STAND VAN ZAKEN SUBSIDIEREGELING BORSTVERGROTING VOOR TRANSVROUWEN

Op 16 november was de voorzitster van Transvisie bij VWS om te praten over de aanstaande subsidieregeling voor borstvergrotingen voor transvrouwen. Voormalig minister Schippers wilde hiermee de transvrouwen tegemoet komen, omdat deze door de vergoedingssystematiek van de basisverzekering (sinds 1 januari 2017 alleen bij minder dan 1 cm. borstgroei) nu vrijwel altijd buiten de boot vallen. Beleidsambtenaren zijn de regeling aan het voorbereiden.

Transvisie is blij dat we in dit stadium onze inbreng voor deze regeling konden geven. Transvisie zou het liefst willen dat de subsidie voor iedereen die het wil beschikbaar is, dus zonder nadere voorwaarden, echter de subsidiepot is beperkt. Daarom wil VWS criteria om ervoor te zorgen dat de beperkte subsidie op de meest effectieve manier wordt besteed. Het vinden van criteria is niet eenvoudig. Het is niet voor niets dat het destijds bij het vaststellen van de voorwaarden voor vergoeding in de basisverzekering niet gelukt is om met alle partijen overeenstemming te vinden. Transvisie heeft de volgende uitgangspunten aangedragen:

 • Transvisie wil geen arbitrair criterium in aantallen centimeters eigen borstweefsel (zoals nu in de basisverzekering), maar een regeling waarin de passabiliteit centraal staat. Elk zogenaamd objectief criterium (bv. max. 8 cm. borstweefsel) knelt in de praktijk, omdat 8 cm borstweefsel voor de ene transvrouw passend is bij de lichaamsbouw en passabiliteit en voor de ander niet. Het gaat om het totale plaatje wat Transvisie betreft. Daarom is ook verwezen naar de criteria voor gezichtsfeminisatie die nu gelden in de basisverzekering. In die criteria wordt juist het hele plaatje getoetst.
 • Transvisie vindt dat deze operatie zou moeten kunnen worden uitgevoerd door alle gekwalificeerde Nederlandse plastisch chirurgen en niet alleen door die van de huidige academische gendercentra.
 • De aanvragen voor het ondergaan van de borstvergroting moeten administratief zo makkelijk mogelijk verlopen (liefst door de zorgverlener of de zorgverzekering).
 • Deze subsidieregeling moet ook open staan voor ‘oude gevallen’ (dus niet alleen voor transvrouwen die vanaf het ingaan van de regeling hun diagnose krijgen).
 • Transvisie heeft er begrip voor als een transvrouw, om in aanmerking te komen voor de subsidie, al 1,5 – 2 jaar hormoonbehandeling moet hebben gehad. Immers de hormoonbehandeling is de eerst aangewezen methode om borsten te krijgen. Echter Transvisie vindt dat de regeling ook toegankelijk zou moeten zijn voor mensen voor wie een hormoonbehandeling geen optie is.

Read More

8 december 2017 PAARSE VRIJDAG

Paarse Vrijdag is een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. In Nederland wordt de dag sinds 2010 ieder jaar op de tweede vrijdag van december gehouden.

Paarse Vrijdag ontstond naar het voorbeeld van Spirit Day in de Verenigde Staten, die eerder in 2010 voor het eerst plaatsvond als uiting tegen het pesten van lhbt-jongeren. In de VS en Canada vindt deze dag plaats op de derde donderdag van oktober.

De kleur paars is ontleend aan de paarse baan van de regenboogvlag.

Scholen kunnen gratis het paarse vrijdag pakket bestellen, zie de website van paarse vrijdag.

Read More

NATIONALE TRANSGENDER GEDENKDAG

Jezelf kunnen zijn is het beste en mooiste wat er is. Dat kan echter niet overal ter wereld. Op 20 november tijdens de Nationale Transgender Gedenkdag zijn in Zwolle de 325 transgenders herdacht die afgelopen jaar zijn vermoord omdat ze transgender zijn. In de Grote Kerk in Zwolle zijn, tijdens een waardige ceremonie hun namen voorgelezen, om ze te eren en om onszelf te herinneren dat jezelf zijn niet vanzelfsprekend is. Tijdens de ceremonie zijn naast het voorlezen van de namen, diverse toespraken gehouden en is er muziek ter gehore gebracht. De ceremonie was georganiseerd door TNN en Club-T COC.

Read More

OPROEP: VOOR DEELNAME AAN HET PROGRAMMA JORIS’ KERSTBOOM DOOR IEMAND UIT DE ‘TRANSANDERS’ GROEP

Op verzoek van de redactie van het KRO NCRV programma Joris’ Kerstboom doen we de volgende oproep. De redactie van dit programma is op korte termijn op zoek naar iemand die buiten de geijkte tweedeling man – vrouw valt dus uit de TransAnders gemeenschap. Het programma Joris’ Kerstboom wordt op kerstavond, 24 december voor de 8ste keer uitgezonden. Het programma wordt vanaf half december opgenomen in Deventer, Den Bosch en Dokkum.

Een grote kerstboom in het centrum van deze drie steden is de ontmoetingsplaats voor mensen die als antwoord op de vraag ‘Voor wie heb jij een kerstgedachte?’ een foto in de kerstboom komen hangen. Joris Linssen spreekt met hen over de reden van hun komst en hoort de bijzondere verhalen van jong en oud. Deze verhalen zijn heel uiteenlopend…. Van vrolijke kleine verhalen tot langere diepgaande gesprekken. Het programma duurt 40 minuten. Een groot deel van de gesprekken die Joris Linssen voert is met mensen die zelf naar de boom zijn gekomen. In iedere stad produceren wij 2 verhalen voor omdat we een grote diversiteit aan onderwerpen willen belichten. Zo zouden we dit jaar heel graag aandacht willen besteden aan iemand die gender zoekend is. 

Het gaat dus om een persoonlijk verhaal van iemand die met Joris wil delen hoe die zoektocht geweest is of eventueel nog steeds is. Ik kan me dus voorstellen dat iemand een foto van zichzelf in de boom hang en aan de hand daarvan z’n verhaal vertelt, maar het kan ook aan de hand van een foto die in de boom wordt gehangen van iemand die heel belangrijk is of was in de zoektocht.

Hier een link naar het programma van vorig jaar om een indruk van het programma te krijgen.

De opnamen vinden plaats in Den Bosch op 9 en 10 december (nog onder voorbehoud), in Dokkum op 15 december en in Deventer op 17 december.

Ben je genderzoekend, genderfluide, gendercreatief kortom wat wij transanders noemen en wil je meedoen aan het bovengenoemde programma dan kun je contact opnemen met de redacteur van Joris’ Kerstboom via nummer 06-27461224

KRO-NCRV is het omroepbedrijf dat de programma’s verzorgt voor KRO-NCRV, KRO en NCRV.

Read More

TRANSGENDERGEDENKDAG

Maandag 20 november is het Transgender Gedenkdag in Zwolle.Ook bij het Homonument in Amsterdam wordt op 20 november een herdenkingsbijeenkomst  gehouden. Op deze dag wordt wereldwijd stil gestaan bij transgender personen die de afgelopen 12 maanden door geweld om het leven zijn gekomen. Een realiteit waar helaas ook Nederland nog altijd niet aan ontkomt. De nationale gedenkdag vindt dit jaar in Zwolle plaats.

We staan op deze dag ook stil bij de gruwelijke dood van Bianca

Voor meer informatie zie de website van het Transgender Netwerk Nederland

Read More

Psychologenpraktijk de Vaart gaat samenwerken met PsyTrans

De Vaart Psychologenpraktijk werkt sinds 1 september 2017 samen met PsyTrans in Apeldoorn onder de naam PsyTrans – De Vaart. PsyTrans is dependance van De Vaart. Aanmelden gaat via De Vaart.

Bij PsyTrans – De Vaart kunnen volwassenen, jeugd en kinderen en naasten van transgenders terecht.

Voor informatie over de zorg die daadwerkelijk geboden kan worden en de eventuele vergoeding daarvan verwijzen we naar bovengenoemde websites en/of het informatienummer 0592-330187.

Read More

NIEUWE VESTIGINGEN STEPWORK TRANSGENDERZORG PER 1 OKTOBER 2017

Na de minder prettige berichtgeving over het oplopen van de wachttijden bij het VUmc, nu een bericht dat weer wat meer ruimte biedt. Stepwork Transgenderzorg heeft per 1 oktober 2017 een aantal nieuwe vestigingen geopend te weten in Assen, Amersfoort en Rotterdam.

Zoals eerder gemeld hebben Alwin Man en Lucien Dijksma- Rieske zich per 1 juli 2017 verzelfstandigd in een nieuw Genderteam, Stepwork Transgenderzorg. Het door Alwin Man opgebouwde netwerk van samenwerkende (para)medici en genderteams in binnen- en buitenland blijft onveranderd voortbestaan. De afdeling Endocrinologie van het Medisch Centrum Leeuwarden is nu ook aan het genderteam van Stepworks verbonden.

Binnen Stepwork Transgenderzorg en kan een breder zorgaanbod geboden worden aan transgenders en hun naasten. Stepwork Transgenderzorg en biedt ook GGZ-zorg en begeleiding aan jeugdigen tot 18 jaar.

Vestigingen:
Kaap Hoorn 10, 9642 AT Veendam
Tjabbestreek 28, 9697 XL Blijham               
Overcingellaan 17, 9401 LA Assen
Westblaak 33, 3012 KD Rotterdam
Plotterweg 31, 3821 BB Amersfoort

Aanmelding:
Centrale aanmelding via de contactformulieren op de website van Stepwork of via het centrale nummer van Stepwork Transgenderzorg: 0598 371717.
Persoonlijk bellen met Alwin of  Lucien kan ook.
De heer drs. A.O. Man, Psycholoog/ PIOP, T: 06 48690252, E: alwin.man@stepwork.nl
De heer drs. Lucien Dijksma-Rieske, Psycholoog/ psychotherapeut, T: 06 23942305,
E: lucien.dijksma@stepwork.nl
Er is zowel bij Alwin Man als Lucien Dijksma-Rieske ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

 

Read More

TRANSVISIE NEEMT INITIATIEF VOOR WERKSESSIE ZORGVERLENERS

Patiëntenorganisatie Transvisie neemt het initiatief voor een werksessie met de belangrijkste organisaties voor transgenderzorg.

Het is tijd voor een andere aanpak in het oplossen van de wachttijden. Transvisie heeft daarom op 12 oktober 2017 alle partijen die transgenderzorg verlenen uitgenodigd deze aanpak samen te gaan uitwerken. Lees verder in: brief-wachtlijsten-pilot-decentralisatie

Read More

‘HIDDEN’ SOLO – EXPOSITIE VAN JASMINE DE VRIES

Solo foto-expositie ‘Hidden’ van Jasmine de Vries in Galerie Gemund.

‘HIDDEN’
Het thema van deze expositie is het tegenovergestelde van zichtbaarheid namelijk “Hidden” in de betekenis van verborgen of undercover.
Jarenlang is de “ware” Jasmine de Vries verborgen gebleven voor de buitenwacht. Geboren ‘in het verkeerde lichaam’; tien jaar geleden veranderde ze van geslacht. Nu is zij niet langer undercover. In deze expositie toont zij foto’s van zich zelf in filmische beelden. Dit is een expositie met een boodschap: iedereen mag altijd zich zelf zijn, zichtbaar zijn zoals je werkelijk wilt zijn.

Galerie Gemund is gevestigd in het centrum van Haarlem, Kleine Houtstraat 48. De galerie is geopend van vrijdag tot en met zondag van 13.00 tot 18.00 uur. De expositie is van 4 november (opening) t/m 26 november 2017.
.

Read More

WACHTTIJDEN VUMC OPGELOPEN

Regelmatig publiceert het VUmc de wachttijden voor behandeling door het genderteam op haar website. Helaas heeft Transvisie moeten constateren dat de wachttijden flink zijn opgelopen, zie het overzicht. Ondanks alle toezeggingen en inspanningen is het het VUmc helaas niet gelukt de wachttijden naar beneden te krijgen. De wachttijd tot de intake voor een volwassene is op dit moment 52 weken. Transvisie vindt dit een onverantwoord lange periode en pleit al jaren voor verkorting van de wachttijden.

Op 24 maart 2017 hebben we gemeld op deze website dat minister Schippers een oproep deed aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars de zorg voor transgender personen beter te spreiden en voldoende personeel beschikbaar te hebben.

Op 16 mei 2017 hebben we het bericht van het VUmc gepubliceerd dat ze de capaciteit flink, lees met 20%, zouden gaan uitbreiden. Transvisie heeft toen al gewaarschuwd dat dit niet genoeg zou zijn, immers het aantal aanmeldingen leek toen al met meer dan 40% toe te nemen. Dan is een uitbreiding met 20% een flinke uitbreiding, maar kan nooit genoeg zijn.

Na al die jaren van klagen door Transvisie en veel andere partijen en vervolgens de toezeggingen van het VUmc aan de minister, aan het ministerie van VWS, aan de Tweede Kamer, aan Transvisie, aan de transgendergemeenschap blijkt helaas dat het VUmc de toenemende stroom aanmeldingen niet voor kan blijven. Transvisie pleit al enige tijd voor meer decentralisatie van de zorg aan transgender personen, zeker van die zorg die decentraal kan. Transvisie gaat zich in de komende periode nog meer dan voorheen inzetten om hier serieus werk van te maken.

Read More

NIEUWE INFORMATIE TBV VLUCHTELINGEN EN OVER REIZEN OP DE WEBSITE VAN TRANSVISIE

De website van Patiëntenorganisatie Transvisie is onlangs uitgebreid met een paar handige pagina’s. Allereerst is er een Engelstalige pagina gekomen met informatie voor vluchtelingen. Omdat deze pagina een algemeen deel kent, is de pagina ook handig voor andere buitenlanders. Verder is er een pagina gekomen over aspecten waar transpersonen rekening mee moeten houden als ze reizen.

Read More

OVERHEID GENDERNEUTRALER en STATEMENT VAN TRANSVISIE

Het nieuwe kabinet is van plan de overheid genderneutraler te maken en geslachtsregistratie te gaan beperken.
https://nos.nl/artikel/2196930-nieuwe-coalitie-geslachtsregistratie-zoveel-mogelijk-beperken.html

Transvisie ziet op dit moment in de maatschappij een toegenomen aandacht voor genderneutraliteit (het niet onnodig indelen van mensen in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’) en genderstereotypering (het toewijzen van vaste kenmerken aan mannen en vrouwen). Sommige organisaties, bedrijven en overheden willen die stereotypen doorbreken. Veel transgender personen weten hoe knellend genderstereotypen kunnen zijn en mede daarom is Transvisie blij met deze maatschappelijke discussie. We zien genderstereotypering en genderneutraliteit echter als bredere en andere onderwerpen dan het transgender-zijn.

In de huidige discussie wordt duidelijk dat juist veel niet-transgender personen (cisgenders) de genderstereotyperingen als knellend ervaren. Niet alleen intersekse personen en transgender personen die buiten de tweedeling leven, zouden geholpen zijn met een meer genderneutrale samenleving. Overigens willen niet alle transgenders genderneutraliteit. Veel transmannen en transvrouwen identificeren zich namelijk juist van harte met een van de genderstereotypen.

Transvisie ziet voor zichzelf momenteel geen leidende rol weggelegd in het huidige debat over genderstereotypering en genderneutraliteit. Transvisie zet zich specifiek in om voor transgender personen de zorg (rondom een transitie en in het algemeen) te verbeteren, informatie te verstrekken en transgenders met elkaar in contact te brengen.

Read More

TRANSVISIE HEEFT NIEUWE VOORZITTER

Eveline van den Boom is op 5 oktober 2017 als voorzitter bij Transvisie gestopt. De afgelopen jaren heeft ze zich met hart en ziel ingezet voor de transgender zaak en heeft daarbij successen geboekt. Nu is echter het moment aangebroken om meer tijd te gaan besteden aan haar eigen bedrijf.

Gelukkig hoeft het bestuur niet lang zonder voorzitter te zijn. Lisa van Ginneken, algemeen bestuurslid en begeleidster van de jongvolwassenengroep, heeft op 5 oktober de functie van Eveline per direct overgenomen.

Transvisie dankt Eveline voor haar enorme inzet en wenst Lisa veel succes de komende jaren.

Read More

DERDE NIEUWSBRIEF TRANSVISIE VAN 2017

Transvisie heeft de derde nieuwsbrief van 2017 uitgebracht. Deze nieuwsbrief vol met tal van interessante artikelen wordt speciaal gemaakt voor de medewerkers van transvisie, de donateurs van Transvisie en andere belangstellenden. De Nieuwsbrief is nieuwsbrief-2017-3 te lezen (opent u het bericht met een vreemde, onleesbare lay out, download het bericht dan ook nog even). Eerdere nieuwsbrieven staan op onze pagina nieuwsbrieven te lezen.

Read More

ZOEKTOCHT NAAR MENSEN DIE OPEN WILLEN VERTELLEN OVER HUN TRANSGENDER VERHAAL

Voor het project What’s wrong with me – Faces of the DSM ben zoekt Vittorio Busato naar mensen die open over hun transgender verhaal  willen vertellen. Het project is niet bedoeld als ode aan de DSM, maar juist als een ode aan de menselijke variëteit. Doel is om voor een groot en breed publiek op een toegankelijke en educatieve manier bij te dragen aan zowel de kennis over als de bespreekbaarheid van psychische aandoeningen  Gaarne bereid tot toelichting. Voor meer info http://vittoriobusato.nl/blog/whats-wrong-with-me

Vittorio Busato (psycholoog/auteur), 06-25056147, v.busato1@chello.nl

Read More

EVELINE VAN DEN BOOM LEGT HAAR FUNCTIE ALS VOORZITTER NEER

Op 29 september 2017 heeft Eveline tijdens een dag voor de vrijwilligers bekend gemaakt dat ze met ingang van 5 oktober 2017 stopt als voorzitter bij Patiëntenorganisatie Transvisie (het bestuur was hier al langer van op de hoogte). Eveline heeft zich de afgelopen jaren met hart en ziel ingezet voor Transvisie en daarbij veel bereikt. Transvisie ziet haar dan ook met lede ogen gaan. Het bestuur is wel verheugd te kunnen melden dat Lisa van Ginneken haar functie als voorzitter gaat overnemen.

Hieronder delen we het bericht dat Eveline heeft gedeeld op haar Facebookpagina

‘Het hoge woord is er uit. Vanavond heb ik bij ons vrijwilligersoverleg aangekondigd te gaan stoppen als voorzitter van Transvisie. Per volgende maand zal Lisa van Ginneken het stokje van me gaan overnemen. In het voorjaar zullen ook Ruben en Jean vertrekken als bestuurslid. Elk afscheid is moeilijk, maar deze is echt met pijn in het hart. We hebben mooie dingen bereikt in de tijd dat ik deel mocht uitmaken van het bestuur, maar er is ook nog heel veel te doen.

Ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik naast mijn transitie niet hoefde te werken. Dus ik had veel tijd over om me voor de patiëntenorganisatie in te zetten. De situatie is nu veranderd. Mijn hobbyprojectje is langzaam een echt bedrijf aan het worden en gaat steeds meer tijd kosten. Quality time trouwens, want ik heb er geweldig veel plezier in. Ik hou van ondernemen, dingen creëren en bouwen. Het is alleen niet meer te combineren met nóg een (bijna) fulltime baan als voorzitter. En ik heb ook nog eens de vurige wens om een gezinnetje te mogen stichten.

Ik had me voorgenomen om de transgenderzorg beter achter te laten dan ik haar aantrof. Volgens mij is dat inmiddels wel aardig gelukt. Toch voelt het ook heel dubbel. M’n transitie is inmiddels een afgesloten hoofdstuk. Om niet elke dag toch nog met transities bezig te zijn is echt nieuw.

Bedankt voor alle mooie ontmoetingen, jullie verhalen, de leerzame ervaringen en dankbaarheid’.

Rest ons, als Patiëntenorganisatie Transvisie, Eveline hartelijk te bedanken voor haar inzet en een mooie toekomst toe te wensen. Lisa wensen we veel succes in de komende jaren als voorzitter van Transvisie.

Read More

Nieuw onderzoek naar transgender en werk.

TNN en de Universiteit voor Humanistiek starten dit jaar weer een onderzoek naar transgender en werk. Dit keer ligt de nadruk op de werkvloerervaringen van transgender personen. In levensloopinterviews zullen onderwerpen als openheid over jezelf, de transitie, steun van collega’s of zelfacceptatie aan de orde komen.

Het onderzoek bouwt voort op eerder onderzoek van TNN en de Universiteit voor Humanistiek uit 2016. Met de uitkomsten van de levensloopinterviews, gecombineerd met de verzamelde data van vorig jaar, hoopt TNN nog beter in kaart te brengen wat de ervaring van trans personen op de werkvloer positief en negatief beïnvloedt. Samen met organisaties zoals GenderTalent en overheden hoopt TNN deze informatie in te zetten om arbeidsuitval van transpersonen te voorkomen. bron: website van TNN

 

 

Read More

ONDERZOEK WIJST UIT DAT ROLPATRONEN BIJ KINDEREN BLIJVENDE SCHADE KUNNEN VEROORZAKEN

Artikel overgenomen van Nu van Sanoma media, gepubliceerd op 21-09-2017
 
Tijdens alle commotie die er in Nederland is over allerlei genderneutrale ontwikkelingen, is er onlangs een onderzoek gepubliceerd dat wijst op de schade die kan ontstaan als kinderen tussen 10 en 14 jaar te gendersteriotype worden opgevoed. Rolbevestigende normen bij kinderen tussen 10 en 14 jaar zouden voor ‘blijvende schade’ kunnen zorgen tijdens hun verdere volwassen leven. De schadelijke gevolgen van stereotypering zouden over de hele wereld zichtbaar zijn.

Dat concluderen wetenschappers in the Journal of Adolescent Health

Voor het onderzoek ‘It begins at Ten: How Gender Expectations Shape Early Adolescence Around the World’ werden jonge adolescenten in de leeftijd tussen 10 en 14 jaar uit 15 verschillende landen (Egypte, VS, Malawi, Zuid-Afrika, Bolivia, Ecuador, Schotland, België, Vietnam, Nigeria, Congo, Kenia, India, Burkina Faso en China) aan de hand van diepte-interviews bevraagd.

‘Meisjes krijgen de boodschap dat ze niet in leidersrollen horen en jongens krijgen de boodschap dat ze assertiever en agressiever gedrag moeten vertonen’, aldus de onderzoekers. Dat zou voor zowel meisjes als jongens negatieve effecten hebben op de gezondheid van hun verdere leven.

Gevolgen voor meisjes

Meisjes zouden vaker dan jongens slachtoffer zijn van ‘ongezonde’ traditionele praktijken, zoals trouwen op te jonge leeftijd met gevolgen voor hun gezondheid op de lange termijn. Ook zouden meisjes minder vaak hun middelbare school afmaken, minder vaak zekerheid van een baan hebben en vaker slachtoffer zijn van huiselijk en seksueel geweld.   

Gevolgen voor jongens

Jongens zouden vaker (onbedoeld) gewond raken door verkeersongelukken en geweld. Ook HIV, zelfmoord en verdrinking staan hoog op de lijst van doodsoorzaken onder jongens.

Verder zouden de jongens vaker dan meisjes deelnemen aan gedrag dat schadelijk is voor hun gezondheid, zoals vroeg en hevig roken en alcohol- en drugsgebruik. Verder zouden zij vroeger onveilige seks hebben en achterblijven op meisjes op het gebied van seksuele voorlichting. 

Deborah Best, psycholoog gespecialiseerd in genderstereotyperingen, laat aan de hand van het onderzoek in Market Watch weten dat het om die reden “belangrijk is dat ouders hun kinderen binnen minder traditionele rolpatronen opvoeden”.

Een artikel over dit onderwerp en onderzoek is ook gepubliceerd in de Time  , CNN en in the Guardian

NB. In Nederland wordt de discussie niet altijd even goed gevoerd. Vaak wordt de discussie toegespitst op transgenders, terwijl genderstereotypering een breder en ander onderwerp is dan het transgender-zijn.

Read More

OPROEP: van OPLEIDING HUIDTHERAPIE

De HBO opleiding Huidtherapie aan de Haagse Hogeschool is op zoek naar transgender mensen die hun ervaringen willen delen met 1e jaars huidtherapie studenten. Het themablok is “De patiënt met een haarafwijking“. De huidtherapeut leert dat o.a. laserontharing en elektrische epilatie kan helpen bij de transitie en waarom. Het is een precair en momenteel veelbesproken onderwerp en de opleiders willen graag in een veilige omgeving de studenten kennis laten maken met een deel van hun toekomstige doelgroep. Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen mail dan met Petra Eggens docent huidtherapie via p.a.eggens@hhs.nl . Er kan een vergoeding gegeven worden indien gewenst.

Read More

HOEVEEL TRANSGENDERS ZIJN ER?

Uit een groot onderzoek onder Nederlandse studenten van de Rotterdamse Hogeschool blijkt dat 3% van hen zich niet in het hokje man of vrouw plaatst. Zie publicatie van het onderzoek.

Uit onderzoek in Amerika onder meer dan 80.000 jongeren van 15-17 jaar komt naar voren dat 2.7% van deze jongeren aangeeft ofwel transgender te zijn of zich niet in de tweedeling thuis te voelen.

 

Read More

GLOSSY: TRANS over genderidentiteit

Op initiatief van Trans Amsterdam heeft de stichting Inclusief de glossy TRANS over genderidentiteit uitgebracht die het lezen meer dan waard is. Dit tijdschrift is gemaakt door, voor en over transgender mensen. Het honderd pagina’s dik tellende tijdschrift bevat interviews met bekende en minder bekende personen, essays, reportages, columns, en besteedt aandacht aan kunst en cultuur.

Kosten bedragen € 4,- Voor meer informatie, kopen of bestellen, zie de betreffende website.

Read More

GENDERMONOLOGEN

Macabre staat voor het vinden van schoonheid in dat wat niet gezien wordt en het tonen van de schaduwkant van dat wat mooi gevonden wordt. In De Gendermonologen navigeert Macabre door de wereld die bestaat tussen man en vrouw. Een transformance over gender als rekbaar begrip. Hoe mannelijk of vrouwelijk ben jij eigenlijk?

Voor veel mensen is de vraag naar hun gender –in eerste instantie tenminste- een simpele: ze zijn geboren in een mannelijk of vrouwelijk lichaam, en daarmee identificeren ze zichzelf. En ook de samenleving heeft zijn steentje bijgedragen aan de vorming van deze identiteit: als jongen krijg je blauwe rompertjes met “I’m a hero”, als meisje roze met de opdruk “I’m a princess”.

Maar hoe eenduidig is die identiteit? En wat als je gevoel niet automatisch samenvalt met het geslacht waarmee je geboren bent, en de verwachtingen die daarbij komen kijken?

Voor de transformance De Gendermonologen is gesproken met diverse mensen die zich niet kunnen identificeren met de normatieve genderidentiteit Man of Vrouw. Waar de één duidelijk voelt ‘in het verkeerde lichaam geboren te zijn’, voelt de ander zich tot geen van beide seksen behoren, en wil een derde de vrijheid hebben om zich van dag tot dag opnieuw te verhouden tot gender. De acteurs in de voorstelling vertolken al deze verschillende stemmen, en ook hun eigen verhouding tot gender, transgenders en je niet kunnen herkennen in de dominante normen in de samenleving komen in deze voorstelling aan bod. Het geheel is een indringend portret, een geestig inkijkje in de wereld van, een ode aan de queer community en een feestelijke viering van diversiteit in één.

Tourinfo:
13 oktober 20:30uur in Zaal 3, Den Haag, link facebook en tickets
20 oktober 20:30uur in WORM UBIK, Rotterdam, link facebook en tickets
25 januari 20:30uur in Pand P, Eindhoven, link facebook en tickets

Read More

CAVARIA BRENGT NIEUWE BROCHURE UIT: Trans*@school

Cavaria vzw, de Vlaamse koepel van holebi- en transgenderorganisaties, heeft een nieuwe brochure uitgebracht. De brochure Trans*@school biedt antwoorden op de eerste vragen over transgender leerlingen waar je als school mee kan zitten. Elke leerling is natuurlijk anders en dat geldt evengoed voor elke transgender leerling. Deze publicatie geeft antwoorden op enkele vaak gestelde vragen. De brochure is als pdf te downloaden op de website. Cavaria heeft onder andere ook het boekje Alles wat je altijd wilde weten over Transgenders uitgegeven (dit is ook bij de website te downloaden).

Read More

EERSTE BROCHURE TRANSGENDER, GELOOF EN KERK

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor transgenders: mensen die zich niet kunnen verenigen met het geslacht waarin ze geboren. Voor kerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen was hierover nog weinig informatie voor handen. De brochure is vooral bedoeld als informatiebron voor kerken en andere christelijke geloofsgemeenschappen. Begrippen worden uitgelegd en er wordt een indruk gegeven van wat men meemaakt bij de ontdekking van genderdysforie. Inzicht in dit proces kan kerken helpen transgenders op een juiste manier te bejegenen en op te vangen. Transgenders zijn gebaat bij meer zichtbaarheid. Hier draagt de brochure eveneens aan bij. De brochure is hier te downloaden.

Zie ook: een publicatie hierover op het lkp-web, op Groot Nieuws Radio en op website van COC

https://www.pthu.nl/Over_PThU/organisatie/Medewerkers/h.e.zorgdrager/downloads/brochure

 

 

Read More

ONDERZOEK OPEN UNIVERSITEIT NAAR DE INVLOED TRANSITIE OP RELATIE

Voor een onderzoek van de afdeling klinische psychologie van de Open Universiteit Nederland wordt er gezocht naar deelnemers. Het gaat om een onderzoek naar de invloed van een geslachtsverandering van transvrouwen op de relatie met de partner. De deelnemers die worden gezocht, zijn dus transvrouwen en hun partners en/of ex-partners. Hierbij gaat het om transgenders die hun geslacht deels of geheel lichamelijk hebben laten aanpassen naar het geslacht waarin zij zich meer thuis voelen (vrouw).

Voor aanmelding en/ of meer informatie kunt je contact opnemen met:

Jill Lentferink, onderzoeker
tel: 06-46114265 / emailadres: transitieonderzoek@yahoo.com

Mw. drs. E.M. Patty-Stegemann
tel: 06-30029055 / emailadres: eva@psytrans.nl

Read More

HEB JE EEN KLACHT? MELD DAT DAN BIJ TRANSVISIE

Al enige jaren is het mogelijk en klacht die je hebt over bejegening of behandeling bv. in het ziekenhuis of door de zorgverzekering en die gerelateerd is aan jouw transzijn te melden bij patiëntenorganisatie Transvisie. Hoewel er veel klachten rondgaan op sociale media, ontvangt Transvisie relatief weinig meldingen van klachten. Daarom ter herinnering: Heb je een klacht over hoe je bent bejegend door een medewerker of arts van het ziekenhuis of van een zorgverzekering of over het resultaat van de behandeling, etc.? Dan kun je dit melden bij Transvisie, eventueel voorzien van bewijs in de vorm van een geluidsopname, brief, etc. Transvisie gaat discreet met je melding om. Transvisie neemt jouw klacht niet over en gaat deze klacht ook niet inhoudelijk behandelen of aanhangig maken bij de betreffende organisatie. Transvisie wil inventariseren of er veel klachten zijn en of er specifieke onderwerpen zijn waar veel klachten over zijn.

Je kunt je klacht telefonisch melden  030 410 02 03 of of mailen naar info@transvisie.nl

Tot slot adviseert Transvisie je een serieuze klacht altijd daadwerkelijk aanhangig te maken bij de betreffende organisatie.

Read More

Beantwoording Kamervragen over classificatie transpersonen binnen ICD 11

Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van het Kamerlid Sjoerdsma (D66) over de classificatie van transpersonen binnen de aankomende International Classification of Diseases (ICD-11).

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/12/beantwoording-kamervragen-over-de-classificatie-van-transpersonen-binnen-de-aankomende-international-classification-of-diseases-icd-11

 

Read More

Enquête over de ervaringen van transgenders op de luchthaven

Transgender Netwerk Nederland en COC Amsterdam willen beter inzicht krijgen in de ervaringen van transgender personen met beveiligingschecks en -personeel op Schiphol en andere luchthavens. Dit naar aanleiding van een nare ervaring op het gebied van bejegening die recentelijk in de media is verschenen.

Transgender personen worden daarom gevraagd om een korte vragenlijst in te vullen en zo ervaringen te delen.

Read More

MELDPUNT VOOR BIJWERKINGEN VAN IMPLANTATEN GEOPEND

Mensen die denken dat ze bijwerkingen hebben van (borst)implantaten in hun lichaam kunnen vanaf gisteren terecht bij een meldpunt (geldt voor alle implantaten).  Het meldpunt is een initiatief van het RIVM en bijwerkingencentrum Lareb. De bedoeling is dat bijwerkingen zo vroeg mogelijk worden ontdekt door veel klachten met elkaar te vergelijken. Procedure: mensen moeten zich eerst melden bij hun arts. Legt die niet of onvoldoende de relatie met het implantaat, dan kunnen ze zich melden bij het meldpunt. Het meldpunt heeft meerdere functies: problemen met implantaten  in kaart brengen en individuele personen doorverwijzen. Het meldpunt behandelt zelf geen personen.

Read More

VRAGEN OVER GENDERKIND EN SCHOOL?

De vakantie staat voor de deur. Vaak een periode dat ouders van genderkinderen met vragen zitten, zeker als ze overgaan naar een andere school. Onze groep Genderkind en ouders (Go) helpt ouders en scholen graag op weg. In bepaalde gevallen kan ook voorlichting worden georganiseerd.

Go is te bereiken per mail go@transvisie.nl of telefonisch 06 53779385. Als er niet direct wordt opgenomen, graag een boodschap inspreken. Onze vrijwilligers bellen je dan graag terug. Zie voor informatie ook de pagina van Genderkind en ouders op deze website en de hoofdstukken over genderkinderen onder transitie / genderkinderen en -jongeren.

Read More

D66 HEEFT KAMERVRAGEN GESTELD OVER MOGELIJKE DEPATHOLOGISERING VAN TRANSGENDERS

Kamerlid Sjoerdsema heeft op 16 juni 2017 aan de ministers van VWS en OCW vragen gesteld over een mogelijke depathologisering van transgenders. De vragen hebben betrekking op binnen de WHO voorgestelde wijzigingen in de IDC 11, waar transgenders worden onder gebracht in het hoofdstuk seksuele gezondheid en verdwijnen uit het hoofdstuk psychische stoornissen en mentale en gedragsstoringen, zoals is opgenomen in de IDC 10 en de steun die de WHO in deze zou moeten krijgen. Lees hier de vragen. Zodra de ministers hierop hebben geantwoord komen we erop terug.

Read More

PERSBERICHT: Borstimplantaten voor transvrouwen worden weer vergoed

Met ingang van het voorjaar van 2018 zullen borstimplantaten voor transvrouwen weer worden vergoed. Dit is het resultaat van jarenlange inspanningen door Patiëntenorganisatie Transvisie, Vereniging Genderdiversiteit, TNN en COC.

Vorig jaar werd al een nieuwe regeling aangenomen waardoor een aantal plastisch chirurgische ingrepen terugkeerden in het basispakket van de zorgverzekering, waaronder borstimplantaten bij afwezigheid van borstvorming. Deze regeling bood geen soelaas voor de meeste transvrouwen. Vaak was er namelijk wel enige borstgroei, maar onvoldoende om de borst te vervrouwelijken.

De patiëntenorganisatie heeft zich sterk gemaakt voor verruiming van de criteria bij transvrouwen omdat de hulpvraag duidelijk anders is. Omdat een dergelijke regeling lastig was in te passen in de huidige basisverzekering heeft de minister de subsidieregeling in het leven geroepen.

We zijn intens gelukkig met deze regeling, die veel transvrouwen weer hoop zal geven en thuis zal laten voelen in hun lichaam. De sporen van de puberteit op het hele bovenlichaam zijn vaak alleen maar te compenseren met een borstvergroting. Daarom is deze ingreep zo ontzettend belangrijk voor een transvrouw“, aldus Eveline van den Boom, voorzitster van Patiëntenorganisatie Transvisie.

Demissionair minister Schippers schrijft in een brief (subsidieregeling_borstimplantaten_transgenders) aan de Tweede Kamer: “Bij de meerderheid van de man-vrouw transgenders is, ook na hormonale therapie, te weinig borstweefsel aanwezig om een voldoende vrouwelijk profiel te hebben. Man-vrouw transgenders kunnen dat als een ernstige belemmering ervaren bij hun transitie.”

De minister raamt de kosten voor de regeling op 2,8 miljoen euro. De precieze regeling zal later bekend gemaakt worden.

Tekst volledig persbericht Persbericht-borstvergrotingen-bij-transvrouwen

Read More

MINISTER KOMT MET SCHRIFTELIJKE REACTIE OP PETITIE PRINCIPLE 17

Minister Schippers heeft op 15 juni 2017 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin ze reageert op de aangeboden petitie van Principle 17 eerder dit jaar. Je kunt de brief van de minister hier lezen. In de brief gaat de minister in op de stellingen van Principle 17, die betrekking hebben op al dan niet onnodige verleende zorg en informed consent, zorg op maat, onacceptabel lange wachttijden, sluiting van klinieken en monopolisering binnen de zorg.

Read More

NIEUW GENDERTEAM STEPWORK TRANSGENDERZORG

Alwin Man en Lucien Dijksma Rieske hebben zich verzelfstandigd in een nieuw Genderteam, te weten Stepwork Transgenderzorg. Binnen Stepwork Transgenderzorg kan een breder zorgaanbod geboden worden aan transgenders en hun naasten. Zo is er nu een ervaren psychiater in huis werkzaam binnen het nieuwe Genderteam, kan WMO begeleiding worden aangeboden, alsmede verslavingszorg en algemene en sociale psychiatrie. Daarnaast gaan we een interne opleiding aanbieden om psychologen op te leiden tot transgender specialist. Met dit bredere zorgaanbod kunnen we slagvaardiger inspelen op de veranderende behoeften van de doelgroep. 

Het door Alwin Man opgebouwde netwerk van samenwerkende (para)medici en Genderteams in binnen en buitenland blijft onveranderd voortbestaan. Tevens wordt het bestaande netwerk actief uitgebreid omdat we de zorg dichter bij huis en decentraal willen aanbieden. De hoofdvestiging bevindt zich in Veendam, maar we streven er naar de zorg zoveel mogelijk regionaal aan te gaan bieden.

Vestigingen van Stepwork Transgenderzorg:

Veendam, Kaap Hoorn 10, 9642 AT Veendam

Blijham, Tjabbestreek 28, 9697 XL Blijham               

Orvelte, Orvelterveld 7a, 9441 TG Orvelte

Vanaf 1 oktober komt er ook een vestiging in Assen.

Bij Stepwork Transgenderzorg kan de zorg voor bestaande cliënten van Alwin Man en Lucien Dijksma Rieske zonder problemen worden gecontinueerd. Er is zowel bij Alwin Man als Lucien Dijksma Rieske ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Aanmeldingen kunnen gedaan worden via het algemene telefoonnummer van  Stepwork GGZ: 0598 371717. Of persoonlijk via het 06 nummer of het e-mail adres van Alwin of Lucien.

De heer drs. A.O. Man, Psycholoog/ PIOP, T: 06 48690252, E: alwin.man@stepwork.nl

De heer drs. Lucien Dijksma- Rieske, Psycholoog/ psychotherapeut, T: 06 23942305, E: lucien.dijksma@stepwork.nl

Read More

ONGELIJKE BEHANDELING VAN TRANSVROUWEN MET KINDERWENS AANGEPAKT

(Integrale tekst persbericht TNN)

Het invriezen van geslachtscellen stelde transvrouwen tot voor kort nog voor een onmogelijke keuze. Daar heeft het Zorginstituut Nederland (ZiN), na een klacht van een jonge transvrouw bij het ADB Zeeland, een einde aan gemaakt. Zorgverzekeraars moeten het invriezen van geslachtscellen van transvrouwen nu vóór het begin van de hormoonbehandeling al vergoeden.

De Zeeuwse transvrouw kreeg in 2016 nul op het rekest van haar zorgverzekeraar. Zij had een kinderwens, maar de start van de hormoonbehandeling met vrouwelijke hormonen zou haar onvruchtbaar maken. De zorgverzekeraar wilde het invriezen pas vergoeden wanneer een operatie haar ‘definitief onvruchtbaar’ zou maken.

Beangstigend

Zodra ze groen licht had voor haar geslachtsoperatie zou deze vrouw dan minstens een half jaar moeten stoppen met de – voor haar noodzakelijke – hormoonbehandeling om weer vruchtbaar te worden. Dat zou uitstel van die operatie betekenen, maar bovenal minstens zes maanden geen vrouwelijke maar mannelijke hormonen in haar lijf. Een beangstigend vooruitzicht voor een jonge transgender vrouw.

Gesteld voor deze onmogelijke keuze tussen kinderwens en hormoonbehandeling meldde zij zich bij het ADB Zeeland. Met steun van Transgender Netwerk Nederland en de Patiëntenorganisatie Transvisie heeft het antidiscriminatiebureau deze zaak vervolgens bij het Zorginstituut aan de orde gesteld.

“Veel trans personen voelden zich door de afwijzing van de vergoeding door zorgverzekeraars gedwongen om hun kinderwens te laten varen. Ik durf het daarom wel een schending van hun mensenrechten te noemen” aldus Corine van Dun (voorzitter TNN).

Voorwaarden

Zorgverzekeraars wezen voor hun gelijk echter naar de voorwaarden voor vergoeding zoals vastgesteld door het Zorginstituut. Daarin stond dat enkel definitieve onvruchtbaarheid door een operatieve ingreep reden was voor vergoeding. TNN en Transvisie hebben het Zorginstituut schriftelijk duidelijk gemaakt wat er mis was aan deze voorwaarden. Het Zorginstituut heeft inmiddels deze voorwaarden aangepast zodat het verlies van vruchtbaarheid door hormoonbehandeling al reden is voor vergoeding.

“Het los moeten laten van je kinderwens om in transitie te kunnen is een groot en onnodig offer. We zijn blij dat de vergoeding voor het invriezen van geslachtscellen nu goed geregeld is.”
Eveline van den Boom (voorzitter Transvisie)

Transvisie wacht nog op het antwoord van het ministerie van VWS over de maximale bewaartermijn waarvoor vergoeding geldt. Die is nu voor iedereen twee jaar, maar voor transvrouwen is er geen weg terug. Een kinderwens is voor jonge transvrouwen zelden binnen twee jaar vervuld.

Wel vergoed

De klacht van de Zeeuwse transvrouw, die anoniem wil blijven, heeft in elk geval veel andere transvrouwen geholpen. Zij krijgt nu de kosten die ze tegen wil en dank heeft gemaakt alsnog vergoed. TNN en Transvisie hopen dat veel transvrouwen hun kinderwens vervuld zien worden. Onvruchtbaar worden door een medische geslachtsaanpassing betekent namelijk niet dat men ook kinderloos wenst te blijven.

NOOT: Transvisie gaat ervan uit dat in het kader van het gelijkheidsbeginsel bovenstaande regeling ook voor transmannen geldt. Het Zorginstituut Nederland heeft dit inmiddels bevestigd.

Read More

BeyongG Veldkamp wint Jos Brinkprijs

BeyounG Veldkamp heeft vanuit de handen van minister Jet Bussemaker de Jos Brink Innovatieprijs 2017 gewonnen. De jury vindt het belangrijk dat er zichtbaarheid wordt gegeven aan zowel gender- als culturele diversiteit. BeyonG zet zich hiervoor op een heel positieve manier in, onder meer als vrijwilliger van TransUnited. Een groep van het COC en Transvisie.

De Jos Brink Oevreprijs ging naar Ellie Lust vanwege haar grote zichtbaarheid en voorbeeldfunctie als lesbische vrouw, zowel binnen de LHBT-gemeenschap als daarbuiten. Ellie is betrokken bij de opzet van het LHBT-politienetwerk Roze in Blauw en zet ze zich daar al jaren actief voor in.

Lees verder op de website van het COC

Read More

VUMC GAAT CAPACITEIT FLINK UITBREIDEN

Verschillende media melden vandaag (16 mei) dat het VUmc de capaciteit van het genderteam flink gaat uitbreiden. Het aantal aanmeldingen voor een geslachtsveranderende behandeling stijgt de laatste jaren flink. Mede daardoor zijn de wachttijden flink toegenomen. Waar in het verleden ca 200 mensen zich per jaar aanmelden is dat aantal al opgelopen tot over de 700 per jaar. Daarom heeft het VUmc besloten de capaciteit van de genderpoli nog dit jaar met 20 % uit te breiden. Staatssecretaris van Rijn meldde dit in zijn brief waarin hij de vragen van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra beantwoorde (zie ander bericht). Transvisie dringt er al jaren bij het VUmc op aan de wachttijden te verkorten.

Read More

ONDERZOEK NAAR MOGELIJKHEID VOOR TRANSITIEVERLOF VOOR WERKNEMERS

Hieronder volgt een oproep voor een afstudeeronderzoek naar verlof voor transgender werknemers:

Hierbij wil ik mijzelf graag aan u voorstellen. Mijn naam is Hichem el Ahrach en ik studeer Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor mijn studie heb ik de opdracht gekregen om een eindscriptie te schrijven. Om persoonlijke redenen ben ik geïnteresseerd geraakt in het thema transgender en transitie. Opdrachtgever voor het onderzoek is Transgender Netwerk Nederland.

Het onderwerp van mijn onderzoek gaat over hoe een wettelijke verlofregeling eruit zou kunnen zien bij de transitie voor trans werknemers, zoals hoe staan trans werknemers tegenover een wettelijke verlofregeling en hun behoeftes. Daarnaast ben ik ook geïnteresseerd waar u tegen aan bent gelopen voor, tijdens en na de transitie. Ik maak een vergelijking met het zwangerschapsverlof. Bij het zwangerschapsverlof dient de zwangere werknemer een verklaring van een arts of verloskundige af te geven aan de werkgever. Zou zo’n constructie ook bij het transitieverlof kunnen gelden? En is het haalbaar om voor elke ingreep een verklaring van een arts af te geven aan de transgender, zodat het verlof opgenomen kan worden? En wat zou men graag in het verlof terug willen zien?

Voor dit onderzoek zou ik graag transgenders werknemers interviewen om inzicht te krijgen in de verschillende invalshoeken en zo een ontwerpverlofregeling concreter te maken. Daarbij is het essentieel dat ik een interview houd om zo dieper in het onderwerp te gaan. Het interview zal maximaal 60 minuten duren en opgenomen worden.  Alle geïnterviewden blijven anoniem. Er wordt een informed consent formulier voorgelegd. Met de resultaten zal TNN een gesprek aangaan met minister Bussemaker over hoe het verlof binnen de Wet Arbeid & Zorg vorm kan krijgen. Deelnemen of vragen? neem contact op via 0643005221 of hichem.el.ahrach@hva.nl

Read More

SCP BRENGT RAPPORT UIT OVER SITUATIE TRANSGENDER PERSONEN IN NEDERLAND

Er is de laatste dagen veel aandacht geweest in de pers bij het verschijnen van het laatste rapport van het Sociaal  Cultureel Planbureau op 9 mei 2017 over de positie van Transgender personen in Nederland. Uit het rapport blijkt dat:

 • meer transgender personen officieel hun geslacht wijzigen sinds de invoering van de Transgenderwet op 1 juli 2014;
 • het met trangenders nog steeds veel minder goed gaat dan met andere Nederlanders;
 • veel trangenders geen baan hebben of een baan hebben met een relatief laag inkomen;
 • veel transgenders alleen wonen en leven;
 • veel trangenders zich eenzaam en onveilig voelen.

Het volledige rapport is te vinden op de website van het SCP.

Diverse media hebben aandacht besteed aan dit rapport. Lees het artikel uit Trouw, uit het AD, de Volkskrant en Gemeente.nu

Storend is dat verschillende media een onjuiste conclusie trekken uit het bericht dat meer transgenders officieel van geslacht wijzigen sinds de invoering van de wet op 1 juli 2014. Diverse media berichten dat er daardoor ineens meer transgenders zouden zijn. O.i. is dat een onjuiste conclusie. Voorheen waren een ingrijpende operatieve ingreep en een dure juridische procedure nodig om geslachtswijziging formeel te realiseren. Dit heeft zeker transgender personen weerhouden. Door de vereenvoudigde procedure maken meer transgenders van deze procedure gebruik. Dat zegt wat over het doorlopen van de procedure en niet over het aantal transgenders.

Ook met de aantallen is men wat onzorgvuldig. Volgens het SCP wijzigden in de periode 2007 tot 2014 ca 80 personen per jaar formeel hun geslacht. In 2015 zijn dat er 770 geweest. Diverse media meldden echter dat het er over de periode 2007 t/m 2014 in totaal 80 zouden zijn geweest.

Read More

TRANSVISIE DOET BEROEP OP SLOTERVAARTZIEKENHUIS VOOR MEER OK TIJD

Patiëntenorganisatie Transvisie heeft het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam gevraagd om meer OK tijd ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van borstoperaties bij transmannen. Inmiddels is de wachttijd al 6 maanden en de verwachting is dat deze wachttijd alleen nog maar zal oplopen. De brief van Transvisie is hier slotervaart-2017-05-04 te downloaden.

Read More

NIEUWE KAMERVRAGEN OVER TRANSGENDERZORG

Kamerleden Pia Dijkstra en Sjoerd Sjoerdsma (D66) hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opnieuw vragen gesteld over de wachtlijsten in de transgenderzorg. Deze vragen zijn gesteld na een oproep van Patiëntenorganisatie Transvisie, die enigszins teleurgesteld gereageerd heeft op eerdere antwoorden van de minister. 

De kamerleden reageren onder meer op de stelling van de minister dat wachttijd “soms verstandig en nodig is”. De kamerleden schrijven dat dit antwoord als stigmatiserend kan worden opgevat door transgenders. De patiëntenorganisatie vindt dat zelfonderzoek leidend zou moeten zijn. “Een aanzienlijke groep transgenders meldt zich pas bij een genderteam na zelfonderzoek en zijn klaar voor behandeling. Extra wachttijd is niet alleen onnodig, maar ook schadelijk. Door wachttijden en gevoelens van onmacht grijpen transgenders naar zelfmedicatie” aldus Eveline van den Boom van Patiëntenorganisatie Transvisie.

Verder vragen de kamerleden aan de minister om in te gaan op de wenselijkheid van ‘informed consent’. Hierbij wordt de keuze om wel of niet te starten met de hormoonbehandeling heel nadrukkelijk bij de zorgvrager zelf neergelegd. De patiëntenorganisatie is een voorstander van ‘informed consent’ zoals dit in enkele Amerikaanse klinieken al met succes gebeurt. Zij benadrukt dat een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de wachtlijsten aan de poort tot het verleden gaan behoren.

Daarvoor moet de zorg verderop in het traject ook tijdig geboden kunnen worden, met name de hormoonbehandeling. De patiëntenorganisatie riep al eerder op om deze zorg te verspreiden over het land en kennis uit te wisselen met regionale ziekenhuizen. Ook op dit punt stellen de kamerleden aanvullende vragen. Zij vragen de minister concreet te maken hoe de zorg gespreid en opgeschaald gaat worden.

Lees de vragen op de website van de Tweede Kamer

Read More

België: Enkel de trangender weet wie hij is en wat zijn identiteit is

Bovenstaande quote is van de staatssecretaris voor gelijke kansen in België. Deze wil af van de medische voorwaarden voor personen die juridisch van geslacht willen veranderen. Daarom is een wetsvoorstel ingediend. Wordt de wet aangenomen dan kunnen transgenders voortaan vrij voor ‘m’ of ‘v’ kiezen, nog voor ze de geslachtsveranderende operaties hebben ondergaan. Het voor mensen makkelijker maken om te zijn wie ze zijn. Lees het hele artikel in Knack.

Read More

Aantal landen schrapt psychiatrische diagnose als voorwaarde voor behandeling

Diverse landen passen hun wetgeving aan.

 • In Zweden worden transgenders niet langer ‘mentaal ziek’. De Nationale Raad voor Gezondheid en Welzijn heeft dat bekend gemaakt. Daarmee volgt Zweden de lijn van de Wereld Gezondheids Organissatie  WHO.
 • Het Catalaanse Ministerie van Gezondheid bekend gemaakt dat transgenders in Catalonië niet langer een psychiatrische diagnose genderdysforie hoeven te hebben om in aanmerking te komen voor hormonen.
 • Noorwegen stemt in met erkenning van genderidentiteit op basis van zelfbeschikking. Lees (Engels artikel)
 • Denemarken heeft transgenderisme geschrapt als psychische aandoening. Lees dit kritische artikel hierover in ZiZo online.
 • Malta heeft op een aantal fronten zijn wetgeving ruimer en liberaler gemaakt.
 • Ierland erkent de verklaring van de transgender over zijn geslacht. Het kabinet in Ierland heeft het besluit genomen dat de staat de verklaring van de transgender over zijn geslacht erkend, zonder dat een psychiater of endocrinoloog dit verklaart. Zie Journal van Ierland.

Read More

Patiëntenorganisatie Transvisie stuurt brandbrief naar Tweede Kamer over monopoliepositie VUmc

Mede naar aanleiding van het het stoppen van het LUMC om nog genderkinderen in behandeling te nemen en het stoppen van geslachtsoperaties in het NWZ in Alkmaar, heeft Patiëntenorganisatie Transvisie een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Transvisie maakt zich grote zorgen over de monopoliepositie van het VUmc die meer en meer ontstaat. Wie herinnert zich niet het sluiten van de deuren van het VUmc voor transgenders in 2014. Transvisie pleit in hoor brief voor:

 • Afschaffing van de verplichte psychologische screening;
 • Verplichte spreiding van de verstrekking van hormonen en ondersteuning daarbij minimaal over alle ziekenhuizen;
 • Het instellen c.q. aanwijzen van minimaal een tweede centrum voor de verrichting van genderbevestigende operaties, onafhankelijk van het VUmc;
 • Volledige vergoeding van genderbevestigende operaties in het buitenland, inclusief reis- en verblijfskosten, zolang complicatiecijfers geen verbetering laten zien en hier geen alternatieven voorhanden zijn
 • De Nza de monopoliepositie van het VUmc in de gewijzigde marktsituatie te laten onderzoeken.
  Ben je benieuwd naar de inhoud van de brief, je kunt de brief monopolie-vumc downloaden.

De Tweede kamer heeft de patiëntenorganisatie inmiddels laten weten de brief te hebben voorgelegd aan de minister, met het verzoek te antwoorden. Dat antwoord hebben we nog niet ontvangen.

Read More

VUmc wil zijinstroom toestaan

Het VUmc onderzoekt thans de mogelijkheid om zijinstroom te gaan toestaan. In tegenstelling tot de huidige situatie hoeft dan niet het hele psychologische traject te worden overgedaan. De verwachting is dat nog wel 1 a 2 gesprekken gevoerd moeten worden. Transgenders die bij een van de vrij gevestigde genderpsychologen in behandeling zijn en gediagnostiseerd zijn als ‘genderdysfoor’ kunnen in de toekomst instromen bij VUmc voor de medische behandeling. Ze moeten dan zijn doorverwezen door een arts (huisarts, psychiater of endocrinoloog). Deze doorverwijzing moet ondersteund worden door de behandelend psycholoog. De behandelend psycholoog doet dan de aanmelding bij het genderteam (dus niet de transgender zelf). Op dit moment vinden daarover de onderhandelingen plaats en worden de verdere voorwaarden uitgedacht. De verwachting is dat zijinstroom over niet al te lange tijd mogelijk is.

Read More

DECENTRALISATIE HORMOONVERSTREKKING

Patiëntenorganisatie Transvisie heeft brandbrief naar het VUmc gestuurd. Nu de wachttijden bij de endocrinologie erg oplopen wordt het VUmc opgeroepen de endocrinologische zorg acuut te decentraliseren naar bv. de reguliere ziekenhuizen of zelfs de huisartsen. Deze brief is in cc. gestuurd aan Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en de cliëntenraad van het VUmc. Het ministerie reageerde direct door twee bestuursleden uit te nodigen voor overleg. Hoewel de inkoop van zorg een zaak van de zorgverzekeraars is, wilde het ministerie de brief toegelicht krijgen, omdat zij heel andere geluiden horen van het VUmc zelf. Geïnteresseerd in de brief. Download de brief decentralisatie hormonen. Het VUmc heeft nog niet gereageerd. Een van de zorgverzekeraars wil wachten tot de Somatische zorgstandaard gereed is (dat kan nog wel een tot twee jaar duren).

Read More

Jonge filmmakers snijden onderbelicht thema ‘crossdressing’ aan

“Today I’m a MAN, maybe tomorrow I’m a woMAN, but I’ll always be huMAN.”Met deze gedachte ging de 22-jarige Kevin Kok aan de slag met het idee voor de korte film ‘Van Mars naar Venus’. Dit is het project waarmee hij dit jaar afstudeert aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht als regisseur en scenarist. De film vertelt het verhaal van de zeventienjarige Gijs die bij zijn vader in de leer gaat om schipper te worden. Tijdens hun reis durft hij niet te vertellen dat hij de behoefte voelt om zich soms te kleden als vrouw ofwel crossdressen.Crossdressen is iets wat weinig aandacht krijgt in de media en maatschappij. Toch zijn er veel mannen die aan crossdressen doen. Het schrijnende is dat de meeste van deze mannen er nooit voor uit durven te komen of pas na ongeveer hun 4 levensjaar.Met deze film hoopt de jonge ambitieuze crew het onderwerp crossdressen onder de aandacht tebrengen, zodat enerzijds mannen die crossdressen zich gehoord en gezien voelen en zo de moed verzamelen om erover te praten met anderen. Anderzijds hopen zij meer begrip te kweken, zodat crossdressers niet bestempeld worden als ‘freak’, maar gewoon als mens.Kevin Kok zijn liefde om verhalen te vertellen, is begonnen op zijn twaalfde toen hij bij de plaatselijke toneelvereniging ging acteren. Nu tien jaar later is de liefde om verhalen te vertellen nog altijd aanwezig. De films die hij maakt zijn vaak persoonlijke intieme verhalen, ingezoomd op één personage. Hij is persoonlijk verbonden met het onderwerp crossdressen en daarom vormt het voor hem het perfecte thema om mee af te studeren.De voorbereidingen voor de draaidagen zijn momenteel in volle gang. Naast dat het project wordt gerealiseerd door de financiële steun van verschillende fondsen en gemeentes, heeft de crew een crowdfunding gestart. Voor meer informatie over de makers en dit project kunt u kijken op de Cinecrowd-pagina: Wanneer de film in juli klaar is voor vertoning, wordt het project ingezonden naar verschillende filmfestivals waaronder het Nederlands Filmfestival in Utrecht.

Read More

Organisatie Principle 17 dient verzoekschrift in

Organisatie Principle 17 heeft op 21 februari 2017 het rapport Transgenderzorg in Nederland en een verzoekschrift met knelpunten overhandigd aan leden van de Tweede Kamer
Het rapport is overhandigd samen met de (voorlopige) handtekeningen van de online petitie.Principle 17 maakt zich al langere tijd grote zorgen over de misstanden in de transgenderzorg, zoals verplichte psychologische consulten, het ontbreken van zorg op maat en structureel lange wachtlijsten bij de genderteams. Zie ook de website van Principle 17. Online is de petitie nog in te vullen. Teken de petitie.

Read More

Zoeken

Categorieën

Categorieën

Archief

Archief