Waar vind ik psychologische of psychosociale hulp of begeleiding of ander hulpverleners?

Naast de informatievoorziening en de zelfhulpgroepen waarvoor je bij ons als patiëntenorganisatie Transvisie terecht kunt, is er inmiddels op redelijk veel plaatsen in de regio professionele psychologische hulpverlening mogelijk op individuele basis. Een aantal van deze instellingen zijn Transvisie Zorg, Lentis Jonx of bepaalde GGZ-instellingen en PsyQ’s. Je kunt bij deze organisaties veelal niet terecht als vervanging voor de diagnostische fase, maar ze kunnen volwassenen helpen bij hun zoektocht naar hun genderidentiteit, doorsturen naar een genderteam of een vrij gevestigde psycholoog en verder begeleiden bij de transitie. Er wordt op een aantal plekken ook groepstherapie gegeven. Dit kan een meerwaarde hebben vooral als er sprake is van een isolement. Informeer bij de betreffende organisatie naar eventuele wachttijden. Deze moeten binnenkort op de website van de instelling worden gepubliceerd.

In een aantal gevallen valt de deskundige psychologische zorg waar we hier over spreken onder de WMO/Jeugdwet en is de gemeente de partij die deze zorg regelt. Je kunt altijd bij de gemeente waar je woont, meestal bij het WMO-loket nadere informatie vragen.

Voor meer informatie over psychologische of psychosociale hulpverlening, individueel of in groepsverband, of andere hulpverlening (denk aan: huidtherapeuten, haptonomen, logopedisten, bekkenbodemfysiotherapeuten) kun je bellen met ons secretariaat (030 410 02 03) of mailen naar ons secretariaat.

letters