header_kinderwens_beschuit-met-muisjes_close

Veel transgender mensen hebben een kinderwens. De mogelijkheid bestaat geslachtscellen in te vriezen, zodat deze op een later moment kunnen worden gebruikt. Al vroeg al tijdens de diagnostische fase moet worden nagedacht over een eventuele kinderwens. Heb je een kinderwens? Of weet je dat nog niet? Laat je goed informeren door de deskundige artsen op dit gebied over de mogelijkheden nu en de verwachte mogelijkheden in de toekomst wat betreft het gebruik van ingevroren geslachtscellen. De afdeling gynaecologie van de Amsterdam UMC (VUmc) heeft een speciaal transgender spreekuur. Voor vergoeding zie onze pagina zorgverzekering.

Bij de geslachtsaanpassende operatie van transgender mensen worden vaak de testikels of ovaria verwijderd. Dat betekent dat door deze medische ingreep de vruchtbaarheid definitief wordt verloren. Maar daarvoor al gaat de kwaliteit van de geslachtscellen achteruit bij het gebruik van cross-sekse hormonen. Realiseer je dat je de geslachtscellen al moet laten afnemen vóór dat je met de cross-sekse hormonen start. Zou je pas later tot afnemen over gaan, dan moet je tijdelijk, minimaal een half jaar, stoppen met de cross-sekse hormonen om de kwaliteit van de geslachtscellen weer te verbeteren.

Alle informatie beschrijft algemene trends en situaties, waaruit niet zonder meer conclusies voor een individueel geval kunnen worden getrokken. Voor een juiste beoordeling van je eigen situatie, dien je dus altijd te overleggen met je huisarts of een andere professionele hulpverlener of behandelaar.

Transgender man

Bij transgender mannen zijn er meerdere mogelijkheden om een kind te krijgen:

  1. Het behouden van de baarmoeder en eierstokken, tijdelijk stoppen met de testosteron, zwanger worden en een kind baren en daarna weer starten met testosteroninname.
  2. Het invriezen van eicellen voordat met hormonen wordt begonnen of na een tijdelijke stop van het gebruik van testosteron. In dit geval zal een vrouw/draagmoeder een IVF-achtige behandeling moeten worden ondergaan om een kind te krijgen. Dit is een dure, ingrijpende behandeling.
  3. Het invriezen van een deel van de eierstok voordat met testosteron wordt begonnen of na een tijdelijke stop van het gebruik van testosteron. Deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. Op dit moment kan een eierstok alleen nog teruggeplaatst worden bij de persoon zelf. Bij deze techniek hoopt men dat in de toekomst andere toepassingen mogelijk zijn.
Transgender vrouw

Bij transgender vrouwen zijn er meerdere mogelijkheden om semen af te nemen, voordat de testis zijn verwijderd:

  1. Semen via een zaadlozing afnemen en invriezen voordat met de hormonen wordt begonnen (dit is niet zo’n dure behandeling). Indien reeds met vrouwelijke hormonen is gestart, moet tijdelijk worden gestopt met de hormonen (3 – 6 maanden), waarna de ontwikkeling van spermacellen weer op gang komt.
  2. Het aanprikken van de testis voordat met vrouwelijke hormonen wordt begonnen of na een tijdelijke stop van het gebruik van vrouwelijke hormonen.
  3. Het afnemen van weefsel uit de testis en invriezen voordat met de vrouwelijke hormonen wordt begonnen of na een tijdelijke stop van het gebruik vrouwelijke hormonen.

De semen kunnen worden gebruikt om een vrouwelijke partner te insemineren of een draagmoeder te insemineren.