In Medisch

Velen hebben vorige week een brief ontvangen van het AUMC, waarin staat dat bijna alle afspraken tot 31-12-2020 telefonisch of via videobellen zullen plaatsvinden. Uit vragen die on ons gesteld werden hebben we gemerkt dat deze brief tot veel onduidelijkheid heeft geleid. Daarom een paar punten ter verduidelijking: 

  • Deze mededeling gaat NIET over operaties. Deze zorg wordt stapsgewijs opgestart. Het is onduidelijk hoe lang dat proces gaat duren. 
  • In de komende periode zullen nieuwe patiënten en patiënten die met het psychologie traject beginnen een fysieke afspraak krijgen. Overige psychologie afspraken vinden telefonisch/via videobellen plaats. 
  • Overige zorg, zoals bloedonderzoeken, vindt fysiek plaats als dit noodzakelijk is. Ook spoedafspraken vinden op de polikliniek plaats. 

Waar mogelijk gaan afspraken dus telefonisch/via videobellen door. Als je afspraak fysiek plaatsvindt, wordt dat duidelijk aangegeven. 

Meer informatie is te vinden op de site van het AUMC: https://www.vumc.nl/zorg/expertisecentra-en-specialismen/kennis-en-zorgcentrum-genderdysforie.htm