img_0292

In Nederland kunnen transgender kinderen en jongeren vroeg onderzocht worden. Jongeren kunnen ook medisch behandeld worden. Het genderteam van het Amsterdam UMC (VUmc) biedt behandeling aan transgender jongeren, in de vorm van het stellen van een diagnose en het verstrekken van puberteitsremmers bij aanvang van de puberteit. Hiermee wordt de groei van verschillende geslachtskenmerken vertraagd.

Bij de begeleiding van transgender kinderen is vaak veel meer nodig dan momenteel in het Amsterdam UMC (VUmc) wordt geboden. Het gaat ook om hulp bij de genderidentiteitsontwikkeling. Hulp bij de zoektocht hoe de gender vorm te geven wordt bij andere organisaties gedaan. Op het tabblad psychologische ondersteuning worden organsiaties genoemd die daar een rol in kunnen spelen.

Op deze pagina staan behandelaars die het kind of de jongere en soms ook de ouders kunnen helpen bij de zoektocht naar hun genderidentiteit. Maar mogelijk ook later bij de daadwerkelijke behandeling. Regelmatig komen daar behandelaars bij en vallen er behandelaars af, waardoor deze pagina niet volledig is. Bij ons informatiepunt kun vragen of er nog wijzigingen bekend zijn (030 410 02 03 of info@transvisie.nl).

Transvisie geeft namen van behandelaars door die bij haar bekend zijn. Transvisie kan niet in staan voor de kwaliteit van de betreffende behandelaar. Achter een aantal zorgverleners zijn de waarderingen opgenomen, die door cliënten zijn gegeven aan deze zorgverlener op de website van ZorgkaartNederland. Waardeer zelf ook je zorgverlener. Dat kan via het widget. Staat je zorgverlener er niet bij, of is je zorgverlener nog niet bekend bij ZorgkaartNederland, vraag dan, via de website van ZorgkaartNederland, deze zorgverlener op die website toe te voegen.

Deel de ervaringen die je hebt met je zorgverlener op de website van Zorgkaart Nederland, daar hebben anderen ook wat aan !

Basis RGB
Medische transitie

Er is in Nederland één academisch ziekenhuis waar kinderen en jongeren met genderdysfore gevoelens terecht kunnen. In dit ziekenhuis werken specialisten uit meerdere medische disciplines (psychologen, psychiaters, endocrinologen, gynaecologen, urologen, plastisch chirurgen, etc.) samen in een genderteam. De meeste psychologen zien zowel kinderen als volwassenen, maar het aantal psychologen dat met kinderen werkt is beperkt. Aan het genderteam is ook een kinder- en jeugdpsychiater verbonden, die alle transgender pubers ziet. Doordat er gewerkt wordt in een groter team, is uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk.

Amsterdam UMC (voorheen VUmc)

Hier kunnen kinderen en jongeren terecht voor de diagnose en voor de geslachtsaanpassende behandeling (hormonen: puberteitsremmers vanaf ca 11 jaar en cross-sekse hormonen vanaf ca 15/16 jaar en operaties vanaf 18 jaar).

Daarnaast zijn er een aantal behandelaars in Nederland waar transgender kinderen en jongeren de onderzoeksfase (diagnose) kunnen doorlopen.

Stepwork Transgenderzorg

Voor kinderen van alle leeftijden.  De kinderen kunnen via Stepwork vanaf 17 jaar ook met cross-sekse hormonen worden behandeld door endocrinologen die door het hele land werken, onder andere in Den Haag, Rotterdam en Maastricht en Leeuwarden. Deze endocrinologen werken samen met het Amsterdam UMC (voorheen VUmc).

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlStepwork is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Genderteam Zuid-Nederland (Mutsaersstichting en OOG)

Werkt samen met een endocrinoloog/kinderarts van het kinderziekenhuis in Antwerpen en met Amsterdam UMC (VUmc). Voor medische behandeling vanaf ongeveer 12 jaar (puberteitsremmers) kunnen jongeren worden doorverwezen naar deze ziekenhuizen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlMutsaersstichting is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Jonx, Stichting Lentis

Voor kinderen en jongeren tot 23 jaar. Jonx werkt samen met het UMCG in Groningen. Voor de medische behandeling vanaf ongeveer 12 jaar tot 18 jaar wordt het kind doorverwezen naar Amsterdam UMC (voorheen VUmc). Als de jongere 18 jaar is, wordt samen gewerkt met het UMCG.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlLentis is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Momenteel komen er wel behandelaars bij. Benader ons informatiepunt (030 410 02 03 of info@transvisie.nl) om te informeren of er  behandelaars zijn bijgekomen.

Op de website Roze in Wit is een lijst opgenomen met artsen die statement het LHBTI+ vriendelijke artsen hebben onderschreven.

Psychologische ondersteuning
Er op een aantal plaatsen in het land professionele, psychologische en psychosociale hulpverlening mogelijk op individuele basis. Je kunt bij deze organisaties veelal niet terecht als vervanging voor de diagnostische fase, maar ze kunnen kinderen en/of jongeren en/of hun ouders:
 • helpen bij de zoektocht naar de genderidentiteit;
 • doorsturen naar een genderteam of een vrij gevestigde psycholoog;
 • verder begeleiden bij de transitie.

Youz – Transvisie Zorg

Biedt hulp aan kinderen, jongeren, adolescenten en volwassenen met genderidentiteitsvragen en -problemen.

Jonx, Stichting Lentis

Helpt kinderen en jongeren uit Noord-Nederland die als meisje of jongen zijn geboren en zich daar niet prettig bij voelen. Biedt behandeling aan jongeren tot 23 jaar.

Zie de waardering van deze zorgverlener op het tabblad medische transitie.

Genderteam Zuid-Nederland (Mutsaersstichting en OOG)

Biedt hulp en zorg aan (ouders van) kinderen en jongeren die worstelen met hun gender-identiteit.

Zie de waardering van deze zorgverlener op het tabblad medische transitie.

Stepwork Transgenderzorg

Biedt psychologische hulpverlening gedurende alle fases van het behandeltraject (ook pre- en postoperatief) op basis van maatwerk, vergroten van levenskwaliteit en zorg voor naasten.

Zie de waardering van deze zorgverlener op het tabblad medische transitie.

Psy Trans – De Vaart

Biedt transgenderzorg voor zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen en hun naasten. Hiervoor werkt PsyTrans samen met het genderteam van Psychologenpraktijk De Vaart in Assen.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPsyTrans is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Psychologenpraktijk De Vaart

Psychologische ondersteuning aan transgender kinderen en jongeren en hun directe naasten.

Check-in coaching

Begeleiding van kinderen en jongeren met vragen over hun genderidentiteit, hun ouders en kinderen met een transgender ouder.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlCheck-in Coaching is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Compass GGZ

Transgenderzorg aan jongeren en kinderen. Compass biedt brede psychologische begeleiding en zo nodig ook maatschappelijke werk.

Kappa (GGZ)

Mw. Liëtta Beyer, kinder- en jeugdpsycholoog. Werkt met kinderen met genderdysforie, start met de ouders en doet met kleine kinderen spelobservatie.

Willemshuis Psychiaters en Psychotherapeuten

Mw. drs. M. Engberink. Werkt al lang met met kinderen met genderdysforie in noord-oost Brabant

Villa Kakelbont

Mw. Jacqueline Vuister, genderdysforie als deelspecialisatie. Werkt en met kinderen met genderdysforie op de Veluwe

Transsupport Rotterdam

Heeft al lange tijd ervaring met transgender jongeren. Ook groepsbijeenkomsten voor jongeren vanaf 14 jaar.

GGZ instellingen en PsyQ’s

Sommige plaatselijke GGZ instellingen of PsyQ’s ondersteunen kinderen en jongeren met genderdysforie. Informeer bij ons informatiepunt (030 410 02 03)

Naast deze organisaties zijn er nog een aantal vrijgevestigde psychologen die hulp kunnen bieden. De adressen daarvan zijn bekend op ons informatiepunt. Voor meer informatie over psychologische of psychosociale hulpverlening, individueel of in groepsverband kun je bellen (030 410 02 03) of mailen met ons informatiepunt. Ouders wijzen we ook op onze zelfhulpgroep Genderkind en ouders.

Er wordt bij een aantal behandelaars ook groepstherapie gegeven. Dit kan een meerwaarde hebben vooral als er sprake is van een isolement.

Soms valt de deskundige psychologische zorg, waar we hier over spreken, onder de Jeugdwet of de WMO en is de gemeente de partij die deze zorg regelt. Je kunt altijd bij de gemeente waar je woont, meestal bij het Jeugd- of WMO-loket, nadere informatie vragen.

Wachttijden
Helaas bestaat de medische transitie voor een groot deel uit wachten omdat de verschillende behandelaars vaak (lange) wachttijden en/of wachtlijsten hanteren, zowel na de aanmelding als tijdens de transitie. Laat je bij aanmelding goed informeren over de wachttijd omdat wachttijden kunnen veranderen, ze kunnen zowel korter als langer worden.
 • Amsterdam UMC (voorheen VUmc): heeft haar wachttijdenbeleid aangepast en publiceert alleen nog beperkte info op haar website.
 • Overige behandelaars: kijk op de betreffende website of bel.

Alle GGZ instellingen en vrijgevestigd psychologen en psychiaters moeten wachttijden voor hun patiënten openbaar maken. Een wachttijd langer dan 6 weken wordt als te lang aangemerkt. Vooral gespecialiseerde instellingen halen deze wachttijd veelal niet.

Volgens informatie van de zorgverzekeraars moeten behandelaars mensen binnen redelijke termijn de behandeling geven waar ze voor zijn gediagnosticeerd. Deze afspraken zijn, volgens de zorgverzekeraars, met de transgender klinieken gemaakt er zijn echter nog geen richttijden vastgesteld. Zijn de wachttijden voor een behandeling erg lang, dan moet de zorgverzekeraar formeel ervoor zorgen dat je toch een behandeling kunt ondergaan. Heb je het gevoel dat je heel erg lang moet wachten, langer dan anderen die in het traject zijn, wend je dan tot je zorgverzekeraar met het verzoek ervoor te zorgen dat je binnen afzienbare tijd voor behandeling in aanmerking komt.

Waardering zorgverlener

Transvisie heeft het initiatief genomen tot samenwerking met ZorgkaartNederland van de Patiëntenfederatie Nederland en heeft dit afgestemd met zorgverleners. Patiëntenfederatie Nederland en haar leden helpen patiënten en cliënten een sterke positie in te nemen ten opzichte van zorgverzekeraars en zorgverleners. Ervaringen van mensen met de zorg zijn daarvoor belangrijk. Een instrument daarvoor is de ZorgkaartNederland. Homepage ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland helpt het aanbod van zorgverleners inzichtelijker maken voor transgender mensen en hun verwijzers. Dat draagt bij aan keuzevrijheid en decentralisatie. Mensen kunnen op de website ZorgkaartNederland hun ervaringen delen over de zorg die ze hebben ontvangen. Ze kunnen laten zien wat goed ging en wat beter kan. Dat helpt kwaliteit inzichtelijk te maken, prikkelt zorgverleners en helpt andere mensen bij het maken van keuzes voor de beste zorg.

Op de website van ZorgkaartNederland vind je het zorgaanbod, de zorgverleners en de toegekende waarderingen, met op- en aanmerkingen. We roepen iedereen op eigen zorgverlener te waarderen en ervaringen te delen via ZorgkaardNederland of via het widget op onze pagina’s behandelaars. We denken dat dit kan helpen om de zorg verder te decentraliseren. Er wordt nu te vaak automatisch naar Amsterdam UMC (voorheen VUmc) doorverwezen, terwijl dat helemaal niet altijd de beste weg is. Zo houden de verwijzers de centralisatie onbewust in stand.

Hoe kun je je ervaringen en waardering delen?

 • Ga naar http://www.zorgkaartnederland.nl en geef waarderingen aan je zorgverleners. Dit kan je psycholoog zijn of je endocrinoloog, maar ook een chirurg of je huidtherapeut of logopedist.
 • Je kunt je review doen voor de gehele zorginstelling, of je behandelaar. Soms zijn ook specifieke teams apart te vinden, zoals bijvoorbeeld het genderteam van het Vumc (https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/belangenorganisatie-kennis-en-zorgcentrum-voor-genderdysforie-amsterdam-3034708). Hoe specifieker, hoe beter! Dus liever je arts beoordelen en niet het ziekenhuis als geheel.
 • Staat jouw zorgverlener er niet tussen, dan kun je die aanmelden bij de redactie van ZorgkaartNederland: https://www.zorgkaartnederland.nl/content/aanmelden-zorgaanbieder
 • Van belang is om bij het invullen van de waardering aan te geven dat het gaat om zorg voor de aandoening genderdysforie. Alle waarderingen op het vlak van genderdysforie zijn dan zichtbaar via deze pagina: https://www.zorgkaartnederland.nl/aandoeningen/genderdysforie. Nu zijn het er nog niet veel, maar met jullie hulp wordt het meer en meer!
 • Op onze eigen website tonen we van een aantal behandelaars hun score op ZorgkaartNederland. Op onze pagina’s ‘behandelaars’ (volwassenen en kinderen) staat bij verschillende behandelaars een widget van ZorgkaartNederland.  Hierop staat de gemiddelde score, die deze zorgverlener heeft behaald. Ervaringen met een zorgverlener kunnen worden gedeeld via het widget. We hopen in de loop van de tijd het aantal widgets verder uit te breiden.
 • De contactgegevens die worden gevraagd, zijn voor de redactie van ZorgkaartNederland zodat ze je review eventueel kunnen controleren. Dit is om misbruik te voorkomen.
 • Het kan tot 5 dagen duren voor je review online staat. De redactie van ZorgkaartNederland beoordeelt hem eerst.

Copyright Transvisie ©
Disclaimer | Sitemap | Privacy