mensenmassa

Contact met anderen uit de doelgroep georganiseerd door Transvisie

Het delen van gevoelens, ervaringen en kennis, is van groot belang om jezelf te vinden, je zelfvertrouwen te vergroten en uiteindelijk jezelf te kunnen zijn. Contact met anderen kan je daarbij helpen. Je kunt anderen uit de doelgroep ontmoeten tijdens onze zelfhulpgroepen. We hebben zelfhulpgroepen voor transmannen en transvrouwen, transgenders en genderzoekers, partners, ouders, kinderen, familie en vrienden van transgenders.

Kenmerken van onze zelfhulpgroepen zijn:

 • Groepsbijeenkomsten zijn open voor alle personen uit de doelgroep waar de bijeenkomst zich op richt (bijvoorbeeld naasten, jongvolwassenen of transmannen). Andere personen worden in principe niet toegelaten; uitzonderingsgevallen alleen als vooraf toestemming van de groepsbegeleiders is verkregen.
 • Aanmelding vooraf is in beginsel niet nodig, tenzij het om praktische redenen voor de organisatie van de bijeenkomst nodig is.
 • Gegevens van bezoekers worden alleen geregistreerd als zij reiskosten declareren of als zij zich op de mailinglijst willen laten zetten
 • Groepen worden begeleid door ervaringsdeskundige begeleiders
 • Zelfhulp door onderling contact staat centraal. Het samenkomen maakt uitwisseling, informatieoverdracht, discussie, meningsvorming en empowerment mogelijk. Daarbij is ook gezelligheid van belang.
 • Programma wordt door de groepsbegeleiders in overleg met de bezoekers opgesteld.
 • Groepsbijeenkomsten zijn over het algemeen periodiek, bv. maandelijks of driemaandelijks.
 • Locaties van de bijeenkomsten zijn verspreid over het land.
 • Bezoekers van de groepen kunnen hun reiskosten declareren d.m.v. het declaratieformulier van Transvisie.
 • Tijdens de bijeenkomsten zijn onze omgangsregels-2018 van toepassing.
22

Tijdens de bijeenkomsten worden gesprekken met elkaar gevoerd al dan niet op basis van een thema, daarbij kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Hoe ervaar je je eigen identiteit?
 • Hoe staan je identiteit en lichaam tot elkaar?
 • Wil je wel of niet een medische behandeling?
 • Waar bestaat de medische behandeling uit, wat zijn de mogelijkheden?
 • Hoe en wanneer vertel je het aan je omgeving (partner/kinderen/ouders/familie/vrienden/buren).
 • Hoe en wanneer vertel je het op je werk/school.
 • Hoe ga je om met relaties en seksualiteit?
 • Hoe ga je na de transitie om met je verleden?

We organiseren ook verschillende vormen van individueel contact, bv. met ons informatiepunt, tijdens een zelfhulpgroep, in een één op één gesprek of tijdens vriendschappelijk bezoek bv. in het ziekenhuis.

Vrouwengroep
Bijeenkomsten voor mensen die als man zijn geboren, maar zich meer vrouw voelen.
Vrouwengroep
Mannengroep
Bijeenkomsten voor mensen die als vrouw zijn geboren, maar zich meer man voelen.
Mannengroep
TransAnders
Bijeenkomsten, in Utrecht en in Groningen, voor mensen die 'er tussen in' zitten.
TransAnders
BrabantseWal groep
Nieuwe groep voor transvrouwen, transmannen en transgender personen in Bergen op Zoom (vanaf juni 2018)
BrabantseWal groep
Genderkind en ouders (Go)
Bijeenkomsten voor ouders van transgender kinderen en jongeren, de kinderen en jongeren zelf en hun familie.
Genderkind en ouders (Go)
Transgendercafé Enschede
Een zelfhulpgroep voor transgender mensen in Enschede en omgeving
Transgendercafé Enschede
Jongvolwassenen
Dé zelfhulpgroep voor transgender jongeren tussen de 18 en 30 jaar.
Jongvolwassenen
(H)Erkenning
Een zelfhulpgroep voor naasten (partners, kinderen, broers en zussen, ouders, grootouders, vrienden) van transgender mensen.
(H)Erkenning
Transgender en geloof
Gelovig en transgender, en zit je met geloofsvragen, kom dan naar onze transgender en geloof groep.
Transgender en geloof
Genderhome Groningen
Een zelfhulpgroep voor transgender mannen en vrouwen, zij die zoekend zijn en hun naasten in Groningen.
Genderhome Groningen
Individueel Contact
Individueel contact met een ervaringsdeskundige vrijwilliger? Zie de verschillende mogelijkheden.
Individueel Contact
Andere Organisaties
Bijeenkomsten georganiseerd door andere organisaties.
Andere Organisaties