In Transvisie

Minister Dekker is een internetconsulatieronde gestart voor een wetswijziging over de procedure om je geslachtsregistratie te veranderen. Als dit voorstel wordt ingediend en aangenomen, verandert de procedure en komt de deskundigenverklaring te vervallen. Op dit moment is deze verklaring nog nodig om het geslacht op de geboorteacte aan te passen.

Toekomstige procedure is een procedure in twee stappen:

  1. de aanvrager meldt zijn wens om de geslachtsregistratie te wijzigen
  2.  na tenminste 4 en ten hoogste 12 weken kan die kennisgeving worden bevestigd, daarop wordt de registratie aangepast.

De betreffende persoon kan daarvoor terecht bij de burgerlijke stand van de geboorte- of de woonplaats.

De minister stelt ook voor de leeftijdsgrens te laten vervallen.

Zie verder de berichtgeving van de rijksoverheid.