header_onderwerp_politiek_01

Debat in de Tweede Kamer over toekomstvisie transgenderzorg levert drie goede moties op!

Vandaag (25-2) heeft de Kamer gedebatteerd met minister van Ark voor Medische Zorg over de Toekomstvisie Transgenderzorg.  Het debat is een vervolg op eerder gehouden schriftelijk overleg. Tijdens dat debat zijn een drietal moties aangenomen.  Als je als transgender persoon een medische behandeling wil om je lichaam aan te laten sluiten bij wie je bent, dan […]

Read More

Doe mee aan het onderzoek naar huiselijk geweld en trans personen

Overgenomen van de website www.transgenderinfo.nl  Onderzoek onder transgender personen laat zien dat zij veel vaker met structureel huiselijk geweld te maken krijgen dan wordt waargenomen in de brede bevolking en in andere risicogroepen (*1). Behoort u tot deze groep omdat u in het verleden huiselijk geweld of kindermishandeling hebt meegemaakt? Dan zijn de onderzoekers geïnteresseerd […]

Read More

Voortgangsbrief Kwartiermaker Transgenderzorg

Regelmatig doet de Kwartiermaker Transgenderzorg verslag van zijn werkzaamheden aan zijn opdrachtgevers en andere betrokken partijen. De laatste keer was dat eind november. In deze brief gaat de kwartiermaker in op:  de reacties op de Toekomstvisie Transgenderzorg, de Handreiking transgenderzorg gemeenten, Updates uit het zorgveld en zijn vervolgacties. Reacties op de toekomstvisie Transgenderzorg. 18 partijen […]

Read More

Handreiking Transgenderzorg in Gemeenten voor kinderen en jongeren

Onlangs heeft de Kwartiermaker Transgenderzorg de ‘Handreiking Transgenderzorg in Gemeenten (Jeugdzorg)’ uitgebracht. Iedere gemeente heeft in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet de taak goede zorg aan te bieden aan alle inwonende kinderen die deze zorg nodig hebben. Hieronder vallen ook de kinderen met gendervragen. De, door de gemeente gecontracteerde, reguliere zorgaanbieders kunnen […]

Read More

Heel goed nieuws uit Nijmegen van het Radboudumc

Naast de transgenderzorg voor kinderen en jongeren biedt het Radboudumc vanaf februari 2021 ook transgenderzorg voor volwassenen aan. Het Radboudumc gaat het volledige behandeltraject aanbieden, dus zowel de psychologische evaluatie genderincongruentie en begeleidingstrajecten, als hormonale behandeling, begeleiding bij vragen over vruchtbaarheid en alle vormen van genderbevestigende operaties. Het Radboudumc verwacht 200 transgender mensen per jaar […]

Read More

NOC*NSF brengt nieuwe sportrichtlijn uit

Uit onderzoek van het Mulier Instituut, Transgender Netwerk Nederland en de Alliantie Gelijke Spelen/John Blankenstein Foundation blijkt dat zes op de tien transgender mensen zich wel eens onveilig voelen bij hun sportclub. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft NOC*NSF in samenwerking met Transgender Netwerk Nederland nieuwe richtlijnen voor gender- en seksediverse personen in de sport […]

Read More

Themanummer: Een inclusieve gezondheidszorg voor LHBTI’ers

De Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek heeft eind 2020 een themanummer uitgebracht waarin veel aandacht is voor de gezondheidszorg van transgender mensen. Het nieuwste Podium nummer over een inclusieve gezondheidszorg voor LHBTI’ers is inmiddels verzonden naar NVBe leden! Belangenorganisaties roepen op de transgenderzorg drastisch te veranderen; maar wat betekent dit voor kinderen en jongvolwassenen?  Diverse schrijvers […]

Read More

ZOEKEN

Categorieën

Categorieën

ARCHIEF

Archief

Schakel titel

Toggle inhoud hoort hier, klikt u op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen. </ p>