In Medisch

Het VUmc onderzoekt thans de mogelijkheid om zijinstroom te gaan toestaan. In tegenstelling tot de huidige situatie hoeft dan niet het hele psychologische traject te worden overgedaan. De verwachting is dat nog wel 1 a 2 gesprekken gevoerd moeten worden. Transgenders die bij een van de vrij gevestigde genderpsychologen in behandeling zijn en gediagnostiseerd zijn als ‘genderdysfoor’ kunnen in de toekomst instromen bij VUmc voor de medische behandeling. Ze moeten dan zijn doorverwezen door een arts (huisarts, psychiater of endocrinoloog). Deze doorverwijzing moet ondersteund worden door de behandelend psycholoog. De behandelend psycholoog doet dan de aanmelding bij het genderteam (dus niet de transgender zelf). Op dit moment vinden daarover de onderhandelingen plaats en worden de verdere voorwaarden uitgedacht. De verwachting is dat zijinstroom over niet al te lange tijd mogelijk is.