9
28

Wat is een transitie?

Een transitie is de weg die een transgender persoon kan gaan om van geslacht te veranderen. Een geboren man gaat in transitie om vrouw te worden en een geboren vrouw gaat in transitie om verder als man door het leven te gaan. Deze weg heeft medische, psychische, sociale en juridische aspecten.

Hoe pak ik het aan als ik sterk het gevoel heb transgender te zijn?

Als je al langere tijd rondloopt met het gevoel dat jouw genderidentiteit niet overeen komt met je biologische geslacht, en je lichamelijk zou willen veranderen, kun je je wenden tot een van de genderteams in Nederland: het VUmc in Amsterdam (volwassenen en kinderen) en het UMCG in Groningen (volwassenen). Naast deze genderklinieken zijn er ook een aantal vrijgevestigde psychologen die zich gebben gespecialiseerd in genderdysforie en die een diagnose kunnen stellen.

Na aanmelding volgen er verschillende fasen: Intake, diagnostische fase, sociale transitie, geslachtsaanpassende operaties.

Na een intake ga je gesprekken voeren met een psycholoog en volgen verschillende psychologische testen en lichamelijke onderzoeken. Na een aantal gesprekken (het aantal verschilt van persoon tot persoon) kan de psycholoog in overleg met jou besluiten jouw casus in te brengen in het genderteam. Het genderteam bepaalt uiteindelijk of je behandeld gaat worden.

Die eerste medische stap in het transitieproces is het gaan gebruiken van hormonen (vrouwelijke hormonen voor de man-naar-vrouw transseksuelen en mannelijke hormonen voor de vrouw-naar-man transseksuelen). Deze hormonen, die je verder je hele leven moet blijven gebruiken, gaan de eerste veranderingen geven. Over het algemeen worden de volgende medische stappen gezet na één of anderhalf jaar hormoongebruik.

Gelijktijdig met de start van de hormonen moet je, als je dat nog niet doet, langzaam maar zeker gaat leven in de rol van het gewenste geslacht. Deze periode heet sociale transitie, ook wel real life fase genoemd. Dat houdt in dat je je familie, vrienden, werk, etc. op de hoogte stelt van de veranderingen die je zult ondergaan, zodat je omgeving zich daar ook op kan instellen.

De sociale transitie duurt tenminste één jaar. In die tijd blijf je je psycholoog bezoeken. Na deze periode besluit het genderteam, weer op voordracht van je psycholoog, of je in aanmerking komt voor de operaties die je in het kader van je transitie kunt ondergaan. Voor de inhoudelijke beschrijving van de operaties zie onze pagina ‘operaties transmannen‘ of de pagina ‘operaties transvrouwen‘. Over het algemeen zijn meerdere operaties nodig om het gewenste resultaat te bereiken.

Het is mogelijk je voornaam en geslachtsaanduiding te laten wijzigen in de Basisadministratie persoonsgegevens (BPR). Je officiële identiteitspapieren (ID-kaart, paspoort, rijbewijs) kunnen dan aan de nieuwe situatie worden aangepast. Zie onze pagina ‘Juridisch‘.

Onderzoek heeft uitgewezen dat bij de meeste transgender personen de lichaamstevredenheid en de lichaamsbeleving verbetert na een volledige of gedeeltelijke transitie.

Waar kan ik terecht met vragen?

Je kunt op verschillende plaatsen terecht met je vragen:

  • Je kunt een van onze zelfhulpgroepen bezoeken, zie de categorie ‘lotgenoten’.
  • Je kunt ons informatiepunt benaderen met je vragen (030 410 02 03 of via de mail).
  • Veel informatie is opgenomen op deze website. Je vind deze informatie onder het kopje ‘Info’ (hier vind je een uitgebreide literatuurlijst en links naar andere websites en organisaties) of op de pagina ‘Transitie

Hoe kom ik in contact met anderen?

Je kunt in contact komen met anderen door het bezoeken van een of meer van onze zelfhulpgroepen. Voor verdere informatie zie onze categorie ‘lotgenoten’. Ook zijn er verschillende Facebookgroepen en mailgroepen. Zie ook onze pagina Info, onder ‘links’.