In Medisch

Stepwork heeft Transvisie laten weten dat zorgverzekeraar CZ eindelijk erkent dat Stepwork met de artsen met wie ze samenwerkt een volwaardig genderteam is. Onder CZ vallen Ohra, Nationale Nederlanden en Just. De verzekeraar gaat beginnen enkele van deze artsen te contracteren voor het verlenen van zorg aan transgender mensen. Achter de schermen heeft Stepwork, deels met hulp van Transvisie, hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.

Door deze erkenning komt er een beter perspectief voor de vele cliënten van Stepwork, waar wij als Transvisie blij mee zijn. Te meer omdat onze inspanningen voor meer decentrale transgender zorg hiermee weer een stapje dichterbij komen. Transvisie feliciteert Stepwork en haar cliënten met dit resultaat.

Zodra er mee bekend is over wat deze erkenning betekent voor de zorg van Stepwork en welke concrete stappen er worden gezet, zullen we deze informatie delen op deze website.