In Transvisie

Het TransYouth Project van de Universiteit van Washington heeft deze week de uitkomsten van een onderzoek onder transgender kinderen bekendgemaakt. Uit dit onderzoek is gebleken dat transgender jongens en meisjes dezelfde gendergevoelens hebben als hun leeftijdgenootjes.

In het onderzoek is gekeken naar drie groepen: transgender kinderen, broertjes en zusjes van transgender kinderen en een controlegroep van cisgender kinderen. Onder andere is gekeken naar uitkomsten van impliciete associatietests (IATs) en voorkeur in vriendschappen, speelgoed en kleding van de deelnemende kinderen.

Bij het onderzoek is niet gekeken naar kinderen die zich als nonbinair identificeerden of die zich op latere leeftijd als transgender identificeerden, verder hadden alle deelnemers steun van hun familie in hun genderidentiteit. De onderzoekers merken hierom op dat het te vroeg is te stellen dat de resultaten ook gelden voor andere groepen. Transvisie is blij dat er vanuit dit project nieuw onderzoek komt voor kinderen met een non-binare of gendervariante genderidentiteit of met een intersekse conditie.

Het volledige onderzoek is hier te vinden. Een uitgebreide samenvatting is terug te vinden op de website van het TransYouth project, samen met veel andere onderzoeken van TransYouth.