Op deze pagina verzamelen wij die wetenschappelijke artikelen van het internet die vrij toegankelijk zijn. Wij zoeken daarvoor regelmatig het internet af. Mocht je  suggesties voor ons hebben over artikelen die we nog niet hebben geplaatst dan horen wij dat graag. De artikelen zijn veelal in het Engels omdat Engels de voertaal is in wetenschappelijk onderzoek.

Artikelen over hersenonderzoek

 • Denken als een man. Langdurige behandeling met testosteron laat de trangenderman denken als een biologische man. Scans van de hersenen hebben aangetoond dat testosteron daadwerkelijk de hersenstructuur van transgendermannen verandert. Uitkomsten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op het Neuropsychopharmacoligisch congres dat op 31 augustus 2015 is gehouden in Amsterdam. Zie een verslag over dit onderzoek.
 • Hersenen jongeren met genderdysforie hebben kenmerken van het door hen gewenste geslacht. De samenvatting van het onderzoek van Sarah Burk naar de kenmerken van de hersenen van transgenderjongeren staat op de website van het VUmc. Op de Belgische zender Radio 1 is Sarah te horen over dit onderzoek.

Artikelen over de endocrinologische begeleiding

 • Uitgebreide beschrijving van de endocrinologische begeleiding van transgenders in het Amerikaanse tijdschrift voor endocrinologie.
 • Vanuit het Europese perspectief is er in het Europese tijdschrift voor endocrinologie een commentaar op bovenstaand artikel geschreven.
 • Een artikel in het Europese Tijdschrift voor Endocrinologie van oktober 2006 over de behandeling van pubers met een uitgebreide beschrijving van de endocrinologische behandeling.
 • Artikel in het tijdschrift Biological Psychiatry over de effecten van de toediening van testosteron op serotonine transport in het lichaam. Serontonine is het hormoon dat bij een tekort depressie geeft. In dit artikel komt naar voren dat transvrouwen meer gevoelig worden voor depressie en transmannen juist niet.

Artikelen over (de behandeling van) jongeren en adolescenten

 • Twee artikelen over de grootte van de groep kinderen en jongeren die aangeven zich niet te kunnen identificeren met het reguliere ‘jongen’ en ‘meisje’ label. Artikel in The Blaze en onderliggende artikel uit Pediatrics en het betreffende rapport uit 2018 en rapport over hetzelfde onderwerp van het Williams Institute uit 2017.
 • Drie artikelen (NL, Engels Time en Engels The Guardian over onderzoeksresultaten uitwijzen dat rolpatronen bij kinderen blijvende schade kunnen veroorzaken. Uitgekomen n.a.v. een onderzoeksrapport.
 • Artikel van Diane Ehrensaft over de drie gangbare modellen om genderkinderen te behandelen, met uitleg en kanttekeningen. De modellen zijn:
  1. The first model, represented in the work of Drs Susan Bradley and Ken Zucker, assumes that young children have malleable gender brains, so to speak, and that treatment goals can include helping a young child accept the gender that matches the sex assigned to them at birth.
  2. The second model, represented in the work of practitioners in the Netherlands, allows that a child may have knowledge of their gender identity at a young age, but should wait until the advent of adolescence before engaging in any full transition from one gender to another.
  3. The third model, represented in the work of an international consortium of gender affirmative theoreticians and practitioners, allows that a child of any age may be cognizant of their authentic identity and will benefit from a social transition at any stage of development.
 • Apples, oranges, and fruitsalad: sorting out transgender, gender expansive & gender non-binairy chrilderen and youth. Artikel van diane-ehrensaft. Diane Ehrensaft is momenteel leidend en vooruitstrevend in haar theorieen over de ontwikkeling van de genderidentiteit bij kinderen en jongeren.
 • Supporting and Caring for transgenderchildren Uitgebreide uitgave van onder andere de Amerikaanse Academie voor Kinderartsen waarin en warm pleidooi om transkinderen te ondersteunen en de ruimte te gunnen om ook op jonge leeftijd hun genderruimte te onderzoeken
 • Artikel van Olsen e.a. over onderzoek naar de psychische gezondheid van tgenderkinderen die vroeg hun sociale transitie doormaken, in relatie tot de psychische gezondheid van gewone kinderen. Het onderzoek, Mental Health of Transgender Children Who Are Supported in Their Identities, van Kristina R. Olson, PhD, Lily Durwood, BA, Madeleine DeMeules, BA, Katie A. McLaughlin, PhD is gepubliceerd in het Amerikaanse Tijdschrift voor Kindegeneeskunde.
 • Artikel over dr. Rob Garofalo een Amerikaanse arts in de Chigago Agent over de begeleiding van transgenderkinderen.Hoe oud is het king nog te jong? Engelstalig.
 • Een Nederlands onderzoek over de effecten van de behandeling van adolescenten met puberteitsremmers gepubliceerd in het Amerikaanse Tijdschrift voor Kindergeneeskunde van september 2014 De conclusie van dit onderzoek is dat de behandeling met puberteitsremmers een positief effect heeft op het welzijn van adolescenten.
 • Being safe, Being Me, een groot in 2015 gepubliceerd Canadees onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van transgenderjongeren met schokkende uitkomsten wat betreft het voorkomen van geweld, seksueel misbruik, sociale en psychische problemen. In Noord Ierland verscheen een vergelijkbaar onderzoek.
 • De conclusie uit onderzoek, gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift voor kindergeneeskunde  is dat angstproblemen en stress bij kinderen niet samenhangt met genderdysforie maar eerder met het wel of niet doormaken van een transitie.
 • Transgenderkinderen hebben normale hormoonspiegels. Amerikaans onderzoek
 • Amerikaans onderzoek over positie effect behandeling transjongeren.Onderzoek aan de universiteit van San Diego heeft opnieuw aangetoond dat de erkenning en de behandeling van transgenderjongeren in hun puberteit een positief resultaat geeft. Lees bericht in Science Daily of het artikel in de Cosmopolitan
 • Amerikaans onderzoek met als uitkomst dat transgenderkinderen een consistent gedrag en verhaal hebben en niet in de war zijn over hun genderidentiteit. http://www.psychologicalscience.org
 • Hoe vaak hebben kinderen met genderdysforie ook andere problemen (comorbiditeit) een Nederlands onderzoek van het VU (Engelstalig)
 • Een interview de arts dr. Rob Garofalo die zich de vraag stelt “Hoe oud is het kind nog te jong?”

Artikelen over welzijn

Artikelen over chirugische ontwikkelingen

 • Baarmoedertransplantatie. In Götenburg is in 2013/2014 voor het eerst een baarmoeder getransplanteerd waarna een gezond kind is geboren. De schrijver van het artikel vraagt zich af of dit in de verdere toekomst ook mogelijkheden biedt voor transvrouwen.
 • Penistransplantatie. In Zuid Afrika is het chirurgen in gelukt een penis te transplanteren bij een jonge man die drie jaar geleden zijn penis had verloren door een amputatie. Volgens de artsen werkt de penis naar behoren. Ook in Amerika worden penistransplantaties uitgevoerd De Volkskrant bericht daarover.
 • Moeten/mogen chirurgen ingrijpen bij interseksuele babies? Diverse Engelstalige artikelen over dit onderwerp. Artikel 1 en artikel 2 het verhaal van ouders en van volwassenen waarbij de ingreep is gedaan.

Andere medische artikelen

 • Eén gen voorkomt dat eierstokken veranderen in testis. Slechts één gen zou voorkomen dat in het embrionale stadium eierstokken veranderen in testis. Zie het stuk in Phenomena.
 • Denken als een man. Langdurige behandeling met testosteron laat de trangenderman denken als een biologische man. Scans van de hersenen hebben aangetoond dat testosteron daadwerkelijk de hersenstructuur van transgendermannen verandert. Uitkomsten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op het Neuropsychopharmacoligisch congres dat op 31 augustus 2015 is gehouden in Amsterdam. Zie een verslag over dit onderzoek.