header_pride_diversity-and-inclusion_02

Op deze pagina wordt ingegaan op de verschillende begrippen die er gebruikt worden bij transgender mensen. Zie verder onze pagina begrippen.

Ben je op zoek naar wetenschappelijke artikelen over deze onderwerpen kijk dan ook op onze pagina wetenschap.

Incongruentie tussen de genderidentiteit en het biologische geslacht van een mens gaat niet over de seksuele voorkeur. Het gaat om een langdurig en diep gevoel niet te passen bij het geboortegeslacht.

Mensen met vragen over hun genderidentiteit. Ze hebben als geboren man of vrouw niet het gevoel (volledig) man of vrouw te zijn. Deze mensen verkennen de genderruimte: zijn ze man, zijn ze vrouw, zijn ze misschien wel geen van beiden of juist allebei?

23

Het woord ‘transgender’ is een parapluterm, dat een breed scala aan genderidentiteiten en genderexpressies omvat. Het wordt ook gebruikt voor kinderen, jongeren en volwassenen, die zich niet, of in mindere mate kunnen identificeren met het geslacht dat hen bij geboorte is toegekend.

Transgender mensen hebben vragen over hun genderidentiteit. Ze hebben als geboren man of vrouw niet het gevoel man of vrouw te zijn. De mismatch tussen beleefde identiteit en het biologische geslacht wordt ook wel genderincongruentie genoemd.

Twijfel je er aan of je wel past in de strikte tweedeling man/vrouw, of weet je dit al zeker? Je bevindt je in een groter gezelschap dan je misschien zelf denkt. Uit onderzoek onder een grote groep studenten in Rotterdam komt naar voren dat bijna 3% van hen zich niet, of niet volledig in het hokje man of vrouw thuis voelt. Onderzoek onder 80.000 jongeren in Amerika laat een vergelijkbaar beeld zien. Mark Hommes, wetenschapper spreekt zelfs over 6% van de bevolking. Het gaat dus om een grote groep mensen in Nederland.

Non-binair is een parapluterm voor deze grote groep mensen, die heel diverse gevoelens hebben over hun gender. De veelheid van termen die mensen voor zichzelf gebruiken geeft dit ook aan. Termen die gebruikt worden zijn: gendercreatief, ‘(gender)queer’, ‘a-gender’, ‘bigender’, ‘genderfluïde’, ‘androgyn’, ‘polygender’, ‘genderneutraal’, gender non-comform, pangender, etc. Dit is een kleine greep, er zijn er nog meer. Sommige noemen zich daarnaast ook transgender, anderen juist niet.

Juist omdat de gevoelens zo divers zijn is er ook een grote variatie in hoe mensen expressie geven aan hun gender, in kleding, haardracht en andere uiterlijke kenmerken. Daarmee is ook de behoefte aan hulp nogal verschillend, vaak is maatwerk nodig.

Soms is het voldoende om alleen met bijvoorbeeld kleding en haardracht te laten zien wie je bent. Soms is er wel een verlangen naar lichamelijke aanpassingen of hormoon gebruik. Soms verandert de gender in de tijd of zelfs van dag tot dag. Uiteindelijk gaat het erom dat je vooral jezelf kunt zijn en dat je de uitingsvormen vindt die bij jou passen en dat je je daarin op je gemak voelt. Lastig is dat er weinig rolmodellen te vinden zijn die zich vrij hebben gemaakt van de dwingende tweedeling. Behalve in de kunstwereld zijn non-binaire mensen nauwelijks te vinden in de media. Ook lastig is dat er nauwelijks taal is ontwikkeld. Het Nederlands kent alleen mannelijke of vrouwelijke aanspreekvormen. TNN (zie de website van TNN) heeft een poging gedaan maar dit is helaas nog geen gemeengoed geworden.

De taak van de hulpverlening is om in te spelen op jouw behoefte om een expressievorm te vinden die bij jou past. Je te helpen bij die zoektocht als dat nodig is of tegemoet te komen aan jouw specifieke wensen. Is duidelijk hoe je je gender vorm wil geven dan kan daarbij bijvoorbeeld medicatie, logopedie of een operatie passen. Aan jou om te bepalen wat bij je past.

Hieronder een aantal mogelijkheden voor informatie:

  • onze pagina persoonlijke verhalen;
  • onze groep TransAnders, die bijeenkomt in Utrecht en Groningen, om mensen te ontmoeten die zich buiten de tweedeling uiten;
  • onze pagina transitie met een uitrolmenu onder volwassenen met de medische mogelijkheden als er behoefte is aan medische begeleiding of behandeling;
  • onze pagina ‘boeken en film tips‘ met interessante boeken en films ook voor mensen die non-binair zijn.

Interessante artikelen over dit onderwerp:

  • Trans, non-binary people have always been here. Non-binary author and prof Lee Airton wants to talk about gender.
man-mens-vrouw

Testostrogeenmens

En als ik dan mag kiezen ben ik
testostrogeenmens
nee, liever
on-mens
geen-mens
niet geen mens, gewoon genen-mens
altijd met de wens om niet maar
een van twee te zijn ik wil niet
alles van het jouwe maar ook
niet alles van het mijne ik wil van alles
een heel klein beetje platte borst stem
verzakking zachte huid volle lippen
geen lichaamshaar of baarmoeder
maar wel de ogen van mijn moeder
en de handen van mijn vader
om mijzelf behendig weer
bij elkaar te lijmen
zoals
ik
ben
en zoals ik zelf graag zie maar
je kan niet alles hebben

gedicht van Elliot Leusenkamp

Persoon die zich identificeert met met een (overwegende) mannelijke genderidentiteit, ondanks dat deze bij de geboorte als ‘vrouwelijk’ is geregistreerd.

25
28

Persoon die zich identificeert met een (overwegende) vrouwelijk genderidentiteit, ondanks dat deze bij de geboorte als ‘mannelijk’ is geregistreerd.