header_kinderwens_beschuit-met-muisjes

Veel transgender mensen hebben een kinderwens. De mogelijkheid bestaat geslachtscellen in te vriezen, zodat deze op een later moment kunnen worden gebruikt. Ook bij kinderen en jongeren is dat mogelijk, daarom moet al vroeg, voordat puberteitsremmers worden gebruikt, worden nagedacht over een eventuele kinderwens. Voor veel kinderen en jongeren is dit een moeilijke vraag om over na te denken. Zij zijn hier meestal nog niet zo mee bezig en vaak  zijn ze aan dit soort vragen nog lang niet toe. Toch moet over de keuze om zaadcellen of eicellen in te vriezen wel worden nagedacht als bepaalde keuzes worden gemaakt. Het zou jammer zijn als jongeren als ze eenmaal volwassen zijn wel een kinderwens hebben en dan de keuze niet meer kunnen maken.  Lees ook het verhaal van Demi, die het nu erg jammer vindt dat het krijgen van een eigen kind niet meer mogelijk is.

Bij de geslachtsaanpassende operatie van transgender mensen worden vaak de testikels of ovaria verwijderd. Dat betekent dat door deze medische ingreep de vruchtbaarheid definitief wordt verloren. Maar daarvoor al gaat de kwaliteit van de geslachtscellen achteruit als gevolg van het gebruik van puberteitsremmers en later cross-sekse hormonen. Realiseer je dat de geslachtscellen al moeten worden veiliggesteld vóór dat met puberteitsremmers en later met de cross-sekse hormonen wordt gestart. Wordt pas later tot afnemen van deze cellen overgegaan, dan moet tijdelijk, minimaal een half jaar, worden gestopt met de cross-sekse hormonen om de kwaliteit van de geslachtscellen weer te verbeteren.

Al onze informatie beschrijft algemene trends en situaties, waaruit niet zonder meer conclusies voor een individueel geval kunnen worden getrokken. Voor een juiste beoordeling van je eigen situatie, is het daarom belangrijk om altijd te overleggen met je huisarts of een andere professionele hulpverlener of behandelaar.

Laat je als jongere en als ouders goed informeren door de deskundige artsen op dit gebied over de mogelijkheden nu en de verwachte mogelijkheden in de toekomst wat betreft het gebruik van ingevroren geslachtscellen. De afdeling gynaecologie van de Amsterdam UMC (VUmc) heeft een speciaal transgender spreekuur. Voor vergoeding van deze behandelingen zie onze pagina zorgverzekering-vergoedingen.

Voor transgender mannen zijn er meerdere mogelijkheden om een kind te krijgen:

  1. Behouden van de baarmoeder en eierstokken, tijdelijk stoppen met de testosteron, zwanger worden, een kind baren en daarna weer starten met testosteron.
  2. Invriezen van eicellen voordat met hormonen wordt begonnen of na een tijdelijke stop van het gebruik van testosteron. In dit geval zal een vrouw/draagmoeder een IVF-achtige behandeling moeten worden ondergaan om een kind te krijgen. Dit is een dure, ingrijpende behandeling.
  3. Invriezen van een deel van de eierstok voordat met testosteron wordt begonnen of na een tijdelijke stop van het gebruik van testosteron. Deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. Op dit moment kan een eierstok alleen nog worden teruggeplaatst bij de persoon zelf. Men hoopt dat in de toekomst andere toepassingen mogelijk zijn.

Bij transgender meiden en vrouwen zijn er meerdere mogelijkheden om semen af te nemen, voordat de testis worden verwijderd:

  1. Semen via een zaadlozing afnemen en invriezen voordat met hormonen wordt begonnen (dit is een niet zo dure behandeling).
  2. Indien reeds met vrouwelijke hormonen is gestart, tijdelijk stoppen met de hormonen (3 – 6 maanden) waarna de ontwikkeling van spermacellen weer op gang komt.
  3. Aanprikken van de testis voordat met vrouwelijke hormonen wordt begonnen, of na een tijdelijke stop van het gebruik van vrouwelijke hormonen.
  4. Afnemen van weefsel uit de testis en invriezen voordat met de vrouwelijke hormonen wordt begonnen, of na een tijdelijke stop van het gebruik vrouwelijke hormonen.

De semen kunnen worden gebruikt om een vrouwelijke partner of een draagmoeder te insemineren.