wetenschap

Op deze pagina verzamelen wij die wetenschappelijke artikelen van het internet die vrij toegankelijk zijn. Wij zoeken daarvoor regelmatig het internet af. Mocht je  suggesties voor ons hebben over artikelen die we nog niet hebben geplaatst dan horen wij dat graag. De artikelen zijn veelal in het Engels omdat Engels de voertaal is in wetenschappelijk onderzoek.

 • Gender Affirming Healthcare for Gender Diverse and Transgender Children, Young People and Adults in Aotearoa New ZealandNieuw Zeelandse richtlijn voor de behandeling van transgender volwassenen, jongeren en kinderen. In deze richtlijn is veel aandacht voor de holistische benadering die voortkomt uit de denkwijze van de Maori. Dat levert een richtlijn op met ruime aandacht voor de autonomie van de mensen waarvoor de richtlijn is geschreven.  Autonomie houdt in deze richtlijn in dat de transgender gemeenschap zelf een leidende rol heeft in de ontwikkeling van de transgenderzorg en richtlijnen zoals deze.
 • Amerikaanse richtlijn voor de behandeling van transgender jongeren en kinderen, waarbij de genderbevestigende benadering wordt aanbevolen. In deze benadering worden het kind en het gezin geholpen om een uitingsvorm te vinden die bij het kind past. In het artikel ‘Pediatricians are key in supporting trangender, gender-diverse youth’ doet Jason Rafferty verslag van deze richtlijn.Tekst van de volledige richtlijn.
 • Australische Zorgstandaard ter informatie en vergelijking, waarin opgenomen de richtlijnen ten behoeve van de behandeling van transgender en gederdiverse kinderen en jongeren. Ook in het medische tijdschrift The Lancet is over deze richtlijn gepubliceerd. Zie.
 • Kinderen denken flexibeler over gender dan gedacht, blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de Tennessee Vanderbilt Universiteit
 • Predicting Early Childhood Gender Transition.  Dit onderzoek van het team van Kristina Olson toont aan dat transgender kinderen heel goed weten welke identiteit zij hebben.. Een goed artikel over dit onderzoek is te vinden op de website van The Atlantic.com 
 • Chosen Name Use Is Linked to Reduced Depressive Symptoms, Suicidal Ideation, and Suicidal Behavior Among Transgender Youth. Rapport met als boodschap dat het gebruik van de gekozen naam bij transgender jongeren depressieve symptomen, zelfmoord gedachten en zelfmoord onder transgender jongeren vermindert.
 • Teach your parents and providers well. Kritisch Canadees artikel over de begeleiding van kinderen en oproep tot herbezinning op de gezondheid van transgender en genderdiverse kinderen, van The College of family Physicians of Canada. Het artikel staat kritische tegenover de artikelen die verschijnen over blijvende en niet blijvende genderdysfore gevoelens.
 • Transgender kids’ brains resemble their gender identity, not their biological sex. Belgisch onderzoek waaruit blijkt dat de hersenen activiteit van transgender mensen meer overeen komt met die van het wensgeslacht dan van het geboorte geslacht.
 • Twee artikelen over de grootte van de groep kinderen en jongeren die aangeven zich niet te kunnen identificeren met het reguliere ‘jongen’ en ‘meisje’ label. Artikel in The Blaze en onderliggende artikel uit Pediatrics en het betreffende rapport uit 2018 en rapport over hetzelfde onderwerp van het Williams Institute uit 2017.
 • Drie artikelen (NL, Engels Time en Engels The Guardian over onderzoeksresultaten uitwijzen dat rolpatronen bij kinderen blijvende schade kunnen veroorzaken. Uitgekomen n.a.v. een onderzoeksrapport.
 • Artikel van Diane Ehrensaft over de drie gangbare modellen om genderkinderen te behandelen, met uitleg en kanttekeningen. De modellen zijn:
  1. The first model, represented in the work of Drs Susan Bradley and Ken Zucker, assumes that young children have malleable gender brains, so to speak, and that treatment goals can include helping a young child accept the gender that matches the sex assigned to them at birth.
  2. The second model, represented in the work of practitioners in the Netherlands, allows that a child may have knowledge of their gender identity at a young age, but should wait until the advent of adolescence before engaging in any full transition from one gender to another.
  3. The third model, represented in the work of an international consortium of gender affirmative theoreticians and practitioners, allows that a child of any age may be cognizant of their authentic identity and will benefit from a social transition at any stage of development.
 • Apples, oranges, and fruitsalad: sorting out transgender, gender expansive & gender non-binairy chrilderen and youth.  Film van  Diane over dit onderwerp met bijbehorende sheets sheetst. Diane Ehrensaft is momenteel leidend en vooruitstrevend in haar theorieen over de ontwikkeling van de genderidentiteit bij kinderen en jongeren.
 • The controversial Research on ‘Desistance’ in Transgender Youthe. Artikel van Jon Brooks over het al dan niet groeien uit het gevoel transgender te zijn als kinderen ouder worden.
 • Supporting and Caring for transgenderchildren Uitgebreide uitgave van onder andere de Amerikaanse Academie voor Kinderartsen waarin en warm pleidooi om transgender kinderen te ondersteunen en de ruimte te gunnen om ook op jonge leeftijd hun genderruimte te onderzoeken.
 • Artikel van Olsen e.a. over onderzoek naar de psychische gezondheid van transgender kinderen die vroeg hun sociale transitie doormaken, in relatie tot de psychische gezondheid van gewone kinderen. Het onderzoek, Mental Health of Transgender Children Who Are Supported in Their Identities, van Kristina R. Olson, PhD, Lily Durwood, BA, Madeleine DeMeules, BA, Katie A. McLaughlin, PhD is gepubliceerd in het Amerikaanse Tijdschrift voor Kindergeneeskunde.
 • A critical commentary on follow-up studies and “desistance” theories about transgender and gender-nonconforming children Een zeer kritisch wetenschappelijk artikel in de International Journal of Transgenderism  over het veelgebruikte cijfer dat 80% van de kinderen afziet van een medische transitie als ze opgroeien
 • Een Nederlands onderzoek over de effecten van de behandeling van adolescenten met puberteitsremmers gepubliceerd in het Amerikaanse Tijdschrift voor Kindergeneeskunde van september 2014 De conclusie van dit onderzoek is dat de behandeling met puberteitsremmers een positief effect heeft op het welzijn van adolescenten.
 • Being safe, Being Me, een groot in 2015 gepubliceerd Canadees onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van transgender jongeren met schokkende uitkomsten wat betreft het voorkomen van geweld, seksueel misbruik, sociale en psychische problemen. In Noord Ierland verscheen een vergelijkbaar onderzoek.
 • De conclusie uit onderzoek, gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift voor kindergeneeskunde  is dat angstproblemen en stress bij kinderen niet samenhangt met genderdysforie maar eerder met het wel of niet doormaken van een transitie.
 • Transgender kinderen hebben normale hormoonspiegels. Amerikaans onderzoek
 • Amerikaans onderzoek over positie effect behandeling transgender jongeren. Onderzoek aan de universiteit van San Diego heeft opnieuw aangetoond dat de erkenning en de behandeling van transgender jongeren in hun puberteit een positief resultaat geeft. Lees bericht in Science Daily of het artikel in de Cosmopolitan
 • Amerikaans onderzoek met als uitkomst dat transgender kinderen een consistent gedrag en verhaal hebben en niet in de war zijn over hun genderidentiteit. http://www.psychologicalscience.org
 • Hoe vaak hebben kinderen met genderdysforie ook andere problemen (comorbiditeit) een Nederlands onderzoek van het VU (Engelstalig)
 • Een interview de arts dr. Rob Garofalo die zich de vraag stelt “Hoe oud is het kind nog te jong?”
 • Baarmoedertransplantatie. In Götenburg is in 2013/2014 voor het eerst een baarmoeder getransplanteerd waarna een gezond kind is geboren. De schrijver van het artikel vraagt zich af of dit in de verdere toekomst ook mogelijkheden biedt voor vrouwen met een transgender achtergrond.
 • Penistransplantatie. In Zuid Afrika is het chirurgen in gelukt een penis te transplanteren bij een jonge man die drie jaar geleden zijn penis had verloren door een amputatie. Volgens de artsen werkt de penis naar behoren. Ook in Amerika worden penistransplantaties uitgevoerd De Volkskrant bericht daarover.
 • Moeten/mogen chirurgen ingrijpen bij interseksuele babies? Diverse Engelstalige artikelen over dit onderwerp. Artikel 1 en artikel 2 het verhaal van ouders en van volwassenen waarbij de ingreep is gedaan.
 • Academisch artikel (Gatekeeping hormone replacement therapiy for transgender patients is dehumanisering) dat beargumenteert waarom het mensonterend en onethisch is om aan gatekeeping te doen voordat iemand aan de hormoontherapie mag beginnen.
 • Artikel over de veiligheid van langdurig testosterongebruik op basis van aantal wetenschappelijke onderzoeken.
 • nederlands-tijdschrift-voor-geneeskunde-14-8-2018 (via Blendl) Nienke Fleuren. De transgender vrouw heeft hoger risico op trombose en beroerte. Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat gepubliceerd door Springer. In dit onderzoek komt ook naar voren dat het risico van oestrogeen via de huid lager ligt dan van orale medicatie. Zie ook: Annals of Internal Medicine op 21 augustus 2018, crtonline en reuters.
 • Defreyne_et_al-2017-andrology, Onderzoek en evaluatie van de hematocriet(Ht) waarden bij hormoonbehandeling van mannen en vrouwen met een transgender achtergrond.
 • Secundary-polycythemia. Artikel over geconstateerde Secundaire Polycythemia bij een transgender man als gevolg van behandeling met testosteron.
 • Uitgebreide beschrijving van de endocrinologische begeleiding van transgender mensen in het Amerikaanse tijdschrift voor endocrinologie.
 • Vanuit het Europese perspectief is er in het Europese tijdschrift voor endocrinologie een commentaar op bovenstaand artikel geschreven.
 • Een artikel in het Europese Tijdschrift voor Endocrinologie van oktober 2006 over de behandeling van pubers met een uitgebreide beschrijving van de endocrinologische behandeling.
 • Artikel in het tijdschrift Biological Psychiatry over de effecten van de toediening van testosteron op serotonine transport in het lichaam. Serontonine is het hormoon dat bij een tekort depressie geeft. In dit artikel komt naar voren dat transgender vrouwen meer gevoelig worden voor depressie en transgender mannen juist niet.
 • Eén gen voorkomt dat eierstokken veranderen in testis. Slechts één gen zou voorkomen dat in het embrionale stadium eierstokken veranderen in testis. Zie het stuk in Phenomena.
 • Transgender kids’ brains resemble their gender identity, not their biological sex. Belgisch onderzoek waaruit blijkt dat de hersenen activiteit van transgender mensen meer overeen komt met die van het wensgeslacht dan van het geboorte geslacht.
 • Structural Brain Differences for Transgender People. Artikel over de verschillen van de hersenen bij transgender mensen.
 • Mannelijke of vrouwelijke hersenen komen zo zelden voor dat ze ‘abnormaal’ zijn. Artikel dat ingaat op op de vraag of en wat de echte verschillen zijn tussen mannelijke en vrouwelijke hersenen.
 • Denken als een man. Langdurige behandeling met testosteron laat de transgender man denken als een cis man. Scans van de hersenen hebben aangetoond dat testosteron daadwerkelijk de hersenstructuur van transgender mannen verandert. Uitkomsten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op het Neuropsychopharmacoligisch congres dat op 31 augustus 2015 is gehouden in Amsterdam. Zie een verslag over dit onderzoek.
 • Hersenen jongeren met genderdysforie hebben kenmerken van het door hen gewenste geslacht. De samenvatting van het onderzoek van Sarah Burk naar de kenmerken van de hersenen van transgender jongeren staat op de website van het VUmc. Op de Belgische zender Radio 1 is Sarah te horen over dit onderzoek.

Een uitgebreid onderzoek naar seks onder de 25 jaar. In dit rapport worden ook jongeren met transgender gevoelens aangehaald en vaak ook in relatie tot jongeren die deze gevoelens niet hebben. Er is geen uitsplitsing gemaakt naar de mate van deze gevoelens, dus iedereen met genderdysfore gevoelens wordt op één hoop geveegd. Mogelijk zijn de uitkomsten niet één op één van toepassing op transgender jongeren die een transitie ondergaan.

 • Onderzoek waaruit blijkt dat 3% van de teenagers in Minnesota zich ziet als transgender of gendernonconform.
 • Onderzoek met als titel: Risk and Protective Factors in the lives of transgender/gender nonconforming Adolecents
 • Onderzoek in Rotterdam met als uitkomst dat ruim 3% van de studenten aangeeft genderfluïde te zijn
 • Artikel over male to eunuch gender identity disorder in het kader van opname in de Standards of Care.
 • Artikel over Zweeds onderzoek het effect van taal op de seksegelijkheid.
 • Artikel over een mogelijke biologsche reden voor het zijn van transgender.
 • Artikel in Britisch Medical Journal vanuit het patiëntenperspectief: I’m your trans patient.
 • Artikel over beleving van de seksualiteit en geslachtsaanpassende operatie door transgender mannen.