Naast de informatievoorziening en de zelfhulpgroepen waarvoor je bij ons als patiëntenorganisatie Transvisie terecht kunt, is er inmiddels op een aantal plaatsen in het land professionele psychologische hulpverlening mogelijk op individuele basis. Een aantal van deze instellingen zijn:

Je kunt bij bovengenoemde organisaties veelal niet terecht als vervanging voor de diagnostische fase, maar ze kunnen volwassenen en/of kinderen:

  • helpen bij hun zoektocht naar hun genderidentiteit;
  • doorsturen naar een genderteam of een vrij gevestigde psycholoog;
  • verder begeleiden bij de transitie.

Er wordt op een aantal plekken ook groepstherapie gegeven. Dit kan een meerwaarde hebben vooral als er sprake is van een isolement. Informeer bij de betreffende organisatie naar eventuele wachttijden. Deze moeten formeel op de website van de organisatie worden gepubliceerd. Naast deze wat grotere organisaties zijn er nog vrijgevestigde psychologen die hulp kunnen bieden. De adressen daarvan zijn bekend op ons informatiepunt.

Soms valt de deskundige psychologische zorg waar we hier over spreken onder de Jeugdwet of de WMO en is de gemeente de partij die deze zorg regelt. Je kunt altijd bij de gemeente waar je woont, meestal bij het Jeugd- of WMO-loket nadere informatie vragen.

Voor meer informatie over psychologische of psychosociale hulpverlening, individueel of in groepsverband kun je bellen (030 410 02 03) of mailen met ons informatiepunt. Ouders wijzen we ook op onze zelfhulpgroep Genderkind en ouders.