In Medisch, nieuws

Per 1 februari 2018 heeft het VUmc een aantal wijzigingen doorgevoerd in haar beleid bij de behandeling van volwassen transgender personen en van transgender jongeren.

Wat betreft transgender personen van boven de 18 jaar is de volgorde van behandeling van eerst hormonale behandeling en daarna mastectomie (verwijdering borsten) in bepaalde gevallen losgelaten:

  • Patiënten die als eerste stap in het traject de mastectomie wensen, kunnen na de diagnostische fase worden geïndiceerd voor deze ingreep.
  • Patiënten die als eerste stap de hormoonbehandeling wensen, kunnen na 6 maanden (was 12 maanden) en minimaal 2 endocrinologische consulten, tijdens de hormoonbehandeling worden geïndiceerd voor de mastectomie.

In beide gevallen blijft voor indicatie de voorwaarde gehandhaafd dat er aan de medische en psychologische voorwaarden van gezondheid en stabiliteit moet worden voldaan. De gynaecologische en chirurgische genitale ingrepen kunnen conform de WPATH richtlijnen nog steeds pas na 12 maanden hormoonbehandeling worden geïndiceerd.

Wat betreft de transgender jongeren hebben de wijziging betrekking op verlaging van de leeftijd voor puberteitsremmers en cross-sex hormonen en verkorting van de duur van het gebruik van de puberteitsremmers:

  • Jongeren die voldoen aan  de indicatiecriteria voor een behandeling met puberteitsremmers en die ouder zijn dan 11 jaar (was 12 jaar) kunnen starten met deze remmers.
  • Jongeren met de diagnose genderdysforie, die ouder zijn dan 15 jaar, die voldoen aan de indicatiecriteria voor gebruik cross-sex hormonen, kunnen starten met deze hormonen, onder de voorwaarde dat dit is voorafgegaan door een periode van tenminste 2 jaar (was 3 jaar) gebruik van puberteit remmende medicatie.