Oproep: Mensen die last hebben van de wachttijden in de zorg en die zich willen laten interviewen door NRC

Eind maart 2019 wil NRC een artikel plaatsen over de wachtlijsten in de transgenderzorg. Het is de bedoeling om daarbij de ernst en het waarom van de lange wachttijden in de transgenderzorg in beeld te brengen. En wat er aan moet gebeuren. De voorzitter van Transvisie heeft hierover al met de journalist gesproken. Om het verhaal een gezicht te geven, en om de diversiteit van de behandelwensen zichtbaar te maken, wil NRC graag een aantal transgender personen interviewen die last hebben van de wachttijden. Liefst ook met foto.

NRC heeft na wat rondbellen begrepen dat de vraag echt onverwachts is toegenomen, maar dat daarnaast het zorgsysteem ook heel stug is: een soort one-size-fits-all-procedure. Iedereen moet hetzelfde proces doorlopen, terwijl sommigen al genoeg hebben aan een huisarts. NRC wil met het artikel laten zien dat niet alle transgender mensen behoefte hebben aan dezelfde zorg (niet in één mal passen). Door meerdere mensen te portretteren willen we die diversiteit laten zien.

Geïnteresseerden kunnen de journalist, Menno Sedee per mail (m.sedee@nrc.nl) of telefonisch (+31 6 4410 5367) bereiken.

Noot van de redactie van Transvisie:  lees ook onze tips voor contacten met de pers.

Read More

Diverse culturele activiteiten

Hieronder staan een aantal culturele activiteiten die de komende periode georganiseerd worden. Bezoek deze pagina wat vaker, want nieuw aangemelde activiteiten worden steeds bovenaan deze pagina gezet.

Solovoorstelling van Mounir Samuel

Bij Podium Mozaiek komt Mounir Samuel met een solovoorstelling. Mounir Samuel is bekend journalist, politicoloog en schrijver van tien boeken, transgender, en een christen die bidt in de moskee. Zijn eerste solovoorstelling En toen schiep god Mounir speelt van 27 t/m 30 maart in Podium Mozaiek, Bos en Lommerweg 191, 1055 DT, Amsterdam. De voorstelling gaat over gender, geloof, geaardheid, vrijheid. Een hedendaags scheppingsverhaal, waarin Mournir op zoek gaat naar de geboorte van een nieuwe Adam: niet man of vrouw, maar mens.

Speeldata


State of Identity van Milan Gies.

Expo die zondag 17 maart wordt geopend en loopt van 18 maart tot 21 april.

Op een respectvolle manier legt Milan het moeizame en vaak pijnlijke proces van een gendertransitie vast. Hij focust niet op het man of vrouw zijn, maar op  de jongere en zijn zoektocht. De foto’s zijn iconisch en intiem tegelijkertijd, grijpen de kijker naar de keel en laten niet snel los.

De expo is een samenwerking van Melkweg Expo met de Fotoacademie en Fotolab Kiekie en vindt plaats in de MelkwegLijnbaansgracht 234a 1017 PH Amsterdam. Zie voor meer informatie de website van de Melkweg.

 

Read More

Oproep: Danae zoekt cisgender mannen voor proptheselijn voor transgender mannen

De meeste transgender mannen weten inmiddels dat het nogal lastig is om een kwalitatief goede, betaalbare prothese aan te schaffen, die ook nog eens aansluit bij de persoonlijke wensen. Bij Danae krijgen ze dagelijks vragen over de beschikbare protheses en het beperkte aanbod op de markt. En dus heeft Danae besloten zelf een prothese-lijn te ontwerpen en op de markt te brengen.

Om deze zo dicht mogelijk bij de realiteit en de wens van de klant te maken, is Danae op zoek naar cisgender mannen die model zouden willen staan. Ben je zelf mooi geschapen, of erg trots, of ken je iemand met een prachtig exemplaar? Neem contact via transmissiemode@gmail.com. Deel dit bericht.

Read More

Help mee om Nedibo vergoed te krijgen, vul de vragenlijst in!

Op dit moment wordt Nebido (een van de vormen van testosteron), niet of niet geheel vergoed door de zorgverzekering. Daardoor kunnen transgender mannen of non-binaire mensen die testosteron gebruiken, nu niet vrij kiezen tussen alle beschikbare vormen. Omdat er aantoonbare verschillen zijn in toediening en werking van de beschikbare vormen van testosteron, is het belangrijk dat die keuze er wel is. Waarom is dat belangrijk, ofwel omdat het gebruik prettiger is, of omdat er sprake is van bijwerkingen of een instabiele testosteronspiegel.

Transvisie, wil samen met andere patiëntenorganisaties, te weten: de Nederlandse Hypofysestichting, de Nederlandse Klinefeltervereniging en Stichting Zaadbalkanker, dit aankaarten en ervoor pleiten dat ook Nebido (volledig) vergoed gaat worden. Om goed te kunnen onderbouwen waarom het voor patiënten en artsen belangrijk is om keuzevrijheid te hebben tussen de verschillende middelen, is er een vragenlijst ontwikkeld. Met de uitkomsten kunnen wij duidelijk maken dat het nodig om ook Nebido geheel te vergoeden.

Deze vragenlijst is bedoeld voor iedereen die een vorm van testosteron gebruikt. De vragen hebben betrekking op het middel dat je nu gebruikt of in het verleden hebt gebruikt, waarom je ervoor kiest om dit middel te gebruiken en hoe tevreden je hier over bent.

De vragenlijst is hier in te vullen.

Help mee om Nebido vergoed te krijgen, vul de vragenlijst in!

Read More

Eerste kamer stemt voor de wet op verbod discriminatie van transgender personen

Op 12 maart 2019 heeft de eerste kamer in grote meerderheid voor een expliciet wettelijk verbod op discriminatie van intersekse en transgender personen gestemd. TNN, COC en NNID hebben lang voor deze wet gestreden. De wet staat nu aan de kant van de transgender en intersekse personen. Werkgevers, scholen, sportclubs en andere dienstverleners mogen hen niet meer discrimineren. Een dat gebeurt best nog wel vaal. Lees verder het artikel van TNN

Read More

Onderzoeksresultaten ‘Leven als transgender in België’

In België zijn onderzoeksresultaten gepresenteerd over het leven als transgender in België.

Op 4 december 2018 organiseerde het Instituut de studiedag 10 jaar transgenderbeleid in België. En ondertussen stelde Prof. dr. Joz Motmans van het UZ Gent de resultaten voor van het nieuwe onderzoeksrapport: ‘Leven als transgender persoon in België, tien jaar later, over de ervaringen van transgender personen en de discriminaties waarmee ze geconfronteerd worden’ (2017-2018).

Het rapport is de weerslag van het tweede grote onderzoek over de sociale en juridische situatie van transgender personen, uitgevoerd in opdracht van het Instituut. Holebi info brengt een greep uit het grote resultaten rapport, lees het hele artikel.

Read More

Biculturele transpersonen in Amsterdam: 40 aanbevelingen om hun positie te verbeteren

De website van de gemeente Amsterdam meldt: Op maandag 18 februari 2019 ontving wethouder Groot Wassink het adviesrapport ‘Biculturele Transpersonen in Amsterdam’ uit handen van Marten Bos, voorzitter van de voormalige Adviesraad Diversiteit en Integratie, en Suzanne Wolf, een van de onderzoekers. Het rapport bevat meer dan veertig concrete aanbevelingen om de positie van biculturele transpersonen te verbeteren.

Extra aandacht transvrouwen

Het rapport besteedt aandacht aan zowel  intersectionaliteit tussen verschillende vormen van biculturaliteit als aan verschillende vormen van transgender zijn. Er bestaan immers belangrijke verschillen tussen trans mannen, trans vrouwen en trans fluïde personen en tussen de mate van passabel zijn. De positie van trans vrouwen, veruit de grootste groep binnen de transgender gemeenschap, is veel slechter dan die van trans mannen. Transvvrouwen hebben vergeleken met trans mannen gemiddeld meer problemen met het vinden van werk.

Argwaan

Veel biculturele transpersonen koesteren argwaan voor hulpverleners, de politie en medische professionals. Het gaat hier niet specifiek om individuen maar om het instituut politie en hulpverlening als handhavers en uitvoerders van de wet. Vooral respondenten met een donkere huidskleur klagen over incorrecte bejegening en onbegrip in de persoonlijke contacten met politie, hulpverleners en professionals.

Steun en acceptatie

Ervaringsdeskundigen zijn voor dit onderzoek tot interviewer opgeleid en zij hebben meegedacht over de vragenlijst. Zij hebben uit diverse geledingen 40 (bi-culturele) transgender personen in Amsterdam geïnterviewd. Uit het onderzoek komt naar voren dat (biculturele) transpersonen ondersteuning en acceptatie erg belangrijk vinden, evenals de afwezigheid van micro-agressie: het klimaat waarbij grapjes over trans acceptabel is. Om inclusie te bewerkstelligen moeten personen het gevoel hebben dat ze erbij horen én zichzelf kunnen zijn. Om beide aspecten te realiseren moet een balans worden gevonden tussen het erkennen van verschillen en het benadrukken van overeenkomsten tussen personen.

Het ‘Adviesrapport Biculturele Transpersonen in Amsterdam’ kunt u opvragen via c.kroes@amsterdam.nl

Read More

Oproep: Doe mee aan de enquête voor vrouwen die (ook) van vrouwen houden!

Het COC start is een enquête gestart voor vrouwen en non-binaire personen die (ook) van vrouwen houden. Het COC nodigt je van harte uit om mee te doen. Het COC wil meer weten over je ervaringen, behoeften en wat het COC voor je kan betekenen.

Iedereen die zich identificeert als niet-heteroseksuele vrouw of non-binaire persoon is van harte welkom om mee te doen. Denk aan transgender vrouwen, cisgender vrouwen, intersekse personen, non-binaire- en genderqueer mensen die ook lesbisch, gay, biseksueel, queer, panseksueel of aseksueel zijn.

Klik op de deze link om de enquête in te vullen. Dat kan tot en met 31 maart 2019. Het invullen duurt ongeveer 25 minuten. Deelname is geheel anoniem en je maakt (indien gewenst) kans op twee vrijkaarten voor True Colors 2020!

Read More

Oproep: Meepraten aan de hand van fragmenten van de Tegenlichtuitzending ‘Beste reizigeres’

Praat jij mee over het thema ‘De moeder, de vrouw’? Dit is namelijk het thema van de Boekenweek (23 t/m 31 maart) waar al veel over van doen is geweest. Vandaar dat we daar graag over in gesprek willen met (ervarings)deskundigen die een relevante bijdrage kunnen en willen leveren hierover. Dit doen we aan de hand van fragmenten van de Tegenlicht uitzending ‘Beste reizigers’ van 17 februari jl. Bekijk hier de uitzending.

De Tegenlicht Meet Up is op 26 maart, 20.00 uur in de vestiging in Pijnacker van Bibliotheek Oostland. Praat jij mee? Tegenlicht Meet Up Pijnacker Aanmelden en/of vragen: r.goncalves@bibliotheekoostland.nl.

 

Read More

Mededeling: Weerbaarheidstraining voor transgender mensen

Heb jij weleens op straat een onveilige situatie meegemaakt? Ben je misschien weleens fysiek aangevallen? Pas jij je gedrag weleens aan bij mensen waar je niet jezelf kan zijn? Het Platform Biculturele Transgenders evn het COC Amsterdam, in samenwerking met Tijgertje LHBTI Krav Maga wordt een weerbaarheidstraining voor transgenders en Queers georganiseerd.
 
De training wordt gegeven door een gecertificeerde trainer. Je leert niet alleen om jezelf te verdedigingen, maar ook om meer alert te zijn van je omgeving. De focus ligt op het voorkomen, de-escaleren en, indien nodig, verdedigen, bevrijden en wegkomen bij onveilige situaties.Naast deze handvatten levert het je meer zelfvertrouwen op. Deelnemers vergoten hun eigen weerbaarheid door te weten hoe te handelen in kwetsbare situaties en ook preventief door soms te voorkomen dat zij in kwetsbare situaties belanden.
 
De trainingen (5 lessen) vinden plaats bij het DOC Stadhouderskade 89 Amsterdam. Op v ijf woensdagavonden: 24 april & 1, 8, 15 en 22 mei, van: 19:00-21:00 uur. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 5 euro per les.
 
Voor vragen of inschrijven neem je contact op met Marco Brok vrijwilliger van het team veiligheid COC. E-mail: marco.brok@cocamsterdam.nl For aanmeldingen neem je contact op met Ana Paula Lima Coördinator Platform Biculturele Transgenders COC Amsterdam Email: ana.paula.lima@cocamsterdam.nl
Zie verder de Facebookpagina.
——————————————————————————————-
Have you ever experienced an unsafe situation on the street? Have you ever been physically attacked? Do you sometimes adapt your behavior to people where you can not be yourself? The Platform Bicultural Trangenders of the COC Amsterdam and in collaboration with Tijgertje LHBTI Krav Maga, organize a self-defense training for transgender, queer people.
 
The training is given by a certified trainer. You learn not only to defend yourself, but also to be more alert to your surroundings. The focus is on preventing, de-escalating and, if necessary, defending, freeing and getting away from unsafe situations. In addition to these handles, it gives you more confidence. Participants increase their own resilience by knowing how to act in vulnerable situations and also preventively by sometimes preventing them from ending up in vulnerable situations.
 
The training (5 lessons) will take place at the DOC Stadhouderskade 89 Amsterdam, on Five Wednesday evenings: 24 April & 1, 8, 15 and 22 May, from: 19: 00-21: 00. A personal contribution of 5 euros per lesson is requested.
 
For questions or sign up, please contact Marco Brok volunteer of the COC safety team. E-mail: marco.brok@cocamsterdam.nl For Aplications: contact Ana Paula Lima Coordinator Platform Bicultural Transgenders Coc Amsterdam. Email ana.paula.lima@cocamsterdam.nl

Look also at Facebook for more information.

Read More

Oproep: gezocht transgender personen voor videoproject ‘Stories beyond gender’

De organisatie Genderwede (www.gendertalent.nl) en Impact Storytelling (www.impactstorytelling.com) werken samen aan een serie portretten van 11 transgender personen.

Gendertalent right zich op job coaching voor transgender personen en diversiteitstrainingen voor bedrijven. Impact Storytelling maakt producties die nieuwe zichtpunten tonen over onderwerpen die bijdragen aan maatschappelijke transformatie en vooruitgang.

Doel van dit project is om op basis van diepte interviews, authentieke portretten te maken die begrip en opwekken voor wat het betekent om transgender te zijn. Het gaat vooral om empathie wekken ipv sensatie creëren.

Er wordt nog gezocht naar 2 ‘ambassadeurs’ die bereid zijn om mee te doen. Bij voorkeur, om de evenwicht en diversiteit in de groep te waarborgen, mannelijk (FtM) en/of bicultureel of buitenlands.

Interesse? Mail naar emilie@impactstorytelling.com
Read More

Krijg jij de zorg die je verdient? Onderzoek naar primaire zorg.

Rutgers, in samenwerking met COC en Women Inc, doet momenteel een onderzoek naar de zorg met een enquête genaamd Vind jij dat de dokter je kent en begrijpt? De redactie van Transvisie citeert Rutgers: “Krijg jij de zorg die je verdient? Laat het ons weten! Neem deel aan ons onderzoek ‘Bejegening in de spreekkamer’, in opdracht uitgevoerd door Ipsos. Hiermee draag je mee aan inclusieve zorg voor iedereen.

De enquëte heeft vooral betrekking op de ervaringen met de huisarts, doktersassistent, maatschappelijk werker en/of psycholoog.

Deelnemen? Hier is de link naar de vragenlijst.

Read More

Subsidieregeling voor borstvergroting gepubliceerd in de Staatscourant van 30 januari 2019

De ‘Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen’ is op 30 januari gepubliceerd in de Staatscourant. Deze subsidieregeling gaat in op 1 februari 2019 in en eindigt op 1 februari 2024. In deze regeling staat opgenomen dat een transgender vrouw eenmalig een subsidie kan aanvragen ten behoeve van het operatief plaatsten van borstprotheses.

Wat houdt de subsidieregeling in?

De subsidieregeling is bedoeld voor transgender vrouwen die een borstvergroting met borstimplantaten willen. Met de subsidie betaal je (een deel van) de kosten voor het operatief plaatsen van borstimplantaten en medische kosten die samenhangen met deze operatie . De hoogte van de subsidie is €3.830,-. Om de subsidie te krijgen moet je aan enkele voorwaarden voldoen.

De gehele subsidieregeling is te lezen op (link). Daarin staat precies wat de regeling inhoudt en aan welke voorwaarden voldaan moet worden. De informatie hieronder is een uitleg van de informatie die daarin staat en praktische informatie over onderwerpen waar je over na kan denken bij de keuze voor een borstvergroting met implantaten.

Wat zijn de voorwaarden voor het krijgen van de subsidie?

Er zijn vijf voorwaarden waar je aan moet voldoen:

 • Je bent ingezetene van Nederland, wat betekent dat je langer dan 4 maanden in Nederland woont en bent hier ingeschreven bij een gemeente.
 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je hebt een recente verklaring (maximaal 2 maanden oud) van een BIG-geregistreerde arts nodig. Dit kan een huisarts of medisch specialist zijn. In die verklaring verklaart de arts het volgende:
  • dat je minstens een jaar genderbevestigende hormonen (oestrogeenpleisters, -pillen, -gel) gebruikt op recept van een arts; óf
  • dat er medische gronden zijn waardoor je geen genderbevestigende hormoonbehandeling kan ondergaan; óf
  • dat je om medische redenen binnen een jaar bent gestopt met de genderbevestigende hormoonbehandeling.
 • Je hebt de operatie (het plaatsen van borstimplantaten) nog niet eerder ondergaan.
 • Je kan geen aanspraak kunnen maken op vergoeding voor de operatie via de zorgverzekering. Die vergoeding is er alleen wanneer er geen of nauwelijks borstgroei is. Daar is sprake van als er geen plooi onder de borst aanwezig is (inframammairplooi) en er minder dan 1 cm klierweefsel is, wat is aangetoond door een echo. Denk je dat dit bij jou het geval is of twijfel je hier over? Neem dan contact op met een arts.

Hoe groot is de subsidie?

De subsidie is € 3.830,-

Waar mag ik de subsidie voor gebruiken en waar kan hij worden uitgevoerd?

Als je de aangevraagde subsidie ontvangt, ben je verplicht om binnen een jaar nadat je de subsidie hebt ontvangen de operatie te laten uitvoeren. Het gaat daarbij om een operatie waarbij je operatief borstprothesen laat plaatsen. Dit bedrag kan niet gebruikt worden voor een borstvergroting via lipofilling.

De subsidie is een bijdrage in de kosten. Je mag zelf beslissen waar (dit kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland), door wie en tegen welke prijs je je laat opereren, als je maar voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling. Er zijn in Nederland veel plekken waar een borstimplantaten geplaatst kunnen worden. Verschillen kunnen bijvoorbeeld de kosten zijn, maar ook de gebruikte implantaten of technieken voor de operatie. Denk dus na over wat voor jou belangrijk is en ga eventueel met meerdere chirurgen praten voor je de keuze maakt voor een behandelaar.

Het kan zijn dat het bedrag van de subsidie niet alle kosten dekt die jij voor de operatie maakt. De €3.830,- is namelijk vastgesteld op basis van de gemiddelde kosten voor deze operatie. De werkelijke kosten zullen afhankelijk zijn van de kliniek waar je de operatie laat uitvoeren, het soort implantaten en andere factoren. Achteraf kunnen er ook nog onverwachte kosten zijn. Bespreek daarom vooraf met de kliniek of chirurg goed door wat alle kosten zijn van de operatie. Zo voorkom je verrassingen achteraf.

Deze subsidie mag je maar een keer ontvangen en mag alleen gebruikt worden voor de eerste plaatsing van implantaten. Heb je al eerder borstimplantaten laten plaatsen en moeten deze vervangen worden? Dan kan je de subsidie hier helaas niet voor gebruiken.

In een overleg dat Transvisie met het genderteam van het AUMC (VUmc) had, is door het genderteam aangegeven dat de subsidie voor borstvergroting ook vraag gaat creëren bij het VUmc. Men heeft besloten deze vraag geen ruimte te geven. Transgender vrouwen moeten deze operatie elders laten uitvoeren. Daar zijn genoeg plekken voor en het zou ten koste gaan van de schaarse OK capaciteit bij het VUmc.

Waar moet ik rekening bij houden bij de keuze of ik wel of geen borstvergroting met implantaten wil?

Denk bij de keuze voor wel of geen borstvergroting met implantaten na over de volgende zaken:

 • Kosten
 • De risico’s die een operatie met zich meebrengen, denk bijvoorbeeld aan de kans op ontstekingen of het risico op hersteloperaties wanneer de eerste operatie niet helemaal goed is gegaan.
 • Risico’s van borstimplantaten in je lichaam

Weeg deze zaken af tegen je wens om borsten te hebben passend bij jouw geslacht en bij jouzelf als persoon.  Er zijn verschillende hulpmiddelen om je hierbij te helpen:

Ook kan je over deze keuze praten met een hulpverlener die jou begeleidt of ondersteunt bij jouw transitie.  Bij zelfhulpgroepen, zoals de Vrouwengroep van Transvisie, kun je hierover praten met anderen die een borstvergroting met implantaten hebben gehad of hier over nadenken.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

De subsidie vraag je aan via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I), op de pagina ‘Subsidies’. Hier staat stapsgewijs welke informatie ingevuld moet worden. Voor het doen van de aanvraag heb je drie documenten vooraf nodig:

 • Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Dit is aan te vragen bij de gemeente waarin je ingeschreven staat. Deze kun je in veel gemeenten online aanvragen.
 • Een kopie van een recent bankafschrift of van een geldige bankpas van de aanvrager. Dit is om te controleren dat de subsidie op de bankrekening van de aanvrager overgeschreven wordt. Je mag ervoor kiezen om op de kopie van het bankafschrift of de bankpas de persoonsgegevens van anderen zwart te maken. Dat geldt ook voor je banksaldo. Alleen je naam, adresgegevens en het bankrekeningnummer moeten te zien zijn.
 • Een formulier met een verklaring van een BIG-geregistreerde arts arts (de medisch specialist of huisarts die de genderbevestigende hormonen voorschrijft en de hormoonbehandeling begeleidt) dat je aan de voorwaarden voldoet:
  • Dat je minstens een jaar genderbevestigende hormonen (oetsrogeenpleisters, -pillen, -gel) gebruikt op recept van een arts; óf
  • Dat er medische gronden zijn waardoor je geen genderbevestigende hormoonbehandeling kan ondergaan; óf
  • Dat je om medische redenen binnen een jaar bent gestopt met de genderbevestigende hormoonbehandeling.

Op de verklaring moet het BIG-registratienummer van de arts worden vermeld. Voor de verklaring moet je een formulier gebruiken, dat je kunt vinden op de website van DUS-I.  

Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvang je binnen 13 weken het subsidiebedrag. Dit is een voorschot. De operatie moet dan binnen een jaar plaatsvinden. Uiterlijk binnen een jaar en 22 weken na de aanvraag wordt de subsidie definitief vastgesteld.

Wat moet ik doen als ik de subsidie heb ontvangen maar de borstvergroting niet meer wil of dit binnen een jaar niet kan?

Als de omstandigheden veranderd zijn, en je de operatie bijvoorbeeld niet binnen een jaar, of helemaal niet meer wilt of kunt laten uitvoeren, moet je dit zo snel mogelijk melden bij DUS-I (om te voorkomen dat de subsidie intussen definitief wordt vastgesteld).

Als de operatie helemaal niet meer wordt uitgevoerd, moet je het voorschot dat je hebt ontvangen (het hele subsidiebedrag) terugbetalen.

Als het niet gaat lukken om de operatie binnen een jaar (na de subsidieaanvraag) plaats te laten vinden, kun je vragen om deze termijn te verlengen (je vraagt dan om ‘ontheffing’ of ‘vrijstelling’ van deze termijn).

Wat moet ik doen om te bewijzen dat ik de subsidie heb besteed aan de operatie?

Op het moment dat je het subsidiebedrag ontvangt, is dit nog voorlopig. Binnen één jaar en 22 weken na de operatie moet de subsidie definitief vastgesteld worden. Als je voldoet aan de subsidievoorwaarden, zal de subsidie dan definitief verleend worden. Het kan zijn dat er daarvoor gecontroleerd wordt of je de subsidie terecht ontvangt. Dit wordt niet standaard gecontroleerd, maar kan bij een steekproef wel gebeuren. Op dat moment moet een nota van de operatie getoond kunnen worden, om aan te tonen dat de operatie ook daadwerkelijk heeft plaats gevonden. Als dat niet zo is, zal het bedrag van de subsidie terugbetaald moeten worden.

Wat moet ik doen als ik na de operatie een complicatie krijg of niet tevreden ben?

Het kan zijn dat je na de operatie complicaties hebt of niet tevreden bent met het resultaat. Dan kan het zijn achteraf nazorg of een tweede operatie nodig is. Dit kan extra kosten met zich mee brengen. Hiervoor kun je geen extra bedrag vanuit de subsidieregeling krijgen en zul je eventuele hogere kosten dus zelf moeten betalen.

Op het moment dat het medisch noodzakelijk is om de implantaten te verwijderen, worden de kosten vergoed door de zorgverzekering. Het plaatsen van nieuwe implantaten wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Read More

VPRO Tegenlicht: Beste reizigers … Hoe ziet de toekomst van geslacht en gender er uit ?

VPRO Tegenlicht, Beste reizigers, Zondag 21:05 uur, NPO 2

‘Beste reizigers’, de genderneutrale rompertjes van de HEMA, de eerste Nederlandse paspoorten met een ‘X’ in het veld waar meestal ‘man’ of ‘vrouw’ staat. Al vanaf de geboorte worden we in hokjes geplaatst en ons begrip van de wereld is veelal opgebouwd uit tweeledige tegenstellingen die elkaar lijken uit te sluiten. Maar er komt meer ruimte voor mensen die zich niet met het één of het ander identificeren. De grenzen tussen man en vrouw vervagen. Hoe gaan we in de toekomst om met seksuele diversiteit, gender en geslacht?

Read More

Nieuwe voorwaarden voor permanente ontharing?

Van onze voorzitter:

Sinds enige tijd zijn er op sociale media veel berichten over de mogelijk veranderde voorwaarden voor permanente ontharing. Ook van ons Informatiepunt en via de gesprekken in de zelfhulpgroepen horen we dat. Deze signalen maakten ons bezorgd.

Daarom heb ik contact gezocht met het genderteam van het AUMC en met de directeur van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Dat waren goede gesprekken. Het is inderdaad zo dat de NVH een richtlijn ontwikkelt. De NVH is daarover in gesprek geweest met het genderteam en met verzekeraars en vanaf nu ook met Transvisie.

De richtlijn is nog volop in ontwikkeling dus over de inhoud en de uitkomst is nog niets met zekerheid te zeggen. Maar mijn indruk is dat men erg graag van onze ideeën wil leren en dat we nu gezien worden als partner in het proces. De directeur van de NVH maakte een positieve indruk op mij als het gaat om inleving in onze situatie en onze behoeften. Ik ga vol vertrouwen onze wensen en ideeën inbrengen.

Zodra er iets inhoudelijks te melden valt, ik hoop op korte termijn, dan horen jullie dat van me.

Lisa van Ginneken

Read More

Queerboeken.nl

COC en de Leescoaltitie hebben samen, met promotie van de minister, de website Queerboeken.nl gelanceerd. Met deze site wil men LHBT en niet LHBT-scholieren stimuleren om boeken te lezen met LHBT-personages. Uit een onderzoek van de Columbia University (VS) blijkt dat LHBT-leerlingen zich op school vaak onveilig voelen. Ze voelen zich veiliger als er in de les positieve aandacht is voor LHBT. De boekenlijst op deze website kan worden gebruikt voor het vak Nederlands.

Read More

Oproep: ervaringsdeskundigen voor het programma Tegenlicht Meet Up van de VPRO

 ‘Beste reizigers’ de genderneutrale rompertjes van de HEMA, de eerste Nederlandse paspoorten met een ‘X’ in het veld waar meestal ‘man’ of ‘vrouw’ staat. Al vanaf de geboorte worden we in hokjes geplaatst en ons begrip van de wereld is veelal opgebouwd uit tweeledige tegenstellingen die elkaar lijken uit te sluiten. Maar er komt meer ruimte voor mensen die zich niet met het één of het ander identificeren. De grenzen tussen man en vrouw vervagen. Hoe zullen we in de nabije toekomst omgaan met seksuele diversiteit, gender en geslacht’. 
 
Op maandagavond 18 februari om 20.00 uur aanstaande  wordt een VPRO Tegenlicht meet Up in de Centrale Bibliotheek in Utrecht georganiseerd met als thema ‘genderinclusiviteit’. Het programma zou daarvoor graag in contact willen komen met ervaringsdeskundigen zodat het praten mét wordt in plaats van praten over.
 
Informatie over het programma. Iedere maandagavond volgend op een zondag waarop de VPRO een Tegenlicht documentaire uitzendt, zo’n 28 keer per jaar, organiseren we een Tegenlicht Meet Up in de centrale bibliotheek Utrecht. Het gesprekspannel olv een ervaren moderator vormt de hoofdmoot van de meet Up, met deskundigen, meestal 3 a 4,  die onze (vrijwillige) redactie zorgvuldig uitzoekt bij het onderwerp van de uitzending. Daarnaast zoeken we, afhankelijk van het onderwerp, ervaringsdeskundigen die geïnterviewd willen worden vanuit het publiek. Voorafgaand aan de Meet Up is er om 19.00 uur de mogelijkheid om de documentaire plenair te kijken op een groot scherm en de Meet Up begint om 20.00 uur. Onder leiding van een moderator gaan we met elkaar in gesprek, vaak voorafgegaan door een prikkelend  ‘opwarmertje’ wat het publiek in de juiste afstemming brengt en sluiten af met een drankje en is er gelegenheid tot napraten. Het is handig als gasten voor het gesprekspannel er om 19.45 bent. De moderator van deze aflevering, Eva Grosveld, zal van te  voren (telefonisch) contact opnemen met de sprekers en ervaringsdeskundigen.
 
Geïnteresseerd? Neem contact op met Jos de Vidal, VPRO Tegenlicht Meet Up Utrecht, 06-24686178
 
Read More

Oproep: L’Humo Magazine zoekt mensen voor een portrettengalerij

Voor een portrettengalerij in L’Homo (LINDA) Magazine is men op zoek naar:

1. Hetero mensen die een partner hebben die besloot van sekse te veranderen en besloot bij haar/zijn (trans) partner te blijven.
2. Trans mannen die niet blij zijn met het resultaat van hun penis operatie/modificatie. 

(Anonimiteit is eventueel mogelijk)

Bij interesse graag mailen naar: Bo.hanna94@gmail.com of bellen naar 0634138004

Read More

Oproep: voor het programma ‘Been There Done That’

Het televisieproductiehuis Zodiak Nederland, is voor de EO bezig met een serie genaamd ‘Been There Done That’. In deze serie volgen en ondersteunen bekende Nederlanders jongeren die een probleem hebben waar de bekende Nederlanders zelf eerder voor hebben gestaan. Een serie, gebaseerd op het welbekende buddysysteem.

In één van onze afleveringen staat Loiza Lamers de 18 jarige Dewi bij, die veel verdriet heeft omdat haar broer haar niet accepteert. Loiza heeft met zowel Dewi’s broer, als met Dewi een gesprek gehad en afgesproken dat zij in elkaars leven gaan duiken in de hoop dat beide partijen zodoende meer naar elkaar toe groeien.

In het geval van Dewi zal zij met een familielid van iemand met genderdysforie moeten praten die ook moeite heeft (gehad) met de acceptatie. We hopen dat Dewi zo meer inzicht krijgt in hoe het voor haar broer is.

Dewi’s broer aan de andere kant moet een gesprek hebben met een arts/psycholoog/specialist, die hem precies gaat uitleggen hoe heftig de transitie is zodat hij hopelijk gaat begrijpen dat dit geen keuze is.

Zodiack is nu met spoed opzoek naar een arts/psycholoog/specialist en een familielid. Zodiac wil morgenavond (dinsdag 29 januari) en woensdagavond (30 januari) filmen.

Wil je meedoen. Neem contact op met Isabel Kerstens, Isabel.Kerstens@zodiaknederland.nl 

Read More

Kwartiermaker komt met definitief rapport over de transgenderzorg

De kwartiermaker (Bureau Zorgvuldig Advies) heeft op 22 januari haar  definitieve rapport ‘Verlichting van de knelpunten in de transgenderzorg’ uitgebracht.

Een van de belangrijkste aanbevelingen is dat er per direct meer transgenderzorg moet komen. Daarom moeten zorgverzekeraars meer ggz-, endocrinologische en chirurgische zorg gaan inkopen. Volgens het rapport is dit nodig om de lange wachtlijsten aan te pakken.

Zorgverzekeraars Nederland en VWS hebben vanwege de lange wachtlijsten in de transgenderzorg een kwartiermaker aangesteld die op korte termijn met aanbevelingen moest komen om de problemen op te lossen. In december is een eerste deeladvies uitgebracht, gevolgd door dit rapport nu.

De kwartiermaker stelt enerzijds dat het budget moet worden verhoogd voor psychiaters en psychologen die genderdysforie kunnen diagnosticeren, psychische  zorg en begeleiding kunnen bieden en indicaties kunnen stellen voor het somatische traject. De endocrinologische zorg moet worden uitgebreid en in meer ziekenhuizen kunnen worden verleend. Ook de chirurgische zorg zou moeten worden uit uitgebreid. De kwartiermaker wijst hierbij op de schaarse OK capaciteit, maar is van mening dat vanwege de urgentie en hoge lijdensdruk transgenders prioriteit verdienen. Het ziet er verder naar uit dat er een derde experticecentrum voor transgenderzorg gaat komen. Dit zou vanaf januari 2020 zorg moeten gaan bieden aan transgenders.

Ook op andere vlakken valt nog veel te verbeteren in de transgenderzorg, meent de kwartiermaker. Zo moet bij intakes meer onderscheid gemaakt worden in draagkracht en lijdensdruk. Een deel van de transgender mensen heeft meer of extra zorg nodig en anderen juist minder.

Lisa van Ginneken(voorzitter Transvisie) reageert als volgt: ‘ik heb goede hoop dat dit verschil gaat maken. Dat baseer ik niet alleen op deze adviezen, maar ook op hoe ik in het contact tot nu toe deze kwartiermakers heb ervaren. Nu komt het aan op volhouden en doortastend implementeren‘.

Geïnteresseerd in het volledige rapport. Dat is te downloaden op de website van VWS.

Geïnteresseerd in de bijbehorende Kamerbrief? Lees hier.

NB. De zorg door dr. van Loenen wordt door het MC Bloemendaal (zoals eerder gemeld) geregeld en verzorgd, totdat een ander bericht hierover wordt gepubliceerd.

 

 

 

 

 

Read More

COC’s True Colours op 27 januari 2019 in Paradiso

Op zondag 27 januari 2019 vindt de zevende editie plaats van COC’s True Colors: de feestelijke fundraiser van het COC èn het moment om 2019 in te luiden samen met de nationale LHBTI-gemeenschap.

Dit jaar maken o.a. klinkende namen als Wouter Hamel, Carolina Dijkhuizen, Valentijn de Hingh, Nadia Moussaid en MC DiVine hun opwachting in Paradiso Amsterdam. Tevens kun je in het bezit komen van unieke items door mee te doen met de True Colors Veiling.

True Colors vindt plaats op zondag 27 januari 2018 van 16:00-02:00 uur in Paradiso, Weteringschans 6-8 in Amsterdam. Naast een feestavond is er een netwerk-event, silent disco, loterij, veiling, food court en de uitreiking van de Bob Angelo Penning! Kaarten zijn verkrijgbaar via www.truecolors.nl, hier kun je tevens informatie vinden over de veiling en de True Colors Loterij, welke dit jaar voor het eerst ook online plaatsvindt.

Op True Colors brengt het COC de veelzijdige Nederlandse LHBTI-beweging bijeen en vieren we wat er bereikt is! Dit jaar zijn er wederom honderden LHBTI-initiatieven vertegenwoordigd in Paradiso, variërend van belangenclubs en bedrijfsnetwerken tot de regionale COC-verenigingen. Met de opbrengsten van COC’s True Colors ondersteunt het COC kleinschalige LHBTI-initiatieven.

De True Colors Veiling bevat unieke items zoals de monumentale regenboogvlag van Stichting Homomonument, een originele foto van topfotograaf Erwin Olaf, een exclusief parfum van Viktor & Rolf en nog veel meer!

Tijdens True Colors reikt het COC de Bob Angelo Penning uit aan een persoon of organisatie die zich in bijzonder heeft ingezet voor de emancipatie van LHBTI’s. Daarnaast houdt de nieuwe COC-voorzitter Astrid Oosenbrug een nieuwjaarsspeech.

True Colors wordt gepresenteerd door Nadia Moussaid. De hele programmering is om van te smullen dus zorg dat je erbij bent. Meer informatie vind je op www.truecolors.nl.

True Colors:
Zondag 27 januari 2018
16.00 tot 02.00 uur – Paradiso Amsterdam.
Voorverkoop: €26,95-, COC-leden: €16,95,-
Kijk voor meer informatie op www.truecolors.nl

Read More

Kwartiermaker brengt eerste deeladvies uit

Het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars NL hebben eind oktober een kwartiermaker transgenderzorg aangesteld. Ze zijn tot dit initiatief overgegaan o.m. nadat onze voorzitter, Lisa van Ginneken, de huidige problemen in de transgenderzorg uitgebreid met VWS had besproken. Zie ook ons nieuwsbericht van  30 oktober 2018.

Transvisie is vanaf de start van de kwartiermaker met de kwartiermaker in gesprek en verwacht en zal ook met de kwartiermaker in gesprek blijven. Inmiddels heeft de kwartiermaker een eerste deeladvies uitgebracht, dat is hier te lezen.

Read More

Reacties op Nederlandse Nashville-verklaring

Het is ondoenlijk hier een volledig overzicht te geven van alle reacties die in Nederland ontstaan en zijn ontstaan in het kader van de Nederlandse Nashville-verklaring. Toch willen we je er een aantal niet onthouden:

 • Artikel: ‘Zijn homo’s makkelijker te verdedigen dan transgenders?’
 • jm-vk interview met Jolanda Molenaar in de Volkskrant
 • reactie van (oud) voorzitters van chr lhbt organisatie

Read More

Oproep: Speciale avond over transgenders in de kerk

Na alle commotie over de Nashville verklaring hier een positief bericht:

Ook in het nieuwe jaar organiseert Pulse Events inspirerende bijeenkomsten in Delft om mensen aan het denken te zetten en hun geloof te verdiepen. De eerstvolgende avond is op 27 januari en gaat over transgenders. Met persoonlijke verhalen, achtergrondinformatie en een duiding vanuit bijbels perspectief willen de organisatoren het onderwerp op een evenwichtige manier belichten. Thema van de avond is ‘Transgenders veilig in de kerk’.

Transgender mensen voelen zich niet, of niet helemaal, thuis in het geslacht waarmee ze geboren zijn. Ze lopen vaak tegen vooroordelen aan, ook in de kerk. Prof. dr. Heleen Zorgdrager zal hierop ingaan. De hoogleraar systematische theologie en genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam doet onderzoek naar spiritualiteit in de levensverhalen van transgender mensen, onder wie sommigen met een protestantse achtergrond. Ook vertellen transgenders tijdens de Pulse-avond over hun eigen ervaringen. Een van hen is Jolanda Molenaar, die een opleiding volgt om doopsgezind voorganger te worden. Ze werd geboren in een jongenslichaam, maar kwam erachter dat ze als vrouw wilde leven. In het tv-programma Het vermoeden vertelde ze dat ze bang was voor het oordeel dat ze naar de hel zou gaan – een beeld van God dat ze als jongere had meegekregen.

Een van de andere sprekers is John Lapré, militair en schrijver van het boek De veilige kerk. Daarin gaat hij in op diversiteit in de christelijke gemeente en vraagt hij zich af hoe de kerk een plaats kan zijn waar iedereen, homo- of heteroseksueel, een veilige haven vindt.

In het programma is ook ruimte om vragen te stellen aan de sprekers en met hen van gedachten te wisselen over het onderwerp. De avond op 27 januari 2019 in de Zuiderkerk in Delft (Achterom 46) begint om 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Van harte welkom! Voor updates, check: @PulseDelft (Twitter),  https://www.facebook.com/PulseDelft/ en http://bit.ly/pulseeventsdelft

Read More

Reactie Transvisie op Nashville verklaring

Transvisie is geschokt door het verschijnen van de Nederlandse vertaling van de Nashville verklaring. In deze verklaring worden lhbt’ers zondig genoemd. De verklaring is ondertekend door zowel kerkelijke als politieke leiders. Dat SGP’ers deze verklaring openlijk steunen druist in tegen de grondbeginselen van onze samenleving.

De verklaring spreekt over lhbt als ‘iemands eigen autonome voorkeur’. Dat suggereert dat het een veranderlijke keuze is, terwijl het uitkomen voor lhbt gevoelens juist een resultaat is van een jarenlang proces om zich te ontworstelen aan door anderen opgelegde cisgender heteronormatieve denkbeelden. Precies die denkbeelden worden in deze verklaring gelegitimeerd door de interpretatie van Gods woord die de schrijvers hebben gedaan. Hun interpretatie noemen ze nogal hoogmoedig ‘het ware verhaal’. Hieruit spreekt geen enkele ruimte tot dialoog en kritisch zelfonderzoek. Met deze verklaring verergeren de opstellers de geloofsnood die gelovige lhbt’ers toch al vaak ervaren.

Wij zijn daarnaast verbijsterd over de inhoud van artikel 13, waarin men stelt dat transgenders hun ‘verkeerde zelfverstaan’ moeten verloochenen en dat het mogelijk is dat zij hun ‘biologische geslacht […]  aanvaarden’. Simpel gezegd stellen de ondertekenaars hier dat transgenders te genezen zijn en daarmee vegen de ondertekenaars decennialang wetenschappelijk onderzoek van tafel.

Wij weten dat er vele predikanten zijn die in hun parochie lhbt’ers verwelkomen zonder ze te willen veranderen. Wij roepen hen en andere gezagsdragers binnen de Nederlandse kerken op om een krachtig tegengeluid laten horen. Een geluid dat wél gebaseerd is op naastenliefde en verbinding.

Gelovige personen met transgendergevoelens kunnen in contact komen met andere gelovige transgenderpersonen via onze zelfhulpgroep Transgender en geloof.

Read More

Zembla-uitzending: transgender met spijt

De uitzending van 19 december j.l bij Zembla over spijt bij iemand die een transitie had ondergaan, kan vragen en onzekere gevoelens bij je oproepen. Mocht dat zo zijn, of mocht je zelf twijfel of spijt voelen, zoek dan contact met een gespecialiseerde psycholoog. In aanvulling daarop kun je eventueel ook naar een lotgenotencontactgroep gaan om er met anderen over te praten.

Bij Transvisie zien we spijt als een heftig en serieus onderwerp zeker voor de mensen die het treft. Wij denken dat mensen een meer open en eerlijke behandelrelatie moeten krijgen met hun behandelaar(s) om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Onze voorzitter heeft vanmorgen voorafgaand aan de uitzending van Zembla een interview gegeven voor radio 1, waarin ze ook op dit onderwerp in gaat. Hier kun je het fragment horen (het viel in het tijdsblok 8.00 – 9.00 na 8.30 uur). Als Transvisie gaan we de komende maand bekijken hoe we meer aandacht kunnen schenken aan dit onderwerp.

Op de site van Zembla staat een interview met Lisa van Ginneken dat is afgenomen voorafgaand aan de uitzending van Zembla.

TNN heeft in samenwerking met Transvisie gereageerd op de uitzending van Zembla. De reactie valt te lezen op de website van TNN.

—————————————–

Hieronder volgen reacties in de andere media:

 • In het NRC staat een recensie van de uitzending te lezen

 

Read More

Restitutiepolis en update van Loenen

Een goed bericht aan het einde van dit jaar. Dr. van Loenen heeft ons gevraagd de volgende informatie op onze website te plaatsten. Zoals eerder bericht zou de genderzorg van het Slotervaart overgaan naar het Zaans Medisch Centrum. In de praktijk blijkt dit om verschillende redenen lastig. Onderhandelingen hierover hebben niet tot resultaat geleid. De kans is groot dat dr. Van Loenen daar niet gaat opereren. Er zijn wel afspraken gemaakt met het MC Bloemendaal. Daarom de volgende boodschap:

 • Iedereen die een intake wil bij dr. van Loenen kan vanaf 2 januari 2019 een afspraak maken in het MC Bloemendaal, Zomerzorgerlaan 50, 2061 CX Bloemendaal, tel. 023-5250008, email info@mcbloemendaal.nl.
 • Iedereen die al een intake heeft gehad wordt gebeld! Geef het ziekenhuis even de tijd om alle informatie in het systeem in te voeren en een operatiedatum te plannen.
 • Iedereen die wacht op een ingreep onder plaatselijke verdoving, kan vanaf 2 januari 2019 contact opnemen met MC Bloemendaal, Zomerzorgerlaan 50, 2061 CX Bloemendaal, tel. 023-5250008, email info@mcbloemendaal.nl. om de ingreep te laten inplannen.

We snappen dat iedereen staat te popelen, maar houd je even aan het bovenstaande, zodat het ziekenhuis e.e.a. goed kan stroomlijnen!!

LET OP JE HEBT HIERVOOR EEN RESTITUTIEPOLIS NODIG !

Aan  het einde van het jaar  kun je overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Zit je nog in je transitie? Onderga je nog medische behandelingen in het kader van je transitie? Zorg dan voor een RESTITUTIE polis. Alleen bij een restitutie polis heb je vrije artsen keuze! De wachttijden zijn op dit moment helaas erg lang zijn. Er zijn artsen/chirurgen die pogingen doen om behandelingen aan te bieden buiten de reguliere behandelcentra als VUmc en UMCG. Helaas steken de zorgverzekeraars hier wel eens een stokje voor. Waardoor zo’n plan niet van de grond komt.

Dringend advies: stap nu nog over naar een echte/volledige restitutie polis als je een of meer behandelingen overweegt, die eventueel in een ander ziekenhuis dan het VUmc of UMCG, of in het buitenland plaatsvinden. Een restitutie polis is vaak wel wat duurder, maar volledige vrije artsen keuze is in deze belangrijk.

Read More

Persbericht: Transgender personen hebben nauwelijks spijt

De transgender belangenorganisaties Transvisie en Transgender Netwerk Nederland (TNN) benadrukken dat spijt bij transgender personen heel weinig voorkomt. Zij reageren daarmee op de Zembla (BNNVARA) uitzending van vanavond, die gaat over spijt bij transgender personen. Transvisie en TNN willen voorkomen dat transgender personen en hun omgeving ten onrechte bang worden voor spijt.

Het gebeurt gelukkig zelden dat een transgender persoon spijt heeft van een transitie”, stelt Lisa van Ginneken, voorzitter van Transvisie. Het weinige onderzoek dat er is, bevestigt dit. Direct na de uitzending publiceert Zembla vanavond op hun website (zembla.bnnvara.nl) een interview met Lisa van Ginneken, waarin zij namens de transgender belangenorganisaties reageert op het onderwerp.

Onderzoek in het Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie van het Amsterdam UMC rapporteert dat slechts 0,5% van de personen die geslachtsaanpassende chirurgie hebben gehad, spijt heeft [i]. Dit cijfer is niet hard, maar sluit wel aan bij ander onderzoek. Twaalf klinieken in de Verenigde Staten die in een onderzoek zijn vergeleken, behalen vergelijkbare lage spijtcijfers [ii].

Het blijkt daarbij niets uit te maken of de psycholoog een rol vervult als poortwachter zoals in Nederland het geval is, of dat een beknoptere vorm van screening wordt toegepast zoals in onder meer de Amerikaanse klinieken uit het genoemde onderzoek. “Laten we dus niet uit angst voor spijt de toegangscontroles voor medische behandeling nog verder uitbreiden”, aldus Brand Berghouwer, voorzitter van TNN.

Spijt moet niet verward worden met experimenteren. Een zoektocht naar je genderidentiteit is een proces, geen project met een vaststaand resultaat. Experimenteren en onderzoeken hoort daar bij. Terugkeren op je schreden ook”, stelt Lisa van Ginneken. Om de kans op spijt zo klein mogelijk te maken pleiten Transvisie en TNN ervoor om transgender personen zo veel mogelijk ruimte te geven om te experimenteren met hoe zij uiting geven aan hun geslacht. Natuurlijk is het wel van belang om voorafgaand aan onomkeerbare medische behandelingen vast te stellen dat iemand de experimenteerfase echt achter de rug heeft.

Transvisie en TNN wijzen de Nederlandse overheid en behandelaars in de transgenderzorg regelmatig op het belang van zelfbeschikking. Als de transgender persoon zelf de afweging mag maken of medische behandelingen gewenst zijn, komen maatwerk en goede begeleiding steeds meer voorop te staan.

—————————————————-

[i] Chantal M. Wiepjes (2018) The Amsterdam Cohort of Gender Dysphoria Study (1972-2015): Trends in Prevalence, Treatment, and Regrets, Journal of Sexual Medicine, 2018 Apr;15(4):582-590, DOI: 10.1016/j.jsxm.2018.01.016

[ii] Madeline B. Deutsch (2012) Use of the Informed Consent Model in the Provision of Cross-Sex Hormone Therapy: A Survey of the Practices of Selected Clinics, International Journal of Transgenderism, 13:3, 140-146, DOI: 10.1080/15532739.2011.675233


 

NB: Lisa van Ginneken wordt vanmorgen, 19-12 tussen 8.00 en 9.00 uur geïnterviewd over dit onderwerp op Radio 1.

Read More

Verrassende nieuwe richtlijn voor transgenderzorg in Nieuw Zeeland.

In Nieuw Zeeland is een  verrassende nieuwe richtlijn uitgebracht voor de transgender zorg.
Gender Affirming Healthcare for Gender Diverse and Transgender Children, Young People and Adults in Aotearoa New Zealand

In deze richtlijn is de holistische kijk van de Maori op gezondheid geïntegreerd.

Dat levert een richtlijn op met ruime aandacht voor de autonomie van de mensen waarvoor de richtlijn is geschreven.  Autonomie houdt in deze richtlijn in dat de transgender gemeenschap zelf een leidende rol heeft in de ontwikkeling van de transgenderzorg en richtlijnen zoals deze. 

Enkele  citaten uit de richtlijn:

 • “health professionals have important roles to play but cannot replace the leadership which exists in communities; nor should they”.
 • “…some people who may benefit from extra mental health support, but it is important to ensure that they consent to having this support and it is not enforced as a requirement for accessing gender affirming care.”

Maori gaan er vanuit dat gezondheid over veel meer gaat van alleen fysieke gezondheid, namelijk over spiritualiteit, fysieke gezondheid, een gezonde familie of sociaal verband en een gezonde psyche. Transgenderzorg gaat in deze visie dus over al deze terreinen.

Vanuit deze visie zijn de aanbevelingen, die in deze richtlijn staan, gemaakt. Hieronder volgen de belangrijkste:

 • Erken ieder individu als een deskundige op het gebied van de eigen gender.
 • Besteed aandacht aan het sociale netwerk en de familie.
 • Geef kinderen de ruimte om hun gender te onderzoeken en ondersteun dat proces door een veilige omgeving te bieden waarin ze kunnen  experimenteren.
 • Zorg voor een veilige schoolomgeving.

De richtlijn is een aanvulling op al bestaande richtlijnen.

 

 

Read More

Oproep: Jongeren die tegen lange wachttijden aanlopen

Voor een documentaire over jongeren in de transgenderzorg is VICE Media op zoek naar jongeren (c.a. 15-30 jaar oud) die hun verhaal willen delen op video. De redactie van VICE Media is hiervoor op zoek naar jongeren die tegen lange wachttijden aanlopen, die (via internet) aan zelf medicatie doen of naar het buitenland gaan voor hun transitie.

Je kunt bellen naar 0634138004 of mailen naar bo.hanna94@gmail.com

Read More

Oproep: Interview met transgender man of vrouw voor VRIJ

Voor VRIJ, de zaterdagbijlage van De Telegraaf, wil onderstaande redactrice graag een man of vrouw interviewen die dit jaar zijn of haar transitie heeft ondergaan. Dit in het kader van het thema ‘het jaar waarin alles veranderde’. De bedoeling is door een persoonlijk verhaal meer begrip te kweken voor de moeilijke maar ook bijzondere periode die dit voor een transgender moet zijn. Ook kan er aandacht zijn voor hoe de omgeving hier het best mee kan omgaan.  En ook voor de soms harde reacties uit de maatschappij; hoe komt dit aan?

Het artikel kan voor plaatsing worden doorgelezen, er komen foto’s bij. Reacties voor maandag 3 december naar Marjolein Schipper, mschipper@telegraaf.nl

Read More

Aantal ziekenhuizen nemen de zorg van het MC Slotervaart over

In het bijgaande artikel van de NOS staat te lezen welke ziekenhuizen de zorg van het failliete MC Slotervaart overnemen. De plastische gender chirurgie gaat over naar het Zaans Medisch Centrum. Daarmee lijkt er wat duidelijkheid te komen. Toch is die duidelijkheid nog niet volledig. Het is op dit moment nog te vroeg om te denken dat automatische het personeel en de artsen mee over gaan naar dit ziekenhuis. Dat is op dit moment nog niet zeker. Daar worden nog gesprekken over gevoerd. Verder worden gesprekken gevoerd met de zorgverzekeraars over de vergoeding van de uit te voeren operaties. Als er geen akkoord komt met de zorgverzekeraars, dan zal er geopereerd moeten worden tegen het passantentarief, waarbij maar 70% vergoed wordt!

Op dit moment (aan het eind van het kalenderjaar) bestaat weer de kans om van zorgverzekeraar te wisselen. Transvisie adviseert transgender mensen altijd een echte restitutiepolis te kiezen. Alleen dan heb je vrije artsenkeuze. De restitutiepolis is iets duurder, maar kan zich zeker terug betalen. Zie ook onze pagina zorgverzekering.

Read More

Mensen gezocht voor onderzoek naar contact met de huisarts

Het COC doet een onderzoek naar contact met de huisarts. Ga jij wel eens naar de huisarts? Graag horen de onderzoekers van jou of je alles met je huisarts durft te bespreken. Maakt het uit wie je bent of van wie je houdt als je naar de huisarts moet?

COC Nederland is samen met Rutgers en Women.inc een alliantie gestart om van diversiteit de norm te maken in de spreekkamer.

Wil je meedoen? Klik hier: https://nl.surveymonkey.com/r/bijdehuisarts

 

 

 

Read More

Veel mishandeling van transgender jongeren

Na het schokkende rapport ‘Overal op je hoede’ van TNN over geweld tegen transgender mensen, is vandaag een de lhbt-monitor 2018 van het SCP uitgekomen, waaruit blijkt dat veel transgender jongeren thuis met verwaarlozing en mishandeling te maken krijgen.

Volgens deze monitor worden transgender jongeren in vergelijking met hun cisgender leeftijdgenoten veel vaker gepest en rapporteren ze meer emotionele verwaarlozing of mishandeling thuis. Twee keer zo vaak worden transgender jongeren thuis geschopt en geslagen.

Read More

“Overal op je hoede”, rapport van TNN over veiligheid transgender mensen.

Nieuw rapport van TNN met cijfers over het geweld waar transgender mensen mee te maken hebben. De cijfers zijn schokkend. Transgender mensen voelen zich vaker onveilig, ze worden zeven keer vaker mishandeld, hebben tien keer vaker te maken met cyberpesten.

Deze cijfers komen naar voren in een onderzoek dat TNN heeft gedaan en zijn terug te vinden in het rapport  ‘Overal op je hoede’,

Dit rapport is aangeboden aan de minister van justitie Grapperhaus die heeft beloofd na te gaan denken over gespecialiseerde rechercheurs voor discriminatiezaken. Het rapport is ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie ook het nieuws hierover op de website van TNN

Read More

Mensen gezocht voor onderzoek naar seksueel welbevinden bij transvrouwen.

Wil jij bijdragen aan de kennis rond seksueel welbevinden bij transvrouwen? Neem dan deel aan wetenschappelijk onderzoek van Maastricht University, Faculty of Psychology and Neuroscience!

Voor dit onderzoek zijn is de universiteit op zoek naar transvrouwen die geslachtschirurgie ondergingen (liefst 6 tot 12 maanden geleden), waarbij geen complicaties optraden.

Het onderzoek bestaat uit:

 • Het invullen van enkele online vragenlijsten (dit kan je thuis doen)
 • Een labsessie met fysiologische metingen op de universiteit
 • Enkele korte computertaken op de universiteit

Het invullen van de vragenlijsten duurt maximaal 30 minuten, en de sessie op de universiteit zal ongeveer 1 uur duren. Deelname is volledig anoniem en wordt vergoed met €25 plus reiskostenvergoeding.

Bij vragen of eventuele interesse in deelname kan u contact opnemen met de onderzoekster via mathilde.kennis@maastrichtuniversity.nl

Read More

14 december paarse vrijdag

Ook dit jaar, op 14 december is het paarse vrijdag. Vier de liefde, draag paars. Scholen kunnen gratis materiaal bestellen en ideeën opdoen bij het GSA netwerk. Daar is ook een leuke video te zien van Bruno en zijn vriendin, die ook op de posters staan. Zie verder de website van GSA. Op 17 november organiseert GSA het GSA congres. Zie ook hierover de website van GSA.

Read More

Kaartverkoop International Queer & Migrant Filmfestival begonnen

IQMF festival vindt van  5 t/m 9 december in De Balie en De School, en gaat daarna op tournee naar Utrecht, Haarlem, Den Haag en Rotterdam. Filmliefhebbers die niet kunnen wachten kunnen op 21 november naar een voorvertoning van de Japanse film Portraits of the Rainbow in FC Hyena.

Bekijk het volledige programma op www.iqmf.nl en op www.debalie.nl/uitgelicht/iqmf-2018

De volledige selectie omvat meer dan 30 speelfilms, documentaires en shorts in het teken van queer en migratie onderwerpen uit ruim 20 verschillende landen.

De openingsfilm is de meervoudige prijswinnaar HARD PAINT (Felipe Matzembacher & Marcio Reolon, Brazilië 2018) waarin hoofdpersoon Pedro zich elke nacht onder smeert met neon verf en danst voor de webcam. Op een dag ontdekt hij dat een rivaal hem imiteert.

Dit jaar staan er nog drie Braziliaanse films geprogrammeerd: Bixa Travesty over de trans activiste Linn Da Quebrada uit Sao Paolo, Obscuro Barroco, een poëtische hommage aan het queer leven in de stad Rio de Janeiro en queer punk lesbische film The Whisper of the Jaguar die niet alleen een politieke aanklacht is maar ook een eerbetoon aan Braziliaans erfgoed zoals psychedelische rituelen en traditionele geneeswijzen van de oorspronkelijke bewoners.

Alledrie films die in het licht van het huidige politieke klimaat in Brazilië en de dreigende groei van trans- en homofobie meer dan noodzakelijk zijn om de stem van gemarginaliseerde groepen te beschermen. 

Hiernaast organiseert het festival meerdere debatten zoals The Sexual Objectification of Refugees and Migrant People of Colour waarin nieuwe Nederlanders bespreken hoe het is om als exotisch seksobject te worden behandeld maar geen blijvende vriendschappen op te kunnen doen en Homo-Nationalism & Pinkwashing waarin de discussie wordt aangegaan dat vrijheid en gelijkheid voor de LHBT gemeenschap niet vanzelfsprekend Westerse normen en waarden zijn en Queer Maroc waarbij LHBTIQ migranten en Nederlands-Marokkaanse LHBTIQ samen de balans opmaken over de verschuiving in zichtbaarheid van de Marokkaanse LHBTIQ gemeenschap in beide landen.

IQMF gaat dit jaar meerdere samenwerkingen aan met andere organisaties.

Zo wordt de pornografische Berlin Drifters in een bijzonder avondprogramma in De School gepresenteerd waarbij de Japanse makers aanwezig zijn voor een nagesprek over de pornoindustrie in relatie tot migratieonderwerpen.  Samen met D.O.L.HOUSE (o.a. van Milkshake festival) presenteert IQMF When the Beat Drops over ‘bucking’ een dansstroming die nog niet naar Europa is overgewaaid. Feministisch collectief De Bovengrondse geeft een inleiding bij Silvana over de gelijknamige Zweedse, lesbische, activistische hiphopartiest. Verdere samenwerkingen zijn met Maruf, Cinemasia, TranScreen en Storytelling Centre.

Read More

Interview van Valentijn de Hingh met Lukas Dhont (film Girl)

De film Girl draait inmiddels in de Nederlandse bioscopen. Deze film wordt enerzijds bejubeld en anderzijds bekritiseerd.

Filmplatform Cineville in Amsterdam  heeft een video geproduceerd i.s.m. trans model, DJ en schrijfster Valentijn de Hingh. In deze video interviewt Valentijn Lukas Dhont de regisseur van de film.

Hieronder volgen de links naar de video:

Read More

Oproep: Woon je in Oost-Nederland? Doe dan mee aan de enquête veiligheid LHBTI+

In opdracht van de Antidiscriminatie-voorzieningen in Oost-Nederland, waaronder Artikel 1 Overijssel, onderzoekt I&O research hoe inwoners van Oost-Nederland met elkaar samenleven. Het onderzoek richt zich met name op de wijze waarop verschillende inwoners hun woon- en werkomgeving en omgang met elkaar beleven in Gelderland en Overijssel. Met speciale aandacht voor de LHBTI+-doelgroepen.

De vragenlijst begint met enkele vragen over de buurt en eigen omgeving. Daarna worden enkele vragen gesteld over hoe in – uw ogen – uw eigen woonomgeving over samenleven en diversiteit denkt. De totale invulduur bedraagt ongeveer 5 minuten.

Met dank aan provincies Gelderland en Overijssel, de regenboogprovincies die het onderzoek mogelijk maken.

Hoe meer mensen deze enquête invullen, hoe vollediger in kaart kan worden gebracht hoe het met de veiligheid in deze regio is gesteld. U kunt de enquête vinden via deze link.

Read More

Gay shop Mister B lanceert op 23 november een lijn met artikelen voor transgender mannen

Mister B, een gay-shop in Amsterdam, presenteert op 23 november 2018 een speciale lijn voor transgender mannen. De lijn zal in eerste instantie bestaan uit packers, EZP/STP, FTM cylinders, glijmiddelen met Aloe Vera en T-Lube van Buck Angel. In de loop van de tijd zal de lijn uitgebreid gaan worden met binders, een grotere variatie van packers en EZP/STP etc. De presentatie van de lijn is een feestelijke gebeurtenis met een hapje en een drankje en een speciale gast, Buck Angel.

Hieronder volgt het persbericht van Mister B in het Engels:

Release FTM toys at Mister B.

At Mister B we are always looking for or creating new toys for all kinds of demographics. We believe everybody who is sexually active should have a reason to shop at our stores. Mister B caters for all kinds of sexualities, genders, and fetishists. For this reason, and inspired by our colleague Max Groen Mister B has made a selection of the best FTM sex toys and essential gear to create a perfect collection for our transgender friends. We are launching this line at the end of November, with a Meet & Greet with the one and only Buck Angel (buckangel.com) at our Amsterdam store on Prinsengracht 192. The FTM collection consists of Packer gear, STP’s, Binders, Lubes, Toys and more. The entire collection will be available from the end of November at Mister B.

FTM collection Launch + Meet & Greet Buck Angel
Friday November 23rd 2018.
From 15.00 – 17.00
Mister B
Prinsengracht 192
1016 GW Amsterdam
Free drinks and snacks, get a selfie with Buck Angel and check out all the new products.

Read More

Symposium in Rotterdam: All About Transgenders

Overgenomen uit IDEM Rotterdam:

“Voor het eerst realiseerde ik me hoe traditioneel ik denk, in man-vrouwpatronen, maar er is zoveel meer.”

Het was slechts een van de vele positieve en ontroerende reacties op het symposium ‘Nieuwe Namen, transgender ouderen in beeld’, waar ruim honderdveertig mensen uit het hele land op af kwamen.

De positieve geluiden vormen voor IDEM Rotterdam, RADAR, InHolland Social Work Rotterdam, Transcafé Rotterdam en auteur Eveline van de Putte, die over transgender ouderen schrijft, de inspiratie voor een vervolgsymposium. Tijdens het symposium ‘All about transgenders’ slaan we de handen ineen om meer bewustwording van seksuele diversiteit en genderidentiteit te creëren. Transgender personen hebben nog altijd te maken met discriminatie en uitsluiting.

Transgender personen en veiligheid, transgender ouderen en biculturele transgender personen zijn enkele thema’s van de workshops waar je tijdens het symposium aan kunt deelnemen. Daarnaast wordt door middel van informatieve lezingen én persoonlijke verhalen de zichtbaarheid van deze groep in de stad Rotterdam vergroot.

Voor wie?
Professionals, vrijwilligers, docenten en studenten Social Work, geestelijke verzorgers en beleidsmakers zijn van harte welkom op het symposium ‘All about transgenders’.

Programma

 • Inloop vanaf 13.30 uur met koffie en thee en mogelijkheid tot bezoek aan de informatiemarkt
 • Welkomstwoord door wethouder Bert Wijbenga (handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven)
 • Lhbti-quiz, door RADAR
 • Geschiedenis van transgender personen in Nederland: van pionier tot genderkit, door Alex Bakker
 • Transgender personen vandaag, door Iris van der Graaf
 • Twee workshopsrondes
 • Om 17.30 uur is de afsluiting met entertainment en netwerkborrel

Workshopthema’s  

 1. transgender personen, werk en inkomen
 2. biculturele transgender personen
 3. transgender sekswerkers
 4. transgender personen en geloof
 5. transgender personen en veiligheid
 6. transgender ouderen

 Toegang is gratis, maar meld je even aan via deze link!

Datum/Tijd
Datum – 27 november 2018
13:30 – 17:30

Locatie
Hogeschool Inholland

Read More

Oproep en bericht van dr. van Loenen

Dr. DKG van Loenen is op dit moment met meerdere partijen in overleg om behandel- en operatiecapaciteit te organiseren. Zij wordt daarin gesteund door de minister omdat de transgenderzorg al niet toereikend is en de wachttijden nu weer verder oplopen.

Het zou haar daarbij helpen als ze door alle mensen die ze ooit heeft geopereerd wordt gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Zij doet bij deze dan ook een oproep aan iedereen die zij ooit heeft geopereerd om een waardering op ZorgkaartNederland achter te laten. Gebruik daarbij deze link. Lukt dat niet ga dan naar ZorgkaartNederland en type als zorgverlener ‘D.K.G. van Loenen’ in.

Haar bericht luidt verder:

Mijn email van het Slotervaart Ziekenhuis zal ik niet meer erg frequent lezen. Voor dringende zaken is de poli tot 23 november 2018 nog te bereiken op 020-5125143. Ook voor vragen van transmannen. Via de website van Transvisie zal ik als er nieuwe ontwikkelingen zijn, deze melden. Ook ben ik te traceren via waarismijndokter.nl‘.
Read More

Transgendergedenkdag in Lelystad en Amsterdam

Op de  Transgendergedenkdag is er aandacht voor transfobie en tonen we ons solidair met de slachtoffers en hun dierbaren.  Deze gedenkdag wordt wereldwijd op tal van plekken georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst worden de namen van alle bij de organisatie bekende slachtoffers uit de afgelopen twaalf maanden voorgelezen.  Jaarlijks vindt deze dag rond 20 november plaats. Dit jaar zijn er twee bijeenkomsten In Lelystad en in Amsterdam

Lelystad:
De  landelijke Transgendergedenkdag is op 18  november vanaf 15.00 in Lelystad  in het Agora Theater, Agorabaan 12, 8224 JS te Lelystad.
Op de website van het Transgender Netwerk Nederland staat het programma.
Op deze dag presenteerd TNN ook een nieuw rapport over de veiligheid van transgender mensen in Nederland. Het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport wordt aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid, Mr. F.B.J. Grapperhaus door Corine van Dun, Trans Ambassadeur van TNN. (Aanwezigheid minister onder voorbehoud)
Opgeven kan via info@bureaugelijkebehandeling.nl

Amsterdam
In Amsterdam vindt op dinsdag 20 november 2018 van 19:00 – 21:00 een herdenking plaats bij de Westerkerk. Zie het facebookbericht hierover

 

 

 

Read More

What You See Festival in Utrecht

Graag maken we jullie attent op het ‘What you see’ Festival in Utrecht van 23 tot en met 25 november, met veel mooie, indringende items.

De schoonheid en rijkdom van diversiteit wordt uitbundig gevierd tijdens het gloednieuwe en internationale What You See Festival in Utrecht. Normen rondom gender en identiteit worden bevraagd in een uitdagend programma waar de urgentie én het plezier vanaf spat.

What You See biedt geen pasklare antwoorden, maar ondermijnt aannames en clichés rond vrouwelijk- en mannelijkheid. Een festival vol verwarring en verwondering, bijzondere ontmoetingen en intense kunstervaringen.

Hieronder vind je het complete programma van het festivalweekend van 23-25 november 2018. Het filmprogramma begint al op woensdag 21 november. Ook zijn er in november tentoonstellingen zien op diverse locaties.

Download hier het programmaboekje of het blokkenschema.

Bekijk de website van het festival hier.

Read More

Film Girl nu in de bioscoop

De film Girl draait sinds 1 november in verschillende bioscopen in Nederland.

Girl schetst het leven van de 15-jarige Lara, wier grootste droom is om carrière te maken als ballerina. Maar haar lichaam stribbelt tegen, want Lara is geboren als jongen. Echter, samen met haar vader en jonge broertje tracht ze de wereld te trotseren.

Girl ging op 12 mei 2018 in wereldpremière op het filmfestival van Cannes in de sectie Un certain regard.
De regisseur en de cast kregen na de wereldpremière van de film in Cannes een 25 minuten durende staande ovatie en vooral het acteerwerk van de jonge acteur Victor Polster maakte een grote indruk. De film werd op het festival bekroond met de debuutprijs Caméra d’or, de Queer Palm en de prijs voor beste vertolking voor Victor Polster in de sectie Un certain regard.

Girl

Read More

ZN: Nieuwe inspanningen voor toekomstbestendige transgenderzorg

Om in ons land kwalitatief goede, toegankelijke en daarmee toekomstbestendige transgenderzorg te kunnen aanbieden, zijn volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nieuwe inspanningen vereist. Sinds 2012 bestaat er een capaciteitstekort in de transgenderzorg, met lange wachttijden tot gevolg. Dit komt omdat de vraag naar deze zorg sneller groeit dan het aanbod. ZN heeft daarom, met financiële steun van VWS, het bureau Zorgvuldig Advies aangesteld als kwartiermaker. De kwartiermaker zal nog dit jaar komen tot concrete oplossingen om in 2019 daadwerkelijk een daling van de wachttijden te realiseren. Naast het terugdringen van de wachttijden zal de kwartiermaker ook werken aan het ontwikkelen en innoveren van de transgenderzorg.
 
Het streven is toekomstbestendige netwerkzorg waarbij niet alle zorg op één locatie wordt aangeboden, maar in een landelijk netwerk van deskundige professionals die met elkaar samenwerken. Dit geeft meer flexibiliteit en mogelijkheid van zorg op maat: centraal waar het moet en decentraal waar het kan. Daarnaast is het belangrijk dat de expertise over transgenderzorg die in Nederland beschikbaar is breder wordt gedeeld en dat hier door professionals meer kennis en ervaring mee wordt opgedaan. Er is nog geen landelijke dekking van deskundigheid op het gebied van transgenderzorg en binnen de medische en psychologische opleidingen wordt vooralsnog weinig tot geen aandacht aan het thema transgenderzorg besteed. Kwalitatief goede zorg, passend bij de huidige tijd, is wat de betrokken partijen met elkaar voor ogen hebben.
 
Transvisie is heel blij dat de kwartiermaker is aangesteld en aan het werk gaat. Het instellen van een kwartiermaker is een van de successen die onze voorzitter Lisa van Ginneken heeft bereikt in haar overleggen met de betrokken partijen.
 
 
Read More

Bericht van dr. van Loenen

Gisteravond is er contact geweest met dr. van Loenen. Zij heeft gevraagd het volgende bericht te plaatsen:

Dr. van Loenen heeft gesprekken met andere klinieken. Zodra er iets meer concreet is, worden alle transgender mannen die zij heeft gezien gebeld, met de vraag of ze geopereerd willen worden in de kliniek waar zij afspraken mee heeft kunnen maken.
Zodra ze poliruimte heeft kunnen regelen, geeft ze dat ook door. Een en ander kan nog wel wat tijd kosten helaas.
 
NB: dit bericht betreft dus alleen transgender mannen die dr. van Loenen heeft gezien en niet de mensen die op de wachtlijst stonden voor een intake afspraak bij haar.
 
Read More

Slotervaart Ziekenhuis failliet verklaard

Op 23 oktober 2018 werd het Transvisie duidelijk dat het Slotervaart Ziekenhuis in ernstige financiële problemen verkeerde, met een dreigend faillissement. Zie de berichtgeving hierover in het Algemeen Dagblad en de berichtgeving van de NOS.

De ontwikkelingen gingen snel. Het Slotervaart Ziekenhuis gaf op 25 oktober een persbericht uit. Daarin staat onder andere het volgende:

 • MC Slotervaart neemt geen nieuwe patiënten aan. Doorverwijzingen vanuit huisartsen of andere medische instellingen worden niet aangenomen.
 • De operatiekamers blijven open voor spoedgevallen van patiënten die op dit moment in het ziekenhuis liggen.
 • De intensive care afdeling is open voor noodopnames van patiënten die momenteel in het ziekenhuis aanwezig zijn.
 • Vanaf dinsdag is de Spoedeisende Hulp gesloten.
 • MC Slotervaart werkt op bovenstaande afdelingen met veel uitzendkrachten. Door de actuele situatie zijn deze medewerkers veelal niet meer beschikbaar. Het personeelstekort dat hierdoor ontstaat, is van dien aard dat het onverantwoord is om deze afdelingen voor nieuwe patiënten open te houden.
 • Voor zover bestaande patiënten geen bericht hebben ontvangen, blijven de bestaande afspraken staan. Het ziekenhuis heeft goed in beeld welke patiënten dit zijn. Duidelijkheid over de situatie van de komende periode wordt nog deze week verwacht. Het bestuur en de bewindvoerders geven de medewerkers van MC Slotervaart donderdag een toelichting en een update van de actuele situatie.

Later op 25 oktober is helaas het faillissement van dit ziekenhuis uitgesproken, zie de berichtgeving van de NOS hierover. Dat heeft grote gevolgen voor behandelingen die op de rol staan. Vooralsnog worden die niet uitgevoerd en worden patiënten aangeraden andere behandelaars te zoeken of naar andere ziekenhuizen doorverwezen. Liggende patiënten worden verplaatst en het ziekenhuis wordt vrijdag 26 oktober gesloten. Omdat momenteel niet duidelijk is wat de gevolgen zijn voor de transgenderzorg die in het Slotervaart Ziekenhuis wordt geboden, hebben wij hierover op contact trachten te zoeken met dokter van Loenen. Helaas is dat niet gelukt, omdat zij op dit moment en ook de komende weken afwezig is.

Wij hebben op dit moment niet meer informatie dan de informatie die in de media gedeeld wordt. Daarom kunnen wij dan ook niet meer delen dan het persbericht van het ziekenhuis en het bericht van de NOS. Zodra wij meer weten zullen we dat op deze website en op onze Facebookpagina publiceren.

Mensen die op een behandeling in het Slotervaart Ziekenhuis wachten, die nu niet door gaat, raden we eventueel aan contact op te nemen met hun zorgverzekeraar om in het kader van hun zorgplicht, te informeren waar de behandeling nu uitgevoerd kan worden. Volgens informatie van de NOS wordt voor alle patiënten een ander ziekenhuis gezocht.

Read More

Nieuwe ontwikkelingen transgender en werk

Op Coming Out Dag op 11 oktober 2108 zijn er meerdere nieuwe initiatieven op het gebied van transgender en werk gelanceerd.

 • Zo start de Stichting Gendertalent met een uitzendbureau voor transgender mensen
 • Om het voor werkgevers nog eenvoudiger te maken om hun beleid transgendervriendelijk te maken, lanceert TNN de Gids voor een transgendervriendelijke werkvloer. Hierin staan inspirerende praktijkvoorbeelden, wetenschappelijke bewezen interventies en praktische richtlijnen en tips.
 • De gemeente Dordrecht en de gemeente Arnhem ondertekenden de verklaring van Dordrecht.  De Verklaring van Dordrecht, een tienpuntenplan voor een transgendervriendelijke werkvloer, helpt een werkgever om uitsluiting te verminderen. Bijvoorbeeld door discriminatie op de werkvloer te voorkomen, en door iemands transitie op het werk te vergemakkelijken, maar ook door een grotere bewustwording op het werk te bevorderen over genderdiversiteit. Zie ook de berichtgeving van TNN en het Algemeen Dagblad hierover hierover

Read More

E-learning ‘contact met transgender personen’ beschikbaar

                       

Vandaag 11 oktober, Coming Out Dag, heeft Linda Voortman, wethouder Diversiteit en Publieksdienstverlening van de gemeente Utrecht de training ‘Contact met transgender personen’ gelanceerd. De training is ontwikkeld om de handelingsverlegenheid van mensen in een publieke functie,  die met transgender mensen te maken krijgen, te verkleinen. De training geeft praktische handvatten om ongemakkelijke situaties te voorkomen.

Diverse gemeenten hebben samengewerkt bij de ontwikkeling van deze training: Utrecht, Dordrecht, Zoetermeer, ’s-Hertogenbosch, Oss, Leeuwarden, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Maar ook andere organisaties als Patiëntenorganisatie Transvisie, TNN, Indigo, Movisie, kennisinstituten, ervaringsdeskundigen en medewerkers Publieksdienstverlening brachten hun kennis en praktijkervaring in.

De training is gemaakt door Transketeers en vanaf deze week gratis beschikbaar op Movisie-academie.nl onder online cursussen. Hij is ontwikkeld voor ambtenaren, maar te gebruiken door iedereen. In slechts 15 minuten leer je hoe je respectvol om kunt gaan met transgender personen. Hier de link naar de e-learning en een leaflet en hier naar de teaser.

Overigens staat er op de website van Movisie sinds februari al een e-learning voor hulpverleners die in de WMO zorg te maken kunnen krijgen met transgender mensen. deze training heet “Werken met transgender mensen“. Op dit moment worden soortgelijke trainingen ontwikkeld voor verpleegkundigen die met transgender ouderen in contact kunnen komen en voor hulpverleners in de JGZ die met transgender kinderen of jongeren te maken kunnen krijgen.

Read More

Minister van Medische Zorg en Sport reageert op brief van Transvisie

Kamerbrief over wachttijden in de transgenderzorg. Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een brief in reactie op de brief van Transvisie van 31 mei 2018 over de wachttijden in de zorg. In deze brief gaat hij dieper in op de mogelijkheden van het ministerie en de maatregelen die hij heeft genomen en verder neemt, waaronder de aanwijzing van een kwartiermaker voor de transgenderzorg. De volledige brief is hier te lezen.

Read More

11 oktober internationale Coming-out dag

Ook dit jaar wordt weer op veel plaatsen op 11 oktober de internationale Coming-out dag gevierd.

Op Coming-Out dag wordt aandacht besteed aan het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender (LHBT) openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur of identiteit uitkomt: het uit de kast komen oftewel de coming-out. Coming-Out dag vond voor het eerst plaats in 1988 in de Verenigde Staten en wordt sinds 2009 ook in Nederland gehouden. In 2009 riep de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk de datum 11 oktober ook voor Nederland uit tot Nationale Coming-Out Dag, om daarmee de sociale acceptatie van LHBT te bevorderen. Sindsdien worden op die datum in diverse steden activiteiten georganiseerd.

Het is eigenlijk goed nieuws dat we kunnen melden dat het aantal activiteiten inmiddels zo groot is dat het onmogelijk is om ze hier allemaal te noemen. Daarom verwijzen we naar de websites van de verschillende gemeenten of plaatselijke belangenorganisaties.

Iedereen een fijne Coming-out dag gewenst.

Read More

Voortgang subsidieregeling borstvergroting transgender vrouwen

Transvisie ontving vandaag een brief van de minister van VWS over de voortgang van de subsidieregeling ten behoeve van de borstvergroting bij transgender vrouwen. De voorbereiding van deze regeling is in volle gang. Deze voorbereidingen kosten helaas meer tijd dan verwacht.

De vorige minister van VWS heeft in belang van het verminderen van de ervaren belemmeringen bij de transitie van transgender vrouwen, mede met het oog op de sociaal-economische positie van transgender vrouwen, besloten tot het opstellen en laten uitvoeren van een subsidieregeling voor de vergoeding van borstprotheses voor transgender vrouwen.
De verwachting was dat deze regeling medio 2018 zou kunnen worden opengesteld. In het proces van aanvragen en verstrekken van een dergelijke subsidie door en aan natuurlijke personen, moeten bijzondere persoonsgegevens van de transgender vrouwen worden gevraagd en verwerkt. Sinds 28 mei 2018, na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden zeer strikte regels voor het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens. Het waarborgen van de privacy van deze gegevens stelt het ministerie voor extra uitdagingen. Men tracht op dit moment een een portaal, waar de aanvragen kunnen worden gedaan, in te richten dat aan alle voorwaarden voldoet. Dit is gecompliceerd. De minister hoopt en verwacht dat deze regeling begin 2019 kan worden opengesteld.
Read More

Supportloop 30 september 2018 groot succes

Na weken van voorbereiding was het vandaag eindelijk zover. De Supportloop, georganiseerd door PGO, vond plaats. 195 deelnemers van zo’n 15 patiëntenorganisaties liepen mee. Er kon gekozen worden uit 3 afstanden, 3, 5 en 10 kilometer. De wandeling voerde door de mooie omgeving van Bergschenhoek.

Om 12 uur werden de wandelaars ontvangen met koffie en iets lekker. Daarna sprak de burgemeester van Lansingerland iedereen toe en wenste de deelnemers veel succes. Aansluitend werd door Max, die meeliep voor Transvisie, de check met de opbrengst, symbolische overhandigd aan een van de aanwezige patiëntenorganisaties. Het bedrag stond op dat moment op € 8998,-  (op later die dag zelfs op €9153). Dit bedrag wordt naar rato van het aantal deelnemers per organisatie verdeeld onder de verschillende organisaties. Om iedereen veilig op weg te sturen gaf een trainer een warming up.

Voorzien van een goed goedgevuld lunchpakket startte de 10 kilometer groep, gevolgd door de 5 kilometer lopers en tot slot 3 kilometer lopers. Overigens ‘lopers’ moet je breed lezen, er ‘liepen’ ook een aantal rolstoelers mee.

De wandeling voerde door een prachtige omgeving. Het onverwacht mooie weer en het fijne gezelschap maakte deze dag tot een succes. De eerste evaluatie op het terras na afloop van de wandeling was kort: volgend jaar zullen we ons opnieuw inschrijven voor de Supportloop. Houd dus onze website, Facebookpagina of nieuwsbrief in de gaten en loop (weer) mee!! Maak ook in je omgeving reclame en vraag anderen mee te lopen, zodat meer mensen van deze gezellige dag kunnen genieten en Transvisie kunnen steunen.

Op 2 oktober maakt PGO de prijswinnaars van de loterij bekend op: https://www.supportloop.nl/.

Tot slot een woord van dank aan de organisatoren van PGO,  alle andere vrijwilligers en sponserende organisaties die zich voor deze dag hebben ingezet en natuurlijk ook aan alle wandelaars die op deze wijze toonden hoezeer zij ons werk steunen.

Read More

Miljoenennota

Wat worden transgender mensen beter van de miljoenennota? Het kabinet neemt meerdere maatregelen die stapeling van zorgkosten moeten voorkomen of afzwakken.

Drie regelingen vallen op:

 1. Er komt een nieuwe regeling rond de eigen bijdragen die mensen met chronisch medicijngebruik maximaal per jaar moeten betalen. Deze eigen bijdrage, die je niet moet verwarren met het verplicht eigen risico, kan in een aantal gevallen fors oplopen. Om hier wat aan te doen wordt de eigen bijdrage voor medicijnen in 2019 aan een maximum gebonden. Naast het onveranderde eigen risico van € 385,- gaan mensen die chronisch medicijnen gebruiken en waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald, maximaal € 250,- per jaar aan eigen bijdragen betalen. De rest wordt betaald uit de zorgverzekering. Let op hier geldt natuurlijk ook nog de het verplichte en eventueel vrijwillig gekozen eigen risico. Zie ook de uitleg bij Independer:

https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/zorgverzekering-2019/eigen-bijdrage-medicijnen en

https://weblog.independer.nl/in-het-nieuws/eigen-bijdrage-medicijnen-vanaf-2019-niet-meer-dan-250-euro/

 1. Het kabinet wil de eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) voor iedereen gelijk trekken. Onder voorbehoud (dit besluit is nog niet formeel !!) betekent dit dat: de ondersteuning vanuit Wmo vanaf 1 januari 2019 € 17,50 per vier weken voor iedereen kost. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen, het eigen vermogen en het gebruik. Dus de gebruiker van de Wmo betaalt nooit meer dan € 17,50. Gemeenten kunnen eventueel een lagere eigen bijdrage vaststellen, bv. voor huishoudens met een minimuminkomen. 
 2. In de begroting van VWS wordt inmiddels rekening gehouden met de subsidie die beschikbaar komt voor borstvergrotingen bij transvrouwen. Dat deze regeling er nog niet is, komt met name door oor het inrichten van de uitvoeringsmaatregelen die volledig AVG-proof (Algemene wet gegevensbescherming) moeten zijn. We hopen hier later dit jaar meer over te kunnen berichten.

Read More

Werkprogramma gezondheidsraad 2019

In het werkprogramma van de gezondheidsraad 2019 staat een hoofdstuk opgenomen over de noodzakelijke verbetering van de transgenderzorg.De Gezondheidsraad gaat onderzoeken hoe de problemen rondom de transgenderzorg kunnen worden opgelost. Hiermee hopen zij de zorg aan transgender mensentoekomstbestendig te kunnen maken.

Hieronder de letterlijke tekst van het betreffende stuk uit het werkprogramma:

‘2.4 Transgenderzorg zorgvuldig inrichten
Transgenders zijn mensen die zich niet (helemaal) thuis voelen in het lichaam waarin ze zijn geboren en die lijden onder het verschil tussen hun geboortegeslacht en de genderidentiteit die zij willen aannemen. Rond de zorg voor transgenders spelen diverse urgente vraagstukken. De laatste jaren is er sprake van een sterk toenemende zorgvraag, niet alleen in Nederland maar ook in ons omringende landen. Hierdoor is een structureel capaciteitstekort ontstaan in de transgenderzorg, met lange wachttijden voor start van de behandeling en tussen verschillende behandelstappen. Welke duiding kan worden gegeven aan de groeiende zorgvraag? In welke mate zal deze groei naar verwachting doorzetten? Hoe kan het zorgaanbod aansluiten bij de zorgvraag, mede met het oog op medisch noodzakelijke zorg? Welke cultureel-maatschappelijke, ethische en mogelijk financiële uitgangspunten spelen daarbij een rol? Wat is nodig voor innovatie, kennisontwikkeling en opleidingen? Op verzoek van de minister voor MZS zal de Gezondheidsraad aandacht schenken aan al deze aspecten en advies uitbrengen over een passende en toekomstbestendige transgenderzorg’.

Het volledige werkprogramma

 

Read More

Richtlijn voor transgender kinderen van de Amerikaanse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Opnieuw is er een goed onderbouwde richtlijn ‘Ensuring Comprehensive Care and Support for TRansgender and Gender Diverse Children and Adelecents’, uitgekomen, nu  door de Amerikaanse Vereniging van Kindergeneeskunde. In deze richtlijn wordt de genderbevestigende benadering aanbevolen. In deze benadering worden zowel het kind als de rest van het gezin geholpen om een uitingsvorm te vinden die bij het kind past. Daarnaast wordt ondersteuning geboden om dat ook in de omgeving mogelijk te maken. ‘Watchful waiting’, waarbij wachten met grote stappen als een sociale transitie en naamswijziging tot het kind in de puberteit is – en vaak wordt aanbevolen-, wordt in deze richtlijn als achterhaald beschouwd.

In het artikel ‘Pediatricians are key in supporting trangender, gender-diverse youth’ doet Jason Rafferty verslag van deze richtlijn.

Tekst van de richtlijn

Op onze pagina wetenschap zijn ook andere artikelen over dit onderwerp beschikbaar onder behandeling kinderen en jongeren

Read More

Gratis Belgisch lesmateriaal voor scholen

Cavaria uit België maakt in opdracht van de Belgische overheid in hoog tempo gratis lesmateriaal om genderdiversiteit in het onderwijs bespreekbaar te maken. Een groot deel van dit materiaal is gratis verkrijgbaar op de website van Cavaria

Een paar weken geleden kwam de brochure Trans*@school uit, die antwoorden biedt op de eerste vragen van leerkrachten en scholen met een transgender leerling op hun school. Deze brochure is gericht op de begeleiding van transgender kinderen van alle leeftijden.

Op 18 september kwam er een lespakket uit over ‘Sam een jongen die een meisje wil zijn’ gericht op kinderen van 10-12 jaar. 

Al eerder is er lesmateriaal ontwikkeld bij het boekje ‘Gelukkige Vaderdag Silvie’. Een grappig en no-nonsense boek over transgender mensen voor kinderen vanaf 8 jaar.

Meer goed materiaal is te vinden op de website School uit de kast. Op deze website is zowel informatiemateriaal voor leerkrachten beschikbaar, als lesmateriaal voor leerlingen. Er is een goede uitsplitsing naar leeftijd.

Read More

Transgender vrouw heeft hoger risico op trombose en beroerte

Op 14 augustus 2018 verscheen er een alarmerend artikel in het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde, dat handelt over de uitkomst van een onderzoek waaruit zou blijken dat transgender vrouwen een groter risico lopen op een trombose, longembolie, hartinfarct of beroerte dan cisgender vrouwen. Het risico op een trombose of longembolie of hartinfarct is 2.5 keer hoger en op een beroerte of herseninfarct zelfs 4 keer hoger.

Dit verhoogde risico is het gevolg van de hormoontherapie. Bij cis vrouwen die hormonen gebruiken is bekend dat hormoontherapie via de huid een lager risico geeft dan hormoontherapie per pil. Hoe dat bij transgender vrouwen zit is niet bekend.

Het lijken alarmerende cijfers, maar het is wel belangrijk om je te realiseren dat het nog steeds om een relatief kleine risico gaat, dat opweegt tegen de positieve uitkomsten van hormoontherapie. Het is een risico dat overeen zou komen met het risico voor cis vrouwen die de pil gebruiken.

Het is wel een risico dat moet worden besproken met je arts, zeker als er nog andere risicofactoren zijn, zoals: een belaste familiegeschiedenis, diabetes, hoge bloeddruk, roken, te veel alcoholgebruik, overgewicht of hoog cholesterolgehalte. Daarom is ook de tweejaarlijkse controle een must. Mocht je het idee hebben dat je ook om andere redenen een verhoogd risico hebt, overleg dan met je arts wat je kunt doen en welke extra controle of begeleiding wellicht nodig is.

Het is goed om te weten dat je ook zelf veel kunt doen om het risico te verkleinen, zoals: voldoende bewegen, het eten van voldoende groente en fruit, het eten van vette vis, het zorgen voor een gezond gewicht en het laten controleren van je bloeddruk. Als je rookt of veel drinkt zou je daar het best mee kunnen stoppen en als dat niet lukt ga met je huisarts praten over begeleiding.

Het artikel in het Tijdschrift voor Geneeskunde is gebaseerd op een onderzoek waarover ook een artikel is verschenen in de Annals of Internal Medicine op 21 augustus 2018:

http://annals.org/aim/article-abstract/2687653/cross-sex-hormones-acute-cardiovascular-events-transgender-persons-cohort-study

Het artikel in Het Tijdschrift voor Geneeskunde is terug te lezen op Blendl:

https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/transvrouw-heeft-hoger-risico-op-trombose-en-beroerte/volledig

Ook in andere vakbladen en in de internationale pers is dit onderzoek besproken:

http://www.crtonline.org/news-detail/cardiovascular-risks-elevated-in-transgender-women

en https://www.reuters.com/article/us-health-transgender-stroke-risk/hormone-therapy-poses-stroke-risk-for-transgender-women-idUSKBN1JZ2Q1

Op de website www.hartwijzer.nl van de Nederlandse Vereniging van Cardiologen staat goede informatie over risicofactoren en wat je zelf kunt doen:

https://www.hartwijzer.nl/risicofactoren

Read More

Movisie aan de slag met suïcide preventie onder LHBT-jongeren

Uit een publicatie van Movisie:

Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om het hoge aantal zelfdodingen en zelfmoordpogingen terug te dringen. 113 Zelfmoordpreventie ontvangt €2 miljoen extra subsidie en gaat met Movisie en COC Nederland na de zomer een campagne starten om suïcide onder LHBT-jongeren tegen te gaan.

Een Vandaag besteedde op 18 juli j.l. aandacht aan de toename van het aantal zelfdodingen. Uit onderzoek blijkt dat zelfmoordpogingen onder lesbische, homo- en biseksuele jongeren 4,5 keer vaker voorkomt dan onder heteroseksuele jongeren. Een steekproef van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder transgender personen – waaronder jongeren van 16 tot 24 jaar – leert dat 21% een zelfmoordpoging heeft gedaan.

Campagne

Reden voor extra inspanningen om suïcide onder lhbt-jongeren te voorkomen, vinden 113 Zelf-moordpreventie, COC Nederland en Movisie. Samen ontwikkelen ze een online en offline-campagne voor jongeren, ouders en professionals in het onderwijs. Bij het uitvoeren van de campagne wordt voortgebouwd op de bestaande succesvolle interventie www.iedereenisanders.nl, waarop informatie en aanpakken rond suïcidepreventie voor LHBT-jongeren worden verbeterd, uitgebreid en verduurzaamd. Ook wordt er aangesloten bij de Gender and Sexuality Alliances (GSA’s), een goedlopende interventie op scholen. Ouders worden voorzien van toegankelijke informatie over het signaleren van suïcidaal gedrag en handvatten om hierover in gesprek te gaan. Professionals krijgen beschikking over een combinatie van masterclasses en een online training over de kwetsbaarheid van LHBT-jongeren voor suïcidaal gedrag en vaardigheden over hoe zij hiermee om kunnen gaan. De campagne van 113 Zelfmoordpreventie, COC Nederland en Movisie start na de zomer en loopt tot en met 2020.

15 miljoen

Het extra geld voor 113 Zelfmoordpreventie is een onderdeel van een forse extra investering van VWS voor zelfmoordpreventie. Er komt ook extra geld om meer professionele en vrijwillige hulpverleners aan te trekken en extra trainingen te geven. Verder komt er ook extra geld voor andere activiteiten om zelfmoord te voorkomen zoals gemeentelijke of provinciale initiatieven en onderzoek. Daar is 15 miljoen euro voor beschikbaar.

Een recent rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde onlangs dat het aantal zelfmoorden vorig jaar is toegenomen tot 1.917, dat zijn er 23 meer dan in 2016. Met name het aantal zelfmoorden onder jongeren liet een flinke stijging zien. In 2017 maakten 81 jongens en meisjes een einde aan hun leven, tegenover 48 een jaar eerder.

Read More

Zorgaanbieder Compass gaat ook transgenderzorg bieden

Patiëntenorganisatie Transvisie heeft op 2 augustus een gesprek gehad met de zorgaanbieder Compass die transgenderzorg gaat bieden. Wij zijn blij met het nieuwe aanbod en hopen natuurlijk dat Compass in de toekomst ook ketenzorg kan gaan leveren!

Dit is wat Compass  kan bieden:

 • Compass kan zorg bieden voor kinderen en volwassenen
 • De hoofdbehandelaar is Ditte Slabbekoorn als Klinisch psycholoog (Tijhuis Nijmegen). Zij is klinisch psycholoog en heeft bij Vumc gewerkt/onderzoek gedaan in het verleden. Ze heeft al jaren ervaring met transgender mensen  in haar eigen praktijk. De tweede hoofdbehandelaar komt in de vorm van een gespecialiseerd psychiater. Er zijn nu wel al algemeen psychiaters bij Compass te raadplegen indien nodig.
 • Daarnaast is werkt Manon Santbergen er als verpleegkundig specialist. Ook zij heeft ervaring met transgender mensen. Zij gaat intakes en voorlichting doen.
 • Er worden meer psychologen ingezet, deels intern opgeleid en deels extern geworven.
 • Compass werkt nu vanuit Wijchen (Havenweg 22A) en Den Bosch (Vogelstraat 35) en vanaf 15 augustus ook in Utrecht (Europalaan 400)
 • Ze gaan diagnostiek en begeleiding bieden en willen nadrukkelijk brede begeleiding bieden (dus ook maatschappelijk werk). Er zijn contacten tussen de hoofdbehandelaar en Amsterdam UMC (VUmc) over ‘zij-instroom’. Die is mogelijk.
 • Er zijn nog geen rechtstreekse contacten met endocrinologen in ketenzorg.
 • De zorg wordt gewoon vergoed:
  • Er zijn afspraken met alle 5 grote verzekeraarsconcerns. Er zijn geen behandelplafonds, dus ze kunnen gewoon groeien.
  • Ze hebben contracten met 100 gemeenten (voor kinderen). Daar in sommige gevallen wel plafonds, maar in de praktijk voorlopig geen probleem.
 • Er zijn geen wachtlijsten en omdat ze werken met een flexibele pool externe behandelaars slagen ze er in om steeds voldoende capaciteit bij te schakelen indien nodig. Afwachten is nog hoe snel er steeds extra gespecialiseerde behandelaars er kunnen zijn voor transgenderzorg.
 • Er zijn inmiddels 15 aanmeldingen, waarvan 13 ex Psycho Informa
 • Bij Compass als geheel werken ongeveer 60 behandelaren en zijn er 10 vacatures. In hun netwerk ‘ontzorgdezorg’ zijn er nog eens ongeveer 70 behandelaren die af en toe voor Compass werken (bij pieken in aanvragen of specifieke specialismen)

 

Read More

Goed nieuws van het ministerie !

VAN ONZE VOORZITTER
Er is goed nieuws! Het ministerie van VWS gaat de transgenderzorg onderhanden nemen! Dit is een direct gevolg van het verzoek dat ik daartoe deed aan de Directeur Generaal (DG) Curatieve Zorg van het ministerie, in het gesprek dat ik met hem had op 19 juni. In mijn bericht van destijds moest ik noodgedwongen vaag blijven om de DG niet voor de voeten te lopen. Inmiddels heeft hij enkele belangrijke stappen gezet en kan ik al iets meer informatie geven.

Het ministerie gaat samen met verzekeraars een zogeheten ‘kwartiermaker’ aanstellen, die een plan moet gaan ontwikkelen voor toekomstbestendige netwerkzorg voor transgenders. Wat ik heb gelezen in de voorlopige opdrachtformulering stemt me vrolijk. Dit plan zal namelijk uit de volgende drie stappen bestaan:
1. Wat kan er op korte termijn gedaan worden aan verlichting van de wachtlijsten in 2019?
2. Hoe ziet vanaf 2020 de transgenderzorg als netwerkzorg er uit, met landelijke dekking van capaciteit en expertise en toegankelijke zorg op maat?
3. Hoe ziet toekomstbestendige transgenderzorg anno 2025 eruit en wat is daarvoor nodig?

Het ministerie zette zich de laatste twee jaar al in om de transgenderzorg te verbeteren, maar tot nu toe ging dat zonder al te veel stelling te nemen. Ik ben heel blij dat het ministerie nu de bestuurlijke ruimte voelt om meer regie te gaan voeren.

Dat heb ik natuurlijk niet teweeggebracht in één gesprek met de DG; zo werken dit soort processen niet. Ik ben al sinds begin dit jaar keihard aan het werk om zoveel mogelijk krachten bij elkaar te brengen via de NZA, de Tweede Kamer, de media, de zorgaanbieders uit het door mij geïnitieerde Decentralisatie overleg en via eerdere overleggen op een lager niveau bij het ministerie. Dit is een mooie beloning voor mij en alle Transvisie-collega’s die me bij al die activiteiten geholpen hebben (waaronder Jean, Petra, Els, Casper en Robin) en ook TNN en COC die op bepaalde momenten ondersteuning hebben gegeven.

Hiermee zijn de capaciteitsproblemen in de transgenderzorg niet ineens opgelost en ook niet binnen een half jaartje. Maar door deze stap van het ministerie wordt er eindelijk serieus een begin gemaakt. Ik zet mijn werk onvermoeid voort en houd jullie op de hoogte

Read More

Mooie reportage op Vice over transgenderzorg op de Amsterdamse Wallen

Mooie liefdevolle reportage op Vice over een recent transgenderzorg initiatief in Amsterdam. https://www.vice.com/nl/article/qvmzmd/de-transgenderkliniek-op-de-wallen
De reportage gaat over een maandelijks, en in de zomermaanden twee maandelijks inloopspreekuur op der Amsterdamse wallen. Het is een initiatief van Proud en vindt plaats in het pand van Proud. https://www.facebook.com/ProudNederland/ en https://wijzijnproud.nl/wijzijnproud-nl/
De aankondigingen van het spreekuur vinden plaats op facebook.
Deze kliniek bereikt een kwetsbare groep mensen. Het is fijn dat deze mensen hier verder geholpen worden.

Er zijn nog wel vragen te stellen over deze zorg, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van deze kliniek buiten de maandelijkse spreekuren en de continuïteit op de lange termijn, en de aansluiting bij de rest van de medische tansgenderzorg.

Transgenderzorg voor volwassenen wordt op meer plekken georganiseerd dan het AUMC met de enorme wachtlijsten daar.
Elders op onze website staan nog andere zorgaanbieders met veel kortere wachtlijsten.
Ook ons infopunt kan met je meedenken over alternatieven voor het AUMC.
Voor de bereikbaarheid van ons informatie punt zie https://www.transvisie.nl/contact

 

Read More

Beleidswijzigingen bij Amsterdam UMC (VUmc)

Transvisie heeft een tweetal beleidswijzigingen door gekregen van het Amsterdam UMC. Het betreft de routinematige uitvoering van botdichtheidsmetingen bij volwassenen en toedieningsvorm van Decapeptyl bij jongeren.

Botdichtheidsmetingen (Dual Enery X-ray Absorption (DEXA) scans)
Het routinematig uitvoeren van botdichtheidsmetingen bij patiënten die als volwassene met de behandeling met cross-sex-hormonen starten of zijn gestart, wordt gestopt zowel voor als tijdens  de hormoonbehandeling. Deze maatregel gaat vanaf 1 augustus 2018 in.
 
Deze beleidswijziging geldt niet voor kinderen/jongeren (<18 jaar) en patiënten die met puberteitsremmers zijn of worden behandeld. Verder blijven de reguliere indicaties voor het verrichten van botdichtheidsmetingen uiteraard wel van kracht.
 
Toediening Decapeptyl (gnRH analoog) bij jongeren
Tot nu worden de puberteitsremmers (Decapeptyl) toegediend door middel van een maandelijkse injectie. Dit wordt veranderd in de toediening van een driemaandelijkse injectie, dit zal minder belastend zijn voor de jongere.
Deze wijziging gaat direct in. (Transvisie heeft over deze maatregel al eerder bericht).
 
Read More

Positieve uitkomst overleg met LUMC

Vanochtend was onze voorzitter bij Curium/LUMC nav de brief die op 16 juni gestuurd is over de problemen met de beleidswijziging van LUMC dat prepuberale transgender kinderen die daar op de wachtlijst stonden, niet langer op de beloofde zorg konden rekenen. Onze brief heeft succes gehad.

Curium/LUMC heeft nog eens kritisch naar de gang van zaken gekeken en een aantal zaken beter geregeld. Met alle kinderen/hun ouders die op de wachtlijst stonden is inmiddels persoonlijk contact geweest.

 • enkele kinderen bij wie de puberteit aanstaande was zijn alsnog in behandeling genomen
 • bij een deel van de kinderen was er geen wens tot behandeling meer
 • de overige kinderen zijn aangespoord om zich bij VUmc aan te melden. Daarbij is de belofte gedaan dat wanneer zij tijdens het wachten puberteitsverschijnselen krijgen, dat Curium dan in samenwerking met VUmc naar de best passende oplossing zal zoeken. Ouders moeten in dat geval snel contact opnemen met Curium.
 • Om de overdracht van Curium naar VUmc verder te versoepelen is het mogelijk om een gezamenlijk overdrachtsgesprek te voeren, met zowel de psycholoog van VUmc als die van Curium aanwezig. Ouders en/of het kind kunnen daar om vragen.
 • Mocht u als ouders of kind toch niet door Curium gebeld zijn terwijl u daar wél op de wachtlijst stond, dan adviseren wij om vooral zelf contact op te nemen.
 • De psychologen/psychiaters van Curium blijven tijdens en na de afbouw van de genderpoli beschikbaar voor begeleiding van transgenderkinderen en hun ouders. Dit is nadrukkelijk géén diagnostiek of indicatiestelling en biedt dus ook geen toegang tot puberteitsremmers, hormonen of andere vormen van medische zorg. Het gaat hier puur om ondersteuning bij het proces. De capaciteit hiervoor is beperkt. Kinderen die hier gebruik van willen maken dienen hiervoor een verwijzing te krijgen van hun huisarts.

Read More

Ingezonden reactie van Transvisie op het artikel in de Telegraaf van 14 juli 2018

VAN ONZE VOORZITTER

In het mooie artikel in de Telegraaf van 14 juli 2018 stond helaas weer het gewraakte cijfer dat 60% van de transgenderkinderen uiteindelijk geen medische transitie in gaat. Dat cijfer vinden we zeer schadelijk voor goede zorg aan transgenderkinderen. Daarom heeft onze voorzitter onderstaande reactie aan de Telegraaf gestuurd:

Geachte Telegraaf-redactie,

Gisteren besteedde u op de voorpagina en op pagina T30 uitgebreid aandacht aan de situatie in de transgenderzorg. Daar ben ik, als voorzitter van de patiëntenorganisatie van transgenders, blij mee. Toch wil ik graag iets rechtzetten.

Zowel in het artikel op de voorpagina als in het achtergrondartikel zegt Thomas Steensma van het genderteam van het AUMC (voorheen VUmc) dat 60% van de prepuberale transgender kinderen uiteindelijk afziet van een medisch traject. Dit cijfer klopt van geen kanten en dat weet dhr. Steensma ook. Collega wetenschappers hebben dit onderzoek van Steensma al meerdere keren zeer kritisch beoordeeld.

Het is schadelijk voor transgenderkinderen dat dit rammelende cijfer steeds weer een podium krijgt. Het cijfer zegt tegen transgender kinderen, hun ouders én zorgverleners dat de transgendergevoelens in de meeste gevallen wel zullen overwaaien. Daardoor krijgen transgender kinderen het advies maar beter te wachten met hun sociale transitie (kleding en een naam gebruiken die beter bij hen past). Dit ongefundeerde gefantaseer over de toekomst blokkeert het ontwikkelingsproces van het transgenderkind, terwijl het juist belangrijk is dat het kind ervaringen opdoet. Ook geef je de kinderen de traumatiserende boodschap dat hun gevoelens er niet zo toe doen: “wij weten het beter”. Ons Informatiepunt krijgt heel vaak vragen van ouders die zich door het AUMC tot dit ‘ontmoedigingsbeleid’ gedwongen voelen, terwijl hun eigen intuïtie en verstand iets anders zegt. Onderzoek van J. T. Newhook (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15532739.2018.1456390) toonde onlangs nog aan dat deze terughoudende benadering schadelijk is voor de transgenderkinderen en de kwaliteit van de zorg. In een goedbedoelde poging om teleurstellingen te voorkomen, creëert Steensma met zijn rammelende cijfer juist teleurstellingen.

Terughoudendheid zou prima zijn als dat een stevige wetenschappelijke basis heeft. Maar dat heeft het dus niet. Het onderzoek (https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(13)00187-1/abstract) heeft de kinderen maar tot hun 18e gevolgd en we weten dus niet of deze 60% op volwassen leeftijd alsnog de medische transitie is aangegaan. Voorbeelden daarvan ken ik in elk geval wel. Ook is niet bekend of deze kinderen misschien zónder medische ingrepen in het gewenste geslacht zijn gaan leven of dat ze deze medische zorg buiten het AUMC hebben gehaald. Het meest stuitend is nog dat 22% van de kinderen gedurende het onderzoek buiten beeld geraakt is en de onderzoekers gemakshalve maar hebben aangenomen dat hun wens om van geslacht te veranderen over is gewaaid. Dat is een voorbeeld van heel slecht onderzoek.

De transgenderzorg in ons land is niet gebaat bij onzorgvuldige cijfers. Wat we wel nodig hebben zijn twee dingen: meer spreiding van zorg en een minder sturende rol van de psycholoog. Daardoor gaat de wachttijd naar beneden en de kwaliteit van de zorg én de keuzevrijheid van de transgender omhoog. Wat die spreiding betreft: er zouden in elke provincie een of twee ziekenhuizen moeten zijn waar de hormoonbehandeling en puberteitsremming door gespecialiseerde artsen ingezet kan worden, huisartsen zouden in de gelegenheid gesteld moeten worden om de nacontroles van de hormoonbehandeling uit te voeren indien ze dat willen en in elke regio moeten gespecialiseerde psychologen komen die begeleiding kunnen bieden bij een transitie. Ten tweede moet de rol van de psycholoog kleiner worden bij de besluitvorming over een medische behandeling. De transgender (en de ouders als het een transgender kind betreft) worden daarin nog steeds onvoldoende serieus genomen.

Ik denk dat u uw mooie artikel recht doet door uw lezers ook deze informatie te geven.

Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik graag bereid een toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,

Lisa van Ginneken

Read More

Voorpaginanieuws Telegraaf

Vandaag, zaterdag 14 juli, besteedt de Telegraaf in twee artikelen aandacht aan transgender kinderen.  De links naar deze artikelen staan onderaan dit  nieuwsbericht. Deze artikelen zijn het lezen meer dan waard.

Door de enorme toename van het aantal kinderen met gendervragen waarvoor hulp wordt gezocht zijn de wachtlijsten bij het Amsterdam UMC (het vroegere VUMC) extreem lang.
Gelukkig zijn er voor de psychologische begeleiding van kinderen inmiddels een aantal alternatieven. Ook voor kinderen die op de wachtlijst staan kan het zinvol zijn alvast met de psychologische begeleiding te beginnen. Op deze  pagina hebben we de mogelijkheden op een rijtje gezet.
Wat betreft het geven van ruimte aan het kind om zichzelf te mogen zijn is er internationaal een discussie gaande. In veel landen is de lijn nu om kinderen te helpen bij het vinden van die gender die bij hun past. Deze landen volgen een beleid dat gender-ondersteunend wordt genoemd. Daarbij wordt het kind geholpen om expressie te geven aan de eigen gender hoe die er ook uitziet.
De zeer recente Australische zorgstandaard ademt die sfeer. En in ook deze Amerikaanse uitgave  van de Amerikaanse Academie voor Kinderartsen wordt een warm pleidooi gehouden om kinderen de ruimte te gunnen om zichzelf te zijn en dat goed te ondersteunen.
Transvisie is van mening dat het geven van ruimte aan kinderen maatwerk is waar geen algemene richtlijnen voor te geven zijn. Hulp van een goed ingevoerde professional kan zinvol zijn om voor de kinderen een veilige ruimte te creëren.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2302144/aantal-transgenders-met-hulpvraag-stijgt-explosief

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2302385/sander-7-wilde-altijd-een-jurkje-aan

 

Read More

Cliënten Psycho Informa Instellingen kunnen terecht bij Compass.

De curator van de failliete Psych Informa Instellingen heeft een zorginstelling gevonden die de transgenderzorg voort gaat zetten. Het is Compass GGZ B.V. Dit is een zorginstelling met diverse specialisten, psychologen en vaktherapeuten, waar onder ook specialisten op het gebied van genderdysforie. De voormalige cliënten van Psycho Informa hebben hierover een brief ontvangen.

Deze zorg gaat worden aangeboden in Utrecht. ‘s-Hertogenbosch en Nijmegen. Gestart wordt in Utrecht. Duidelijk is dat de psychologische ondersteuning kan worden geboden. De ambitie is om te gaan samenwerken met het VUmc.

Patiëntenorganisatie Transvisie is blij met deze nieuwe ontwikkeling. Echter er zijn nog wel veel onduidelijkheden zoals bijvoorbeeld het ervarings- en kennisniveau van de behandelaren, de doorverwijsmogelijkheden naar endocrinologen en dergelijke. Deze en andere vragen hebben we inmiddels aan Compass gesteld. Zodra we antwoorden krijgen zullen we dit uiteraard laten weten.

Compass GGZ heeft van de curator geen dossiers gekregen, dus voormalige cliënten van Psycho Informa die overwegen om zich bij Compass te melden, raden we aan om zelf hun  dossier op te vragen bij de curator als ze dat nog niet gedaan hadden. Zie de berichtgeving daarover op onze website https://www.transvisie.nl/

Compass GGZ B.V. is te bereiken op telefoon: 088- 033 27 02. Je krijgt dan direct een behandelaar aan de lijn. https://www.compassggz.nl/

 

Read More

Waardeer je zorgverlener via ZorgkaartNederland

Transvisie heeft het initiatief genomen tot samenwerking met ZorgkaartNederland van de Patiëntenfederatie Nederland en heeft dit afgestemd met zorgverleners.

Patiëntenfederatie Nederland en haar leden helpen patiënten en cliënten een sterke positie in te nemen ten opzichte van zorgverzekeraars en zorgverleners. Ervaringen van mensen met de zorg zijn daarvoor belangrijk. Een instrument daarvoor is de ZorgkaartNederland.

Homepage ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland helpt het aanbod van zorgverleners inzichtelijker maken voor transgender mensen en hun verwijzers. Dat draagt bij aan keuzevrijheid en decentralisatie. Mensen kunnen op de website ZorgkaartNederland hun ervaringen delen over de zorg die ze hebben ontvangen. Ze kunnen laten zien wat goed ging en wat beter kan. Dat helpt kwaliteit inzichtelijk te maken, prikkelt zorgverleners en helpt andere mensen bij het maken van keuzes voor de beste zorg. De aandoening genderdysforie kwam op ZorgkaartNederland nog niet voor en dus ook zijn de ervaringen en waarderingen nog niet groot.

Op de site van ZorgkaartNederland vind je het zorgaanbod, de zorgverleners en de toegekende waarderingen, met op- en aanmerkingen. We roepen iedereen op eigen zorgverlener te waarderen en ervaringen te delen via ZorgkaardNederland of via het widget op onze pagina’s behandelaars.

We denken dat dit kan helpen om de zorg verder te decentraliseren. Er wordt nu te vaak automatisch naar Amsterdam UMC (voorheen VUmc) doorverwezen, terwijl dat helemaal niet altijd de beste weg is. Zo houden de verwijzers de centralisatie onbewust in stand.

Hoe kun je je ervaringen en waardering delen?

 • Ga naar http://www.zorgkaartnederland.nl en geef waarderingen aan je zorgverleners. Dit kan je psycholoog zijn of je endocrinoloog, maar ook een chirurg of je huidtherapeut of logopedist.
 • Je kunt je review doen voor de gehele zorginstelling, of je behandelaar. Soms zijn ook specifieke teams apart te vinden, zoals bijvoorbeeld het genderteam van het Vumc (https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/belangenorganisatie-kennis-en-zorgcentrum-voor-genderdysforie-amsterdam-3034708). Hoe specifieker, hoe beter! Dus liever je arts beoordelen en niet het ziekenhuis als geheel.
 • Staat jouw zorgverlener er niet tussen, dan kun je die aanmelden bij de redactie van ZorgkaartNederland: https://www.zorgkaartnederland.nl/content/aanmelden-zorgaanbieder
 • Van belang is om bij het invullen van de waardering aan te geven dat het gaat om zorg voor de ‘aandoening’ genderdysforie. Alle waarderingen op het vlak van genderdysforie zijn dan zichtbaar via deze pagina: https://www.zorgkaartnederland.nl/aandoeningen/genderdysforie. Nu zijn het er nog niet veel, maar met jullie hulp wordt het meer en meer!
 • Op onze eigen website tonen we van de meest voor de hand liggende behandelaars hun score op ZorgkaartNederland. Op onze pagina’s ‘behandelaars’ (volwassenen en kinderen) staat bij verschillende behandelaars een widget van ZorgkaartNederland.  Hierop staat de gemiddelde score, die deze zorgverlener heeft behaald. Ervaringen met een zorgverlener kunnen worden gedeeld via het widget. We hopen in de loop van de tijd het aantal widgets verder uit te breiden.
 • De contactgegevens die gevraagd worden, zijn voor de redactie van ZorgkaartNederland zodat ze je review eventueel kunnen controleren. Dit is om misbruik te voorkomen.
 • Het kan tot 5 dagen duren voor je review online staat. De redactie van ZorgkaartNederland beoordeelt hem eerst nog

 

Read More

Tweede kamer stemt in met verbod op discriminatie transgender personen en mensen met een intersekse conditie

Goed nieuws uit de Tweede kamer! Met een grote meerderheid stemde de Tweede kamer vandaag voor een wettelijk verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen, met alleen de stemmen van de PVV en de SGP tegen. Ook Transvisie is Kirsten van den Hul (PvdA), Vera Bergkamp (D66) en Nevin Özütok (GroenLinks) zeer erkentelijk voor dit initiatief.

Zo komen we steeds een stap verder.

Zie ook de berichtgeving van het COC , van TNN hierover.

 

 

 

 

Read More

Decapeptyl

Momenteel krijgen jongeren die de puberteitsremmer Decapeptyl hebben maandelijks een injectie. Er blijkt ook een driemaandelijkse variant te bestaan. Op vragen van Transvisie heeft Amsterdam UMC (voorheen VUmc) inmiddels gemeld dat de driemaandelijkse injectie ook gaat worden aangeboden door dit ziekenhuis.

Read More

Petitie Uitbreiding transgenderzorg gestart

Principle 17 is op 18 juni 2018 een nieuwe petitie gestart, die de onmenselijke lange wachttijden in de transgenderzorg aankaart en de Tweede Kamer vraagt om deze schrijnende situatie nu eindelijk structureel op te lossen. 

Principle 17 maakt zich grote zorgen over de opnieuw dramatisch opgelopen wachttijden in de zorg aan transgenders. Daarom is het collectief de petitie “Structurele uitbreiding transgenderzorg hoogst noodzakelijk!” gestart.

De petitie is gericht aan de Tweede Kamer en kan worden ondertekend tot 1 augustus 2018. Hoe meer mensen de petitie ondertekenen, hoe krachtiger het signaal dat de petitie brengt. Ondertekenen kan ook anoniem. Help mee en onderteken de petitie ook!

Naast structurele vergroting van de capaciteit zet Transvisie zich in voor gedecentraliseerde zorg met korte efficiënte procedures op maat.

 

Read More

WHO lanceert nieuwe ICD 11, genderdysforie niet langer in hoofdstuk mentale stoornis

De WHO heeft op 18 juni 2018 de nieuwe ICD 11 gelanceerd. Dit is de internationale classificatie van ziekten. Belangrijkste verandering voor ons is, dat in deze classificatie alle transgerelateerde diagnoses (genderdysforie) zijn verwijderd uit het hoofdstuk  psychiatrische/mentale aandoeningen. Genderdysforie wordt dus volgens de ICD 11 niet meer als een mentale ziekte gezien. In de ICD 11 is genderdysforie hernoemd tot incongruentie van het geslacht (Gender incongruentie).

Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het hoofdstuk ‘Conditions related to sexual health’, namelijk Gender incongruentie met twee sub-hoofdstukken: Gender incongruentie bij volwassenen en adolescenten (HA 60) en gender incongruentie bij kinderen (HA61). Ben je benieuwd naar de tekst? Zie hier.

Wat betekent dit op dit moment? De beslissing van de WHO is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd van transgenders voor gelijke rechten wereldwijd!

Hoe gaat het nu verder? Levert dit morgen al wat op? De weg is nog lang. De lidstaten van de WHO moeten de ICD 11 in de Wereldgezondheidsvergadering van mei 2019 goedkeuren. De ICD 11 wordt dan van kracht op 1 januari 2022. Dat geeft landen de tijd zich op wijzigingen voor te bereiden, de ICD 11 te vertalen en gezondheidswerkers te trainen.

De opname in het hoofdstuk ‘conditions related to sexual health’ zal ongetwijfeld ook weer verwarrend kunnen werken en tot discussie kunnen leiden, omdat genderidentiteit en seksualiteit toch twee verschillende dingen zijn.

Om het in perspectief te zien in 1990 schrapte de WHO ‘homoseksualiteit’ uit de lijst van mentale ziekten.

Zie het bericht van de WHO

Zie de uitleg van de WHO over deze keuze

Zie het goede artikel uit het Continuüm

Zie het bericht van HOLEBI

 

Read More

LUMC houdt zich niet aan belofte

Naar aanleiding van klachten van ouders die geen vervolgafspraken meer konden maken in het LUMC, terwijl hun dat wel was beloofd, heeft Patiëntenorganisatie Transvisie navraag gedaan. Uiteindelijk werd duidelijk dat alleen bij die kinderen die al in hun puberteit zijn, de behandeling in het LUMC wordt voortgezet. Kinderen die nog niet in de puberteit zijn, worden verwezen naar het VUmc met haar eindeloze wachttijden, ook als ze vlak voor hun puberteit zitten.

Transvisie heeft over deze uitermate onaangename ontwikkeling een brief geschreven aan de Raad van bestuur van het LUMC.

Bij de patiëntenstop in januari 2017 beloofde het LUMC dat:

De komende jaren wordt de Genderpoli geleidelijk afgebouwd. Voor kinderen en jongeren die al in behandeling zijn bij het LUMC en Curium verandert er niets. Hun behandeling en begeleiding wordt voortgezet door dezelfde arts en psycholoog, op dezelfde locatie. Alleen nieuwe aanmeldingen worden direct doorverwezen naar het VUmc”. 

De belofte van het LUMC is nog terug te vinden op de website van het LUMC.

Read More

Kamervragen over stoppen van de transitie bij cliënten van de Psycho Informa Instellingen

Naar aanleiding van het bericht: ‘Transgenders ten einde raad: transitie stopt na faillissemenr instelling’ hebben twee Kamerleden van de PvdA (Lilianne Ploumen en Kirtsen van den Hul) de minister van VWS schriftelijke vragen gesteld over het feit dat 130 transgenders midden in hun transitie moeten stoppen met hun behandeling als gevolg van het faillissement van de Psycho Informa Instellingen. De minister wordt gevraagd naar de mogelijkheden voor deze mensen tot voortzetting van hun traject, welke rol de minister daarin wil spelen, wat de rol is van de zorgverzekeraar in deze en welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat de dossiers op straat komen te lissen. De volledige tekst is hier te lezen.

Read More

Bestuurlijk overleg bij de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa)

Vandaag heeft onze voorzitter, Lisa, samen met Casper een overleg gevoerd bij de NZa. De NZa wilde met Transvisie en enkele zorgaanbieders spreken over de wachttijden in de transgenderzorg, om te ontdekken wat zij kan doen om te helpen het probleem te verminderen. Dit gesprek was een direct gevolg van het verzoek dat Transvisie hiertoe in februari aan de NZa deed. Naast diverse kleiner aanknopingspunten voor verdere bestuurlijke druk, heeft de NZa een aantal toezeggingen gedaan:

1. De NZa gaat op korte termijn de eerder gedane belofte nakomen om structureel alle wachttijden van alle aanbieders te gaan monitoren. Daartoe wordt een uniforme, eenduidige vragenlijst opgesteld en aan alle zorgaanbieders gestuurd. Dit geeft een instrument in handen om structureel te monitoren hoeveel extra capaciteit nodig is.

2. De NZa gaat in gesprek met zorgverzekeraars om hen te bewegen meer zorg in te kopen en de huidige inkoopplafonds te verruimen of los te laten. De NZa heeft een wettelijke toezichtstaak op de zorgplicht van zorgverzekeraars, dus men heeft ook echt iets in de pap te brokkelen. Natuurlijk is het afwachten hoe hard de NZa dit wil en kan spelen. Dit zal de NZa in overleg met het ministerie van VWS gaan bepalen. VWS is immers formeel de opdrachtgever van de NZa.

3. De NZa gaat onderzoeken hoe en wie er sterke ketenregie kan voeren op verdere uitbreiding van het zorgaanbod. De informele rol die Transvisie op dit punt nu probeert te vervullen, werd gezien en gewaardeerd.

Lisa is blij dat de NZa tot actie overgaat. ‘Deze bestuurlijke druk kan partijen sneller doen bewegen. In ons complexe zorgstelsel is dit weer een stapje op weg naar meer zorgaanbod, dichter bij huis en kortere wachttijden. Transvisie houdt de druk erop’.

Read More

Naam VUmc verandert in Amsterdam UMC

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) en VU medisch centrum (VUmc) zijn afgelopen vrijdag bestuurlijk gefuseerd. De voorzitters van de beide Raden van Bestuur zetten daarvoor vanmiddag hun handtekening. Dat gebeurde in de binnenstad, op een historische plek voor de Amsterdamse geneeskunde: het 17e-eeuwse anatomisch theater in De Waag.

Na een intensieve voorbereiding van enkele jaren, werken de twee Amsterdamse academische ziekenhuizen vanaf dit moment samen onder een gezamenlijke naam: Amsterdam UMC. Zie ook de home pagina van het VUmc  Deze stap maakt het de beide Amsterdamse universitair medische centra mogelijk om in gezamenlijkheid hun kerntaken verder te ontwikkelen: complexe patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, en onderwijs & opleidingen. Amsterdam UMC zet nu een proces in gang van voortgaande integratie. In eerste instantie betreft dit vooral de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek.

Naar verwachting zullen ook wij op onze website de naam binnenkort aanpassen.

Read More

Wachtlijstenproblematiek in het nieuws en in de politiek (wordt regelmatig aangevuld!)

De afgelopen dagen zijn de problemen met de wachttijden in de Transgenderzorg regelmatig in het nieuws. Hieronder een aantal media: Ook de Amsterdamse gemeenteraad mengt zich in de discussie.

 • 30 mei: Nos, artikel
 • 31 mei: Het parool, artikel.
 • 31 mei: Hart van Nederland, artikel.
 • 31 mei: SBS 6 Hart van Nederland om 18.00 uur. Reportage over wachtlijsten, met name bij jongeren.
 • 1 juni: NPO Radio 1 Nieuws en Co om ca 16.12 ging het over de Psycho Informa Instellingen en om 16.45 over de wachttijdenproblematiek. Terug te luisteren bij uitzending gemist.
 • 6 juni: Parool, artikel. Amsterdamse politiek gaat het kabinet verzoeken de transgenderzorg aan te pakken en de opvang van transgenders beter te regelen. Daartoe zijn twee moties door BIJ1 Amsterdam ingediend en aangenomen: motie-acute-problemen-in-de-transgenderzorg en motie-wachtlijsten-transgenderzorg. De ene motie doet een oproep aan de minister om te zorgen voor voldoende transgenderzorg. In de andere motie wordt aangedrongen om alles in het werk te stellen om te zorgen dat er voldoende gespecialiseerde opvang en begeleiding is voor transgender jongeren en volwassenen in de eerste- en tweedelijns zorg in Amsterdam. Het debat is hier te volgen. Kijk vanaf minuut 35.

 

Read More

Overleg met de NZa over de wachtlijsten

Transvisie heeft afgelopen maandag gesproken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de wachttijden en het uitblijven van voldoende zorgaanbod voor transgenders. Dit was naar aanleiding van een oproep uit februari van Transvisie aan de NZa. Het gesprek was bedoeld om de NZa bij te praten over alle specifieke recente ontwikkelingen, zoals het faillissement van Pyscho Informa, de open-einde-wachttijd van VUmc en de alsmaar stijgende toestroom. Met deze actuele informatie zal de NZa het bestuurlijk overleg voorbereiden dat ze op 14  juni houden. In dit overleg, een resultaat van onze oproep in februari, zal de voorzitter van de NZa met de belangrijkste betrokken zorgaanbieders bespreken wat er mogelijk is om de situatie te verbeteren. Lisa van Ginneken zal namens Transvisie ook bij dit overleg zijn. Transvisie probeert van alle kanten de bestuurlijke druk op te voeren om beweging te creëren en is blij dat de NZa het oppakt.