In Medisch, Politiek

Transvisie ontving vandaag een brief van de minister van VWS over de voortgang van de subsidieregeling ten behoeve van de borstvergroting bij transgender vrouwen. De voorbereiding van deze regeling is in volle gang. Deze voorbereidingen kosten helaas meer tijd dan verwacht.

De vorige minister van VWS heeft in belang van het verminderen van de ervaren belemmeringen bij de transitie van transgender vrouwen, mede met het oog op de sociaal-economische positie van transgender vrouwen, besloten tot het opstellen en laten uitvoeren van een subsidieregeling voor de vergoeding van borstprotheses voor transgender vrouwen.
De verwachting was dat deze regeling medio 2018 zou kunnen worden opengesteld. In het proces van aanvragen en verstrekken van een dergelijke subsidie door en aan natuurlijke personen, moeten bijzondere persoonsgegevens van de transgender vrouwen worden gevraagd en verwerkt. Sinds 28 mei 2018, na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden zeer strikte regels voor het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens. Het waarborgen van de privacy van deze gegevens stelt het ministerie voor extra uitdagingen. Men tracht op dit moment een een portaal, waar de aanvragen kunnen worden gedaan, in te richten dat aan alle voorwaarden voldoet. Dit is gecompliceerd. De minister hoopt en verwacht dat deze regeling begin 2019 kan worden opengesteld.