header_jongeren_04

Op deze pagina wordt ingegaan op de verschillende begrippen die er gebruikt kunnen worden bij transgender kinderen en jongeren. Voor meer begrippen zie onze pagina begrippen. Ook staan vragen opgenomen die ouders kunnen hebben op het moment dat ze vermoeden dat hun kind een transgenderkind is of omdat ze zien dat hun kind worstelt met zijn identiteit, die niet of niet geheel past bij het geboortegeslacht. Naast de informatie op deze pagina adviseren we je ook te kijken op onze pagina van Genderkind en ouders, de zelfhulpgroep die er speciaal is voor ouders met transgender kinderen.

Een discongruentie tussen de genderidentiteit en het biologische geslacht van een kind gaat niet over seksuele voorkeur. Het gaat om een langdurig en diep gevoeld niet passen bij het geboortegeslacht.

Kinderen - jongeren

We maken op deze pagina’s onderscheid tussen kinderen en jongeren. Onder kinderen verstaan we kinderen tot ca. 12 jaar en onder jongeren van 12 tot 18 jaar. Als we geen onderscheid maken dan geldt het geschrevene voor beide groepen.

Genderzoekend

Kinderen en jongeren die vragen hebben over hun genderidentiteit. Ze hebben als geboren jongen of meisje niet het gevoel (volledig) een jongen of een meisje te zijn. Deze kinderen verkennen de ruimte, zijn ze jongen, zijn ze meisje, zijn ze misschien wel geen van beiden of juist allebei?

Soms gaat het om een geboren meisje dat liever stoer dan meisjesachtig is, of een geboren jongen die lang haar wil hebben en met poppen wil spelen. Soms is het allemaal niet zo duidelijk, maar zegt een kind liever een jongen of een meisje te zijn, of zelfs te zijn. Soms zijn er problemen die onverklaarbaar zijn, praat het kind nergens over of trekt het zich terug.

Het is overigens heel normaal dat jonge kinderen cross-seksegedrag vertonen: jongens proberen typische meisjesdingen en omgekeerd. Ze zijn op zoek naar wat hun invulling is van ‘jongen’ of ‘meisje’. Volwassenen koppelen daar soms wat meer aan:’“Je ziet nu al dat het een homo gaat worden.’ Maar dat klopt niet. Cross-sekse gedrag zegt niets over de latere geaardheid van je kind of over het al dan niet transgender zijn.”

23
Transgender

Het woord ‘transgender’ is een parapluterm, dat een breed scala aan genderidentiteiten en genderexpressies omvat, en gebruikt wordt voor kinderen, jongeren en volwassenen, die zich niet, of in mindere mate identificeren met het geslacht dat hen bij geboorte is toegekend.

Transgender kinderen hebben die vragen over hun genderidentiteit. Ze hebben als geboren jongen of meisje niet het gevoel een jongen of een meisje te zijn. De mismatch tussen beleefde identiteit en het biologische geslacht wordt ook wel genderdysforie genoemd.

Non binair

Kind of jongere die zich identificeert met beide geslachten, of met geen van beide geslachten, of met iets totaal anders dan de concepten ‘man’ of ‘vrouw’.

Non-binair is een parapluterm. Er zijn verschillende termen voor genderidentiteiten die zich buiten het binair gendermodel stellen; “genderqueer”, “gender nonconform”, “agender”, “genderfluïde”, “bigender”,… Deze genderidentiteiten hebben met mekaar gemeen dat ze zich buiten de binaire gendernorm bevinden, maar ze verschillen onderling van mekaar.

Transjongen
8

Kind of jongere die zich identificeert met met een (overwegende) mannelijke genderidentiteit, ondanks dat deze bij de geboorte als ‘vrouwelijk’ is geregistreerd.

Transmeisje

Kind of jongere die zich identificeert met een (overwegende) vrouwelijk genderidentiteit, ondanks dat deze bij de geboorte als ‘mannelijk’ is geregistreerd.

13
Vragen van ouders

De zoektocht van transgenderkinderen plaatst je als ouder voor specifieke vragen en problemen. Veel ouders hebben vroeger of later de volgende vragen:

  • Ga je mee in de voorkeur van je kind? Of is het beter om dat niet te doen? En zo niet, kan het kind dan nog wel zichzelf zijn?
  • Kun je er met familie en vrienden over praten? Of is het beter om het binnen het eigen gezin te houden?
  • Wat doe je met school? Wat zeg je tegen de leerkracht en de klasgenootjes?
  • Hoe ga je ermee om als je kind vanwege zijn/haar afwijkende (gender)gedrag wordt gepest? Kun je pesten voorkomen? En zo ja, hoe?
  • Hoe zorg je dat je kind de aansluiting met andere kinderen blijft vinden?
  • Hoe kun je je transgenderkind helpen met verwerken dat hij/zij anders is dan andere kinderen?
  • Wat zal er later worden van je transgenderkind?
  • Hoe ga je om met reacties uit je omgeving?
  • En hoe verwerk je je eigen gevoelens, die je over het één en ander hebt?

Op dit soort vragen vind je geen antwoord in een (algemeen) opvoedkundig boek. Het zijn meestal ook geen vragen, waarvoor je bij mensen in jouw directe omgeving terecht kunt. Je kunt erover praten met andere ouders die hetzelfde meemaken in de bijeenkomsten van Genderkind en ouders. Op de Engelse website Genderspectrum staat een uitgebreid artikel over opvoeding.

12