header_onderwerp_politiek_01

All American Girls op FotoFestival Naarden 2019 en presentatie boek All American Girls

PERSBERICHT

Het FotoFestival Naarden, dat dit jaar plaats vindt van 25 mei t/m 30 juni, toont voor het eerst werk van de Amerikaanse fotograaf Remsen Wolff (1940-1998). Wolff, worstelend met zijn identiteit en gender, fotografeerde in de jaren ’90 travestieten en transgenders in Amsterdam en New York. Wolff was een autodidact straat- en studiofotograaf die nooit met zijn werk naar buiten is getreden. Zijn recent ontdekte archief, dat een periode beslaat van veertig jaar, bevat rond de 200.000 beelden. Hieruit maakten de curatoren een selectie portretten van New Yorkse transgenders en travestieten: All American Girls.

Wolff studeerde in 1963 af in kunstgeschiedenis aan Harvard University. Hij huwde, kreeg twee dochters en reisde na zijn scheiding uitgebreid door de VS en Europa. Hier fotografeerde hij mannen en vrouwen in de publieke ruimte voor zijn serie Solo Appearances. In Texas werd hij eind jaren tachtig ten onrechte verdacht van seriemoorden en vrijgepleit, wat hem miljonair maakte en de mogelijkheid bood te blijven fotograferen zonder de noodzaak er zijn brood mee te verdienen.

Hij ontwikkelde een liefde voor transgenders en begon in de jaren ‘90 aan zijn omvangrijke serie Special Girls – a Celebration, geboeid door de schoonheid en het talent van Klaus Nomi, de Amsterdamse Dolly Bellefleur en de New Yorkse performancekunstenaar Lypsinka. Eén van de geportretteerden die in Naarden te zien zal zijn is een favoriet model van fotograaf en tijdgenoot Robert Mapplethorpe.

 Wolff noemde zichzelf een “neptransseksueel” en ging in zijn laatste jaren door het leven als Vivienne (Viv) Blum. Deze jaren werden gekenmerkt door depressies als gevolg van de diagnose van uitgezaaide kanker, zijn pleinvrees en zijn miskenning in de kunstwereld. Remsen Wolff stierf op 18 augustus 1998 in zijn New Yorkse appartement na een overdosis morfine. Zijn archief liet hij na aan zijn Nederlandse assistent, fotograaf Jochem Brouwer.

Locaties en fotografen

In de vestingstad wordt naast het werk van Wolff op verschillende historische locaties meer niet eerder in Nederland getoond werk gepresenteerd, van onder meer Stephan Vanfleteren (portretten gemaakt tijdens het Filmfestival Cannes), Koos Breukel (Misfits), Robin de Puy en Ernst Coppejans (SOLD, onlangs bekroond met de Paul Peters Prijs). Paul Kooiker en Helena van der Kraan zijn te zien in het Oude Stadhuis, waar ook een eerbetoon is aan Gerard Petrus Fieret en Eric Hamelink. Er is daarnaast werk te zien in o.a. de Grote Kerk, de militaire, ondergrondse Bastions en het Comeniusmuseum. Op deze locaties hangt werk van onder meer Jitske Schols, Dustin Thierry, Thijs Wolzak, Laura Cnossen, Daya Cahen, Eddie van Wessel, Marc Nettenbreijers, Wanda Tuerlinckx, Sarah Mei Herman, Vitautas Kumza, Peggy Kuiper, Colette Lukassen, Milette Raats, Marijn de Jong, Sandra Minten, Ilco Louis, Zora Ottink, Friso Keuris, Hans de Kort, Willem Poelstra, Björn Martens, Kenneth Stamp en Shinji Otani.

Zie informatie over het festival op de website van het FotoFestival Naarden

Zie informatie over Remsen Wolff hier

Tegelijk vindt op 26 mei 2019 de boekpresentatie van het boek All American Girls van Remsen Wolff plaats. Zie hier het persbericht over het boek.

Read More

Gewijzigd standpunt Transvisie over onderdeel Transgenderwet

Transvisie heeft vandaag de minister van Rechtsbescherming, dhr S. Dekker, een brief gestuurd, waarin Transvisie een gewijzigd standpunt inneemt ten aanzien van het leeftijdscriterium voor het aanpassen van de geslachtsregistratie.

Transvisie bepleit nu in de aan te passen Transgenderwet geen minimumleeftijd meer op te nemen. Een verzoek tot aanpassing voor transgender personen onder de 16 jaar zou zonder tussenkomst van de rechter moeten kunnen worden uitgevoerd, in dezelfde laagdrempelige administratieve procedure als die de minister thans voorstelt voor volwassen transgender personen.

De omstandigheden die tot dit gewijzigde standpunt hebben geleid komen voort uit de voorstellen die de minister doet in de brief aan de Tweede Kamer van 10 april 2019, n.a.v. de evaluatie van de Transgenderwet. (Zie ook onze berichtgeving op 11 april jl). De minister stelt daarin voor de deskundigenverklaring te laten vervallen en laat ook de mogelijkheid open herhaald te wijzigen. Deze wijzigingen geven volgens Transvisie voldoende waarborgen, reden waarom Transvisie een ander standpunt heeft ingenomen. Transvisie motiveert dat als volgt:

 • Door het vervallen van de deskundigenverklaring bestaat er geen gevoelige koppeling meer tussen de aanpassing van de geslachtsregistratie en een eventuele somatische behandeling.
 • De mogelijkheid tot herhaald wijzigen biedt meer ruimte voor de gemiddeld genomen iets meer fluïde genderidentiteit op jongeren leeftijd.
 • Een grote groep ouders is voorstander van afschaffing van de minimumleeftijd, wanneer de wijziging eenvoudig kan worden teruggedraaid.
 • Er zijn duidelijke mensenrechtelijke argumenten om jongere transgender personen dezelfde mogelijkheid te geven als volwassen transgender personen en cisgender kinderen.
 • Het welzijn van jongere transgender personen profiteert van de mogelijkheid het geslacht en de nieuwe naam te laten erkennen.

De volledige brief aan de minister is hier te lezen.

Transvisie steunt TNN en COC in hun pogingen de Transgenderwet nog verder te verbeteren.

Read More

Risico op borstkanker bij transgender mensen heeft relatie met de te gebruiken geslachtshormonen

Er is in Nederland door het AUMC (VUmc) een landelijk onderzoek uitgevoerd naar borstkanker bij transgender mensen die gelachtshormonen gebruiken. Uit dit onderzoek blijkt dat het gebruik van deze hormonen een rol kunnen spelen bij het risico op borstkanker. Borstkanker is bij cis vrouwen een veelvoorkomende vorm van kanker, terwijl deze vorm van kanker bij cis mannen juist zeldzaam is. Door her gebruik van geslachtshormonen zie je bij de transgender vrouwen een toename van het risico op borstkanker. Echter deze toename is nog altijd veel minder als het risico bij cisgender vrouwen. Het risico op borstkanker bij transgender mannen is juist lager dan bij cis vrouwen, maar nog vele malen hoger dan bij cisgender mannen.

Het volledige artikel is vrij toegankelijk te vinden op de website van BMJ.

Een en ander kan gevolgen hebben voor voor deelname aan bevolkingsonderzoeken. Transvrouwen wordt aangeraden deel te nemen aan de reguliere bevolkingsonderzoeken voor cis vrouwen ten behoeve van het vroegtijdig opsporen van borstkanker. Transgender mannen die een mastectomie hebben gehad wordt aangeraden alert te zijn op veranderingen aan tepel of resterend borstweefsel. Indien geen mastectomie is uitgevoerd is het verstandig (te blijven) deel nemen aan de  bevolkingsonderzoeken voor cis vrouwen.

Read More

Eerste Round van de Amsterdam Gender Rounds: Training in vaginaplastiek

Op 9 en 10 mei j.l is in het Amsterdam Skills Centre (ASC) voor de eerste keer een internationaal gezelschap van chirurgen, met hun team, getraind in het verrichten van een vaginaplastiek. De training is in handen van de Amsterdam Gender Rounds Dit is een initiatief van chirurgen en promovendi van de afdeling plastische chirurgie, verbonden aan het Kennis en Zorg Centrum Genderdysforie (KZcG) van Amsterdam UMC.

Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd neemt de vraag naar ervaren genderchirurgische teams toe, omdat het aantal hulpvragen van transgender personen groeit. Het KZcG en het UMC Groningen kunnen de vraag niet aan, waardoor de wachttijden lang zijn. Mensen opleiden is een manier om de vaart er weer in te brengen, maar dat kost tijd. De Amsterdam Gender Rounds staan voor een eerste stap naar internationale erkenning en certificering van kennis en kunde in de genderchirurgie. De weg wordt geplaveid voor fellowships voor de meest getalenteerde chirurgen om op het hoogste niveau te kunnen functioneren.

De training is gelanceerd tijdens het WPATH-symposium in Buenos Aires. De WPATH ondersteunt het initiatief van de Amsterdam Gender Rounds. Voor de tweede round staat falloplastiek gepland.

Zie voor meer informatie de website van de Amsterdam Gender Rounds.

Read More

Oproep: Onderzoek tussen de situatie in Nederland en in Ierland

Oproep van Niall Kirrane: My name is Niall Kirrane and I am an Irish Sociologist, currently completing my Masters in Gender & Sexuality Studies at the University of Amsterdam. As I am not a local, my Dutch is still very basic, hence why I am contacting in English, which I apologise for! 

I am currently completing my Masters research into Trans healthcare, by doing a comparative study between the Netherlands and Ireland (where I come from). I believe both of our countries face major obstacles in terms of providing adequate healthcare for trans people, and I am interested in finding out how this affects the lives of people using these services directly.

I try to recruit some participants to speak with? Ideally I am looking to do individual interviews (approx 1 hour) with people, either in person or via Skype. The interviews would be through English. 

I have created the following page which has further information on my project, ethical considerations, and where you are able to sign up to take part too.

https://forms.gle/rndqVw7FmVBC3tAB6

Nial voert een vergelijkend onderzoek uit naar de situatie rond de transgenderzorg in Nederland en in Ierland. Nial is van mening dat beide landen worstelen met behoorlijke obstakels om goede zorg voor transgender mensen te verzorgen. Nail wil onderzoeken wat dit betekent voor de levens van de transgender. Nial wil dit onderzoek uitvoeren d.m.v. interviews in het Engels, face-to-face of via skype, van ongeveer een uur. Voor meer informatie en om je op te geven klik onderstaande link aan.

https://forms.gle/rndqVw7FmVBC3tAB6 

Read More

Jongensuur bestaat 25 jaar

Op 25 mei 2019 bestaat het Jongensuur 25 jaar. De groep viert dit met een aantal activiteiten, waarvan de eerste gepland staat op 25 mei. Zie ook de website van Jongensuur of de bijgevoegde uitnodiging-25-mei-2019,

Het jongensuur is een contactgroep voor mensen die geboren zijn in een vrouwenlichaam maar zich (gedeeltelijk) jongen of man voelen. Deze groep komt ongeveer eenmaal per maand bij elkaar om ervaringen en informatie uit te wisselen, bij te praten en leuke dingen te doen. de groep is vernoemd naar het gelijknamige boek van Andreas Burnier uit 1969.

 

Read More

Samen tegen transfobie, minisymposium

 

TNN & IHLIA nodigen je uit voor het mini-symposium: ‘Samen tegen transfobie’
 
Op zaterdag 18 mei, in de week van IDAHOT, organiseren TNN en IHLIA een symposium Samen tegen transfobie, voor transgender personen, trans organisaties en andere geïnteresseerden.

Aanleiding voor het symposium zijn de resultaten van een aantal onderzoeken naar veiligheid en geweld onder transgender personen in Nederland. Doel van de dag is om samen te komen en na te denken wat wij als gemeenschap al doen en nog meer kunnen doen voor onze eigen gemeenschap, en hoe we instanties en wetten daarvoor kunnen gebruiken.
 
12.00   Inloop
 
12.30   Welkom & inleiding veiligheid en discriminatie  
            Dagvoorzitter Alex Kain, bestuurslid Transgender Netwerk Nederland
 
12.35   Veiligheid van transgender personen in Nederland
            Erik van Oosterhout, onderzoeker Overal op je hoede
 
13.00   Transfobie achter de voordeur
            Anne-Marie Raat, vertrouwensarts Veilig Thuis Utrecht
 
13.30   Transfobie in het maatschappelijk verkeer
            Kirsten van der Hul, tweede kamerlid PvdA, initiatiefnemer wetswijziging Algemene wet gelijke behandeling
 
13.45    Pauze
 
14.15    Transfobie in de wijk en op straat
             Andrea Prins, wijkagent en inspecteur van de Nationale Politie, Roze in Blauw Amsterdam
 
14.45    Samen tegen transfobie
             Presentatie van verschillende transgender initiatieven
 
16.00    Nawoord & Borrel 
 
Voor wie?
Voor alle transgender personen, trans organisaties en andere geïnteresseerden. Toegang is gratis!
 
Waar?
In de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), Forumzaal, 6e verdieping

Adres:
Oosterdokskade 143, op loopafstand van het station Amsterdam Centraal

Read More

Mick van Trotsenburg benoemd als lid van de Raad van Advies van Transvisie

Onlangs heeft het bestuur van Transvisie Mick van Trotsenburg benoemd als eerste lid van de Raad van Advies van Transvisie. Vanuit die rol zal Mick het bestuur van Transvisie gevraagd en ongevraagd advies geven over strategie en beleid van de organisatie. Tevens zal hij in zijn netwerk aandacht vragen voor de doelen van Transvisie. Leden van de Raad van Advies werken onbetaald.

Mick van Trotsenburg is gynaecoloog/endocrinoloog en tot eind 2015 werkzaam geweest als directeur van het Kennis-en Zorgcentrum voor Genderdysforie van het VUmc (Amsterdam UMC). Hij is verbonden aan het Universtätsklinikum St.Pölten-Lilienfeld, internationaal georiënteerd adviseur op het gebied van transgenderzorg en heeft diverse publicaties op het gebied van (transgender)zorg op zijn naam staan. Sinds jaren is Mick lid van het WPATH Standards of Care Revision Committee en daarbinnen de voorzitter van de werkgroep voor het hoofdstuk Overview. Ook verzorgt hij aan het University College Amsterdam jaarlijks college over Gender Incongruentie, Genderdysforie, de sociale situatie van transgenders en over de medische behandelopties.

Het bestuur van Transvisie is blij om van de uitgebreide ervaring van Mick te kunnen profiteren en hoopt hiermee nog krachtiger en effectiever te worden in het behartigen van de belangen van alle transgenders in Nederland.

Read More

Nogmaals EPATH, het verslag van Lisa en Saskia

Van 11 – 13 april 2019 is in Rome de Epath 2019 gehouden.

We hebben daar als diverse keren aandacht aan besteed, zie ook de laatste alinea van dit artikel. Ook Lisa en Saskia, die namens Transvisie de Epath hebben bijgewoond, hebben een verslag van Epath gemaakt. Het verslag-epath-van lisa-en-saskia is integraal te lezen. De redactie heeft de verschillende onderwerpen, die op volgorde van het congres in het verslag zijn opgenomen, gegroepeerd bij elkaar gezet in de volgende hoofdstukken.

 1. Algemeen
 2. Kinderen en jongeren
 3. Volwassenen
 4. Inbreng vanuit de transgender
 5. Overige onderwerpen

Eerder hebben we:

Read More

Is je behandeling afgewezen door de zorgverzekeraar? Er zijn soms mogelijkheden!

Is je behandeling afgewezen door de zorgverzekeraar omdat je niet bij AUMC of UMCG in behandeling bent? Soms zijn er toch mogelijkheden om de zorgverzekeraar op andere gedachten te brengen. Een aantal transgender personen zijn hierbij geholpen door een advocaat. De afwijsgronden van de zorgverzekeraar blijken in de praktijk lang niet altijd valide !!

Zo was er een zorgverzekeraar die een operatie niet wilde betalen omdat zij meende dat de cliënt niet wordt behandeld door een erkend multidiciplinair genderteam. Volgens de verzekeraar zijn alleen de genderteams van het AUMC, UMCG en van het UZ Gent erkend. Een van deze teams zou toestemming moeten geven om de operatie uit te voeren. Dat was in dit geval niet gebeurd, omdat de betreffende persoon in behandeling is bij Stepwork. Volgens de betreffende cliënt zou het genderteam van Stepwork ook als gekwalificeerd genderteam moeten worden gezien. Een  standpunt dat Transvisie ook huldigt. Volgens Transvisie hoeft een multidiciplinair team niet in een ziekenhuis gevestigd te zijn, maar kunnen ook deskundigen uit verschillende organisaties samen een multidiciplinair team vormen. Betreffende cliënt heeft contact gezocht met een advocaat, die in overleg is gegaan met de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar heeft uiteindelijk toch toestemming gegeven.

In het verleden is er al eens een gerechtelijke uitspraak geweest over de reëele vergoeding van operatiekosten in het buitenland (dit betrof onze voormalige voorzitter Eveline. De zorgverzekeraar heeft in deze procedure bakzeil gehaald. De cijfers waar de zorgverzekeraar van uitging bleken niet te kloppen. De advocaat kon met cijfers en verklaringen van vergelijkbare operaties aantonen dat de gemiddelde geslachtsoperatie veel duurder was dan het bedrag dat de verzekeraar wilde uitkeren. De rechter heeft in die casus bepaald dat het tarief moest worden bepaald op ca. € 12.500,-.  Deze uitspraak is hier te vinden

Met behulp van deze uitspraak heeft de advocaat nu ook in een ander geval de verzekeraar op andere gedachten gebracht.

We weten dat een aantal transgender mensen problemen heeft bij het vergoed krijgen van hun behandeling. Het loont soms om daarbij een deskundige advocaat in te schakelen. Ben je bang dat die te duur is, kun je de kosten zelf niet betalen? Kijk dan eens of je recht hebt op gratis rechtsbijstand. Ook de ingeschakelde advocaat kan je daarover voorlichten.

Er zijn een aantal gespecialiseerde advocaten op dit gebied. Bij ons informatiepunt zijn een aantal kantoren bekend.

Read More

Nieuwe website ‘Trans in beeld’ gelanceerd

Trans in beeld biedt tips, informatie en uitwisselingsmogelijkheden voor mediamakers en trans personen.

Op deze website zijn de laatste cijfers, onderzoeken en rapporten over transgender onderwerpen te vinden, speciaal om mediamakers op weg te helpen. Voor transgender personen zijn er tips te vinden om de mediavaardigheid te vergroten. Geïnteresseerd? Kijk hier.

Read More

Gesprek op TXT Radio met als thema: ‘Roze/blauw of man/vrouw’

Op TXT Radio is een gesprek geweest met als thema “Roze/blauw of man/vrouw”
 
Ben jij echt wie je wilt of bepalen anderen dat voor je? Op Nederlandse paspoorten staat niet meer of je man of vrouw bent, toiletten zijn genderneutraal en in de trein worden we aangesproken als ‘beste reizigers’. Het lijkt alsof je in Nederland eindelijk zelf mag kiezen hoe je jezelf ziet. Welke verwachtingen heeft onze cultuur tegenwoordig van mannen en vrouwen? En heeft het eigenlijk zin om kinderen genderneutraal op te voeden? Wetenschappers praten je bij over hoe je sekse bepaalt hoe je wordt opgevoed, hoe je je gedraagt en hoe onze maatschappij met je omgaat.
tekst afkomstig van de website
Het gesprek is hier te beluisteren.
Read More

Naslagwerk over stemgebruik: Stem in transitie

Wij ontvingen bericht dat er een boek is uitgekomen dat transgender mannen en vrouwen en genderfluïde personen kan helpen bij het gebruiken van hun stem.

Stem in transitie is een naslagwerk en werkboek om voor, tijdens en na stemtherapie te raadplegen. De auteur geeft inzicht in de werking van de stem, legt de link tussen stem en lichaam, stem en stemming, stem en identiteit, en helpt je bij het vinden van een stem die goed aanvoelt.

Dit boek is bedoeld voor transvrouwen, transmannen, genderfluïde personen, stemtherapeuten en iedereen die de mogelijkheden van zijn of haar stem wil verkennen.

Het voorwoord dat is geschreven door Guy T’Sjoen (Diensthoofd endocrinologie & Centrum voor Seksuologie en Gender van het UZ Gent). Hij haalt aan dat dit het eerste Nederlandstalige praktische werkboek is dat een gestructureerde en betrouwbare behandeling beschrijft. Het boek is geschikt voor transgender personen, maar ook voor hun stemcoaches of logopedisten.

De schrijfster zegt er zelf over ‘Stem in Transitie is bedoeld voor transvrouwen, transmannen, genderfluïde personen, stemtherapeuten en iedereen die de mogelijkheden van zijn of haar stem wil verkennen.

Zie verder de website van Academia Press

Read More

Twee video’s over de Europese conferentie voor transgenderzorg.

Afgelopen dagen was in Rome de Europese conferentie voor transgenderzorg in Rome, de EPATH.

Ook Transvisie was daar met twee mensen bij aanwezig.

Hieronder twee video’s die alvast een impressie geven van deze conferentie. We zullen er op een later moment nog uitgebreider verslag van doen.

Het indrukken  van onze voorzitter,

 

en van en van onze medewerker(ster)s Saski Kreutzer.

Read More

Toespraak tijdens de start van de EPATH 2019 in Rome

Deze toespraak van Dinah Bons is geheel in het Engels, desondanks wilden we hem jullie niet onthouden omdat het zo herkenbaar is en zo goed de gevoelens van zovelen vertolkt.

Yesterday was an important momentum for the Depath work of our trans community and the policy work by TGEU – Transgender Europe, done for years on this topic. We delivered the keynote speech at EPATH 2019 in Rome Italy.

A with delegates packed conference hall listened to the speech of our strategic director Dinah Bons.

Below the transcript of her speech.

EPATH CONFERENCE KEYNOTE SPEECH DEPATHOLOGISATION: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Honorable guests and participants gathered here in Rome. I am thankful and honoured to speak to you and it is with delight to share a narrative key note.

I would like to start by telling you about my friend. She wanted to start a hormone treatment. She went to her family doctor, but they couldn’t tell her where they had to refer her to. My friend had done her research, as she expected this to happen. She was able to have an appointment with the endocrinologist two months later in which she was asked all sorts of personal questions. The doctor was confused. My friend wasn’t as feminine as he expected. She wasn’t wearing a purse, but a backpack. She didn’t wear make up and had short hair.

She had to attend sessions with a psychologist for 8 months before she could start hormones. It wasn’t an easy process for her. She had to face questions related to her personal life, her childhood, her sexuality, her body, her gender expression, that made her feel scared, powerless, frustrated and humiliated, but she had to carry on if she wanted to have access to the treatment. She is a lesbian, but she said she liked men to make sure she fit the category the psychologist wanted her to be in. She put make-up on in the hospital’s bathroom before entering her sessions. When she didn’t meet femininity standards, she received negative feedback and was suggested that she might not be “really trans”.

She also took psychological tests to prove that she didn’t have any psychological disorder that could “explain why she felt this way”, as if her transness could be a side effect and then she could not be “truly trans”. She is my friend, but she could also be many other people I know. She could be almost any trans person seeking healthcare in almost any European country.

And why do we have to face this kind of situations? Well, because the trans people in western societies have been subjected to pathologisation for decades. It was the medical field that started conceptualizing trans people’s identities and experiences. Being trans was understood from a biomedical perspective and interpreted as a disorder.

However, this only reflected society’s views on trans people and reinforced them. Society and medical professionals only start to see now that this has always been wrong.  The pathologisation of trans people – considering our identities mental disorders – has and continues to influence every aspect of trans people’s lives. Today, this perspective still keeps us from having access to fundamental rights such as accessing healthcare on equal terms as the rest of the population or having our name and gender legally recognized just to name a few. In most countries our rights are still dependent on a psychiatric diagnosis, that is and can only be, based on stereotypical ideas of gender and sexuality. And therefore takes away the right to identity, self-determination and autonomy from trans people and subjects our lives and rights to the will of others; mental health professionals.

It is up to someone else to say if we are truly trans, if we are really the gender identity we claim to be, based on if we are masculine or feminine enough according to society’s ideas. It is also up to someone else to decide if we can access the care we need. This perspective excludes those of us who do not have binary identities or who do not conform to society’s gender roles, and puts a burden on all of us trans people.

Pathologisation is violent in itself and it also reinforces social transphobia by sending the message that we are mentally ill for being trans and that we as trans people are the problem. Sentences like “trans people are born in the wrong body”, “being born one gender and wanting to be another gender” or using the terms dysphoria or incongruence only perpetuate the idea that there is something inherently wrong with us.

However, the main problem we have is transphobia. The constant discrimination that we suffer ultimately impacts our lives, safety and wellbeing. This is even more severe for those of us who belong to groups that face more discrimination and experience greater vulnerability. Prejudice towards disabled people may exclude them from accessing trans specific healthcare. People with a mental health diagnosis may automatically be rejected, despite good results when attending to their individual needs.

Lack of accessibility may make it impossible for migrants, asylum seekers or refugees to approach healthcare and if they do, they may feel forced to accept anything offered by the providers. Sex workers and persons of colour may face more discrimination by healthcare professionals.

This is the reason why depathologisation has been, for many years now, one of the main goals for the trans movement. In order to reach it, we have been working so that the main institutions would remove trans identities from their diagnostic manuals or from the mental health disorders chapters.

The American Psychiatric Association in the latest edition of their Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders still includes the diagnosis of Gender Dysphoria in relation to trans people.

However, the World Health Organisation finally removed trans identities from the mental health disorders chapter in its latest edition of the International Classification of Diseases and included them in a new chapter called “Conditions related to Sexual Health”. Let’s not forget that this change includes a diagnosis for children, Gender Incongruence in Childhood, contributing to their pathologisation when no medical treatment is needed.

We urge you to join our fight for this category to be removed as soon as possible. Nevertheless, this long-awaited change lays the foundation for a new era in which the rights and lives of trans people are valued and respected, and trans people are seen as what they really are, part of human diversity. This will ultimately assist trans people in exercising their right to self-determination at all levels.

We will be able to have our legal gender recognized without any kind of medical requirement. We will have free access to healthcare without our identities being put into question or anyone acting as gatekeepers. At school and at our jobs our name and gender will be respected without questions or medical reports. When we see trans people in the media, their stories won’t always be about how we feel about our bodies, how terrible it is to be trans and how we desperately need to physically transition. Finally, our voices and identities will just be enough.

Unfortunately, at the moment we can only dream about such a society. There is much work to be done from here to ensure that trans and gender diverse people are able to live in total fulfilment of their human rights. In that sense, more and more laws regarding the rights of trans people that are compliant with human rights are developed; they are solely based on self-determination of gender and prohibit the requirements of mental health examinations and trans-related diagnoses. Only thirteen European states still require sterilisation, while in 2013 a whooping twenty-four did. This is thanks to the tireless efforts of trans activists and allies fighting for our human rights.

In the field of health, Argentina and some Spanish regions like the Community of Madrid, the Valencian Community give hope with laws paving the way for trans-specific healthcare protocols that are based on the model of informed consent. Here, psychological or psychiatric care is only given upon the trans person’s request, so following the same process as any other healthcare patient. European institutions become increasingly aware of the violations of human rights of trans people in healthcare settings and support the rights of trans people.

The Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted a resolution in 2015 calling upon member states to make trans-specific healthcare accessible and ensure that trans people (including children) are not labelled as mentally ill in national or international classifications among. Since 2016, the European Commission has committed to actively follow the work of the World Health Organisation on trans depathologisation, to support Member States in the development of legislation and to gather data about inequalities faced in healthcare settings.

The implementation of the ICD-11 will be a great opportunity to continue the work on depathologisation, self-determination and informed consent at local and state level. And in order to do so, we need everyone’s commitment. We invite you to be part of this great wave of change.

Social awareness on these issues is also growing as the trans community and its demands become more visible. These last years we have been able to see how society’s perception of trans people has become more and more positive and we hear good experiences of trans people in different spheres of their lives; with their families, their work environment, accessing healthcare, etc. However, as we are advancing in terms of social equality and recognition of rights, we are also observing the rise of a hatred movement, that among others, directly targets trans people. This very organized backlash brings together influential actors from different institutions (associations, political parties, religious groups spanning from Catholic to Orthodox faith. This organised backlash reinforces the still present social resistance towards change and equality. This movement represents a real threat for many people, including the trans community. We are at risk of being pushed back in time.

Not only trans people risk losing the few rights we fought for, but there is an inherent greater danger of suffering from discrimination and violence and eroding democratic principles and values of diversity.

We will have to continue standing up against this threat.

As you can see, huge steps are being taken towards the complete depathologisation of trans people, but there is also a lot to be done to ensure it in practice while also facing a strong countermovement. That is why we must work together towards this common goal. We need you in this. Healthcare professionals can be key in the development of non-pathologizing healthcare for trans people.

Spaces like the one we are sharing here today at the conference are a great opportunity to create networks, share knowledge and good practice examples with the wellbeing of trans people as the aim of our work. We believe in the strength of collective power and commitment. In order to improve the wellbeing of trans people there are still quite a few areas that need improvement and that we have to make sure to continue working on. We still find a lack of training and awareness of trans issues in the healthcare field in general terms. Our health survey from 2017 found that 60% of the providers that had received training on trans issues, did so on their own initiative and on a voluntary basis. The majority of the healthcare providers wants to be trained. Specialised providers and trans organisation are the top choices as trainers.

On the other hand, 92% of the trans respondents thought that training providers would improve access trans specific healthcare. This situation needs to change for a strong move forward towards a future of good practices in relation to trans people. There is a pressing need for the inclusion of gender diversity content in the education of future professionals.

We are inviting development of legislation that puts trans people and their right to self-determination in the centre of educational curriculum and will promote trainings for current practitioners. On the other hand, the implementation of the ICD-11 will constitute a turning point in the history of trans-specific healthcare and will provide a base and support for the changes ahead. We need to make sure we work together towards the adoption of non-pathologizing legislation and protocols.

In that sense, we will soon release TGEU’s guidelines on “Human Rights on Trans-Specific Healthcare” and work together with regional, state and local institutions, organisations and professional associations to promote the development of protocols based on informed consent and self-determination and their further implementation and monitoring. These protocols must be compliant with human rights principles. As an example, they must respect the principle of bodily integrity and autonomy and that of informed consent. This will allow trans people to be in control of their bodies, by being provided with the information they need and making a decision on when and how to receive healthcare.

By also respecting the principles of self-determination of gender, non-discrimination, quality care, specialized care and proximity, trans people will stop being questioned about their identities and validated or not by providers, but rather they will just receive physical or mental health care that responds to their needs. They should also receive the highest quality, that means having trained and respectful professionals, healthcare processes being transparent and effective, free of discrimination and accessible in proximity.

We believe many professionals are committed to this goal and that together with the trans community, we will be able to raise awareness in healthcare settings, promote the creation and implementation of protocols that are based on informed consent and self-determination and foster the inclusion of gender diversity content in the education of future professionals.

In order to do that, healthcare providers must critically reflect their role. We need health care providers to commit to a self-determination approach to their work, constantly strive on how they can improve their work and what they can do to bring up the topic in their context and raise awareness, while always making sure they are in contact with the trans community and take into account their demands.

I want to make note of trans-led grassroots health services providers, in the UK and in the Netherlands, that mark an important development. In the Netherlands, where I  and dr. van Diemen initiated a Trans-led genderclinic with the help of the Amsterdam Municipality, I witnessed incredibly inspiring dynamics of empowerment, trust, respect and dignity between transgender healthcare providers and their patients and chain partners in the medical field. Patients isn’t the right word, cause what I witnessed was far from the painful, stigmatising and humiliating pathologizing and medicalised interactions like the one I described early.

My friend, that I told you earlier about, is one of our most enthusiastic volunteers, determined to prevent anyone else from going through what she did.

It is important that we all commit to the nurturing and support of trans-led initiatives. It is important that we learn from them as well! By doing so, we will be together – contributing to the improvement of trans people’s healthcare and wellbeing and creating a more just and inclusive society for all.

(met dank aan Frederique).

Read More

Mooie nieuwe online training Jong en transgender

Eén op de 25 kinderen voelt zich niet thuis in het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’. Dat is er gemiddeld één per schoolklas. Lang niet al deze kinderen zijn naar buiten getreden met hun verhaal. De kans dat een professional in de jeugdgezondheidszorg een kind treft dat vragen heeft over zijn of haar genderidentiteit is dus groot. Daarom is het belangrijk dat zij signalen op kunt vangen die hierop wijzen. Dat is niet altijd eenvoudig.  Lang niet alle professionals weten het gesprek hierover te openen.
Om hen daarbij te helpen nam de gemeente Utrecht het initiatief om een online training te ontwikkelen: ‘Jong en Transgender’. Hierin staan kinderen en jongeren tussen de 2 en 18 jaar centraal.

Door middel van praktijkgerichte opdrachten leren professionals hoe zij gender-vraagstukken bij kinderen en jongeren vroeg kunnen signaleren en bespreekbaar maken. Deze module gaat over kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar. De online training is tot nu toe geaccrediteerd voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en doktersassistenten. De accreditatie voor jeugdartsen wordt in juli verwacht. Andere aanvragen lopen nog.

De training is geproduceerd door de Transketeers. Ook twee van onze vrijwilligers hebben meegedacht bij de ontwikkeling van deze training. Transvisie is blij met deze training.

Beschikbaarheid training

 • De training is gratis beschikbaar voor jeugdprofessionals via de website van de JGZ academie  In anderhalf uur kunnen zij leren hoe zij op een gepaste manier om kunnen gaan met kinderen met gender-vragen en hun ouders of verzorgers.
 • Deze training is voor anderen gratis beschikbaar op de website van Movisie Je moet bij Movisie wel eerst een gratis account aanmaken.

Enkele uitspraken over deze training:

 • Jeugdverpleegkundige Joanne
  Collega’s vragen mij vaak naar ervaringen uit mijn dagelijkse praktijk. Ik kan ze nu wijzen op deze tool. Die geeft handvatten voor hoe je een kind aanspreekt, wat je kunt vragen, zeggen én doen als je een kind of ouders tegenover je hebt die vragen hebben over genderidentiteit. Op een speelse en afwisselende manier leidt de training je door casussen en praktijkvoorbeelden.
 • Victor Everhardt, wethouder Volksgezondheid in Utrecht
  “Ik vind het belangrijk dat elk kind veilig en gezond kan opgroeien. Bijna in elke klas zit een kind dat zich niet thuis voelt in het hokje ‘jongen’ of meisje’. We moeten deze kinderen serieus nemen en naar ze luisteren. Met de online training vergroten zorgprofessionals hun kennis over het onderwerp genderidentiteit. Hierdoor zijn zij in staat te signaleren, op tijd hulp te bieden en door te verwijzen wanneer dit nodig is.
 • Pauline, ouder
  Ons kind was erg opgelucht maar wij ook, toen we eindelijk wisten wat er aan de hand was en hij ruimte kreeg om te ontdekken en te experimenteren. Niet zozeer hoefde te kiezen. Een kind wil gewoon ‘zijn’ en denkt niet in hokjes.

Read More

Evaluatie Transgenderwet leidt tot aanpassingen in de wet

Minister Dekker heeft de kamer geïnformeerd dat de evaluatie van de Tranasgenderwet leidt tot aanpassingen in de wet, die naar verwachting over een half jaar kunnen worden doorgevoerd.

Het wordt dan makkelijker om het geslacht te laten veranderen op de geboorteakte. Een verklaring van de betrokkene is dan voldoende. Op dit moment is nog een zogenaamde deskundigenverklaring nodig. In de nieuwe situatie gaat de procedure in twee stappen verlopen. Een transgender meldt eerst bij de gemeente zijn of haar wens om de geslachtsregistratie te wijzigen. Na vier weken moet dat in persoon aan de balie worden bevestigd.. Daarna past de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte aan.

Je geslacht laten aanpassen kan formeel pas vanaf 16 jaar. Maar volgens veel deskundigen weten veel jongeren dit ook al eerder. De minister wil ook voor die jongeren wijziging mogelijk maken. Omdat hij vindt dat bij die groep meer zorgvuldigheid in acht genomen moet worden, moet dit verzoek worden voorgelegd aan de rechter. Je kunt de hele brief van de minister en de bijbehorende bijlage hier lezen, of alleen de brief hier.

Onze voorzitter, Lisa van Ginneken reageert hierop als volgt: “Transvisie is blij dat minister Dekker de deskundigenverklaring gaat afschaffen. Deze beoordeling door een psycholoog is ons sinds de komst van deze wet een doorn in het oog. De verplichte psychologische toets ontneemt transgender personen hun zelfbeschikkingsrecht en is onnodig. We zijn blij dat Dekker dat ook inziet. Wat ons betreft is de volgende stap om de rol van de psycholoog bij het krijgen van toegang tot medische behandeling hiermee in overeenstemming te brengen. De psycholoog moet in een begeleidende rol. De toetsing voor indicatiestelling moet omgevormd worden tot een afgebakende intake om eventuele bijkomende problemen te signaleren. Niet om vervolgens transgender personen de toegang tot zorg te ontzeggen, maar om meteen adequate begeleiding te gaan bieden voor die bijkomende zaken.”

Read More

Gesprek Transvisie en TNN met College van de Rechten van de Mens nav een uitspraak over handelswijze bij kinderwens

Op 10 april 2019 spraken Transgender Netwerk Nederland en Transvisie met het College van de Rechten van de Mens. Aanleiding was het oordeel van college of het Utrecht Medisch Centrum discrimineerde toen ze een transvrouw met kinderwens langs een maatschappelijk werker stuurden vanwege haar transgender zijn. Volgens het college is er weliswaar door het ziekenhuis onderscheid gemaakt op grond van het geslacht, maar is dit in dit geval niet verboden vanwege het zwaarderwegende belang van het kind. Het ziekenhuis volgde een richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) uit 2016, waarin het belang van het kind nadrukkelijk wordt benoemd.

Zie de uitspraak van het college: (https://www.mensenrechten.nl/nl/oordeel/2019-15).

In ons gesprek werd duidelijk dat het college in zulke situaties richtlijnen van beroepsverenigingen maar beperkt toetst op hun toepasbaarheid. Het college wil niet op de stoel van de artsen gaan zitten en kijkt slechts naar de aanwezigheid van wetenschappelijke onderbouwing en onderzoekt dus niet grondig de inhoud, actualiteit en volledigheid van dergelijke richtlijnen.

Transvisie en Transgender Netwerk Nederland vinden het erg jammer dat het college in hun oordeel en de samenvatting daarvan niet hebben beschreven hoe beperkt ze naar het NVOG-standpunt heeft gekeken. Ze had daarmee naar ons idee een hoop onrust kunnen voorkomen en zowel transgender personen als zorgprofessionals beter kunnen informeren over de betekenis van hun oordeel. We hebben onze teleurstelling duidelijk aan het college overgebracht en aangegeven dat we de wijze waarop het oordeel nu is geformuleerd nogal stigmatiserend vinden.

Transvisie en Transgender Netwerk Nederland hebben ook de NVOG uitgenodigd voor een gesprek over hun richtlijn en de huidige consequenties ervan. We hopen hier snel meer over te kunnen vertellen.

https://webmail.us2.yourhosting.nl/?_task=mail&_mbox=INBOX.informatievoorziening.redactie.website&_uid=1798&_part=2&_action=get&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1

Read More

Minister Bruins beantwoord Kamervragen n.a.v. de petitie ‘Vergoeding vruchtbaarheidsbehandeling voor elke vrouw’

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen over de zorgen van de ondertekenaars van de petitie ‘vergoeding vruchtbaarheidsbehandeling voor elke vrouw’.

Zoals bekend is er onrust ontstaan omdat de vergoeding van de vruchtbaarheidsbehandelingen dreigt te verdwijnen. Dit kan zeker ook gevolgen hebben voor transgender personen met een kinderwens. Hierbij een link naar het antwoord van de minister op de kamervragen.

Zie ook het artikel ‘Alles over de vergoeding van donorzaadbehandeling voor lesbische vrouwen’.

Read More

Oproep: Ouders die willen meewerken aan een stuk over de de problemen rond de beslissing

Voor de Volkskrant (magazine) schrijft onderstaande journalist een stuk over de besluitvorming die voorafgaat aan een transitie. Deze is hiervoor op zoek naar ouders die met hun kinderen in een kliniek zijn geweest, maar uiteindelijk toch hebben besloten om niet over te gaan tot transitie of deze voorlopig uit te stellen. Dit om inzichtelijk te maken hoe moeilijk zo’n beslisproces is.

Mocht u geïnteresseerd zijn hieraan mee te werken of eerst meer informatie willen, hoor de journalist dit graag. Deze is te bereiken op het mailadres: m.meester@volkskrant.nl

Read More

Oproep: Onderzoek naar seksuele en reproductieve eerstelijns zorg voor transgender en non-binaire mensen

Goede seksuele gezondheidszorg (bijv. SOA tests) en reproductieve gezondheidszorg (bijv. uitstrijkjes, anticonceptie, zorg bij menstruatieklachten) is belangrijk. Maar, transgender en non-binaire personen stappen met hun vragen of klachten niet altijd even makkelijk naar de dokter. Dit kan komen doordat de zorg niet altijd aansluit bij hun behoeften.

Onderstaande onderzoekers willen graag weten hoe de seksuele en reproductieve zorg voor transgender en non-binaire mensen in Nederland verbeterd kan worden.

Daarom zijn ze op zoek naar jouw mening!

Ze praten graag een keer met je over goede eerstelijnszorg (huisarts, GGD). Wat is er volgens jou nodig voor goede seksuele en reproductieve zorg voor transgender mensen? Waar gaan jij/je vrienden heen met vragen over SOA-risico, safe seks, anticonceptie of menstruatie? Wat moeten huisartsen weten of kunnen? Kortom: wat gaat er goed, en wat kan beter?

Jij: Identificeert je als trans of non-binair/gender non-conforming persoon, en bent 16 jaar of ouder.  
Wij: Moo Zinsmeister en Sophie Pulles, derdejaars Bachelor Gezondheidswetenschappen, VU.

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de afdeling Metamedica van VUmc (Dr. Maaike Muntinga, niet verbonden aan het Kennis en Expertisecentrum Genderdysforie VUmc), in samenwerking met Transgender Netwerk Nederland (TNN) (zie ook het bericht op de website van TNN). Met de resultaten willen de onderzoekers de perspectieven van transgender en non-binaire personen in kaart brengen, en zo uitgangspunten formuleren voor goede zorg.

Wil je meedoen of wil je meer weten?

Neem dan contact op met Moo Zinsmeister (m.m.zinsmeister@student.vu.nl), Sophie Pulles (s.e.m.pulles@student.vu.nl) of Dr. Maaike Muntinga (m.muntinga@vumc.nl).

Read More

Help mee om Nedibo vergoed te krijgen, vul de vragenlijst in!

Op dit moment wordt Nebido (een van de vormen van testosteron), niet of niet geheel vergoed door de zorgverzekering. Daardoor kunnen transgender mannen of non-binaire mensen die testosteron gebruiken, nu niet vrij kiezen tussen alle beschikbare vormen. Omdat er aantoonbare verschillen zijn in toediening en werking van de beschikbare vormen van testosteron, is het belangrijk dat die keuze er wel is. Waarom is dat belangrijk, ofwel omdat het gebruik prettiger is, of omdat er sprake is van bijwerkingen of een instabiele testosteronspiegel.

Transvisie, wil samen met andere patiëntenorganisaties, te weten: de Nederlandse Hypofysestichting, de Nederlandse Klinefeltervereniging en Stichting Zaadbalkanker, dit aankaarten en ervoor pleiten dat ook Nebido (volledig) vergoed gaat worden. Om goed te kunnen onderbouwen waarom het voor patiënten en artsen belangrijk is om keuzevrijheid te hebben tussen de verschillende middelen, is er een vragenlijst ontwikkeld. Met de uitkomsten kunnen wij duidelijk maken dat het nodig om ook Nebido geheel te vergoeden.

Deze vragenlijst is bedoeld voor iedereen die een vorm van testosteron gebruikt. De vragen hebben betrekking op het middel dat je nu gebruikt of in het verleden hebt gebruikt, waarom je ervoor kiest om dit middel te gebruiken en hoe tevreden je hier over bent.

De vragenlijst is hier in te vullen.

Help mee om Nebido vergoed te krijgen, vul de vragenlijst in!

Read More

Oproep: transgender jongeren die aan zelfmedicatie deden maar daarmee gestopt zijn

Voor een documentaire op VICE zijn de programmamakers op zoek naar trans jongeren (15-30) uit Nederland of België die aan zelfmedicatie hebben gedaan, maar hebben besloten om te stoppen i.v.m. de risico’s/gevaren/gebrek aan begeleiding. 

Contact: bo.hanna94@gmail.com of 0031634138004

Noot van de redactie: Lees ook de informatie op onze pagina advies over de pers.

Read More

Informatie over het gebruik van uitwendige borstprotheses

Vrouwen die geen inwendige borstprotheses willen, kunnen ook kiezen voor uitwendige borstprotheses. Deze uitwendige borstprotheses kunnen worden aangemeten met bijbehorende bh. Uitwendige borstprothese worden gebruikt door cis vrouwen met borstkanker, vrouwen zonder borstklier of vrouwen die hun borsten moeten missen als gevolg van een trauma. Maar er zijn ook transgender vrouwen die deze borstprotheses gebruiken.

Trans vrouwen die door het gebruik van hormonen niet het gewenste resultaat bereiken, kunnen uitwendige borstprotheses vergoed krijgen uit de basisverzekering. Om voor vergoeding van deze borstprotheses in aanmerking te komen moet er sprake zijn van medische noodzaak.  Deze medische noodzaak wordt beoordeeld door een arts. Een verwijsbrief met medische verklaring uitgeschreven door een arts is voldoende. Een mammacare adviseur die een contract heeft met de zorgverzekeraars kan de borstprotheses direct declareren bij de verzekeraar. De bh is voor eigen rekening. Is er geen contract met de zorgverzekeraar, dan moet de cliënt de protheses voorschieten en kan het zijn dat niet het gehele bedrag wordt vergoed.

Zie voor meer info ook deze website en deze website.  Zie ook de informatie over het verstrekken van hulpmiddelen van je eigen zorgverzekeraar.

Geïnteresseerd? Transvisie is hierop attent gemaakt door de mammacare adviseur Naomi die al meerdere transgender vrouwen een prothese heeft aangemeten. (Borstprothese praktijk Amsterdam). Er zijn natuurlijk veel meer bedrijven die deze prothese leveren.

Read More

Gender Clinic, nieuwe locatie voor operaties

Van onze voorzitter:

Op 25 maart 2019 heb ik gesproken met Gender Clinic. Dit is een initiatief van Marc Bram Bouman, plastisch chirurg en Peter de Koning, zorgondernemer. De Gender Clinic valt onder de paraplu van Sandstep Healthcare. Daaronder vallen (op dezelfde locatie) ook algemene plastische chirurgie en orthopedische chirurgie. Gender Clinic wil een breed pakket aan genderbevestigende operaties gaan aanbieden.

Vanaf nu biedt Gender Clinic genderbevestigende operaties aan. Dit jaar is dat:

 • Mastectomie
 • Borstvergrotingen
 • Secundaire correcties (kleine hersteloperaties; 150x) op alle gendergerelateerde gebieden

Volgend jaar gaat men ook genitale chirurgie aanbieden. Geen darmvaginoplastiek, want die is te academisch van aard. Gender Clinic beschikt over eigen OK-ruimte en OK- en verplegend personeel. Men kan ook op zaterdag en in de avond opereren, dus flexibel.

Het chirurgenteam bestaat uit Marc Bram Bouman, Xander Bakker en Naomi van Hout.

Gender Clinic is gevestigd in Bos en Duin (tussen Zeist en Amersfoort), maar heeft ook een poli voor intakes in het centrum van Haarlem. Instroom van cliënten van alle psychologenpraktijken/GGZ-instellingen is mogelijk. Gender Clinic doet wel een check op het vooronderzoek. Gender Clinic doet dat niet zelf, maar laat dat door Mutsaertsstichting (Genderteam Zuid Nederland) en VUmc doen. In beginsel is dit een dossier-intake en alleen als er belangrijke vragen zijn, komt er nog een intakegesprek met een psycholoog. Zo niet, dan is de intake meteen bij de chirurg. De verwachting is dat de dossier-intake in veel gevallen voldoende is.

Vooraf en gedurende een behandeling wordt er contact gehouden met de verwijzende psycholoog en de psycholoog die de dossier-intake heeft gedaan en met de behandelend endocrinoloog.

Let op: op dit moment is Gender Clinic is nog in onderhandeling met verzekeraars over contracten. Dat betekent dat je vooraf nog individueel toestemming zult moeten vragen aan je verzekeraar. Voor de borstvergroting kun je niet bij je verzekeraar terecht, maar is er de subsidieregeling van VWS.

Contactgegevens: www.genderclinic.nl (deze website is nog in ontwikkeling) of 088-8910019.

Adres: Biltseweg 14, 3735 ME Bosch en Duin

Read More

Oproep: Op zoek naar respondenten transgender sekswerkers

Discriminatie is een enorm probleem onder transgender sekswerkers. Ze ervaren discriminatie op verschillende gebieden, zoals in de gezondheidszorg, bij het vinden van werk en in het dagelijks leven. In samenwerking met PROUD Nederland en TNN doet Carmen onderzoek naar de stigmatisering van transgender sekswerkers. Daarom worden mensen gezocht die hun ervaringen willen delen. Ken je iemand, of heb je tips om deze mensen te interviewen, neem dan contact op met carmenbuijtendorp@gmail.com. Geïnterviewden ontvangen € 30,-
 
Stigmatisation is a huge problem for trans sex workers, they experience discrimination in different areas like receiving proper healthcare, institutional discrimination, finding jobs but also in daily life. In collaboration with Proud Nederland and Transgender Netwerk Nederland (TNN) I’m conducting research on the stigmatisation of trans sex workers, and therefore I’m looking for people who want to share their experiences, do you know someone or do you have any tips for me to find interviewees please contact me at carmenbuijtendorp@gmail.com, interviewees will receive a reward of €30,-
 
image.png           flyer spaans.jpg
Read More

Oproep: Mensen die last hebben van de wachttijden in de zorg en die zich willen laten interviewen door NRC

Eind maart 2019 wil NRC een artikel plaatsen over de wachtlijsten in de transgenderzorg. Het is de bedoeling om daarbij de ernst en het waarom van de lange wachttijden in de transgenderzorg in beeld te brengen. En wat er aan moet gebeuren. De voorzitter van Transvisie heeft hierover al met de journalist gesproken. Om het verhaal een gezicht te geven, en om de diversiteit van de behandelwensen zichtbaar te maken, wil NRC graag een aantal transgender personen interviewen die last hebben van de wachttijden. Liefst ook met foto.

NRC heeft na wat rondbellen begrepen dat de vraag echt onverwachts is toegenomen, maar dat daarnaast het zorgsysteem ook heel stug is: een soort one-size-fits-all-procedure. Iedereen moet hetzelfde proces doorlopen, terwijl sommigen al genoeg hebben aan een huisarts. NRC wil met het artikel laten zien dat niet alle transgender mensen behoefte hebben aan dezelfde zorg (niet in één mal passen). Door meerdere mensen te portretteren willen we die diversiteit laten zien.

Geïnteresseerden kunnen de journalist, Menno Sedee per mail (m.sedee@nrc.nl) of telefonisch (+31 6 4410 5367) bereiken.

Noot van de redactie van Transvisie:  lees ook onze tips voor contacten met de pers.

Read More

Diverse culturele activiteiten

Hieronder staan een aantal culturele activiteiten die de komende periode georganiseerd worden. Bezoek deze pagina wat vaker, want nieuw aangemelde activiteiten worden steeds bovenaan deze pagina gezet.

Solovoorstelling van Mounir Samuel

Bij Podium Mozaiek komt Mounir Samuel met een solovoorstelling. Mounir Samuel is bekend journalist, politicoloog en schrijver van tien boeken, transgender, en een christen die bidt in de moskee. Zijn eerste solovoorstelling En toen schiep god Mounir speelt van 27 t/m 30 maart in Podium Mozaiek, Bos en Lommerweg 191, 1055 DT, Amsterdam. De voorstelling gaat over gender, geloof, geaardheid, vrijheid. Een hedendaags scheppingsverhaal, waarin Mournir op zoek gaat naar de geboorte van een nieuwe Adam: niet man of vrouw, maar mens.

Speeldata


State of Identity van Milan Gies.

Expo die zondag 17 maart wordt geopend en loopt van 18 maart tot 21 april.

Op een respectvolle manier legt Milan het moeizame en vaak pijnlijke proces van een gendertransitie vast. Hij focust niet op het man of vrouw zijn, maar op  de jongere en zijn zoektocht. De foto’s zijn iconisch en intiem tegelijkertijd, grijpen de kijker naar de keel en laten niet snel los.

De expo is een samenwerking van Melkweg Expo met de Fotoacademie en Fotolab Kiekie en vindt plaats in de MelkwegLijnbaansgracht 234a 1017 PH Amsterdam. Zie voor meer informatie de website van de Melkweg.

 

Read More

Oproep: Danae zoekt cisgender mannen voor proptheselijn voor transgender mannen

De meeste transgender mannen weten inmiddels dat het nogal lastig is om een kwalitatief goede, betaalbare prothese aan te schaffen, die ook nog eens aansluit bij de persoonlijke wensen. Bij Danae krijgen ze dagelijks vragen over de beschikbare protheses en het beperkte aanbod op de markt. En dus heeft Danae besloten zelf een prothese-lijn te ontwerpen en op de markt te brengen.

Om deze zo dicht mogelijk bij de realiteit en de wens van de klant te maken, is Danae op zoek naar cisgender mannen die model zouden willen staan. Ben je zelf mooi geschapen, of erg trots, of ken je iemand met een prachtig exemplaar? Neem contact via transmissiemode@gmail.com. Deel dit bericht.

Read More

Eerste kamer stemt voor de wet op verbod discriminatie van transgender personen

Op 12 maart 2019 heeft de eerste kamer in grote meerderheid voor een expliciet wettelijk verbod op discriminatie van intersekse en transgender personen gestemd. TNN, COC en NNID hebben lang voor deze wet gestreden. De wet staat nu aan de kant van de transgender en intersekse personen. Werkgevers, scholen, sportclubs en andere dienstverleners mogen hen niet meer discrimineren. Een dat gebeurt best nog wel vaal. Lees verder het artikel van TNN

Read More

Onderzoeksresultaten ‘Leven als transgender in België’

In België zijn onderzoeksresultaten gepresenteerd over het leven als transgender in België.

Op 4 december 2018 organiseerde het Instituut de studiedag 10 jaar transgenderbeleid in België. En ondertussen stelde Prof. dr. Joz Motmans van het UZ Gent de resultaten voor van het nieuwe onderzoeksrapport: ‘Leven als transgender persoon in België, tien jaar later, over de ervaringen van transgender personen en de discriminaties waarmee ze geconfronteerd worden’ (2017-2018).

Het rapport is de weerslag van het tweede grote onderzoek over de sociale en juridische situatie van transgender personen, uitgevoerd in opdracht van het Instituut. Holebi info brengt een greep uit het grote resultaten rapport, lees het hele artikel.

Read More

Biculturele transpersonen in Amsterdam: 40 aanbevelingen om hun positie te verbeteren

De website van de gemeente Amsterdam meldt: Op maandag 18 februari 2019 ontving wethouder Groot Wassink het adviesrapport ‘Biculturele Transpersonen in Amsterdam’ uit handen van Marten Bos, voorzitter van de voormalige Adviesraad Diversiteit en Integratie, en Suzanne Wolf, een van de onderzoekers. Het rapport bevat meer dan veertig concrete aanbevelingen om de positie van biculturele transpersonen te verbeteren.

Extra aandacht transvrouwen

Het rapport besteedt aandacht aan zowel  intersectionaliteit tussen verschillende vormen van biculturaliteit als aan verschillende vormen van transgender zijn. Er bestaan immers belangrijke verschillen tussen trans mannen, trans vrouwen en trans fluïde personen en tussen de mate van passabel zijn. De positie van trans vrouwen, veruit de grootste groep binnen de transgender gemeenschap, is veel slechter dan die van trans mannen. Transvvrouwen hebben vergeleken met trans mannen gemiddeld meer problemen met het vinden van werk.

Argwaan

Veel biculturele transpersonen koesteren argwaan voor hulpverleners, de politie en medische professionals. Het gaat hier niet specifiek om individuen maar om het instituut politie en hulpverlening als handhavers en uitvoerders van de wet. Vooral respondenten met een donkere huidskleur klagen over incorrecte bejegening en onbegrip in de persoonlijke contacten met politie, hulpverleners en professionals.

Steun en acceptatie

Ervaringsdeskundigen zijn voor dit onderzoek tot interviewer opgeleid en zij hebben meegedacht over de vragenlijst. Zij hebben uit diverse geledingen 40 (bi-culturele) transgender personen in Amsterdam geïnterviewd. Uit het onderzoek komt naar voren dat (biculturele) transpersonen ondersteuning en acceptatie erg belangrijk vinden, evenals de afwezigheid van micro-agressie: het klimaat waarbij grapjes over trans acceptabel is. Om inclusie te bewerkstelligen moeten personen het gevoel hebben dat ze erbij horen én zichzelf kunnen zijn. Om beide aspecten te realiseren moet een balans worden gevonden tussen het erkennen van verschillen en het benadrukken van overeenkomsten tussen personen.

Het ‘Adviesrapport Biculturele Transpersonen in Amsterdam’ kunt u opvragen via c.kroes@amsterdam.nl

Read More

Oproep: Doe mee aan de enquête voor vrouwen die (ook) van vrouwen houden!

Het COC start is een enquête gestart voor vrouwen en non-binaire personen die (ook) van vrouwen houden. Het COC nodigt je van harte uit om mee te doen. Het COC wil meer weten over je ervaringen, behoeften en wat het COC voor je kan betekenen.

Iedereen die zich identificeert als niet-heteroseksuele vrouw of non-binaire persoon is van harte welkom om mee te doen. Denk aan transgender vrouwen, cisgender vrouwen, intersekse personen, non-binaire- en genderqueer mensen die ook lesbisch, gay, biseksueel, queer, panseksueel of aseksueel zijn.

Klik op de deze link om de enquête in te vullen. Dat kan tot en met 31 maart 2019. Het invullen duurt ongeveer 25 minuten. Deelname is geheel anoniem en je maakt (indien gewenst) kans op twee vrijkaarten voor True Colors 2020!

Read More

Oproep: Meepraten aan de hand van fragmenten van de Tegenlichtuitzending ‘Beste reizigeres’

Praat jij mee over het thema ‘De moeder, de vrouw’? Dit is namelijk het thema van de Boekenweek (23 t/m 31 maart) waar al veel over van doen is geweest. Vandaar dat we daar graag over in gesprek willen met (ervarings)deskundigen die een relevante bijdrage kunnen en willen leveren hierover. Dit doen we aan de hand van fragmenten van de Tegenlicht uitzending ‘Beste reizigers’ van 17 februari jl. Bekijk hier de uitzending.

De Tegenlicht Meet Up is op 26 maart, 20.00 uur in de vestiging in Pijnacker van Bibliotheek Oostland. Praat jij mee? Tegenlicht Meet Up Pijnacker Aanmelden en/of vragen: r.goncalves@bibliotheekoostland.nl.

 

Read More

Mededeling: Weerbaarheidstraining voor transgender mensen

Heb jij weleens op straat een onveilige situatie meegemaakt? Ben je misschien weleens fysiek aangevallen? Pas jij je gedrag weleens aan bij mensen waar je niet jezelf kan zijn? Het Platform Biculturele Transgenders evn het COC Amsterdam, in samenwerking met Tijgertje LHBTI Krav Maga wordt een weerbaarheidstraining voor transgenders en Queers georganiseerd.
 
De training wordt gegeven door een gecertificeerde trainer. Je leert niet alleen om jezelf te verdedigingen, maar ook om meer alert te zijn van je omgeving. De focus ligt op het voorkomen, de-escaleren en, indien nodig, verdedigen, bevrijden en wegkomen bij onveilige situaties.Naast deze handvatten levert het je meer zelfvertrouwen op. Deelnemers vergoten hun eigen weerbaarheid door te weten hoe te handelen in kwetsbare situaties en ook preventief door soms te voorkomen dat zij in kwetsbare situaties belanden.
 
De trainingen (5 lessen) vinden plaats bij het DOC Stadhouderskade 89 Amsterdam. Op v ijf woensdagavonden: 24 april & 1, 8, 15 en 22 mei, van: 19:00-21:00 uur. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 5 euro per les.
 
Voor vragen of inschrijven neem je contact op met Marco Brok vrijwilliger van het team veiligheid COC. E-mail: marco.brok@cocamsterdam.nl For aanmeldingen neem je contact op met Ana Paula Lima Coördinator Platform Biculturele Transgenders COC Amsterdam Email: ana.paula.lima@cocamsterdam.nl
Zie verder de Facebookpagina.
——————————————————————————————-
Have you ever experienced an unsafe situation on the street? Have you ever been physically attacked? Do you sometimes adapt your behavior to people where you can not be yourself? The Platform Bicultural Trangenders of the COC Amsterdam and in collaboration with Tijgertje LHBTI Krav Maga, organize a self-defense training for transgender, queer people.
 
The training is given by a certified trainer. You learn not only to defend yourself, but also to be more alert to your surroundings. The focus is on preventing, de-escalating and, if necessary, defending, freeing and getting away from unsafe situations. In addition to these handles, it gives you more confidence. Participants increase their own resilience by knowing how to act in vulnerable situations and also preventively by sometimes preventing them from ending up in vulnerable situations.
 
The training (5 lessons) will take place at the DOC Stadhouderskade 89 Amsterdam, on Five Wednesday evenings: 24 April & 1, 8, 15 and 22 May, from: 19: 00-21: 00. A personal contribution of 5 euros per lesson is requested.
 
For questions or sign up, please contact Marco Brok volunteer of the COC safety team. E-mail: marco.brok@cocamsterdam.nl For Aplications: contact Ana Paula Lima Coordinator Platform Bicultural Transgenders Coc Amsterdam. Email ana.paula.lima@cocamsterdam.nl

Look also at Facebook for more information.

Read More

Oproep: gezocht transgender personen voor videoproject ‘Stories beyond gender’

De organisatie Genderwede (www.gendertalent.nl) en Impact Storytelling (www.impactstorytelling.com) werken samen aan een serie portretten van 11 transgender personen.

Gendertalent right zich op job coaching voor transgender personen en diversiteitstrainingen voor bedrijven. Impact Storytelling maakt producties die nieuwe zichtpunten tonen over onderwerpen die bijdragen aan maatschappelijke transformatie en vooruitgang.

Doel van dit project is om op basis van diepte interviews, authentieke portretten te maken die begrip en opwekken voor wat het betekent om transgender te zijn. Het gaat vooral om empathie wekken ipv sensatie creëren.

Er wordt nog gezocht naar 2 ‘ambassadeurs’ die bereid zijn om mee te doen. Bij voorkeur, om de evenwicht en diversiteit in de groep te waarborgen, mannelijk (FtM) en/of bicultureel of buitenlands.

Interesse? Mail naar emilie@impactstorytelling.com
Read More

Krijg jij de zorg die je verdient? Onderzoek naar primaire zorg.

Rutgers, in samenwerking met COC en Women Inc, doet momenteel een onderzoek naar de zorg met een enquête genaamd Vind jij dat de dokter je kent en begrijpt? De redactie van Transvisie citeert Rutgers: “Krijg jij de zorg die je verdient? Laat het ons weten! Neem deel aan ons onderzoek ‘Bejegening in de spreekkamer’, in opdracht uitgevoerd door Ipsos. Hiermee draag je mee aan inclusieve zorg voor iedereen.

De enquëte heeft vooral betrekking op de ervaringen met de huisarts, doktersassistent, maatschappelijk werker en/of psycholoog.

Deelnemen? Hier is de link naar de vragenlijst.

Read More

Subsidieregeling voor borstvergroting gepubliceerd in de Staatscourant van 30 januari 2019

De ‘Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen’ is op 30 januari gepubliceerd in de Staatscourant. Deze subsidieregeling gaat in op 1 februari 2019 in en eindigt op 1 februari 2024. In deze regeling staat opgenomen dat een transgender vrouw eenmalig een subsidie kan aanvragen ten behoeve van het operatief plaatsten van borstprotheses.

Wat houdt de subsidieregeling in?

De subsidieregeling is bedoeld voor transgender vrouwen die een borstvergroting met borstimplantaten willen. Met de subsidie betaal je (een deel van) de kosten voor het operatief plaatsen van borstimplantaten en medische kosten die samenhangen met deze operatie . De hoogte van de subsidie is €3.830,-. Om de subsidie te krijgen moet je aan enkele voorwaarden voldoen.

De gehele subsidieregeling is te lezen op (link). Daarin staat precies wat de regeling inhoudt en aan welke voorwaarden voldaan moet worden. De informatie hieronder is een uitleg van de informatie die daarin staat en praktische informatie over onderwerpen waar je over na kan denken bij de keuze voor een borstvergroting met implantaten.

Wat zijn de voorwaarden voor het krijgen van de subsidie?

Er zijn vijf voorwaarden waar je aan moet voldoen:

 • Je bent ingezetene van Nederland, wat betekent dat je langer dan 4 maanden in Nederland woont en bent hier ingeschreven bij een gemeente.
 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je hebt een recente verklaring (maximaal 2 maanden oud) van een BIG-geregistreerde arts nodig. Dit kan een huisarts of medisch specialist zijn. In die verklaring verklaart de arts het volgende:
  • dat je minstens een jaar genderbevestigende hormonen (oestrogeenpleisters, -pillen, -gel) gebruikt op recept van een arts; óf
  • dat er medische gronden zijn waardoor je geen genderbevestigende hormoonbehandeling kan ondergaan; óf
  • dat je om medische redenen binnen een jaar bent gestopt met de genderbevestigende hormoonbehandeling.
 • Je hebt de operatie (het plaatsen van borstimplantaten) nog niet eerder ondergaan.
 • Je kan geen aanspraak kunnen maken op vergoeding voor de operatie via de zorgverzekering. Die vergoeding is er alleen wanneer er geen of nauwelijks borstgroei is. Daar is sprake van als er geen plooi onder de borst aanwezig is (inframammairplooi) en er minder dan 1 cm klierweefsel is, wat is aangetoond door een echo. Denk je dat dit bij jou het geval is of twijfel je hier over? Neem dan contact op met een arts.

Hoe groot is de subsidie?

De subsidie is € 3.830,-

Waar mag ik de subsidie voor gebruiken en waar kan hij worden uitgevoerd?

Als je de aangevraagde subsidie ontvangt, ben je verplicht om binnen een jaar nadat je de subsidie hebt ontvangen de operatie te laten uitvoeren. Het gaat daarbij om een operatie waarbij je operatief borstprothesen laat plaatsen. Dit bedrag kan niet gebruikt worden voor een borstvergroting via lipofilling.

De subsidie is een bijdrage in de kosten. Je mag zelf beslissen waar (dit kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland), door wie en tegen welke prijs je je laat opereren, als je maar voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling. Er zijn in Nederland veel plekken waar een borstimplantaten geplaatst kunnen worden. Verschillen kunnen bijvoorbeeld de kosten zijn, maar ook de gebruikte implantaten of technieken voor de operatie. Denk dus na over wat voor jou belangrijk is en ga eventueel met meerdere chirurgen praten voor je de keuze maakt voor een behandelaar.

Het kan zijn dat het bedrag van de subsidie niet alle kosten dekt die jij voor de operatie maakt. De €3.830,- is namelijk vastgesteld op basis van de gemiddelde kosten voor deze operatie. De werkelijke kosten zullen afhankelijk zijn van de kliniek waar je de operatie laat uitvoeren, het soort implantaten en andere factoren. Achteraf kunnen er ook nog onverwachte kosten zijn. Bespreek daarom vooraf met de kliniek of chirurg goed door wat alle kosten zijn van de operatie. Zo voorkom je verrassingen achteraf.

Deze subsidie mag je maar een keer ontvangen en mag alleen gebruikt worden voor de eerste plaatsing van implantaten. Heb je al eerder borstimplantaten laten plaatsen en moeten deze vervangen worden? Dan kan je de subsidie hier helaas niet voor gebruiken.

In een overleg dat Transvisie met het genderteam van het AUMC (VUmc) had, is door het genderteam aangegeven dat de subsidie voor borstvergroting ook vraag gaat creëren bij het VUmc. Men heeft besloten deze vraag geen ruimte te geven. Transgender vrouwen moeten deze operatie elders laten uitvoeren. Daar zijn genoeg plekken voor en het zou ten koste gaan van de schaarse OK capaciteit bij het VUmc.

Waar moet ik rekening bij houden bij de keuze of ik wel of geen borstvergroting met implantaten wil?

Denk bij de keuze voor wel of geen borstvergroting met implantaten na over de volgende zaken:

 • Kosten
 • De risico’s die een operatie met zich meebrengen, denk bijvoorbeeld aan de kans op ontstekingen of het risico op hersteloperaties wanneer de eerste operatie niet helemaal goed is gegaan.
 • Risico’s van borstimplantaten in je lichaam

Weeg deze zaken af tegen je wens om borsten te hebben passend bij jouw geslacht en bij jouzelf als persoon.  Er zijn verschillende hulpmiddelen om je hierbij te helpen:

Ook kan je over deze keuze praten met een hulpverlener die jou begeleidt of ondersteunt bij jouw transitie.  Bij zelfhulpgroepen, zoals de Vrouwengroep van Transvisie, kun je hierover praten met anderen die een borstvergroting met implantaten hebben gehad of hier over nadenken.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

De subsidie vraag je aan via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), op de pagina ‘Subsidies’. Hier staat stapsgewijs welke informatie ingevuld moet worden. Voor het doen van de aanvraag heb je drie documenten vooraf nodig:

 • Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Dit is aan te vragen bij de gemeente waarin je ingeschreven staat. Deze kun je in veel gemeenten online aanvragen.
 • Een kopie van een recent bankafschrift of van een geldige bankpas van de aanvrager. Dit is om te controleren dat de subsidie op de bankrekening van de aanvrager overgeschreven wordt. Je mag ervoor kiezen om op de kopie van het bankafschrift of de bankpas de persoonsgegevens van anderen zwart te maken. Dat geldt ook voor je banksaldo. Alleen je naam, adresgegevens en het bankrekeningnummer moeten te zien zijn.
 • Een formulier met een verklaring van een BIG-geregistreerde arts arts (de medisch specialist of huisarts die de genderbevestigende hormonen voorschrijft en de hormoonbehandeling begeleidt) dat je aan de voorwaarden voldoet:
  • Dat je minstens een jaar genderbevestigende hormonen (oetsrogeenpleisters, -pillen, -gel) gebruikt op recept van een arts; óf
  • Dat er medische gronden zijn waardoor je geen genderbevestigende hormoonbehandeling kan ondergaan; óf
  • Dat je om medische redenen binnen een jaar bent gestopt met de genderbevestigende hormoonbehandeling.

Op de verklaring moet het BIG-registratienummer van de arts worden vermeld. Voor de verklaring moet je een formulier gebruiken, dat je kunt vinden op de website van DUS-I.  

Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvang je binnen 13 weken het subsidiebedrag. Dit is een voorschot. De operatie moet dan binnen een jaar plaatsvinden. Uiterlijk binnen een jaar en 22 weken na de aanvraag wordt de subsidie definitief vastgesteld.

Wat moet ik doen als ik de subsidie heb ontvangen maar de borstvergroting niet meer wil of dit binnen een jaar niet kan?

Als de omstandigheden veranderd zijn, en je de operatie bijvoorbeeld niet binnen een jaar, of helemaal niet meer wilt of kunt laten uitvoeren, moet je dit zo snel mogelijk melden bij DUS-I (om te voorkomen dat de subsidie intussen definitief wordt vastgesteld).

Als de operatie helemaal niet meer wordt uitgevoerd, moet je het voorschot dat je hebt ontvangen (het hele subsidiebedrag) terugbetalen.

Als het niet gaat lukken om de operatie binnen een jaar (na de subsidieaanvraag) plaats te laten vinden, kun je vragen om deze termijn te verlengen (je vraagt dan om ‘ontheffing’ of ‘vrijstelling’ van deze termijn).

Wat moet ik doen om te bewijzen dat ik de subsidie heb besteed aan de operatie?

Op het moment dat je het subsidiebedrag ontvangt, is dit nog voorlopig. Binnen één jaar en 22 weken na de operatie moet de subsidie definitief vastgesteld worden. Als je voldoet aan de subsidievoorwaarden, zal de subsidie dan definitief verleend worden. Het kan zijn dat er daarvoor gecontroleerd wordt of je de subsidie terecht ontvangt. Dit wordt niet standaard gecontroleerd, maar kan bij een steekproef wel gebeuren. Op dat moment moet een nota van de operatie getoond kunnen worden, om aan te tonen dat de operatie ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden. Als dat niet zo is, zal het bedrag van de subsidie terugbetaald moeten worden.

Wat moet ik doen als ik na de operatie een complicatie krijg of niet tevreden ben?

Het kan zijn dat je na de operatie complicaties hebt of niet tevreden bent met het resultaat. Dan kan het zijn achteraf nazorg of een tweede operatie nodig is. Dit kan extra kosten met zich mee brengen. Hiervoor kun je geen extra bedrag vanuit de subsidieregeling krijgen en zul je eventuele hogere kosten dus zelf moeten betalen.

Op het moment dat het medisch noodzakelijk is om de implantaten te verwijderen, worden de kosten vergoed door de zorgverzekering. Het plaatsen van nieuwe implantaten wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Read More

VPRO Tegenlicht: Beste reizigers … Hoe ziet de toekomst van geslacht en gender er uit ?

VPRO Tegenlicht, Beste reizigers, Zondag 21:05 uur, NPO 2

‘Beste reizigers’, de genderneutrale rompertjes van de HEMA, de eerste Nederlandse paspoorten met een ‘X’ in het veld waar meestal ‘man’ of ‘vrouw’ staat. Al vanaf de geboorte worden we in hokjes geplaatst en ons begrip van de wereld is veelal opgebouwd uit tweeledige tegenstellingen die elkaar lijken uit te sluiten. Maar er komt meer ruimte voor mensen die zich niet met het één of het ander identificeren. De grenzen tussen man en vrouw vervagen. Hoe gaan we in de toekomst om met seksuele diversiteit, gender en geslacht?

Read More

Nieuwe voorwaarden voor permanente ontharing?

Van onze voorzitter:

Sinds enige tijd zijn er op sociale media veel berichten over de mogelijk veranderde voorwaarden voor permanente ontharing. Ook van ons Informatiepunt en via de gesprekken in de zelfhulpgroepen horen we dat. Deze signalen maakten ons bezorgd.

Daarom heb ik contact gezocht met het genderteam van het AUMC en met de directeur van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Dat waren goede gesprekken. Het is inderdaad zo dat de NVH een richtlijn ontwikkelt. De NVH is daarover in gesprek geweest met het genderteam en met verzekeraars en vanaf nu ook met Transvisie.

De richtlijn is nog volop in ontwikkeling dus over de inhoud en de uitkomst is nog niets met zekerheid te zeggen. Maar mijn indruk is dat men erg graag van onze ideeën wil leren en dat we nu gezien worden als partner in het proces. De directeur van de NVH maakte een positieve indruk op mij als het gaat om inleving in onze situatie en onze behoeften. Ik ga vol vertrouwen onze wensen en ideeën inbrengen.

Zodra er iets inhoudelijks te melden valt, ik hoop op korte termijn, dan horen jullie dat van me.

Lisa van Ginneken

Read More

Queerboeken.nl

COC en de Leescoaltitie hebben samen, met promotie van de minister, de website Queerboeken.nl gelanceerd. Met deze site wil men LHBT en niet LHBT-scholieren stimuleren om boeken te lezen met LHBT-personages. Uit een onderzoek van de Columbia University (VS) blijkt dat LHBT-leerlingen zich op school vaak onveilig voelen. Ze voelen zich veiliger als er in de les positieve aandacht is voor LHBT. De boekenlijst op deze website kan worden gebruikt voor het vak Nederlands.

Read More

Oproep: ervaringsdeskundigen voor het programma Tegenlicht Meet Up van de VPRO

 ‘Beste reizigers’ de genderneutrale rompertjes van de HEMA, de eerste Nederlandse paspoorten met een ‘X’ in het veld waar meestal ‘man’ of ‘vrouw’ staat. Al vanaf de geboorte worden we in hokjes geplaatst en ons begrip van de wereld is veelal opgebouwd uit tweeledige tegenstellingen die elkaar lijken uit te sluiten. Maar er komt meer ruimte voor mensen die zich niet met het één of het ander identificeren. De grenzen tussen man en vrouw vervagen. Hoe zullen we in de nabije toekomst omgaan met seksuele diversiteit, gender en geslacht’. 
 
Op maandagavond 18 februari om 20.00 uur aanstaande  wordt een VPRO Tegenlicht meet Up in de Centrale Bibliotheek in Utrecht georganiseerd met als thema ‘genderinclusiviteit’. Het programma zou daarvoor graag in contact willen komen met ervaringsdeskundigen zodat het praten mét wordt in plaats van praten over.
 
Informatie over het programma. Iedere maandagavond volgend op een zondag waarop de VPRO een Tegenlicht documentaire uitzendt, zo’n 28 keer per jaar, organiseren we een Tegenlicht Meet Up in de centrale bibliotheek Utrecht. Het gesprekspannel olv een ervaren moderator vormt de hoofdmoot van de meet Up, met deskundigen, meestal 3 a 4,  die onze (vrijwillige) redactie zorgvuldig uitzoekt bij het onderwerp van de uitzending. Daarnaast zoeken we, afhankelijk van het onderwerp, ervaringsdeskundigen die geïnterviewd willen worden vanuit het publiek. Voorafgaand aan de Meet Up is er om 19.00 uur de mogelijkheid om de documentaire plenair te kijken op een groot scherm en de Meet Up begint om 20.00 uur. Onder leiding van een moderator gaan we met elkaar in gesprek, vaak voorafgegaan door een prikkelend  ‘opwarmertje’ wat het publiek in de juiste afstemming brengt en sluiten af met een drankje en is er gelegenheid tot napraten. Het is handig als gasten voor het gesprekspannel er om 19.45 bent. De moderator van deze aflevering, Eva Grosveld, zal van te  voren (telefonisch) contact opnemen met de sprekers en ervaringsdeskundigen.
 
Geïnteresseerd? Neem contact op met Jos de Vidal, VPRO Tegenlicht Meet Up Utrecht, 06-24686178
 
Read More

Oproep: L’Humo Magazine zoekt mensen voor een portrettengalerij

Voor een portrettengalerij in L’Homo (LINDA) Magazine is men op zoek naar:

1. Hetero mensen die een partner hebben die besloot van sekse te veranderen en besloot bij haar/zijn (trans) partner te blijven.
2. Trans mannen die niet blij zijn met het resultaat van hun penis operatie/modificatie. 

(Anonimiteit is eventueel mogelijk)

Bij interesse graag mailen naar: Bo.hanna94@gmail.com of bellen naar 0634138004

Read More

Oproep: voor het programma ‘Been There Done That’

Het televisieproductiehuis Zodiak Nederland, is voor de EO bezig met een serie genaamd ‘Been There Done That’. In deze serie volgen en ondersteunen bekende Nederlanders jongeren die een probleem hebben waar de bekende Nederlanders zelf eerder voor hebben gestaan. Een serie, gebaseerd op het welbekende buddysysteem.

In één van onze afleveringen staat Loiza Lamers de 18 jarige Dewi bij, die veel verdriet heeft omdat haar broer haar niet accepteert. Loiza heeft met zowel Dewi’s broer, als met Dewi een gesprek gehad en afgesproken dat zij in elkaars leven gaan duiken in de hoop dat beide partijen zodoende meer naar elkaar toe groeien.

In het geval van Dewi zal zij met een familielid van iemand met genderdysforie moeten praten die ook moeite heeft (gehad) met de acceptatie. We hopen dat Dewi zo meer inzicht krijgt in hoe het voor haar broer is.

Dewi’s broer aan de andere kant moet een gesprek hebben met een arts/psycholoog/specialist, die hem precies gaat uitleggen hoe heftig de transitie is zodat hij hopelijk gaat begrijpen dat dit geen keuze is.

Zodiack is nu met spoed opzoek naar een arts/psycholoog/specialist en een familielid. Zodiac wil morgenavond (dinsdag 29 januari) en woensdagavond (30 januari) filmen.

Wil je meedoen. Neem contact op met Isabel Kerstens, Isabel.Kerstens@zodiaknederland.nl 

Read More

Kwartiermaker komt met definitief rapport over de transgenderzorg

De kwartiermaker (Bureau Zorgvuldig Advies) heeft op 22 januari haar  definitieve rapport ‘Verlichting van de knelpunten in de transgenderzorg’ uitgebracht.

Een van de belangrijkste aanbevelingen is dat er per direct meer transgenderzorg moet komen. Daarom moeten zorgverzekeraars meer ggz-, endocrinologische en chirurgische zorg gaan inkopen. Volgens het rapport is dit nodig om de lange wachtlijsten aan te pakken.

Zorgverzekeraars Nederland en VWS hebben vanwege de lange wachtlijsten in de transgenderzorg een kwartiermaker aangesteld die op korte termijn met aanbevelingen moest komen om de problemen op te lossen. In december is een eerste deeladvies uitgebracht, gevolgd door dit rapport nu.

De kwartiermaker stelt enerzijds dat het budget moet worden verhoogd voor psychiaters en psychologen die genderdysforie kunnen diagnosticeren, psychische  zorg en begeleiding kunnen bieden en indicaties kunnen stellen voor het somatische traject. De endocrinologische zorg moet worden uitgebreid en in meer ziekenhuizen kunnen worden verleend. Ook de chirurgische zorg zou moeten worden uit uitgebreid. De kwartiermaker wijst hierbij op de schaarse OK capaciteit, maar is van mening dat vanwege de urgentie en hoge lijdensdruk transgenders prioriteit verdienen. Het ziet er verder naar uit dat er een derde experticecentrum voor transgenderzorg gaat komen. Dit zou vanaf januari 2020 zorg moeten gaan bieden aan transgenders.

Ook op andere vlakken valt nog veel te verbeteren in de transgenderzorg, meent de kwartiermaker. Zo moet bij intakes meer onderscheid gemaakt worden in draagkracht en lijdensdruk. Een deel van de transgender mensen heeft meer of extra zorg nodig en anderen juist minder.

Lisa van Ginneken(voorzitter Transvisie) reageert als volgt: ‘ik heb goede hoop dat dit verschil gaat maken. Dat baseer ik niet alleen op deze adviezen, maar ook op hoe ik in het contact tot nu toe deze kwartiermakers heb ervaren. Nu komt het aan op volhouden en doortastend implementeren‘.

Geïnteresseerd in het volledige rapport. Dat is te downloaden op de website van VWS.

Geïnteresseerd in de bijbehorende Kamerbrief? Lees hier.

NB. De zorg door dr. van Loenen wordt door het MC Bloemendaal (zoals eerder gemeld) geregeld en verzorgd, totdat een ander bericht hierover wordt gepubliceerd.

 

 

 

 

 

Read More

COC’s True Colours op 27 januari 2019 in Paradiso

Op zondag 27 januari 2019 vindt de zevende editie plaats van COC’s True Colors: de feestelijke fundraiser van het COC èn het moment om 2019 in te luiden samen met de nationale LHBTI-gemeenschap.

Dit jaar maken o.a. klinkende namen als Wouter Hamel, Carolina Dijkhuizen, Valentijn de Hingh, Nadia Moussaid en MC DiVine hun opwachting in Paradiso Amsterdam. Tevens kun je in het bezit komen van unieke items door mee te doen met de True Colors Veiling.

True Colors vindt plaats op zondag 27 januari 2018 van 16:00-02:00 uur in Paradiso, Weteringschans 6-8 in Amsterdam. Naast een feestavond is er een netwerk-event, silent disco, loterij, veiling, food court en de uitreiking van de Bob Angelo Penning! Kaarten zijn verkrijgbaar via www.truecolors.nl, hier kun je tevens informatie vinden over de veiling en de True Colors Loterij, welke dit jaar voor het eerst ook online plaatsvindt.

Op True Colors brengt het COC de veelzijdige Nederlandse LHBTI-beweging bijeen en vieren we wat er bereikt is! Dit jaar zijn er wederom honderden LHBTI-initiatieven vertegenwoordigd in Paradiso, variërend van belangenclubs en bedrijfsnetwerken tot de regionale COC-verenigingen. Met de opbrengsten van COC’s True Colors ondersteunt het COC kleinschalige LHBTI-initiatieven.

De True Colors Veiling bevat unieke items zoals de monumentale regenboogvlag van Stichting Homomonument, een originele foto van topfotograaf Erwin Olaf, een exclusief parfum van Viktor & Rolf en nog veel meer!

Tijdens True Colors reikt het COC de Bob Angelo Penning uit aan een persoon of organisatie die zich in bijzonder heeft ingezet voor de emancipatie van LHBTI’s. Daarnaast houdt de nieuwe COC-voorzitter Astrid Oosenbrug een nieuwjaarsspeech.

True Colors wordt gepresenteerd door Nadia Moussaid. De hele programmering is om van te smullen dus zorg dat je erbij bent. Meer informatie vind je op www.truecolors.nl.

True Colors:
Zondag 27 januari 2018
16.00 tot 02.00 uur – Paradiso Amsterdam.
Voorverkoop: €26,95-, COC-leden: €16,95,-
Kijk voor meer informatie op www.truecolors.nl

Read More

Kwartiermaker brengt eerste deeladvies uit

Het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars NL hebben eind oktober een kwartiermaker transgenderzorg aangesteld. Ze zijn tot dit initiatief overgegaan o.m. nadat onze voorzitter, Lisa van Ginneken, de huidige problemen in de transgenderzorg uitgebreid met VWS had besproken. Zie ook ons nieuwsbericht van  30 oktober 2018.

Transvisie is vanaf de start van de kwartiermaker met de kwartiermaker in gesprek en verwacht en zal ook met de kwartiermaker in gesprek blijven. Inmiddels heeft de kwartiermaker een eerste deeladvies uitgebracht, dat is hier te lezen.

Read More

Reacties op Nederlandse Nashville-verklaring

Het is ondoenlijk hier een volledig overzicht te geven van alle reacties die in Nederland ontstaan en zijn ontstaan in het kader van de Nederlandse Nashville-verklaring. Toch willen we je er een aantal niet onthouden:

 • Artikel: ‘Zijn homo’s makkelijker te verdedigen dan transgenders?’
 • jm-vk interview met Jolanda Molenaar in de Volkskrant
 • reactie van (oud) voorzitters van chr lhbt organisatie

Read More

Oproep: Speciale avond over transgenders in de kerk

Na alle commotie over de Nashville verklaring hier een positief bericht:

Ook in het nieuwe jaar organiseert Pulse Events inspirerende bijeenkomsten in Delft om mensen aan het denken te zetten en hun geloof te verdiepen. De eerstvolgende avond is op 27 januari en gaat over transgenders. Met persoonlijke verhalen, achtergrondinformatie en een duiding vanuit bijbels perspectief willen de organisatoren het onderwerp op een evenwichtige manier belichten. Thema van de avond is ‘Transgenders veilig in de kerk’.

Transgender mensen voelen zich niet, of niet helemaal, thuis in het geslacht waarmee ze geboren zijn. Ze lopen vaak tegen vooroordelen aan, ook in de kerk. Prof. dr. Heleen Zorgdrager zal hierop ingaan. De hoogleraar systematische theologie en genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam doet onderzoek naar spiritualiteit in de levensverhalen van transgender mensen, onder wie sommigen met een protestantse achtergrond. Ook vertellen transgenders tijdens de Pulse-avond over hun eigen ervaringen. Een van hen is Jolanda Molenaar, die een opleiding volgt om doopsgezind voorganger te worden. Ze werd geboren in een jongenslichaam, maar kwam erachter dat ze als vrouw wilde leven. In het tv-programma Het vermoeden vertelde ze dat ze bang was voor het oordeel dat ze naar de hel zou gaan – een beeld van God dat ze als jongere had meegekregen.

Een van de andere sprekers is John Lapré, militair en schrijver van het boek De veilige kerk. Daarin gaat hij in op diversiteit in de christelijke gemeente en vraagt hij zich af hoe de kerk een plaats kan zijn waar iedereen, homo- of heteroseksueel, een veilige haven vindt.

In het programma is ook ruimte om vragen te stellen aan de sprekers en met hen van gedachten te wisselen over het onderwerp. De avond op 27 januari 2019 in de Zuiderkerk in Delft (Achterom 46) begint om 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Van harte welkom! Voor updates, check: @PulseDelft (Twitter),  https://www.facebook.com/PulseDelft/ en http://bit.ly/pulseeventsdelft

Read More

Reactie Transvisie op Nashville verklaring

Transvisie is geschokt door het verschijnen van de Nederlandse vertaling van de Nashville verklaring. In deze verklaring worden lhbt’ers zondig genoemd. De verklaring is ondertekend door zowel kerkelijke als politieke leiders. Dat SGP’ers deze verklaring openlijk steunen druist in tegen de grondbeginselen van onze samenleving.

De verklaring spreekt over lhbt als ‘iemands eigen autonome voorkeur’. Dat suggereert dat het een veranderlijke keuze is, terwijl het uitkomen voor lhbt gevoelens juist een resultaat is van een jarenlang proces om zich te ontworstelen aan door anderen opgelegde cisgender heteronormatieve denkbeelden. Precies die denkbeelden worden in deze verklaring gelegitimeerd door de interpretatie van Gods woord die de schrijvers hebben gedaan. Hun interpretatie noemen ze nogal hoogmoedig ‘het ware verhaal’. Hieruit spreekt geen enkele ruimte tot dialoog en kritisch zelfonderzoek. Met deze verklaring verergeren de opstellers de geloofsnood die gelovige lhbt’ers toch al vaak ervaren.

Wij zijn daarnaast verbijsterd over de inhoud van artikel 13, waarin men stelt dat transgenders hun ‘verkeerde zelfverstaan’ moeten verloochenen en dat het mogelijk is dat zij hun ‘biologische geslacht […]  aanvaarden’. Simpel gezegd stellen de ondertekenaars hier dat transgenders te genezen zijn en daarmee vegen de ondertekenaars decennialang wetenschappelijk onderzoek van tafel.

Wij weten dat er vele predikanten zijn die in hun parochie lhbt’ers verwelkomen zonder ze te willen veranderen. Wij roepen hen en andere gezagsdragers binnen de Nederlandse kerken op om een krachtig tegengeluid laten horen. Een geluid dat wél gebaseerd is op naastenliefde en verbinding.

Gelovige personen met transgendergevoelens kunnen in contact komen met andere gelovige transgenderpersonen via onze zelfhulpgroep Transgender en geloof.

Read More

Zembla-uitzending: transgender met spijt

De uitzending van 19 december j.l bij Zembla over spijt bij iemand die een transitie had ondergaan, kan vragen en onzekere gevoelens bij je oproepen. Mocht dat zo zijn, of mocht je zelf twijfel of spijt voelen, zoek dan contact met een gespecialiseerde psycholoog. In aanvulling daarop kun je eventueel ook naar een lotgenotencontactgroep gaan om er met anderen over te praten.

Bij Transvisie zien we spijt als een heftig en serieus onderwerp zeker voor de mensen die het treft. Wij denken dat mensen een meer open en eerlijke behandelrelatie moeten krijgen met hun behandelaar(s) om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Onze voorzitter heeft vanmorgen voorafgaand aan de uitzending van Zembla een interview gegeven voor radio 1, waarin ze ook op dit onderwerp in gaat. Hier kun je het fragment horen (het viel in het tijdsblok 8.00 – 9.00 na 8.30 uur). Als Transvisie gaan we de komende maand bekijken hoe we meer aandacht kunnen schenken aan dit onderwerp.

Op de site van Zembla staat een interview met Lisa van Ginneken dat is afgenomen voorafgaand aan de uitzending van Zembla.

TNN heeft in samenwerking met Transvisie gereageerd op de uitzending van Zembla. De reactie valt te lezen op de website van TNN.

—————————————–

Hieronder volgen reacties in de andere media:

 • In het NRC staat een recensie van de uitzending te lezen

 

Read More

Restitutiepolis en update van Loenen

Een goed bericht aan het einde van dit jaar. Dr. van Loenen heeft ons gevraagd de volgende informatie op onze website te plaatsten. Zoals eerder bericht zou de genderzorg van het Slotervaart overgaan naar het Zaans Medisch Centrum. In de praktijk blijkt dit om verschillende redenen lastig. Onderhandelingen hierover hebben niet tot resultaat geleid. De kans is groot dat dr. Van Loenen daar niet gaat opereren. Er zijn wel afspraken gemaakt met het MC Bloemendaal. Daarom de volgende boodschap:

 • Iedereen die een intake wil bij dr. van Loenen kan vanaf 2 januari 2019 een afspraak maken in het MC Bloemendaal, Zomerzorgerlaan 50, 2061 CX Bloemendaal, tel. 023-5250008, email info@mcbloemendaal.nl.
 • Iedereen die al een intake heeft gehad wordt gebeld! Geef het ziekenhuis even de tijd om alle informatie in het systeem in te voeren en een operatiedatum te plannen.
 • Iedereen die wacht op een ingreep onder plaatselijke verdoving, kan vanaf 2 januari 2019 contact opnemen met MC Bloemendaal, Zomerzorgerlaan 50, 2061 CX Bloemendaal, tel. 023-5250008, email info@mcbloemendaal.nl. om de ingreep te laten inplannen.

We snappen dat iedereen staat te popelen, maar houd je even aan het bovenstaande, zodat het ziekenhuis e.e.a. goed kan stroomlijnen!!

LET OP JE HEBT HIERVOOR EEN RESTITUTIEPOLIS NODIG !

Aan  het einde van het jaar  kun je overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Zit je nog in je transitie? Onderga je nog medische behandelingen in het kader van je transitie? Zorg dan voor een RESTITUTIE polis. Alleen bij een restitutie polis heb je vrije artsen keuze! De wachttijden zijn op dit moment helaas erg lang zijn. Er zijn artsen/chirurgen die pogingen doen om behandelingen aan te bieden buiten de reguliere behandelcentra als VUmc en UMCG. Helaas steken de zorgverzekeraars hier wel eens een stokje voor. Waardoor zo’n plan niet van de grond komt.

Dringend advies: stap nu nog over naar een echte/volledige restitutie polis als je een of meer behandelingen overweegt, die eventueel in een ander ziekenhuis dan het VUmc of UMCG, of in het buitenland plaatsvinden. Een restitutie polis is vaak wel wat duurder, maar volledige vrije artsen keuze is in deze belangrijk.

Read More

Persbericht: Transgender personen hebben nauwelijks spijt

De transgender belangenorganisaties Transvisie en Transgender Netwerk Nederland (TNN) benadrukken dat spijt bij transgender personen heel weinig voorkomt. Zij reageren daarmee op de Zembla (BNNVARA) uitzending van vanavond, die gaat over spijt bij transgender personen. Transvisie en TNN willen voorkomen dat transgender personen en hun omgeving ten onrechte bang worden voor spijt.

Het gebeurt gelukkig zelden dat een transgender persoon spijt heeft van een transitie”, stelt Lisa van Ginneken, voorzitter van Transvisie. Het weinige onderzoek dat er is, bevestigt dit. Direct na de uitzending publiceert Zembla vanavond op hun website (zembla.bnnvara.nl) een interview met Lisa van Ginneken, waarin zij namens de transgender belangenorganisaties reageert op het onderwerp.

Onderzoek in het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie van het Amsterdam UMC rapporteert dat slechts 0,5% van de personen die geslachtsaanpassende chirurgie hebben gehad, spijt heeft [i]. Dit cijfer is niet hard, maar sluit wel aan bij ander onderzoek. Twaalf klinieken in de Verenigde Staten die in een onderzoek zijn vergeleken, behalen vergelijkbare lage spijtcijfers [ii].

Het blijkt daarbij niets uit te maken of de psycholoog een rol vervult als poortwachter zoals in Nederland het geval is, of dat een beknoptere vorm van screening wordt toegepast zoals in onder meer de Amerikaanse klinieken uit het genoemde onderzoek. “Laten we dus niet uit angst voor spijt de toegangscontroles voor medische behandeling nog verder uitbreiden”, aldus Brand Berghouwer, voorzitter van TNN.

Spijt moet niet verward worden met experimenteren. Een zoektocht naar je genderidentiteit is een proces, geen project met een vaststaand resultaat. Experimenteren en onderzoeken hoort daar bij. Terugkeren op je schreden ook”, stelt Lisa van Ginneken. Om de kans op spijt zo klein mogelijk te maken pleiten Transvisie en TNN ervoor om transgender personen zo veel mogelijk ruimte te geven om te experimenteren met hoe zij uiting geven aan hun geslacht. Natuurlijk is het wel van belang om voorafgaand aan onomkeerbare medische behandelingen vast te stellen dat iemand de experimenteerfase echt achter de rug heeft.

Transvisie en TNN wijzen de Nederlandse overheid en behandelaars in de transgenderzorg regelmatig op het belang van zelfbeschikking. Als de transgender persoon zelf de afweging mag maken of medische behandelingen gewenst zijn, komen maatwerk en goede begeleiding steeds meer voorop te staan.

—————————————————-

[i] Chantal M. Wiepjes (2018) The Amsterdam Cohort of Gender Dysphoria Study (1972-2015): Trends in Prevalence, Treatment, and Regrets, Journal of Sexual Medicine, 2018 Apr;15(4):582-590, DOI: 10.1016/j.jsxm.2018.01.016

[ii] Madeline B. Deutsch (2012) Use of the Informed Consent Model in the Provision of Cross-Sex Hormone Therapy: A Survey of the Practices of Selected Clinics, International Journal of Transgenderism, 13:3, 140-146, DOI: 10.1080/15532739.2011.675233


 

NB: Lisa van Ginneken wordt vanmorgen, 19-12 tussen 8.00 en 9.00 uur geïnterviewd over dit onderwerp op Radio 1.

Read More

Verrassende nieuwe richtlijn voor transgenderzorg in Nieuw Zeeland.

In Nieuw Zeeland is een  verrassende nieuwe richtlijn uitgebracht voor de transgender zorg.
Gender Affirming Healthcare for Gender Diverse and Transgender Children, Young People and Adults in Aotearoa New Zealand

In deze richtlijn is de holistische kijk van de Maori op gezondheid geïntegreerd.

Dat levert een richtlijn op met ruime aandacht voor de autonomie van de mensen waarvoor de richtlijn is geschreven.  Autonomie houdt in deze richtlijn in dat de transgender gemeenschap zelf een leidende rol heeft in de ontwikkeling van de transgenderzorg en richtlijnen zoals deze. 

Enkele  citaten uit de richtlijn:

 • “health professionals have important roles to play but cannot replace the leadership which exists in communities; nor should they”.
 • “…some people who may benefit from extra mental health support, but it is important to ensure that they consent to having this support and it is not enforced as a requirement for accessing gender affirming care.”

Maori gaan er vanuit dat gezondheid over veel meer gaat van alleen fysieke gezondheid, namelijk over spiritualiteit, fysieke gezondheid, een gezonde familie of sociaal verband en een gezonde psyche. Transgenderzorg gaat in deze visie dus over al deze terreinen.

Vanuit deze visie zijn de aanbevelingen, die in deze richtlijn staan, gemaakt. Hieronder volgen de belangrijkste:

 • Erken ieder individu als een deskundige op het gebied van de eigen gender.
 • Besteed aandacht aan het sociale netwerk en de familie.
 • Geef kinderen de ruimte om hun gender te onderzoeken en ondersteun dat proces door een veilige omgeving te bieden waarin ze kunnen  experimenteren.
 • Zorg voor een veilige schoolomgeving.

De richtlijn is een aanvulling op al bestaande richtlijnen.

 

 

Read More

Oproep: Jongeren die tegen lange wachttijden aanlopen

Voor een documentaire over jongeren in de transgenderzorg is VICE Media op zoek naar jongeren (c.a. 15-30 jaar oud) die hun verhaal willen delen op video. De redactie van VICE Media is hiervoor op zoek naar jongeren die tegen lange wachttijden aanlopen, die (via internet) aan zelf medicatie doen of naar het buitenland gaan voor hun transitie.

Je kunt bellen naar 0634138004 of mailen naar bo.hanna94@gmail.com

Read More

Oproep: Interview met transgender man of vrouw voor VRIJ

Voor VRIJ, de zaterdagbijlage van De Telegraaf, wil onderstaande redactrice graag een man of vrouw interviewen die dit jaar zijn of haar transitie heeft ondergaan. Dit in het kader van het thema ‘het jaar waarin alles veranderde’. De bedoeling is door een persoonlijk verhaal meer begrip te kweken voor de moeilijke maar ook bijzondere periode die dit voor een transgender moet zijn. Ook kan er aandacht zijn voor hoe de omgeving hier het best mee kan omgaan.  En ook voor de soms harde reacties uit de maatschappij; hoe komt dit aan?

Het artikel kan voor plaatsing worden doorgelezen, er komen foto’s bij. Reacties voor maandag 3 december naar Marjolein Schipper, mschipper@telegraaf.nl

Read More

Aantal ziekenhuizen nemen de zorg van het MC Slotervaart over

In het bijgaande artikel van de NOS staat te lezen welke ziekenhuizen de zorg van het failliete MC Slotervaart overnemen. De plastische gender chirurgie gaat over naar het Zaans Medisch Centrum. Daarmee lijkt er wat duidelijkheid te komen. Toch is die duidelijkheid nog niet volledig. Het is op dit moment nog te vroeg om te denken dat automatische het personeel en de artsen mee over gaan naar dit ziekenhuis. Dat is op dit moment nog niet zeker. Daar worden nog gesprekken over gevoerd. Verder worden gesprekken gevoerd met de zorgverzekeraars over de vergoeding van de uit te voeren operaties. Als er geen akkoord komt met de zorgverzekeraars, dan zal er geopereerd moeten worden tegen het passantentarief, waarbij maar 70% vergoed wordt!

Op dit moment (aan het eind van het kalenderjaar) bestaat weer de kans om van zorgverzekeraar te wisselen. Transvisie adviseert transgender mensen altijd een echte restitutiepolis te kiezen. Alleen dan heb je vrije artsenkeuze. De restitutiepolis is iets duurder, maar kan zich zeker terug betalen. Zie ook onze pagina zorgverzekering.

Read More

Mensen gezocht voor onderzoek naar contact met de huisarts

Het COC doet een onderzoek naar contact met de huisarts. Ga jij wel eens naar de huisarts? Graag horen de onderzoekers van jou of je alles met je huisarts durft te bespreken. Maakt het uit wie je bent of van wie je houdt als je naar de huisarts moet?

COC Nederland is samen met Rutgers en Women.inc een alliantie gestart om van diversiteit de norm te maken in de spreekkamer.

Wil je meedoen? Klik hier: https://nl.surveymonkey.com/r/bijdehuisarts

 

 

 

Read More

Veel mishandeling van transgender jongeren

Na het schokkende rapport ‘Overal op je hoede’ van TNN over geweld tegen transgender mensen, is vandaag een de lhbt-monitor 2018 van het SCP uitgekomen, waaruit blijkt dat veel transgender jongeren thuis met verwaarlozing en mishandeling te maken krijgen.

Volgens deze monitor worden transgender jongeren in vergelijking met hun cisgender leeftijdgenoten veel vaker gepest en rapporteren ze meer emotionele verwaarlozing of mishandeling thuis. Twee keer zo vaak worden transgender jongeren thuis geschopt en geslagen.

Read More

“Overal op je hoede”, rapport van TNN over veiligheid transgender mensen.

Nieuw rapport van TNN met cijfers over het geweld waar transgender mensen mee te maken hebben. De cijfers zijn schokkend. Transgender mensen voelen zich vaker onveilig, ze worden zeven keer vaker mishandeld, hebben tien keer vaker te maken met cyberpesten.

Deze cijfers komen naar voren in een onderzoek dat TNN heeft gedaan en zijn terug te vinden in het rapport  ‘Overal op je hoede’,

Dit rapport is aangeboden aan de minister van justitie Grapperhaus die heeft beloofd na te gaan denken over gespecialiseerde rechercheurs voor discriminatiezaken. Het rapport is ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie ook het nieuws hierover op de website van TNN

Read More

Mensen gezocht voor onderzoek naar seksueel welbevinden bij transvrouwen.

Wil jij bijdragen aan de kennis rond seksueel welbevinden bij transvrouwen? Neem dan deel aan wetenschappelijk onderzoek van Maastricht University, Faculty of Psychology and Neuroscience!

Voor dit onderzoek zijn is de universiteit op zoek naar transvrouwen die geslachtschirurgie ondergingen (liefst 6 tot 12 maanden geleden), waarbij geen complicaties optraden.

Het onderzoek bestaat uit:

 • Het invullen van enkele online vragenlijsten (dit kan je thuis doen)
 • Een labsessie met fysiologische metingen op de universiteit
 • Enkele korte computertaken op de universiteit

Het invullen van de vragenlijsten duurt maximaal 30 minuten, en de sessie op de universiteit zal ongeveer 1 uur duren. Deelname is volledig anoniem en wordt vergoed met €25 plus reiskostenvergoeding.

Bij vragen of eventuele interesse in deelname kan u contact opnemen met de onderzoekster via mathilde.kennis@maastrichtuniversity.nl

Read More

14 december paarse vrijdag

Ook dit jaar, op 14 december is het paarse vrijdag. Vier de liefde, draag paars. Scholen kunnen gratis materiaal bestellen en ideeën opdoen bij het GSA netwerk. Daar is ook een leuke video te zien van Bruno en zijn vriendin, die ook op de posters staan. Zie verder de website van GSA. Op 17 november organiseert GSA het GSA congres. Zie ook hierover de website van GSA.

Read More

Kaartverkoop International Queer & Migrant Filmfestival begonnen

IQMF festival vindt van  5 t/m 9 december in De Balie en De School, en gaat daarna op tournee naar Utrecht, Haarlem, Den Haag en Rotterdam. Filmliefhebbers die niet kunnen wachten kunnen op 21 november naar een voorvertoning van de Japanse film Portraits of the Rainbow in FC Hyena.

Bekijk het volledige programma op www.iqmf.nl en op www.debalie.nl/uitgelicht/iqmf-2018

De volledige selectie omvat meer dan 30 speelfilms, documentaires en shorts in het teken van queer en migratie onderwerpen uit ruim 20 verschillende landen.

De openingsfilm is de meervoudige prijswinnaar HARD PAINT (Felipe Matzembacher & Marcio Reolon, Brazilië 2018) waarin hoofdpersoon Pedro zich elke nacht onder smeert met neon verf en danst voor de webcam. Op een dag ontdekt hij dat een rivaal hem imiteert.

Dit jaar staan er nog drie Braziliaanse films geprogrammeerd: Bixa Travesty over de trans activiste Linn Da Quebrada uit Sao Paolo, Obscuro Barroco, een poëtische hommage aan het queer leven in de stad Rio de Janeiro en queer punk lesbische film The Whisper of the Jaguar die niet alleen een politieke aanklacht is maar ook een eerbetoon aan Braziliaans erfgoed zoals psychedelische rituelen en traditionele geneeswijzen van de oorspronkelijke bewoners.

Alledrie films die in het licht van het huidige politieke klimaat in Brazilië en de dreigende groei van trans- en homofobie meer dan noodzakelijk zijn om de stem van gemarginaliseerde groepen te beschermen. 

Hiernaast organiseert het festival meerdere debatten zoals The Sexual Objectification of Refugees and Migrant People of Colour waarin nieuwe Nederlanders bespreken hoe het is om als exotisch seksobject te worden behandeld maar geen blijvende vriendschappen op te kunnen doen en Homo-Nationalism & Pinkwashing waarin de discussie wordt aangegaan dat vrijheid en gelijkheid voor de LHBT gemeenschap niet vanzelfsprekend Westerse normen en waarden zijn en Queer Maroc waarbij LHBTIQ migranten en Nederlands-Marokkaanse LHBTIQ samen de balans opmaken over de verschuiving in zichtbaarheid van de Marokkaanse LHBTIQ gemeenschap in beide landen.

IQMF gaat dit jaar meerdere samenwerkingen aan met andere organisaties.

Zo wordt de pornografische Berlin Drifters in een bijzonder avondprogramma in De School gepresenteerd waarbij de Japanse makers aanwezig zijn voor een nagesprek over de pornoindustrie in relatie tot migratieonderwerpen.  Samen met D.O.L.HOUSE (o.a. van Milkshake festival) presenteert IQMF When the Beat Drops over ‘bucking’ een dansstroming die nog niet naar Europa is overgewaaid. Feministisch collectief De Bovengrondse geeft een inleiding bij Silvana over de gelijknamige Zweedse, lesbische, activistische hiphopartiest. Verdere samenwerkingen zijn met Maruf, Cinemasia, TranScreen en Storytelling Centre.

Read More

Interview van Valentijn de Hingh met Lukas Dhont (film Girl)

De film Girl draait inmiddels in de Nederlandse bioscopen. Deze film wordt enerzijds bejubeld en anderzijds bekritiseerd.

Filmplatform Cineville in Amsterdam  heeft een video geproduceerd i.s.m. trans model, DJ en schrijfster Valentijn de Hingh. In deze video interviewt Valentijn Lukas Dhont de regisseur van de film.

Hieronder volgen de links naar de video:

Read More

Oproep: Woon je in Oost-Nederland? Doe dan mee aan de enquête veiligheid LHBTI+

In opdracht van de Antidiscriminatie-voorzieningen in Oost-Nederland, waaronder Artikel 1 Overijssel, onderzoekt I&O research hoe inwoners van Oost-Nederland met elkaar samenleven. Het onderzoek richt zich met name op de wijze waarop verschillende inwoners hun woon- en werkomgeving en omgang met elkaar beleven in Gelderland en Overijssel. Met speciale aandacht voor de LHBTI+-doelgroepen.

De vragenlijst begint met enkele vragen over de buurt en eigen omgeving. Daarna worden enkele vragen gesteld over hoe in – uw ogen – uw eigen woonomgeving over samenleven en diversiteit denkt. De totale invulduur bedraagt ongeveer 5 minuten.

Met dank aan provincies Gelderland en Overijssel, de regenboogprovincies die het onderzoek mogelijk maken.

Hoe meer mensen deze enquête invullen, hoe vollediger in kaart kan worden gebracht hoe het met de veiligheid in deze regio is gesteld. U kunt de enquête vinden via deze link.

Read More

Gay shop Mister B lanceert op 23 november een lijn met artikelen voor transgender mannen

Mister B, een gay-shop in Amsterdam, presenteert op 23 november 2018 een speciale lijn voor transgender mannen. De lijn zal in eerste instantie bestaan uit packers, EZP/STP, FTM cylinders, glijmiddelen met Aloe Vera en T-Lube van Buck Angel. In de loop van de tijd zal de lijn uitgebreid gaan worden met binders, een grotere variatie van packers en EZP/STP etc. De presentatie van de lijn is een feestelijke gebeurtenis met een hapje en een drankje en een speciale gast, Buck Angel.

Hieronder volgt het persbericht van Mister B in het Engels:

Release FTM toys at Mister B.

At Mister B we are always looking for or creating new toys for all kinds of demographics. We believe everybody who is sexually active should have a reason to shop at our stores. Mister B caters for all kinds of sexualities, genders, and fetishists. For this reason, and inspired by our colleague Max Groen Mister B has made a selection of the best FTM sex toys and essential gear to create a perfect collection for our transgender friends. We are launching this line at the end of November, with a Meet & Greet with the one and only Buck Angel (buckangel.com) at our Amsterdam store on Prinsengracht 192. The FTM collection consists of Packer gear, STP’s, Binders, Lubes, Toys and more. The entire collection will be available from the end of November at Mister B.

FTM collection Launch + Meet & Greet Buck Angel
Friday November 23rd 2018.
From 15.00 – 17.00
Mister B
Prinsengracht 192
1016 GW Amsterdam
Free drinks and snacks, get a selfie with Buck Angel and check out all the new products.

Read More

Symposium in Rotterdam: All About Transgenders

Overgenomen uit IDEM Rotterdam:

“Voor het eerst realiseerde ik me hoe traditioneel ik denk, in man-vrouwpatronen, maar er is zoveel meer.”

Het was slechts een van de vele positieve en ontroerende reacties op het symposium ‘Nieuwe Namen, transgender ouderen in beeld’, waar ruim honderdveertig mensen uit het hele land op af kwamen.

De positieve geluiden vormen voor IDEM Rotterdam, RADAR, InHolland Social Work Rotterdam, Transcafé Rotterdam en auteur Eveline van de Putte, die over transgender ouderen schrijft, de inspiratie voor een vervolgsymposium. Tijdens het symposium ‘All about transgenders’ slaan we de handen ineen om meer bewustwording van seksuele diversiteit en genderidentiteit te creëren. Transgender personen hebben nog altijd te maken met discriminatie en uitsluiting.

Transgender personen en veiligheid, transgender ouderen en biculturele transgender personen zijn enkele thema’s van de workshops waar je tijdens het symposium aan kunt deelnemen. Daarnaast wordt door middel van informatieve lezingen én persoonlijke verhalen de zichtbaarheid van deze groep in de stad Rotterdam vergroot.

Voor wie?
Professionals, vrijwilligers, docenten en studenten Social Work, geestelijke verzorgers en beleidsmakers zijn van harte welkom op het symposium ‘All about transgenders’.

Programma

 • Inloop vanaf 13.30 uur met koffie en thee en mogelijkheid tot bezoek aan de informatiemarkt
 • Welkomstwoord door wethouder Bert Wijbenga (handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven)
 • Lhbti-quiz, door RADAR
 • Geschiedenis van transgender personen in Nederland: van pionier tot genderkit, door Alex Bakker
 • Transgender personen vandaag, door Iris van der Graaf
 • Twee workshopsrondes
 • Om 17.30 uur is de afsluiting met entertainment en netwerkborrel

Workshopthema’s  

 1. transgender personen, werk en inkomen
 2. biculturele transgender personen
 3. transgender sekswerkers
 4. transgender personen en geloof
 5. transgender personen en veiligheid
 6. transgender ouderen

 Toegang is gratis, maar meld je even aan via deze link!

Datum/Tijd
Datum – 27 november 2018
13:30 – 17:30

Locatie
Hogeschool Inholland

Read More

Oproep en bericht van dr. van Loenen

Dr. DKG van Loenen is op dit moment met meerdere partijen in overleg om behandel- en operatiecapaciteit te organiseren. Zij wordt daarin gesteund door de minister omdat de transgenderzorg al niet toereikend is en de wachttijden nu weer verder oplopen.

Het zou haar daarbij helpen als ze door alle mensen die ze ooit heeft geopereerd wordt gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Zij doet bij deze dan ook een oproep aan iedereen die zij ooit heeft geopereerd om een waardering op ZorgkaartNederland achter te laten. Gebruik daarbij deze link. Lukt dat niet ga dan naar ZorgkaartNederland en type als zorgverlener ‘D.K.G. van Loenen’ in.

Haar bericht luidt verder:

Mijn email van het Slotervaart Ziekenhuis zal ik niet meer erg frequent lezen. Voor dringende zaken is de poli tot 23 november 2018 nog te bereiken op 020-5125143. Ook voor vragen van transmannen. Via de website van Transvisie zal ik als er nieuwe ontwikkelingen zijn, deze melden. Ook ben ik te traceren via waarismijndokter.nl‘.
Read More

Transgendergedenkdag in Lelystad en Amsterdam

Op de  Transgendergedenkdag is er aandacht voor transfobie en tonen we ons solidair met de slachtoffers en hun dierbaren.  Deze gedenkdag wordt wereldwijd op tal van plekken georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst worden de namen van alle bij de organisatie bekende slachtoffers uit de afgelopen twaalf maanden voorgelezen.  Jaarlijks vindt deze dag rond 20 november plaats. Dit jaar zijn er twee bijeenkomsten In Lelystad en in Amsterdam

Lelystad:
De  landelijke Transgendergedenkdag is op 18  november vanaf 15.00 in Lelystad  in het Agora Theater, Agorabaan 12, 8224 JS te Lelystad.
Op de website van het Transgender Netwerk Nederland staat het programma.
Op deze dag presenteerd TNN ook een nieuw rapport over de veiligheid van transgender mensen in Nederland. Het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport wordt aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid, Mr. F.B.J. Grapperhaus door Corine van Dun, Trans Ambassadeur van TNN. (Aanwezigheid minister onder voorbehoud)
Opgeven kan via info@bureaugelijkebehandeling.nl

Amsterdam
In Amsterdam vindt op dinsdag 20 november 2018 van 19:00 – 21:00 een herdenking plaats bij de Westerkerk. Zie het facebookbericht hierover

 

 

 

Read More

What You See Festival in Utrecht

Graag maken we jullie attent op het ‘What you see’ Festival in Utrecht van 23 tot en met 25 november, met veel mooie, indringende items.

De schoonheid en rijkdom van diversiteit wordt uitbundig gevierd tijdens het gloednieuwe en internationale What You See Festival in Utrecht. Normen rondom gender en identiteit worden bevraagd in een uitdagend programma waar de urgentie én het plezier vanaf spat.

What You See biedt geen pasklare antwoorden, maar ondermijnt aannames en clichés rond vrouwelijk- en mannelijkheid. Een festival vol verwarring en verwondering, bijzondere ontmoetingen en intense kunstervaringen.

Hieronder vind je het complete programma van het festivalweekend van 23-25 november 2018. Het filmprogramma begint al op woensdag 21 november. Ook zijn er in november tentoonstellingen zien op diverse locaties.

Download hier het programmaboekje of het blokkenschema.

Bekijk de website van het festival hier.

Read More

Film Girl nu in de bioscoop

De film Girl draait sinds 1 november in verschillende bioscopen in Nederland.

Girl schetst het leven van de 15-jarige Lara, wier grootste droom is om carrière te maken als ballerina. Maar haar lichaam stribbelt tegen, want Lara is geboren als jongen. Echter, samen met haar vader en jonge broertje tracht ze de wereld te trotseren.

Girl ging op 12 mei 2018 in wereldpremière op het filmfestival van Cannes in de sectie Un certain regard.
De regisseur en de cast kregen na de wereldpremière van de film in Cannes een 25 minuten durende staande ovatie en vooral het acteerwerk van de jonge acteur Victor Polster maakte een grote indruk. De film werd op het festival bekroond met de debuutprijs Caméra d’or, de Queer Palm en de prijs voor beste vertolking voor Victor Polster in de sectie Un certain regard.

Girl

Read More

ZN: Nieuwe inspanningen voor toekomstbestendige transgenderzorg

Om in ons land kwalitatief goede, toegankelijke en daarmee toekomstbestendige transgenderzorg te kunnen aanbieden, zijn volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nieuwe inspanningen vereist. Sinds 2012 bestaat er een capaciteitstekort in de transgenderzorg, met lange wachttijden tot gevolg. Dit komt omdat de vraag naar deze zorg sneller groeit dan het aanbod. ZN heeft daarom, met financiële steun van VWS, het bureau Zorgvuldig Advies aangesteld als kwartiermaker. De kwartiermaker zal nog dit jaar komen tot concrete oplossingen om in 2019 daadwerkelijk een daling van de wachttijden te realiseren. Naast het terugdringen van de wachttijden zal de kwartiermaker ook werken aan het ontwikkelen en innoveren van de transgenderzorg.
 
Het streven is toekomstbestendige netwerkzorg waarbij niet alle zorg op één locatie wordt aangeboden, maar in een landelijk netwerk van deskundige professionals die met elkaar samenwerken. Dit geeft meer flexibiliteit en mogelijkheid van zorg op maat: centraal waar het moet en decentraal waar het kan. Daarnaast is het belangrijk dat de expertise over transgenderzorg die in Nederland beschikbaar is breder wordt gedeeld en dat hier door professionals meer kennis en ervaring mee wordt opgedaan. Er is nog geen landelijke dekking van deskundigheid op het gebied van transgenderzorg en binnen de medische en psychologische opleidingen wordt vooralsnog weinig tot geen aandacht aan het thema transgenderzorg besteed. Kwalitatief goede zorg, passend bij de huidige tijd, is wat de betrokken partijen met elkaar voor ogen hebben.
 
Transvisie is heel blij dat de kwartiermaker is aangesteld en aan het werk gaat. Het instellen van een kwartiermaker is een van de successen die onze voorzitter Lisa van Ginneken heeft bereikt in haar overleggen met de betrokken partijen.
 
 
Read More

Bericht van dr. van Loenen

Gisteravond is er contact geweest met dr. van Loenen. Zij heeft gevraagd het volgende bericht te plaatsen:

Dr. van Loenen heeft gesprekken met andere klinieken. Zodra er iets meer concreet is, worden alle transgender mannen die zij heeft gezien gebeld, met de vraag of ze geopereerd willen worden in de kliniek waar zij afspraken mee heeft kunnen maken.
Zodra ze poliruimte heeft kunnen regelen, geeft ze dat ook door. Een en ander kan nog wel wat tijd kosten helaas.
 
NB: dit bericht betreft dus alleen transgender mannen die dr. van Loenen heeft gezien en niet de mensen die op de wachtlijst stonden voor een intake afspraak bij haar.
 
Read More

Slotervaart Ziekenhuis failliet verklaard

Op 23 oktober 2018 werd het Transvisie duidelijk dat het Slotervaart Ziekenhuis in ernstige financiële problemen verkeerde, met een dreigend faillissement. Zie de berichtgeving hierover in het Algemeen Dagblad en de berichtgeving van de NOS.

De ontwikkelingen gingen snel. Het Slotervaart Ziekenhuis gaf op 25 oktober een persbericht uit. Daarin staat onder andere het volgende:

 • MC Slotervaart neemt geen nieuwe patiënten aan. Doorverwijzingen vanuit huisartsen of andere medische instellingen worden niet aangenomen.
 • De operatiekamers blijven open voor spoedgevallen van patiënten die op dit moment in het ziekenhuis liggen.
 • De intensive care afdeling is open voor noodopnames van patiënten die momenteel in het ziekenhuis aanwezig zijn.
 • Vanaf dinsdag is de Spoedeisende Hulp gesloten.
 • MC Slotervaart werkt op bovenstaande afdelingen met veel uitzendkrachten. Door de actuele situatie zijn deze medewerkers veelal niet meer beschikbaar. Het personeelstekort dat hierdoor ontstaat, is van dien aard dat het onverantwoord is om deze afdelingen voor nieuwe patiënten open te houden.
 • Voor zover bestaande patiënten geen bericht hebben ontvangen, blijven de bestaande afspraken staan. Het ziekenhuis heeft goed in beeld welke patiënten dit zijn. Duidelijkheid over de situatie van de komende periode wordt nog deze week verwacht. Het bestuur en de bewindvoerders geven de medewerkers van MC Slotervaart donderdag een toelichting en een update van de actuele situatie.

Later op 25 oktober is helaas het faillissement van dit ziekenhuis uitgesproken, zie de berichtgeving van de NOS hierover. Dat heeft grote gevolgen voor behandelingen die op de rol staan. Vooralsnog worden die niet uitgevoerd en worden patiënten aangeraden andere behandelaars te zoeken of naar andere ziekenhuizen doorverwezen. Liggende patiënten worden verplaatst en het ziekenhuis wordt vrijdag 26 oktober gesloten. Omdat momenteel niet duidelijk is wat de gevolgen zijn voor de transgenderzorg die in het Slotervaart Ziekenhuis wordt geboden, hebben wij hierover op contact trachten te zoeken met dokter van Loenen. Helaas is dat niet gelukt, omdat zij op dit moment en ook de komende weken afwezig is.

Wij hebben op dit moment niet meer informatie dan de informatie die in de media gedeeld wordt. Daarom kunnen wij dan ook niet meer delen dan het persbericht van het ziekenhuis en het bericht van de NOS. Zodra wij meer weten zullen we dat op deze website en op onze Facebookpagina publiceren.

Mensen die op een behandeling in het Slotervaart Ziekenhuis wachten, die nu niet door gaat, raden we eventueel aan contact op te nemen met hun zorgverzekeraar om in het kader van hun zorgplicht, te informeren waar de behandeling nu uitgevoerd kan worden. Volgens informatie van de NOS wordt voor alle patiënten een ander ziekenhuis gezocht.

Read More

Nieuwe ontwikkelingen transgender en werk

Op Coming Out Dag op 11 oktober 2108 zijn er meerdere nieuwe initiatieven op het gebied van transgender en werk gelanceerd.

 • Zo start de Stichting Gendertalent met een uitzendbureau voor transgender mensen
 • Om het voor werkgevers nog eenvoudiger te maken om hun beleid transgendervriendelijk te maken, lanceert TNN de Gids voor een transgendervriendelijke werkvloer. Hierin staan inspirerende praktijkvoorbeelden, wetenschappelijke bewezen interventies en praktische richtlijnen en tips.
 • De gemeente Dordrecht en de gemeente Arnhem ondertekenden de verklaring van Dordrecht.  De Verklaring van Dordrecht, een tienpuntenplan voor een transgendervriendelijke werkvloer, helpt een werkgever om uitsluiting te verminderen. Bijvoorbeeld door discriminatie op de werkvloer te voorkomen, en door iemands transitie op het werk te vergemakkelijken, maar ook door een grotere bewustwording op het werk te bevorderen over genderdiversiteit. Zie ook de berichtgeving van TNN en het Algemeen Dagblad hierover hierover

Read More

E-learning ‘contact met transgender personen’ beschikbaar

                       

Vandaag 11 oktober, Coming Out Dag, heeft Linda Voortman, wethouder Diversiteit en Publieksdienstverlening van de gemeente Utrecht de training ‘Contact met transgender personen’ gelanceerd. De training is ontwikkeld om de handelingsverlegenheid van mensen in een publieke functie,  die met transgender mensen te maken krijgen, te verkleinen. De training geeft praktische handvatten om ongemakkelijke situaties te voorkomen.

Diverse gemeenten hebben samengewerkt bij de ontwikkeling van deze training: Utrecht, Dordrecht, Zoetermeer, ’s-Hertogenbosch, Oss, Leeuwarden, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Maar ook andere organisaties als Patiëntenorganisatie Transvisie, TNN, Indigo, Movisie, kennisinstituten, ervaringsdeskundigen en medewerkers Publieksdienstverlening brachten hun kennis en praktijkervaring in.

De training is gemaakt door Transketeers en vanaf deze week gratis beschikbaar op Movisie-academie.nl onder online cursussen. Hij is ontwikkeld voor ambtenaren, maar te gebruiken door iedereen. In slechts 15 minuten leer je hoe je respectvol om kunt gaan met transgender personen. Hier de link naar de e-learning en een leaflet en hier naar de teaser.

Overigens staat er op de website van Movisie sinds februari al een e-learning voor hulpverleners die in de WMO zorg te maken kunnen krijgen met transgender mensen. deze training heet “Werken met transgender mensen“. Op dit moment worden soortgelijke trainingen ontwikkeld voor verpleegkundigen die met transgender ouderen in contact kunnen komen en voor hulpverleners in de JGZ die met transgender kinderen of jongeren te maken kunnen krijgen.

Read More

Minister van Medische Zorg en Sport reageert op brief van Transvisie

Kamerbrief over wachttijden in de transgenderzorg. Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een brief in reactie op de brief van Transvisie van 31 mei 2018 over de wachttijden in de zorg. In deze brief gaat hij dieper in op de mogelijkheden van het ministerie en de maatregelen die hij heeft genomen en verder neemt, waaronder de aanwijzing van een kwartiermaker voor de transgenderzorg. De volledige brief is hier te lezen.

Read More

11 oktober internationale Coming-out dag

Ook dit jaar wordt weer op veel plaatsen op 11 oktober de internationale Coming-out dag gevierd.

Op Coming-Out dag wordt aandacht besteed aan het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender (LHBT) openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur of identiteit uitkomt: het uit de kast komen oftewel de coming-out. Coming-Out dag vond voor het eerst plaats in 1988 in de Verenigde Staten en wordt sinds 2009 ook in Nederland gehouden. In 2009 riep de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk de datum 11 oktober ook voor Nederland uit tot Nationale Coming-Out Dag, om daarmee de sociale acceptatie van LHBT te bevorderen. Sindsdien worden op die datum in diverse steden activiteiten georganiseerd.

Het is eigenlijk goed nieuws dat we kunnen melden dat het aantal activiteiten inmiddels zo groot is dat het onmogelijk is om ze hier allemaal te noemen. Daarom verwijzen we naar de websites van de verschillende gemeenten of plaatselijke belangenorganisaties.

Iedereen een fijne Coming-out dag gewenst.

Read More

Voortgang subsidieregeling borstvergroting transgender vrouwen

Transvisie ontving vandaag een brief van de minister van VWS over de voortgang van de subsidieregeling ten behoeve van de borstvergroting bij transgender vrouwen. De voorbereiding van deze regeling is in volle gang. Deze voorbereidingen kosten helaas meer tijd dan verwacht.

De vorige minister van VWS heeft in belang van het verminderen van de ervaren belemmeringen bij de transitie van transgender vrouwen, mede met het oog op de sociaal-economische positie van transgender vrouwen, besloten tot het opstellen en laten uitvoeren van een subsidieregeling voor de vergoeding van borstprotheses voor transgender vrouwen.
De verwachting was dat deze regeling medio 2018 zou kunnen worden opengesteld. In het proces van aanvragen en verstrekken van een dergelijke subsidie door en aan natuurlijke personen, moeten bijzondere persoonsgegevens van de transgender vrouwen worden gevraagd en verwerkt. Sinds 28 mei 2018, na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden zeer strikte regels voor het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens. Het waarborgen va