pleister

Op deze pagina staan behandelaars die je kind kunnen helpen bij de zoektocht en mogelijk later bij de behandeling van de genderdysfore gevoelens. Op dit moment komen daar behandelaars bij en ook vallen er wel eens behandelaars af. Bij ons informatiepunt kun vragen of er nog wijzigingen of andere behandelaars bekend zijn (030 410 02 03 of info@transvisie.nl).

Medische transitie

Het genderteam van het VUmc is een onderdeel van de afdeling Endocrinologie. Het bestaat o.a. uit psychologen, psychiater, seksuologen, plastisch chirurgen en endocrinologen (hormoonarts). De mensen die zich aanmelden bij het genderteam van het VUmc variëren van 3 tot zo´n 70 jaar. De meeste psychologen zien zowel kinderen als volwassenen, maar het aantal psychologen dat met kinderen werkt is beperkt. Aan het genderteam is ook een kinder- en jeugdpsychiater verbonden, die alle pubers ziet. Doordat er gewerkt wordt in een groter geheel, is er uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk.

Naast het VUmc zijn er meerdere centra in Nederland waar transgender kinderen en jongeren de onderzoeksfase kunnen doorlopen:

  • Jonx onderdeel van Stichting Lentis in Groningen werkt samen met het UMCG in Groningen. Voor de medische begeleiding vanaf ongeveer 12 jaar tot 18 jaar wordt het kind doorverwezen naar het VUmc. Als het kind 18 jaar is wordt er samen gewerkt met het UMCG
  • Genderteam Zuid Nederland van de Mutsaerts Stichting werkt samen met het VUmc. Voor medische begeleiding vanaf ongeveer 12 jaar wordt het kind doorverwezen naar het VUmc.
  • Stepwork Transgenderzorg  voor kinderen van alle leeftijden.  De kinderen kunnen via Stepwork vanaf 17 jaar ook met puberteitsremmers worden behandeld door endocrinologen die door het hele land werken onder andere in Den Haag, Rotterdam en Maastricht en Leeuwarden. Deze endocrinologen werken samen met het VUmc.

Momenteel komen er wel behandelaars bij. Benader ons informatiepunt (030 410 02 03 of mail) om te horen of er inmiddels meer behandelaars bekend zijn.

Psychologische ondersteuning

Naast de informatievoorziening en de zelfhulpgroepen waarvoor je bij ons als patiëntenorganisatie Transvisie terecht kunt, is er inmiddels op een aantal plaatsen in het land professionele psychologische hulpverlening mogelijk op individuele basis. Een aantal van deze instellingen zijn:

Je kunt bij bovengenoemde organisaties veelal niet terecht als vervanging voor de diagnostische fase, maar ze kunnen kinderen en/of jongeren:

  • helpen bij hun zoektocht naar hun genderidentiteit;
  • doorsturen naar een genderteam of een vrij gevestigde psycholoog;
  • verder begeleiden bij de transitie.

Er wordt op een aantal plekken ook groepstherapie gegeven. Dit kan een meerwaarde hebben vooral als er sprake is van een isolement. Informeer bij de betreffende organisatie naar eventuele wachttijden. Deze moeten formeel op de website van de organisatie worden gepubliceerd. Naast deze wat grotere organisaties zijn er nog vrijgevestigde psychologen die hulp kunnen bieden. De adressen daarvan zijn bekend op ons informatiepunt.

Er wordt op een aantal plekken ook groepstherapie gegeven. Dit kan een meerwaarde hebben vooral als er sprake is van een isolement. Informeer bij de betreffende organisatie naar eventuele wachttijden. Deze moeten formeel op de website van de organisatie worden gepubliceerd. Naast deze wat grotere organisaties zijn er nog vrijgevestigde psychologen die hulp kunnen bieden. De adressen daarvan zijn bekend op ons informatiepunt.
 

Soms valt de deskundige psychologische zorg waar we hier over spreken onder de Jeugdwet of de WMO en is de gemeente de partij die deze zorg regelt. Je kunt altijd bij de gemeente waar je woont, meestal bij het Jeugd- of WMO-loket nadere informatie vragen.

 

Voor meer informatie over psychologische of psychosociale hulpverlening, individueel of in groepsverband kun je bellen (030 410 02 03) of mailen met ons informatiepunt. Ouders wijzen we ook op onze zelfhulpgroep Genderkind en ouders.

 

Wachttijden

Helaas bestaat de medische transitie voor een groot deel uit wachten omdat de verschillende behandelaars vaak (lange) wachttijden en/of wachtlijsten hanteren, zowel na de aanmelding als tijdens de transitie. Laat je bij aanmelding goed informeren over de wachttijd omdat wachttijden kunnen veranderen, ze kunnen zowel korter als langer worden.

Behandelaars:

  • VUmc: publiceert de actuele wachttijden op haar website.
  • Overige behandelaars kijk op de hun website of bel.

Alle GGZ instellingen en vrijgevestigd psychologen en psychiaters moeten vanaf 1 april 2016 de wachttijden voor hun patiënten openbaar maken. Een wachttijd langer dan 6 weken wordt als te lang aangemerkt. Vooral gespecialiseerde instellingen halen deze wachttijd veelal niet.

Volgens informatie van de zorgverzekeraars moeten behandelaars mensen binnen redelijke termijn de behandeling geven waar ze voor zijn gediagnosticeerd. Deze afspraken zijn, volgens de zorgverzekeraars, met de genderklinieken gemaakt er zijn echter nog geen richttijden vastgesteld. Zijn de wachttijden voor een behandeling erg lang, dan moet de zorgverzekeraar formeel ervoor zorgen dat je toch een behandeling kunt ondergaan. Heb je het gevoel dat je heel erg lang moet wachten, langer dan anderen die in het traject zijn, wend je dan ook tot je zorgverzekeraar met het verzoek ervoor te zorgen dat je binnen afzienbare tijd voor behandeling in aanmerking komt.