wetenschap2

Op deze pagina staan wetenschappelijke artikelen die vrij toegankelijk zijn op het internet. Heb je suggesties voor ons, artikelen die we nog niet hebben geplaatst, mail naar redactie@transvisie.nl. De artikelen zijn veelal in het Engels omdat Engels de voertaal is in wetenschappelijk onderzoek.

 • Early care leads to better mental health for trans youth, study finds. Weerslag van onderzoeksresultaten.
 • Gender trends, aug 2020. Proefschrift over de ontwikkelingen met betrekking tot genderdiversiteit bij jongeren van Natasja van de Graaf (VU Amsterdam).
 • Similarity in transgender and cisgender children’s gender development, nov. 2019. Onderzoek door het TransYouth Project van de Universiteit van Washington Uit dit onderzoek is gebleken dat transgender jongens en meisjes dezelfde gendergevoelens hebben als hun cisgender leeftijdgenootjes. Een uitgebreide samenvatting is terug te vinden op de website van de universiteit. Veel andere onderzoeken en publicaties van TransYouth staan op hun website.
 • The experiences of gender diverse and trans childeren and youth considering and iniating medical interventoins in Canadian gender-affirming speciality clinics, aug. 2019. Canadees onderzoek toont aan dat transgender en genderdiverse jongeren en kinderen gebaat zijn bij genderbevestigende zorg.
 • Predicting Early Childhood Gender Transition,  maart 2019. Dit onderzoek van het TransYouth Project, het team van Kristina Olson toont aan dat transgender kinderen heel goed weten welke identiteit zij hebben.. Een goed artikel over dit onderzoek is te vinden op de website van The Atlantic.com 
 • Chosen Name Use Is Linked to Reduced Depressive Symptoms, Suicidal Ideation, and Suicidal Behavior Among Transgender Youth, maart 2018 Onderzoek met als boodschap dat het gebruik van de gekozen naam bij transgender jongeren depressieve symptomen, zelfmoord gedachten en zelfmoord onder transgender jongeren vermindert.
 • Transgender kids’ brains resemble their gender identity, not their biological sexe, mei 2018. Belgisch onderzoek waaruit blijkt dat de hersenen activiteit van transgender mensen meer overeen komt met die van het wensgeslacht dan van het geboorte geslacht.
 • Teach your parents and providers well, mei 2018. Kritisch Canadees artikel over de begeleiding van kinderen en oproep tot herbezinning op de gezondheid van transgender en genderdiverse kinderen, van The College of family Physicians of Canada. Het artikel staat kritische tegenover de artikelen die verschijnen over blijvende en niet blijvende genderdysfore gevoelens.
 • The controversial Research on ‘Desistance’ in Transgender Youth, mei 2018. Kritisch van Jon Brooks over het als dan niet blijven van transgendergevoelens bij kinderen als zij ouder worden.
 • “Pal can just be themself”: Children in the US Respond to Annedroids’ Genderless TV Characte, 2017. Kinderen denken flexibeler over gender dan gedacht, blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de Tennessee Vanderbilt Universiteit. Zie ook het artikel van Holebi.info hierover
 • Supporting and Caring for transgenderchildren, sept 2016. Uitgebreide uitgave van onder andere de Amerikaanse Academie voor Kinderartsen waarin en warm pleidooi om transgender kinderen te ondersteunen en de ruimte te gunnen om ook op jonge leeftijd hun genderruimte te onderzoeken.
 • Resolution on Gender and Sexual Orientation in Children and Adolescents in Schools, 2015. Resolutie van de American Psychological Association over o.a. genderdiversiteit op scholen.
 • Twee artikelen over de grootte van de groep kinderen en jongeren die aangeven zich niet te kunnen identificeren met het reguliere ‘jongen’ en ‘meisje’ label. Artikel in The Blaze en onderliggende artikel uit Pediatrics en het betreffende rapport uit 2018 en rapport over hetzelfde onderwerp van het Williams Institute uit 2017.
 • Drie artikelen (NL, Engels Time en Engels The Guardian over onderzoeksresultaten uitwijzen dat rolpatronen bij kinderen blijvende schade kunnen veroorzaken. Uitgekomen n.a.v. een onderzoeksrapport.
 • Artikel van Diane Ehrensaft over de drie gangbare modellen om genderkinderen te behandelen, met uitleg en kanttekeningen. De modellen zijn:
  1. The first model, represented in the work of Drs Susan Bradley and Ken Zucker, assumes that young children have malleable gender brains, so to speak, and that treatment goals can include helping a young child accept the gender that matches the sex assigned to them at birth.
  2. The second model, represented in the work of practitioners in the Netherlands, allows that a child may have knowledge of their gender identity at a young age, but should wait until the advent of adolescence before engaging in any full transition from one gender to another.
  3. The third model, represented in the work of an international consortium of gender affirmative theoreticians and practitioners, allows that a child of any age may be cognizant of their authentic identity and will benefit from a social transition at any stage of development.
 • Apples, oranges, and fruitsalad: sorting out transgender, gender expansive & gender non-binairy chrilderen and youth.  Film van  Diane over dit onderwerp met bijbehorende sheets sheetst. Diane Ehrensaft is momenteel leidend en vooruitstrevend in haar theorieen over de ontwikkeling van de genderidentiteit bij kinderen en jongeren.
 • Mental Health of Transgender Children Who Are Supported in Their Identities,  maart 2016. Onderzoek van  Olsen e.a. over onderzoek naar de psychische gezondheid van transgender kinderen die vroeg hun sociale transitie doormaken, in relatie tot de psychische gezondheid van gewone kinderen, gepubliceerd in het Amerikaanse Tijdschrift voor Kindergeneeskunde.
 • Een Nederlands onderzoek over de effecten van de behandeling van adolescenten met puberteitsremmers gepubliceerd in het Amerikaanse Tijdschrift voor Kindergeneeskunde van september 2014 De conclusie van dit onderzoek is dat de behandeling met puberteitsremmers een positief effect heeft op het welzijn van adolescenten.
 • Being safe, Being Me, een groot in 2015 gepubliceerd Canadees onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van transgender jongeren met schokkende uitkomsten wat betreft het voorkomen van geweld, seksueel misbruik, sociale en psychische problemen. In Noord Ierland verscheen een vergelijkbaar onderzoek.
 • De conclusie uit onderzoek, gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift voor kindergeneeskunde  is dat angstproblemen en stress bij kinderen niet samenhangt met genderdysforie maar eerder met het wel of niet doormaken van een transitie.
 • Transgender kinderen hebben normale hormoonspiegels. Amerikaans onderzoek
 • Amerikaans onderzoek over positie effect behandeling transgender jongeren. Onderzoek aan de universiteit van San Diego heeft opnieuw aangetoond dat de erkenning en de behandeling van transgender jongeren in hun puberteit een positief resultaat geeft. Lees bericht in Science Daily of het artikel in de Cosmopolitan
 • Amerikaans onderzoek met als uitkomst dat transgender kinderen een consistent gedrag en verhaal hebben en niet in de war zijn over hun genderidentiteit. http://www.psychologicalscience.org
 • Hoe vaak hebben kinderen met genderdysforie ook andere problemen (comorbiditeit) een Nederlands onderzoek van het VU (Engelstalig)
 • Een interview de arts dr. Rob Garofalo die zich de vraag stelt “Hoe oud is het kind nog te jong?”
 • Fact sheets & position statements van APA devision 44. Factsheet over kinderen.
 • Baarmoedertransplantatie. In Götenburg is in 2013/2014 voor het eerst een baarmoeder getransplanteerd waarna een gezond kind is geboren. De schrijver van het artikel vraagt zich af of dit in de verdere toekomst ook mogelijkheden biedt voor vrouwen met een transgender achtergrond.
 • Penistransplantatie. In Zuid Afrika is het chirurgen in gelukt een penis te transplanteren bij een jonge man die drie jaar geleden zijn penis had verloren door een amputatie. Volgens de artsen werkt de penis naar behoren. Ook in Amerika worden penistransplantaties uitgevoerd De Volkskrant bericht daarover.
 • Chirurgisch ingrijpen bij interseksuele baby’s? Engelstalige artikel over de situatie waarbij een chirurgische ingreep is uitgevoerd.
 • Eén gen voorkomt dat eierstokken veranderen in testis. Slechts één gen zou voorkomen dat in het embrionale stadium eierstokken veranderen in testis. Zie het stuk in Phenomena.
 • Transgender kids’ brains resemble their gender identity, not their biological sex. Belgisch onderzoek waaruit blijkt dat de hersenen activiteit van transgender mensen meer overeen komt met die van het wensgeslacht dan van het geboorte geslacht.
 • Structural Brain Differences for Transgender People. Artikel over de verschillen van de hersenen bij transgender mensen.
 • Mannelijke of vrouwelijke hersenen komen zo zelden voor dat ze ‘abnormaal’ zijn. Artikel dat ingaat op op de vraag of en wat de echte verschillen zijn tussen mannelijke en vrouwelijke hersenen.
 • Denken als een man. Langdurige behandeling met testosteron laat de transgender man denken als een cis man. Scans van de hersenen hebben aangetoond dat testosteron daadwerkelijk de hersenstructuur van transgender mannen verandert. Uitkomsten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op het Neuropsychopharmacoligisch congres dat op 31 augustus 2015 is gehouden in Amsterdam. Zie een verslag over dit onderzoek.
 • Hersenen jongeren met genderdysforie hebben kenmerken van het door hen gewenste geslacht. De samenvatting van het onderzoek van Sarah Burk naar de kenmerken van de hersenen van transgender jongeren staat op de website van het VUmc. Op de Belgische zender Radio 1 is Sarah te horen over dit onderzoek.
 • Transnormativity in the psy disciplines.  Kritisch artikel over de transgender normen in de psychologie en aanverwante takken van wetenschap waarop de behandeling van transgenders is gestoeld. (Herkenbaar is om te zien hoe transgenders hun verhalen aanpassen aan wat de “wetenschap” verwacht, en dat de “wetenschap” op basis daarvan denkt dat ze “goed zit” in hun aannames over transgenders. Ook is er kritiek op de werkwijze van de WPATH, zeker ook t.a.v. deelname van mensen uit niet-westerse landen in wereldwijde Standards of Care.
 • Assessment and Hormonal Management in Adolescent and Adult Trans People, With Attention for Sexual Function and Satisfaction: European Society for Sexual Medicine Position Statement, Guy T’joen e.a. Website en volledige artikel.
 • Seks onder je 25e. Een uitgebreid onderzoek naar seks onder de 25 jaar. In dit rapport worden ook jongeren met transgender gevoelens aangehaald en vaak ook in relatie tot jongeren die deze gevoelens niet hebben. Er is geen uitsplitsing gemaakt naar de mate van deze gevoelens, dus iedereen met genderdysfore gevoelens wordt op één hoop geveegd. Mogelijk zijn de uitkomsten niet één op één van toepassing op transgender jongeren die een transitie ondergaan.
 •  Sexual and psysical health after sex reassignment surrgery: European Society for Sexual Medicine Position Statement, Griet de Cuypere e.a. Website.
 • Onderzoek waaruit blijkt dat 3% van de teenagers in Minnesota zich ziet als transgender of gendernonconform.
 • Onderzoek met als titel: Risk and Protective Factors in the lives of transgender/gender nonconforming Adolecents
 • Onderzoek in Rotterdam met als uitkomst dat ruim 3% van de studenten aangeeft genderfluïde te zijn
 • Artikel over male to eunuch gender identity disorder in het kader van opname in de Standards of Care.
 • Artikel over Zweeds onderzoek het effect van taal op de seksegelijkheid.
 • Artikel over een mogelijke biologsche reden voor het zijn van transgender.
 • Artikel in Britisch Medical Journal vanuit het patiëntenperspectief: I’m your trans patient.
 • Artikel over beleving van de seksualiteit en geslachtsaanpassende operatie door transgender mannen.