ALGEMEEN OVER BELANGENBEHARTIGING

Patiëntenorganisatie Transvisie komt op voor de belangen van de mensen uit de doelgroep. Dat doet ze door de belangen van de groep als geheel te behartigen, maar ook door op te komen voor de belangen van het individu.

COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING

Bij collectieve belangenbehartiging treedt de patiëntenorganisatie op voor en namens de doelgroep om bv. geconstateerde knelpunten aan de orde te stellen, bij bv. overheid, verzekeraars en genderteams en andere behandelaars.

INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING

Bij individuele belangenbehartiging gaat het om het behartigen van de belangen van een individu, indien deze bijvoorbeeld een verschil van mening heeft met een externe instantie, zoals met een hulpverlener, een werkgever, een uitkeringsinstantie, een zorgverzekeraar, enz.