Op deze pagina wordt ingegaan op de verschillende begrippen die er gebruikt kunnen worden bij transgender mensen. Voor meer begrippen zie onze pagina begrippen.

Een discongruentie tussen de genderidentiteit en het biologische geslacht van een mens gaat niet over seksuele voorkeur. Het gaat om een langdurig en diep gevoeld niet passen bij het geboortegeslacht.

Genderzoekend

Mensen die vragen hebben over hun genderidentiteit. Ze hebben als geboren man of vrouw niet het gevoel (volledig) man of vrouw te zijn. Deze mensen verkennen de ruimte, zijn ze man, zijn ze vrouw, zijn ze misschien wel geen van beiden of juist allebei?

23
Transgender

Het woord ‘transgender’ is een parapluterm, dat een breed scala aan genderidentiteiten en genderexpressies omvat, en gebruikt wordt voor kinderen, jongeren en volwassenen, die zich niet, of in mindere mate identificeren met het geslacht dat hen bij geboorte is toegekend.

Transgender mensen hebben vragen over hun genderidentiteit. Ze hebben als geboren man of vrouw niet het gevoel man of vrouw te zijn. De mismatch tussen beleefde identiteit en het biologische geslacht wordt ook wel genderdysforie genoemd.

Non binair

Twijfel je er aan of je wel past in de strikte tweedeling man/ vrouw of weet je dit al zeker? Je bevindt je in een groter gezelschap dan je misschien zelf denkt. Uit onderzoek onder een grote groep studenten in Rotterdam komt naar voren dat bijna 3% van hen zich niet of niet volledig in het hokje man of vrouw thuis voelt. Onderzoek onder 80.000 jongeren in Amerika laat een vergelijkbaar beeld zien. En de wetenschapper Mark Hommes spreekt zelfs over 6% van de bevolking. Het gaat dus om een grote groep mensen. Meer dan een stad als Utrecht zou kunnen huisvesten.

Non-binair is een parapluterm voor deze grote groep mensen die heel diverse gevoelens hebben over hun gender. De veelheid van termen die mensen voor zichzelf gebruiken geeft dit ook aan. Termen die gebruikt worden zijn gendercreatief, ‘(gender)queer’, ‘a-gender’, ‘bigender’, ‘genderfluïde’, ‘androgyn’, ‘polygender’, ‘genderneutraal’, gender-noncomform, pangender etc. Dit is een kleine greep, er nog veel meer termen die non-binaire mensen gebruiken. Sommige noemen zich daarnaast ook transgender, anderen juist niet.

man-mens-vrouw

Juist omdat de gevoelens zo divers zijn is er ook een grote variatie in hoe mensen expressie geven aan hun gender, in kleding, haartooi en andere uiterlijke kenmerken. Een daarmee is ook de behoefte aan hulp nogal verschillend. Waar veel transgender mensen juist wel behoefte hebben volledig man of vrouw te zijn, is voor non-binaire mensen maatwerk nodig.

Soms is het voldoende om alleen met bijvoorbeeld kleding en haardracht te laten zien wie je bent. Soms is er wel een verlangen naar lichamelijke aanpassingen of hormoon gebruik. Soms verandert de gender in de tijd of zelfs van dag tot dag. Uiteindelijk gaat het erom dat je vooral jezelf kunt zijn en dat je de uitingsvormen vindt die bij jou passen en dat je daarin gemak gaat vinden. Lastig daarbij is dat er weinig rolmodellen te vinden zijn die zich vrij hebben gemaakt van de dwingende tweedeling. Behalve in de kunstwereld zijn non-binaire mensen nauwelijks te vinden in de media. Ook lastig is dat er nauwelijks taal is ontwikkeld. Het Nederlands kent alleen mannelijke of vrouwelijke aanspreekvormen. Een poging is gedaan door TNN maar dit is helaas nog geen gemeengoed geworden. Zie de website van TNN.

De taak van de hulpverlening is om in te spelen op jouw behoefte om een expressievorm te vinden die bij je past. Je te helpen bij die zoektocht als dat nodig is of tegemoet te komen aan jouw specifieke wensen. Is duidelijk hoe je je gender vorm wil geven dan kan daarbij bijvoorbeeld medicatie, logopedie of een operatie passen. Aan jou om te bepalen wat bij je past en hoe je verder wilt gaan.

Hieronder een aantal mogelijkheden voor informatie:

Transman

Persoon die zich identificeert met met een (overwegende) mannelijke genderidentiteit, ondanks dat deze bij de geboorte als ‘vrouwelijk’ is geregistreerd.

25
Transvrouw
28

Persoon die zich identificeert met een (overwegende) vrouwelijk genderidentiteit, ondanks dat deze bij de geboorte als ‘mannelijk’ is geregistreerd.