mensenmassa-2
Vrouwengroep
Bijeenkomsten voor mensen die als man zijn geboren, maar zich meer vrouw voelen
Vrouwengroep
Mannengroep
Bijeenkomsten voor mensen die als vrouw zijn geboren, maar zich meer man voelen
Mannengroep
22

Het delen van gevoelens, ervaringen en kennis, is van groot belang om jezelf te vinden, je zelfvertrouwen te vergroten en uiteindelijk jezelf te kunnen zijn. Contact met anderen kan je daarbij helpen. Je kunt anderen uit de doelgroep ontmoeten tijdens onze groepsbijeenkomsten. We hebben groepen voor transgender mannen en vrouwen, non-binaire mensen, genderzoekers, partners, ouders, kinderen, familie en vrienden van transgender mensen.

Er zijn een aantal uitgangspunten die onze groepsbijeenkomsten kenmerken:

 • Open groepen: Groepsbijeenkomsten zijn open voor alle personen uit de doelgroep waar de bijeenkomst zich op richt (bijvoorbeeld naasten, jongvolwassenen of trans mannen). Andere personen worden in principe niet toegelaten, tenzij vooraf toestemming van de begeleiders is verkregen.
 • Aanmelden: Aanmelden vooraf is in beginsel niet nodig, tenzij het om praktische redenen voor de organisatie van de bijeenkomst nodig is.
 • Registratie van Persoonsgegevens: Gegevens van bezoekers worden alleen geregistreerd indien het nodig is voor de organisatie van de bijeenkomst of als zij zich op de mailinglijst willen laten zetten.
 • Begeleiding: Groepen worden begeleid door ervaringsdeskundige begeleiders.
 • Onderling contact: Elkaar helpen door onderling contact staat centraal. Het samenkomen maakt uitwisseling, informatieoverdracht, discussie, meningsvorming, herkenning en empowerment mogelijk. Daarbij is ook gezelligheid van belang.
 • Programma: Programma wordt door de begeleiders in overleg met de bezoekers opgesteld.
 • Frequentie bijeenkomsten: Bijeenkomsten zijn over het algemeen periodiek, bv. maandelijks of driemaandelijks.
 • Locatie: Locaties van de bijeenkomsten zijn verspreid over het land.
 • Reiskosten: Transvisie vergoedt de reiskosten naar en van een bijeenkomst aan bezoekers met een laag inkomen, die de kosten niet zelf kunnen betalen en die de kosten ook niet vergoed krijgen van een andere instantie (gemeente, zorgverzekering, etc.). Vergoeding vindt in principe plaats op basis van OV-kosten. Van mensen die redelijkerwijs geen gebruik kunnen maken van het OV worden de autokosten vergoed op basis van een bepaald bedrag per km. en evt. de parkeerkosten. Een bezoeker die hiervoor in aanmerking wil komen vraagt aan een begeleider van de groep het ‘Declaratieformulier bezoeker’, vult dit formulier volledig in en stuurt het formulier per keer aan penningmeester@transvisie.nl. Je kunt het formulier ook per post sturen aan Transvisie, t.a.v. Penningmeester, Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht. Transvisie behoudt zich ten alle tijden het recht voor bewijsstukken op te vragen.
 • Spelregels: Tijdens de bijeenkomsten zijn onze Omgangsregels-2018 van toepassing.

Tijdens de bijeenkomsten worden gesprekken met elkaar gevoerd, al dan niet op basis van een thema. Daarbij kunnen onderstaande onderwerpen aan de orde komen:

 • Hoe ervaar je je eigen identiteit?
 • Hoe staan je identiteit en lichaam tot elkaar?
 • Wil je wel of niet een medische behandeling?
 • Wil je een volledige of gedeeltelijke medische behandeling?
 • Waar bestaat de medische behandeling uit, wat zijn de mogelijkheden?
 • Hoe en wanneer vertel je het aan je omgeving (partner/kinderen/ouders/familie/vrienden/buren)?
 • Hoe en wanneer vertel je het op je werk/school?
 • Hoe ga je om met weerstand, onbegrip en agressie?
 • Hoe ga je om met relaties en seksualiteit?
 • Hoe ga je om met een kinderwens?
 • Hoe ga je na de transitie om met je verleden?
18
Genderkind en ouders (Go)
Bijeenkomsten voor ouders van transgender kinderen en jongeren, voor de kinderen en jongeren zelf en hun familie
Genderkind en ouders (Go)
Transgendercafé Enschede
Bijeenkomsten voor transgender mensen in Enschede en omgeving
Transgendercafé Enschede
BrabantseWal groep
Bijeenkomsten voor transgender vrouwen en mannen en non-binaire mensen in Bergen op Zoom
BrabantseWal groep
Genderhome Groningen
Bijeenkomsten voor transgender mannen en vrouwen, zoekenden en naasten in Groningen
Genderhome Groningen
(H)Erkenning
Bijeenkomsten voor naasten (partners, kinderen, broers en zussen, ouders, grootouders, vrienden) van transgender mensen
(H)Erkenning
Individueel Contact
Individueel contact met een ervaringsdeskundige vrijwilliger? Zie de mogelijkheden.
Individueel Contact
Jongvolwassenen
Bijeenkomsten voor transgender jongeren tussen 18 en 30 jaar
Jongvolwassenen
Andere Organisaties
Bijeenkomsten georganiseerd door andere organisaties
Andere Organisaties
TransAnders
Bijeenkomsten, in Utrecht en in Groningen, voor mensen die 'er tussen in' zitten
TransAnders
Transgender en geloof
Bijeenkomsten voor mensen die gelovig en transgender zijn en met geloofsvragen zit
Transgender en geloof