In nieuws

Na het schokkende rapport ‘Overal op je hoede’ van TNN over geweld tegen transgender mensen, is vandaag een de lhbt-monitor 2018 van het SCP uitgekomen, waaruit blijkt dat veel transgender jongeren thuis met verwaarlozing en mishandeling te maken krijgen.

Volgens deze monitor worden transgender jongeren in vergelijking met hun cisgender leeftijdgenoten veel vaker gepest en rapporteren ze meer emotionele verwaarlozing of mishandeling thuis. Twee keer zo vaak worden transgender jongeren thuis geschopt en geslagen.