behandelaar

Op deze pagina staan behandelaars die je kunnen helpen bij je medische transitie. Op dit moment komen daar behandelaars bij en ook vallen er wel eens behandelaars af. Bij ons informatiepunt kun vragen of er nog wijzigingen of andere behandelaars bekend zijn (030 410 02 03 of info@transvisie.nl).

Medisch transitie

Er zijn in Nederland meerdere academische ziekenhuizen waar volwassen een transitie kunnen ondergaan. Dat zijn het VUmc te Amsterdam en het UMCG te Groningen. Kinderen kunnen terecht bij het VUmc te Amsterdam. In deze ziekenhuizen werken specialisten uit meerdere medische disciplines (psychologen, psychiaters, endocrinologen, gynaecologen, urologen, plastisch chirurgen, etc.) samen in een genderteam. Bij VUmc en UMCG kun je terecht voor je hele traject, te weten: intake, diagnostische fase en geslachtsaanpassende behandeling (hormonen en operaties).

Daarnaast zijn er een aantal vrijgevestigde psychologen of psychologenpraktijken waar je terecht kunt voor de diagnostische fase en soms (een deel van) het medische traject. Bij de patiëntenorganisatie bekende psychologen zijn:

Deze psychologen werken in een aantal gevallen samen met endocrinologen (hormoonartsen) en chirurgen in diverse plaatsen in Nederland voor de geslachtsaanpassende behandeling, maar soms ook met ziekenhuizen in het buitenland (België, Duitsland, Thailand). In tegenstelling tot bij een genderteam, waar de behandeling meestal geheel in hetzelfde ziekenhuis plaats vindt, zul je bij behandeling door een vrijgevestigde psycholoog vaak met meerdere ziekenhuizen te maken krijgen, soms zelfs in het buitenland. Informeer aan het begin van je behandeling naar hoe het traject eruit ziet, wat je aan begeleiding kunt verwachten, hoe de verwijzing naar de behandelend artsen plaats vindt en welke onderdelen van je transitie je zelf moet regelen.

Zoek je een andere behandelaar? Ons informatiepunt (030 410 02 03 of e-mail heeft gegevens van verschillende behandelaars zie bekend zijn met transgender personen:

  • Bekkenbodemfysiotherapeuten
  • Chirurgen
  • Endocrinologen
  • Haptotherapeuten
  • Huidtherapeuten
  • Logopedisten
  • Psychische hulpverleners
Psychologische ondersteuning

Naast de informatievoorziening en de zelfhulpgroepen waarvoor je bij ons als patiëntenorganisatie Transvisie terecht kunt, is er inmiddels op redelijk veel plaatsen in de regio professionele psychologische hulpverlening mogelijk op individuele basis. Een aantal van deze instellingen zijn:

Momenteel komen er wel therapeuten bij. Bel even naar ons informatiepunt (030 410 02 03) en vraag naar de laatste stand van zaken. Je kunt niet bij al deze organisaties terecht als vervanging voor de diagnostische fase, maar ze kunnen volwassenen helpen bij hun zoektocht naar hun genderidentiteit, doorsturen naar een genderteam of een vrij gevestigde psycholoog of verder begeleiden bij de transitie. Ontwikkelingen gaan momenteel snel dus informeer van te voren welke mogelijkheden er door de betreffende organisatie worden geboden en wat je kunt verwachten. Er wordt bij een aantal organisaties ook groepstherapie gegeven, dit kan een meerwaarde hebben vooral als er sprake is van een isolement. Informeer bij de betreffende organisatie ook naar eventuele wachttijden. Wachttijden moeten formeel ook op de website van de betreffende organisatie zijn gepubliceerd.

Soms valt de deskundige psychologische zorg waar we hier over spreken onder de WMO of onder de Jeugdwet en is de gemeente waar je woont de partij die deze zorg regelt. Je kunt altijd bij de gemeente waar je woont, meestal bij het WMO-loket of het loket Jeugdzorg nadere informatie vragen.

Voor meer informatie over psychologische of psychosociale hulpverlening, individueel of in groepsverband, of andere hulpverlening (denk aan: huidtherapeuten, haptonomen, logopedisten, bekkenbodemfysiotherapeuten) kun je ons informatiepunt bellen (030 410 02 03) of mailen.

Wachttijden

Helaas bestaat de medische transitie voor een groot deel uit wachten omdat de verschillende behandelaars vaak (lange) wachttijden en/of wachtlijsten hanteren, zowel na de aanmelding als tijdens de transitie. Laat je bij aanmelding goed informeren over de wachttijd omdat wachttijden kunnen veranderen, ze kunnen zowel korter als langer worden.

Behandelaars:

  • VUmc: publiceert de actuele wachttijden op haar website.
  • UMCG: publiceert de wachttijden ook op de eigen website.
  • Overige behandelaars kijk op de hun website of bel.

Alle GGZ instellingen en vrijgevestigd psychologen en psychiaters moeten vanaf 1 april 2016 de wachttijden voor hun patiënten openbaar maken. Een wachttijd langer dan 6 weken wordt als te lang aangemerkt. Vooral gespecialiseerde instellingen halen deze wachttijd veelal niet.

Volgens informatie van de zorgverzekeraars moeten behandelaars mensen binnen redelijke termijn de behandeling geven waar ze voor zijn gediagnosticeerd. Deze afspraken zijn, volgens de zorgverzekeraars, met de genderklinieken gemaakt er zijn echter nog geen richttijden vastgesteld. Zijn de wachttijden voor een behandeling erg lang, dan moet de zorgverzekeraar formeel ervoor zorgen dat je toch een behandeling kunt ondergaan. Heb je het gevoel dat je heel erg lang moet wachten, langer dan anderen die in het traject zijn, wend je dan ook tot je zorgverzekeraar met het verzoek ervoor te zorgen dat je binnen afzienbare tijd voor behandeling in aanmerking komt.

20