Op deze pagina wordt ingegaan op vragen die ouders kunnen hebben op het moment dat ze vermoeden dat hun kind een genderkind is. Naast de informatie op deze pagina adviseren we je ook te kijken op onze pagina van Genderkind en ouders, de zelfhulpgroep die er speciaal is voor ouders met genderkinderen.

Genderkinderen

Genderdysfore kinderen -kortweg genderkinderen- zijn kinderen die vragen hebben rond hun genderidentiteit. Ze hebben als geboren jongen of meisje niet het gevoel een jongen of een meisje te zijn. Deze kinderen verkennen de ruimte, zijn ze jongen, meisje, misschien wel geen van beiden of juist allebei.

Soms gaat het om geboren meisjes die liever stoer dan meisjesachtig zijn, of geboren jongens die lang haar willen hebben en met poppen spelen. Soms is het allemaal niet zo duidelijk maar zegt een kind liever een jongen of een meisje te zijn, of zelf te zijn. Soms zijn er problemen die onverklaarbaar zijn, praat het kind nergens over of trekt het zich terug.

Een discongruentie tussen de genderidentiteit en het biologische geslacht van een kind gaat niet over seksuele voorkeur. Het gaat om een langdurig en diepgevoeld niet passen bij het geboortegeslacht

Opvoedingsvragen

De opvoeding van genderkinderen plaatst je als ouder voor specifieke vragen en problemen. Veel ouders hebben vroeger of later de volgende vragen:

  • Ga je mee in de voorkeur van je kind? Of is het beter om dat niet te doen? En zo niet, kan het kind dan nog wel zichzelf zijn?
  • Kun je er met familie en vrienden over praten? Of is het beter om het binnen het eigen gezin te houden?
  • Wat doe je met school? Wat zeg je tegen de leerkracht en de klasgenootjes?
  • Hoe ga je ermee om als je kind vanwege zijn/haar afwijkende (gender)gedrag wordt gepest? Kun je pesten voorkomen? En zo ja, hoe?
  • Hoe zorg je dat je kind de aansluiting met andere kinderen blijft vinden?
  • Hoe kun je je genderkind helpen met verwerken dat hij/zij anders is dan andere kinderen?
  • Wat zal er later worden van je genderkind?
  • Hoe ga je om met reacties uit je omgeving?
  • En hoe verwerk je je eigen gevoelens, die je over het één en ander hebt?

Op dit soort vragen vind je geen antwoord in een (algemeen) opvoedkundig boek. Het zijn meestal ook geen vragen, waarvoor je bij mensen in jouw omgeving terecht kunt. Je kunt erover praten met andere ouders in de bijeenkomsten van Genderkind en ouders. Op de Engelse website Genderspectrum staat een uitgebreid artikel over opvoeding.

12