministerie van VWS, aan de Tweede Kamer, aan Transvisie, aan de transgendergemeenschap blijkt helaas dat het VUmc de toenemende stroom aanmeldingen niet voor kan blijven. Transvisie pleit al enige tijd voor meer decentralisatie van de zorg aan transgender personen, zeker van die zorg die decentraal kan. Transvisie gaat zich in de komende periode nog meer dan voorheen inzetten om hier serieus werk van te maken.

Read More

NIEUWE INFORMATIE TBV VLUCHTELINGEN EN OVER REIZEN OP DE WEBSITE VAN TRANSVISIE

De website van Patiëntenorganisatie Transvisie is onlangs uitgebreid met een paar handige pagina’s. Allereerst is er een Engelstalige pagina gekomen met informatie voor vluchtelingen. Omdat deze pagina een algemeen deel kent, is de pagina ook handig voor andere buitenlanders. Verder is er een pagina gekomen over aspecten waar transpersonen rekening mee moeten houden als ze reizen.

Read More

OVERHEID GENDERNEUTRALER en STATEMENT VAN TRANSVISIE

Het nieuwe kabinet is van plan de overheid genderneutraler te maken en geslachtsregistratie te gaan beperken.
https://nos.nl/artikel/2196930-nieuwe-coalitie-geslachtsregistratie-zoveel-mogelijk-beperken.html

Transvisie ziet op dit moment in de maatschappij een toegenomen aandacht voor genderneutraliteit (het niet onnodig indelen van mensen in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’) en genderstereotypering (het toewijzen van vaste kenmerken aan mannen en vrouwen). Sommige organisaties, bedrijven en overheden willen die stereotypen doorbreken. Veel transgender personen weten hoe knellend genderstereotypen kunnen zijn en mede daarom is Transvisie blij met deze maatschappelijke discussie. We zien genderstereotypering en genderneutraliteit echter als bredere en andere onderwerpen dan het transgender-zijn.

In de huidige discussie wordt duidelijk dat juist veel niet-transgender personen (cisgenders) de genderstereotyperingen als knellend ervaren. Niet alleen intersekse personen en transgender personen die buiten de tweedeling leven, zouden geholpen zijn met een meer genderneutrale samenleving. Overigens willen niet alle transgenders genderneutraliteit. Veel transmannen en transvrouwen identificeren zich namelijk juist van harte met een van de genderstereotypen.

Transvisie ziet voor zichzelf momenteel geen leidende rol weggelegd in het huidige debat over genderstereotypering en genderneutraliteit. Transvisie zet zich specifiek in om voor transgender personen de zorg (rondom een transitie en in het algemeen) te verbeteren, informatie te verstrekken en transgenders met elkaar in contact te brengen.

Read More

TRANSVISIE HEEFT NIEUWE VOORZITTER

Eveline van den Boom is op 5 oktober 2017 als voorzitter bij Transvisie gestopt. De afgelopen jaren heeft ze zich met hart en ziel ingezet voor de transgender zaak en heeft daarbij successen geboekt. Nu is echter het moment aangebroken om meer tijd te gaan besteden aan haar eigen bedrijf.

Gelukkig hoeft het bestuur niet lang zonder voorzitter te zijn. Lisa van Ginneken, algemeen bestuurslid en begeleidster van de jongvolwassenengroep, heeft op 5 oktober de functie van Eveline per direct overgenomen.

Transvisie dankt Eveline voor haar enorme inzet en wenst Lisa veel succes de komende jaren.

Read More

DERDE NIEUWSBRIEF TRANSVISIE VAN 2017

Transvisie heeft de derde nieuwsbrief van 2017 uitgebracht. Deze nieuwsbrief vol met tal van interessante artikelen wordt speciaal gemaakt voor de medewerkers van transvisie, de donateurs van Transvisie en andere belangstellenden. De Nieuwsbrief is nieuwsbrief-2017-3 te lezen (opent u het bericht met een vreemde, onleesbare lay out, download het bericht dan ook nog even). Eerdere nieuwsbrieven staan op onze pagina nieuwsbrieven te lezen.

Read More

EVELINE VAN DEN BOOM LEGT HAAR FUNCTIE ALS VOORZITTER NEER

Op 29 september 2017 heeft Eveline tijdens een dag voor de vrijwilligers bekend gemaakt dat ze met ingang van 5 oktober 2017 stopt als voorzitter bij Patiëntenorganisatie Transvisie (het bestuur was hier al langer van op de hoogte). Eveline heeft zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor Transvisie en daarbij veel bereikt. Transvisie ziet haar dan ook met lede ogen gaan. Het bestuur is wel verheugd te kunnen melden dat Lisa van Ginneken haar functie als voorzitter gaat overnemen.

Hieronder delen we het bericht dat Eveline heeft gedeeld op haar Facebookpagina

‘Het hoge woord is er uit. Vanavond heb ik bij ons vrijwilligersoverleg aangekondigd te gaan stoppen als voorzitter van Transvisie. Per volgende maand zal Lisa van Ginneken het stokje van me gaan overnemen. In het voorjaar zullen ook Ruben en Jean vertrekken als bestuurslid. Elk afscheid is moeilijk, maar deze is echt met pijn in het hart. We hebben mooie dingen bereikt in de tijd dat ik deel mocht uitmaken van het bestuur, maar er is ook nog heel veel te doen.

Ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik naast mijn transitie niet hoefde te werken. Dus ik had veel tijd over om me voor de patiëntenorganisatie in te zetten. De situatie is nu veranderd. Mijn hobbyprojectje is langzaam een echt bedrijf aan het worden en gaat steeds meer tijd kosten. Quality time trouwens, want ik heb er geweldig veel plezier in. Ik hou van ondernemen, dingen creëren en bouwen. Het is alleen niet meer te combineren met nóg een (bijna) fulltime baan als voorzitter. En ik heb ook nog eens de vurige wens om een gezinnetje te mogen stichten.

Ik had me voorgenomen om de transgenderzorg beter achter te laten dan ik haar aantrof. Volgens mij is dat inmiddels wel aardig gelukt. Toch voelt het ook heel dubbel. M’n transitie is inmiddels een afgesloten hoofdstuk. Om niet elke dag toch nog met transities bezig te zijn is echt nieuw.

Bedankt voor alle mooie ontmoetingen, jullie verhalen, de leerzame ervaringen en dankbaarheid’.

Rest ons, als Patiëntenorganisatie Transvisie, Eveline hartelijk te bedanken voor haar inzet en een mooie toekomst toe te wensen. Lisa wensen we veel succes in de komende jaren als voorzitter van Transvisie.

Read More

Nieuw onderzoek naar transgender en werk.

TNN en de Universiteit voor Humanistiek starten dit jaar weer een onderzoek naar transgender en werk. Dit keer ligt de nadruk op de werkvloerervaringen van transgender personen. In levensloopinterviews zullen onderwerpen als openheid over jezelf, de transitie, steun van collega’s of zelfacceptatie aan de orde komen.

Het onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek van TNN en de Universiteit voor Humanistiek uit 2016. Met de uitkomsten van de levensloopinterviews, gecombineerd met de verzamelde data van vorig jaar, hoopt TNN nog beter in kaart te brengen wat de ervaring van trans personen op de werkvloer positief en negatief beïnvloedt. Samen met organisaties zoals GenderTalent en overheden hoopt TNN deze informatie in te zetten om arbeidsuitval van transpersonen te voorkomen. bron: website van TNN

 

 

Read More

ONDERZOEK WIJST UIT DAT ROLPATRONEN BIJ KINDEREN BLIJVENDE SCHADE KUNNEN VEROORZAKEN

Artikel overgenomen van Nu van Sanoma media, gepubliceerd op 21-09-2017
 
Tijdens alle commotie die er in Nederland is over allerlei genderneutrale ontwikkelingen, is er onlangs een onderzoek gepubliceerd dat wijst op de schade die kan ontstaan als kinderen tussen 10 en 14 jaar te gendersteriotype worden opgevoed. Rolbevestigende normen bij kinderen tussen 10 en 14 jaar zouden voor ‘blijvende schade’ kunnen zorgen tijdens hun verdere volwassen leven. De schadelijke gevolgen van stereotypering zouden over de hele wereld zichtbaar zijn.

Dat concluderen wetenschappers in the Journal of Adolescent Health

Voor het onderzoek ‘It begins at Ten: How Gender Expectations Shape Early Adolescence Around the World’ werden jonge adolescenten in de leeftijd tussen 10 en 14 jaar uit 15 verschillende landen (Egypte, VS, Malawi, Zuid-Afrika, Bolivia, Ecuador, Schotland, België, Vietnam, Nigeria, Congo, Kenia, India, Burkina Faso en China) aan de hand van diepte-interviews bevraagd.

‘Meisjes krijgen de boodschap dat ze niet in leidersrollen horen en jongens krijgen de boodschap dat ze assertiever en agressiever gedrag moeten vertonen’, aldus de onderzoekers. Dat zou voor zowel meisjes als jongens negatieve effecten hebben op de gezondheid van hun verdere leven.

Gevolgen voor meisjes

Meisjes zouden vaker dan jongens slachtoffer zijn van ‘ongezonde’ traditionele praktijken, zoals trouwen op te jonge leeftijd met gevolgen voor hun gezondheid op de lange termijn. Ook zouden meisjes minder vaak hun middelbare school afmaken, minder vaak zekerheid van een baan hebben en vaker slachtoffer zijn van huiselijk en seksueel geweld.   

Gevolgen voor jongens

Jongens zouden vaker (onbedoeld) gewond raken door verkeersongelukken en geweld. Ook HIV, zelfmoord en verdrinking staan hoog op de lijst van doodsoorzaken onder jongens.

Verder zouden de jongens vaker dan meisjes deelnemen aan gedrag dat schadelijk is voor hun gezondheid, zoals vroeg en hevig roken en alcohol- en drugsgebruik. Verder zouden zij vroeger onveilige seks hebben en achterblijven op meisjes op het gebied van seksuele voorlichting. 

Deborah Best, psycholoog gespecialiseerd in genderstereotyperingen, laat aan de hand van het onderzoek in Market Watch weten dat het om die reden “belangrijk is dat ouders hun kinderen binnen minder traditionele rolpatronen opvoeden”.

Een artikel over dit onderwerp en onderzoek is ook gepubliceerd in de Time  , CNN en in the Guardian

NB. In Nederland wordt de discussie niet altijd even goed gevoerd. Vaak wordt de discussie toegespitst op transgenders, terwijl genderstereotypering een breder en ander onderwerp is dan het transgender-zijn.

Read More

HOEVEEL TRANSGENDERS ZIJN ER?

Uit een groot onderzoek onder Nederlandse studenten van de Rotterdamse Hogeschool blijkt dat 3% van hen zich niet in het hokje man of vrouw plaatst. Zie publicatie van het onderzoek.

Uit onderzoek in Amerika onder meer dan 80.000 jongeren van 15-17 jaar komt naar voren dat 2.7% van deze jongeren aangeeft ofwel transgender te zijn of zich niet in de tweedeling thuis te voelen.

 

Read More

GLOSSY: TRANS over genderidentiteit

Op initiatief van Trans Amsterdam heeft de stichting Inclusief de glossy TRANS over genderidentiteit uitgebracht die het lezen meer dan waard is. Dit tijdschrift is gemaakt door, voor en over transgender mensen. Het honderd pagina’s dik tellende tijdschrift bevat interviews met bekende en minder bekende personen, essays, reportages, columns, en besteedt aandacht aan kunst en cultuur.

Kosten bedragen € 4,- Voor meer informatie, kopen of bestellen, zie de betreffende website.

Read More

GENDERMONOLOGEN

Macabre staat voor het vinden van schoonheid in dat wat niet gezien wordt en het tonen van de schaduwkant van dat wat mooi gevonden wordt. In De Gendermonologen navigeert Macabre door de wereld die bestaat tussen man en vrouw. Een transformance over gender als rekbaar begrip. Hoe mannelijk of vrouwelijk ben jij eigenlijk?

Voor veel mensen is de vraag naar hun gender –in eerste instantie tenminste- een simpele: ze zijn geboren in een mannelijk of vrouwelijk lichaam, en daarmee identificeren ze zichzelf. En ook de samenleving heeft zijn steentje bijgedragen aan de vorming van deze identiteit: als jongen krijg je blauwe rompertjes met “I’m a hero”, als meisje roze met de opdruk “I’m a princess”.

Maar hoe eenduidig is die identiteit? En wat als je gevoel niet automatisch samenvalt met het geslacht waarmee je geboren bent, en de verwachtingen die daarbij komen kijken?

Voor de transformance De Gendermonologen is gesproken met diverse mensen die zich niet kunnen identificeren met de normatieve genderidentiteit Man of Vrouw. Waar de één duidelijk voelt ‘in het verkeerde lichaam geboren te zijn’, voelt de ander zich tot geen van beide seksen behoren, en wil een derde de vrijheid hebben om zich van dag tot dag opnieuw te verhouden tot gender. De acteurs in de voorstelling vertolken al deze verschillende stemmen, en ook hun eigen verhouding tot gender, transgenders en je niet kunnen herkennen in de dominante normen in de samenleving komen in deze voorstelling aan bod. Het geheel is een indringend portret, een geestig inkijkje in de wereld van, een ode aan de queer community en een feestelijke viering van diversiteit in één.

Tourinfo:
13 oktober 20:30uur in Zaal 3, Den Haag, link facebook en tickets
20 oktober 20:30uur in WORM UBIK, Rotterdam, link facebook en tickets
25 januari 20:30uur in Pand P, Eindhoven, link facebook en tickets

Read More

CAVARIA BRENGT NIEUWE BROCHURE UIT: Trans*@school

Cavaria vzw, de Vlaamse koepel van holebi- en transgenderorganisaties, heeft een nieuwe brochure uitgebracht. De brochure Trans*@school biedt antwoorden op de eerste vragen over transgender leerlingen waar je als school mee kan zitten. Elke leerling is natuurlijk anders en dat geldt evengoed voor elke transgender leerling. Deze publicatie geeft antwoorden op enkele vaak gestelde vragen. De brochure is als pdf te downloaden op de website. Cavaria heeft onder andere ook het boekje Alles wat je altijd wilde weten over Transgenders uitgegeven (dit is ook bij de website te downloaden).

Read More

EERSTE BROCHURE TRANSGENDER, GELOOF EN KERK

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor transgenders: mensen die zich niet kunnen verenigen met het geslacht waarin ze geboren. Voor kerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen was hierover nog weinig informatie voor handen. De brochure is vooral bedoeld als informatiebron voor kerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen. Begrippen worden uitgelegd en er wordt een indruk gegeven van wat men meemaakt bij de ontdekking van genderdysforie. Inzicht in dit proces kan kerken helpen transgenders op een juiste manier te bejegenen en op te vangen. Transgenders zijn gebaat bij meer zichtbaarheid. Hier draagt de brochure eveneens aan bij. De brochure is hier te downloaden.

Zie ook: een publicatie hierover op het lkp-web, op Groot Nieuws Radio en op website van COC

https://www.pthu.nl/Over_PThU/organisatie/Medewerkers/h.e.zorgdrager/downloads/brochure

 

 

Read More

HEB JE EEN KLACHT? MELD DAT DAN BIJ TRANSVISIE

Al enige jaren is het mogelijk en klacht die je hebt over bejegening of behandeling bv. in het ziekenhuis of door de zorgverzekering en die gerelateerd is aan jouw transzijn te melden bij patiëntenorganisatie Transvisie. Hoewel er veel klachten rondgaan op sociale media, ontvangt Transvisie relatief weinig meldingen van klachten. Daarom ter herinnering: Heb je een klacht over hoe je bent bejegend door een medewerker of arts van het ziekenhuis of van een zorgverzekering of over het resultaat van de behandeling, etc.? Dan kun je dit melden bij Transvisie, eventueel voorzien van bewijs in de vorm van een geluidsopname, brief, etc. Transvisie gaat discreet met je melding om. Transvisie neemt jouw klacht niet over en gaat deze klacht ook niet inhoudelijk behandelen of aanhangig maken bij de betreffende organisatie. Transvisie wil inventariseren of er veel klachten zijn en of er specifieke onderwerpen zijn waar veel klachten over zijn.

Je kunt je klacht telefonisch melden  030 410 02 03 of of mailen naar info@transvisie.nl

Tot slot adviseert Transvisie je een serieuze klacht altijd daadwerkelijk aanhangig te maken bij de betreffende organisatie.

Read More

Beantwoording Kamervragen over classificatie transpersonen binnen ICD 11

Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Sjoerdsma (D66) over de classificatie van transpersonen binnen de aankomende International Classification of Diseases (ICD-11).

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/12/beantwoording-kamervragen-over-de-classificatie-van-transpersonen-binnen-de-aankomende-international-classification-of-diseases-icd-11

 

Read More

Enquête over de ervaringen van transgenders op de luchthaven

Transgender Netwerk Nederland en COC Amsterdam willen beter inzicht krijgen in de ervaringen van transgender personen met beveiligingschecks en -personeel op Schiphol en andere luchthavens. Dit naar aanleiding van een nare ervaring op het gebied van bejegening die recentelijk in de media is verschenen.

Transgender personen worden daarom gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen en zo ervaringen te delen.

Read More

MELDPUNT VOOR BIJWERKINGEN VAN IMPLANTATEN GEOPEND

Mensen die denken dat ze bijwerkingen hebben van (borst)implantaten in hun lichaam kunnen vanaf gisteren terecht bij een meldpunt (geldt voor alle implantaten).  Het meldpunt is een initiatief van het RIVM en bijwerkingencentrum Lareb. De bedoeling is dat bijwerkingen zo vroeg mogelijk worden ontdekt door veel klachten met elkaar te vergelijken. Procedure: mensen moeten zich eerst melden bij hun arts. Legt die niet of onvoldoende de relatie met het implantaat, dan kunnen ze zich melden bij het meldpunt. Het meldpunt heeft meerdere functies: problemen met implantaten  in kaart brengen en individuele personen doorverwijzen. Het meldpunt behandelt zelf geen personen.

Read More

VRAGEN OVER GENDERKIND EN SCHOOL?

De vakantie staat voor de deur. Vaak een periode dat ouders van genderkinderen met vragen zitten, zeker als ze overgaan naar een andere school. Onze groep Genderkind en ouders (Go) helpt ouders en scholen graag op weg. In bepaalde gevallen kan ook voorlichting worden georganiseerd.

Go is te bereiken per mail go@transvisie.nl of telefonisch 06 53779385. Als er niet direct wordt opgenomen, graag een boodschap inspreken. Onze vrijwilligers bellen je dan graag terug. Zie voor informatie ook de pagina van Genderkind en ouders op deze website en de hoofdstukken over genderkinderen onder transitie / genderkinderen en -jongeren.

Read More

D66 HEEFT KAMERVRAGEN GESTELD OVER MOGELIJKE DEPATHOLOGISERING VAN TRANSGENDERS

Kamerlid Sjoerdsema heeft op 16 juni 2017 aan de ministers van VWS en OCW vragen gesteld over een mogelijke depathologisering van transgenders. De vragen hebben betrekking op binnen de WHO voorgestelde wijzigingen in de IDC 11, waar transgenders worden onder gebracht in het hoofdstuk seksuele gezondheid en verdwijnen uit het hoofdstuk psychische stoornissen en mentale en gedragsstoringen, zoals is opgenomen in de IDC 10 en de steun die de WHO in deze zou moeten krijgen. Lees hier de vragen. Zodra de ministers hierop hebben geantwoord komen we erop terug.

Read More

PERSBERICHT: Borstimplantaten voor transvrouwen worden weer vergoed

Met ingang van het voorjaar van 2018 zullen borstimplantaten voor transvrouwen weer worden vergoed. Dit is het resultaat van jarenlange inspanningen door Patiëntenorganisatie Transvisie, Vereniging Genderdiversiteit, TNN en COC.

Vorig jaar werd al een nieuwe regeling aangenomen waardoor een aantal plastisch chirurgische ingrepen terugkeerden in het basispakket van de zorgverzekering, waaronder borstimplantaten bij afwezigheid van borstvorming. Deze regeling bood geen soelaas voor de meeste transvrouwen. Vaak was er namelijk wel enige borstgroei, maar onvoldoende om de borst te vervrouwelijken.

De patiëntenorganisatie heeft zich sterk gemaakt voor verruiming van de criteria bij transvrouwen omdat de hulpvraag duidelijk anders is. Omdat een dergelijke regeling lastig was in te passen in de huidige basisverzekering heeft de minister de subsidieregeling in het leven geroepen.

We zijn intens gelukkig met deze regeling, die veel transvrouwen weer hoop zal geven en thuis zal laten voelen in hun lichaam. De sporen van de puberteit op het hele bovenlichaam zijn vaak alleen maar te compenseren met een borstvergroting. Daarom is deze ingreep zo ontzettend belangrijk voor een transvrouw“, aldus Eveline van den Boom, voorzitster van Patiëntenorganisatie Transvisie.

Demissionair minister Schippers schrijft in een brief (subsidieregeling_borstimplantaten_transgenders) aan de Tweede Kamer: “Bij de meerderheid van de man-vrouw transgenders is, ook na hormonale therapie, te weinig borstweefsel aanwezig om een voldoende vrouwelijk profiel te hebben. Man-vrouw transgenders kunnen dat als een ernstige belemmering ervaren bij hun transitie.”

De minister raamt de kosten voor de regeling op 2,8 miljoen euro. De precieze regeling zal later bekend gemaakt worden.

Tekst volledig persbericht Persbericht-borstvergrotingen-bij-transvrouwen

Read More

MINISTER KOMT MET SCHRIFTELIJKE REACTIE OP PETITIE PRINCIPLE 17

Minister Schippers heeft op 15 juni 2017 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin ze reageert op de aangeboden petitie van Principle 17 eerder dit jaar. Je kunt de brief van de minister hier lezen. In de brief gaat de minister in op de stellingen van Principle 17, die betrekking hebben op al dan niet onnodige verleende zorg en informed consent, zorg op maat, onacceptabel lange wachttijden, sluiting van klinieken en monopolisering binnen de zorg.

Read More

NIEUW GENDERTEAM STEPWORK TRANSGENDERZORG

Alwin Man en Lucien Dijksma Rieske hebben zich verzelfstandigd in een nieuw Genderteam, te weten Stepwork Transgenderzorg. Binnen Stepwork Transgenderzorg kan een breder zorgaanbod geboden worden aan transgenders en hun naasten. Zo is er nu een ervaren psychiater in huis werkzaam binnen het nieuwe Genderteam, kan WMO begeleiding worden aangeboden, alsmede verslavingszorg en algemene en sociale psychiatrie. Daarnaast gaan we een interne opleiding aanbieden om psychologen op te leiden tot transgender specialist. Met dit bredere zorgaanbod kunnen we slagvaardiger inspelen op de veranderende behoeften van de doelgroep. 

Het door Alwin Man opgebouwde netwerk van samenwerkende (para)medici en Genderteams in binnen en buitenland blijft onveranderd voortbestaan. Tevens wordt het bestaande netwerk actief uitgebreid omdat we de zorg dichter bij huis en decentraal willen aanbieden. De hoofdvestiging bevindt zich in Veendam, maar we streven er naar de zorg zoveel mogelijk regionaal aan te gaan bieden.

Vestigingen van Stepwork Transgenderzorg:

Veendam, Kaap Hoorn 10, 9642 AT Veendam

Blijham, Tjabbestreek 28, 9697 XL Blijham               

Orvelte, Orvelterveld 7a, 9441 TG Orvelte

Vanaf 1 oktober komt er ook een vestiging in Assen.

Bij Stepwork Transgenderzorg kan de zorg voor bestaande cliënten van Alwin Man en Lucien Dijksma Rieske zonder problemen worden gecontinueerd. Er is zowel bij Alwin Man als Lucien Dijksma Rieske ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Aanmeldingen kunnen gedaan worden via het algemene telefoonnummer van  Stepwork GGZ: 0598 371717. Of persoonlijk via het 06 nummer of het e-mail adres van Alwin of Lucien.

De heer drs. A.O. Man, Psycholoog/ PIOP, T: 06 48690252, E: alwin.man@stepwork.nl

De heer drs. Lucien Dijksma- Rieske, Psycholoog/ psychotherapeut, T: 06 23942305, E: lucien.dijksma@stepwork.nl

Read More

ONGELIJKE BEHANDELING VAN TRANSVROUWEN MET KINDERWENS AANGEPAKT

(Integrale tekst persbericht TNN)

Het invriezen van geslachtscellen stelde transvrouwen tot voor kort nog voor een onmogelijke keuze. Daar heeft het Zorginstituut Nederland (ZiN), na een klacht van een jonge transvrouw bij het ADB Zeeland, een einde aan gemaakt. Zorgverzekeraars moeten het invriezen van geslachtscellen van transvrouwen nu vóór het begin van de hormoonbehandeling al vergoeden.

De Zeeuwse transvrouw kreeg in 2016 nul op het rekest van haar zorgverzekeraar. Zij had een kinderwens, maar de start van de hormoonbehandeling met vrouwelijke hormonen zou haar onvruchtbaar maken. De zorgverzekeraar wilde het invriezen pas vergoeden wanneer een operatie haar ‘definitief onvruchtbaar’ zou maken.

Beangstigend

Zodra ze groen licht had voor haar geslachtsoperatie zou deze vrouw dan minstens een half jaar moeten stoppen met de – voor haar noodzakelijke – hormoonbehandeling om weer vruchtbaar te worden. Dat zou uitstel van die operatie betekenen, maar bovenal minstens zes maanden geen vrouwelijke maar mannelijke hormonen in haar lijf. Een beangstigend vooruitzicht voor een jonge transgender vrouw.

Gesteld voor deze onmogelijke keuze tussen kinderwens en hormoonbehandeling meldde zij zich bij het ADB Zeeland. Met steun van Transgender Netwerk Nederland en de Patiëntenorganisatie Transvisie heeft het antidiscriminatiebureau deze zaak vervolgens bij het Zorginstituut aan de orde gesteld.

“Veel trans personen voelden zich door de afwijzing van de vergoeding door zorgverzekeraars gedwongen om hun kinderwens te laten varen. Ik durf het daarom wel een schending van hun mensenrechten te noemen” aldus Corine van Dun (voorzitter TNN).

Voorwaarden

Zorgverzekeraars wezen voor hun gelijk echter naar de voorwaarden voor vergoeding zoals vastgesteld door het Zorginstituut. Daarin stond dat enkel definitieve onvruchtbaarheid door een operatieve ingreep reden was voor vergoeding. TNN en Transvisie hebben het Zorginstituut schriftelijk duidelijk gemaakt wat er mis was aan deze voorwaarden. Het Zorginstituut heeft inmiddels deze voorwaarden aangepast zodat het verlies van vruchtbaarheid door hormoonbehandeling al reden is voor vergoeding.

“Het los moeten laten van je kinderwens om in transitie te kunnen is een groot en onnodig offer. We zijn blij dat de vergoeding voor het invriezen van geslachtscellen nu goed geregeld is.”
Eveline van den Boom (voorzitter Transvisie)

Transvisie wacht nog op het antwoord van het ministerie van VWS over de maximale bewaartermijn waarvoor vergoeding geldt. Die is nu voor iedereen twee jaar, maar voor transvrouwen is er geen weg terug. Een kinderwens is voor jonge transvrouwen zelden binnen twee jaar vervuld.

Wel vergoed

De klacht van de Zeeuwse transvrouw, die anoniem wil blijven, heeft in elk geval veel andere transvrouwen geholpen. Zij krijgt nu de kosten die ze tegen wil en dank heeft gemaakt alsnog vergoed. TNN en Transvisie hopen dat veel transvrouwen hun kinderwens vervuld zien worden. Onvruchtbaar worden door een medische geslachtsaanpassing betekent namelijk niet dat men ook kinderloos wenst te blijven.

NOOT: Transvisie gaat ervan uit dat in het kader van het gelijkheidsbeginsel bovenstaande regeling ook voor transmannen geldt. Het Zorginstituut Nederland heeft dit inmiddels bevestigd.

Read More