mensenmassa

Contact met anderen uit de doelgroep georganiseerd door Transvisie

Het delen van gevoelens, ervaringen en kennis, is van groot belang om jezelf te vinden, je zelfvertrouwen te vergroten en uiteindelijk jezelf te kunnen zijn. Contact met anderen kan je daarbij helpen. Je kunt anderen uit de doelgroep ontmoeten tijdens onze groepsbijeenkomsten. We hebben groepen voor transgender mannen en vrouwen, non-binaire mensen, genderzoekers, partners, ouders, kinderen, familie en vrienden van transgender mensen.

Kenmerken van onze bijeenkomsten zijn:

 • Open groepen: Groepsbijeenkomsten zijn open voor alle personen uit de doelgroep waar de bijeenkomst zich op richt (bijvoorbeeld naasten, jongvolwassenen of trans mannen). Andere personen worden in principe niet toegelaten; uitzonderingsgevallen alleen als vooraf toestemming van de groepsbegeleiders is verkregen.
 • Aanmelden: Aanmelden vooraf is in beginsel niet nodig, tenzij het om praktische redenen voor de organisatie van de bijeenkomst nodig is.
 • Registratie van Persoonsgegevens: Gegevens van bezoekers worden alleen geregistreerd indien het nodig is voor de organisatie van de bijeenkomst of als zij zich op de mailinglijst willen laten zetten.
 • Begeleiding: Groepen worden begeleid door ervaringsdeskundige begeleiders.
 • Onderling contact: Elkaar helpen door onderling contact staat centraal. Het samenkomen maakt uitwisseling, informatieoverdracht, discussie, meningsvorming, hetkenning en empowerment mogelijk. Daarbij is ook gezelligheid van belang.
 • Programma: Programma wordt door de begeleiders in overleg met de bezoekers opgesteld.
 • Frequentie bijeenkomsten: Bijeenkomsten zijn over het algemeen structureel en periodiek, bv. maandelijks of driemaandelijks.
 • Locatie: Locaties van de bijeenkomsten zijn verspreid over het land.
 • Reiskosten: Transvisie vergoedt de reiskosten naar en van een bijeenkomst alleen aan mensen met een laag inkomen, die de kosten niet zelf kunnen betalen, en die de kosten ook niet vergoed krijgen van een andere instantie (gemeente, zorgverzekering, etc. Vergoeding vindt in principe plaats op basis van OV-kosten. Van mensen die redelijkerwijs geen gebruik kunnen maken van het OV worden de reëele koste vergoed. Een bezoeker die hiervoor in aanmerking wil komen vraagt aan een begeleider vraagt het ‘Declaratieformulier bezoeker’, vult dit formulier volledig in en stuurt het formulier per keer aan penningmeester@transvisie.nl. Je kunt het formulier  ook per post sturen aan Transvisie, t.a.v. Penningmeester, Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht. Transvisie behoudt zich ten alle tijden het recht voor bewijsstukken op te vragen.
 • Spelregels: Tijdens de bijeenkomsten zijn onze omgangsregels-2018 van toepassing.
22

Tijdens de bijeenkomsten worden gesprekken met elkaar gevoerd, al dan niet op basis van een thema, daarbij kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Hoe ervaar je je eigen identiteit?
 • Hoe staan je identiteit en lichaam tot elkaar?
 • Wil je wel of niet een medische behandeling?
 • Waar bestaat de medische behandeling uit, wat zijn de mogelijkheden?
 • Hoe en wanneer vertel je het aan je omgeving (partner/kinderen/ouders/familie/vrienden/buren).
 • Hoe en wanneer vertel je het op je werk/school.
 • Hoe ga je om met relaties en seksualiteit?
 • Hoe ga je na de transitie om met je verleden?
Vrouwengroep
Bijeenkomsten voor mensen die als man zijn geboren, maar zich meer vrouw voelen
Vrouwengroep
Mannengroep
Bijeenkomsten voor mensen die als vrouw zijn geboren, maar zich meer man voelen
Mannengroep
TransAnders
Bijeenkomsten, in Utrecht en in Groningen, voor mensen die 'er tussen in' zitten
TransAnders
BrabantseWal groep
Bijeenkomsten voor transgender vrouwen en mannen en non-binaire mensen in Bergen op Zoom
BrabantseWal groep
Genderkind en ouders (Go)
Bijeenkomsten voor ouders van transgender kinderen en jongeren, voor de kinderen en jongeren zelf en hun familie
Genderkind en ouders (Go)
Transgendercafé Enschede
Bijeenkomsten voor transgender mensen in Enschede en omgeving
Transgendercafé Enschede
Jongvolwassenen
Bijeenkomsten voor transgender jongeren tussen 18 en 30 jaar
Jongvolwassenen
(H)Erkenning
Bijeenkomsten voor naasten (partners, kinderen, broers en zussen, ouders, grootouders, vrienden) van transgender mensen
(H)Erkenning
Transgender en geloof
Bijeenkomsten voor mensen die gelovig en transgender zijn en met geloofsvragen zit
Transgender en geloof
Genderhome Groningen
Bijeenkomsten voor transgender mannen en vrouwen, zoekenden en naasten in Groningen
Genderhome Groningen
Individueel Contact
Individueel contact met een ervaringsdeskundige vrijwilliger? Zie de mogelijkheden.
Individueel Contact
Andere Organisaties
Bijeenkomsten georganiseerd door andere organisaties
Andere Organisaties