In Medisch

Ook in 2018 organiseert het genderteam van het VUmc weer meerdere voorlichtingsavonden voor mensen die geïnteresseerd zijn in genderdysforie.

De eerste twee avonden zijn op 30 januari (Publieksavond met als titel de wetenschap achter genderdysforie) en 13 februari (voorlichtingsavond voor volwassenen met genderdysforie)  Zie voor het programma de website van het VUmc.