bird-3058712_960_720

Veel transgender mensen hebben een kinderwens. De mogelijkheid bestaat geslachtscellen in te vriezen, zodat deze op een later moment kunnen worden gebruikt. Ook bij kinderen en jongeren moet al vroeg, voordat puberteitsremmers worden gebruikt, worden nagedacht over een eventuele kinderwens. Hoewel dit voor kinderen en jongeren een moeilijke vraag is om over na te denken, immers het is nog lang niet hun belevingswereld en veelal zijn ze aan dit soort vragen nog niet toe, moet dit onderwerp als bepaalde keuzes worden gemaakt de revue passeren. Lees ook het verhaal van Demi, die het nu erg jammer vindt dat het krijgen van een kind niet meer mogelijk is.

Laat je als ouders goed informeren door de deskundige artsen op dit gebied over de mogelijkheden nu en de verwachte mogelijkheden in de toekomst wat betreft het gebruik van ingevroren geslachtscellen. De afdeling gynaecologie van de Amsterdam UMC (VUmc) heeft een speciaal transgender spreekuur. Voor vergoeding zie onze pagina zorgverzekering.

Bij de geslachtsaanpassende operatie van transgender mensen worden vaak de testikels of ovaria verwijderd. Dat betekent dat door deze medische ingreep de vruchtbaarheid definitief wordt verloren. Maar daarvoor al gaat de kwaliteit van de geslachtscellen achteruit bij het gebruik van puberteitsremmers en later cross-sekse hormonen. Realiseer je dat de geslachtscellen al moeten worden veiliggesteld vóór dat met pubetreitsremmers en later met de cross-sekse hormonen wordt gestart. Wordt pass later tot afnemen overgegaan, dan moet tijdelijk, minimaal een half jaar, worden gestopt met de cross-sekse hormonen om de kwaliteit van de geslachtscellen weer te verbeteren.

Transjongens

Bij transmannen zijn er meerdere mogelijkheden om een kind te krijgen:

  1. Het behouden van de baarmoeder en eierstokken, tijdelijk stoppen met de testosteron, zwanger worden en een kind baren en daarna weer starten met testosteroninname.
  2. Het invriezen van eicellen voordat met hormonen wordt begonnen of na een tijdelijke stop van het gebruik van testosterron. In dit geval zal een vrouw/draagmoeder een IVF-achtige behandeling moeten worden ondergaan om een kind te krijgen. Dit is een dure, ingrijpende behandeling.
  3. Het invriezen van een deel van de eierstok voordat met testosteron wordt begonnen of na een tijdelijke stop van het gebruik van testosteron. Deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. Op dit moment kan een eierstok alleen nog teruggeplaatst worden bij de persoon zelf. Bij deze techniek hoopt men dat in de toekomst andere toepassingen mogelijk zijn.
Transmeisjes

Bij transvrouwen zijn er meerdere mogelijkheden om semen af te nemen, voordat de testis zijn verwijderd:

  1. Semen via een zaadlozing afnemen en invriezen voordat met de hormonen wordt begonnen (dit is een niet zo dure behandeling). Indien reeds met vrouwelijke hormonen is gestart, tijdelijk stoppen met de hormonen (3 – 6 maanden) waarna de ontwikkeling van spermacellen weer op gang komt.
  2. Het aanprikken van de testis voordat met vrouwelijke hormonen wordt begonnen of na een tijdelijke stop van het gebruik van vrouwelijke hormonen.
  3. Het afnemen van weefsel uit de testis en invriezen voordat met de vrouwelijke hormonen wordt begonnen of na een tijdelijke stop van het gebruik vrouwelijke hormonen. Deze semen kunnen worden gebruikt om een vrouwelijke partner te insemineren of een draagmoeder te insemineren.