transgendervlag-met-regenboog-bandja

Je bent misschien in verwarring over je identiteit. Geen vrouw, geen man, maar wat ben je dan ?

Behalve transgender mannen en vrouwen, die duidelijk ervaren dat hun identiteit niet overeenkomt met het geboortegeslacht en daar wat aan willen doen, zijn er ook mensen die zich in meerdere of mindere mate genderincongruent voelen, maar niet dusdanig dat ze een (volledige) geslachtsaanpassing overwegen. Sommigen hebben wel de behoefte om een gedeeltelijke fysieke aanpassing te doen, anderen hebben die behoefte helemaal niet. Het merendeel voelt zich tussen beide seksen in, maar de mate waarin kan bij eenieder aanzienlijk verschillen. Ze voelen zich noch man noch vrouw, of tegelijkertijd beide, ofwel transgender, tussengender, intergender, non binair, genderfluide, androgyn, pangender, …..

Ook deze mensen ervaren hun genderincongruentie vaak als een intens storende omstandigheid, die het dagelijks functioneren danig onder druk kan zetten. Want hoe geef je invulling aan wat je ten diepste als jouw eigen unieke identiteit ervaart in een binaire samenleving, die vooralsnog gebaseerd is op de hokjes ‘man’ en ‘vrouw’? Achtergrondinformatie is te vinden op onze pagina ‘Transitie‘ en specifiek op onze pagina ‘Genderzoekend, transgender en  non-binair‘, maar ook op de pagina’s boeken en film tips en persoonlijke ervaringen.

Gespreksgroep TransAnders

Dit is een gespreksgroep voor mensen die zich niet thuis voelen in de gangbare genderhokjes en die zoekende zijn en vragen hebben over hun genderidentiteit. Binnen deze groep blijkt er vooral behoefte te zijn aan het uitwisselen van ervaringen. Hoe om te gaan met je ‘ergens tussenin’ genderidentiteit in het dagelijkse leven. Vanuit deze ervaringen en vragen die leven gaat het gesprek de diepte in. Zelfontplooiing en veiligheid staan centraal.

Programma

Er wordt gewerkt met maandelijks te bepalen thema’s. Uitgangspunt is dat de groepsleden zelf bepalen waar het tijdens de bijeenkomst over gaat.

Begeleiding en toegang

De groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige, vrijwillige begeleiders. De groep is open, welkom is iedereen voor wie deze groep is bedoeld. Voorafgaand aan je eerste bezoek kun je informatie vragen, of wat meer over jezelf laten weten, als je daar behoefte aan hebt. Neem dan gerust contact met ons op.

Bijeenkomsten

TransAnders organiseert regulier haar bijeenkomsten in Utrecht en in Groningen. De bijeenkomsten in Groningen zijn gelijktijdig met de bijeenkomsten van het Genderhome Groningen. Voor verdere info zie de kolom hiernaast en de ‘agenda’. Als gevolg van Corona worden tijdelijk de bijeenkomsten anders georganiseerd. Kijk in de agenda of informeer bij de groep.

Nieuwsbrief

Voor uitgebreidere informatie, die specifiek bedoeld is voor bezoekers en belangstellenden, kun je je abonneren op de nieuwsbrief van TransAnders. Dat kan via het e-mailadres transanders@transvisie.nl. De algemene nieuwsbrieven van Transvisie staan op onze website pagina nieuwsbrieven.

Gegevens

Regio heel Nederland
Wie open groep voor mensen die zich qua genderidentiteit noch man, noch vrouw, beide of zich ergens tussen de sekse in voelen
TRANSANDERS UTRECHT
Plaats Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht. De ingang zit op de hoek met de Vleutense weg!
Wanneer  3e zaterdag van de maand
Duur 14:00 – 18:00 uur
inloop: vanaf 13.45 uur
Parkeren in de omgeving (betaald)
Begeleiders Jacky, Wijnand, Jeste
TRANSANDERS GRONINGEN
Plaats Akerkhof 22, Groningen
Wanneer 2e zondag van de maand
Duur 14:30 – 18:00 uur
inloop: vanaf 14.00 uur
Parkeren in de omgeving (betaald)
Begeleiders Wijnand, Jacky, Jeste
   
E-mail transanders@transvisie.nl
Algemeen nummer Transvisie zie contactgegevens

 

Agenda

23