brochures

Op deze pagina staan diverse organisaties genoemd die documenten, handreikingen, onderzoeken, verzoekschriften etc. ten behoeve van transgender personen hebben gepubliceerd. Op onze pagina Wet- en regelgeving staan wet-en regelgeving en andere documenten die meer specifiek met de transgenderzorg te maken hebben. Op onze pagina Wetenschap staan meer wetenschappelijk getinte artikelen over transgenderzijn.

Movisie brengt regelmatig publicaties uit op het LHBT gebied. Zie daarvoor de website van Movisie. Je vindt op deze website rapporten over LHBT veiligheid, eenzaamheid onder LHBT’s, LHBT beleid voor gemeenten en specifiek voor de T uit de LHBT, aandacht voor de LHBT jongeren op school etc.

 • E learningmodule In deze module leren hulpverleners  welke vragen ze kunnen stellen over LHBT-gevoelens en hoe ze een gesprek kunnen aangaan.
 • Handreiking Communicatie en zichtbaarheid van lokaal LHBTI-beleid (2019) Deze handreiking dient als hulpmiddel voor gemeentes voor het communiceren over en zichtbaar maken van het LHBTI-beleid naar de doelgroep en andere ontvangers. Onder andere de volgende thema’s worden besproken: inclusief taalgebruik en het belang daarvan, gepaste communicatiekanalen en -momenten, zichtbaarheid binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.
 • LHBT-beleid voor gemeenten (2018). Gemeenten hebben een belangrijke rol in het bevorderen van de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). Zij kunnen met gerichte inzet en activiteiten ervoor zorgen dat vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBT’s afneemt. Met als doel dat LHBT’s zich gesteund, veilig(er) en weerbaar(der) voelen in het sociale domein: op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun sociale kring. Deze handreiking met ruime aandacht voor transgender inwoners biedt gemeenten handvatten om de emancipatie van LHBT’s te bevorderen zonder extra geld uit te geven.
 • Alles wat je altijd al wilde weten over Transgenders (2016). Uitgave van Movisie met een stappenplan om genderdiversiteit bespreekbaar te maken voor studenten in de gezondheidszorg maatschappelijk werken de sociaal pedagogische beroepen.
 • Cursus voor LBT-vrouwen over eigen kracht en veiligheid (2014). Movisie heeft samen met een groep ervaren trainers een cursus ontwikkeld over eigen kracht en veiligheid voor LBT-vrouwen. De cursus bestaat uit een combinatie van technieken uit weerbaarheidscursussen, improvisatietoneel en anti-agressie cursussen. Dit handboek maakt onderdeel uit van het project ‘Geweld is niet normaal, vrouw’. van Movisie, COC Nederland en de Nederlandse politie.
 • Handreiking De kastdeur op een kier (2015). Als mensen met een biculturele achtergrond uitkomen voor hun homo-, lesbische-, biseksuele- of transgendergevoelens leidt dat soms tot heftige reacties. Ze kunnen te maken krijgen met hardhandige mishandeling, familieverstoting en huwelijksdwang. Uit angst voor deze gevolgen leven ze vaak een dubbelleven en blijven ze onzichtbaar voor professionals op school of in de wijk. Movisie schreef om deze groep meer zichtbaar te maken de handreiking:’De kastdeur op een kier: seksuele en genderdiversiteit in multicultureel Nederland’.
 • Handreiking Gemeentelijk T-beleid (2013). Movisie en TNN hebben een praktische handreiking uitgebracht voor gemeenten om meer vorm en inhoud te geven aan hun beleid voor transgenders. In 2017 heeft de stad Gent een uitgebreid rapport uitgebracht over de behoeftes van transgenders met aanbevelingen die ook in Nederland zinvol zijn
 • Jeugdsector helpt LHBTi-jongeren onvoldoende. Bijna de helft van de professionals die met jongeren werken, ziet niet of nauwelijks dat LHBT-jongeren worstelen met hun gevoelens. Uit nieuw onderzoek blijkt dat ze deze groep jongeren niet herkennen, dat ze niet met hen praten over hun gevoelens en hen geen hulp kunnen bieden. Deze professionals schrikken voor het onderwerp terug en vinden het lastig om jongeren te begeleiden bij hun coming out. NJi en Movisie concluderen dat er kennis ontbreekt in de sector, en dat deze groep jongeren – die het al moeilijk heeft – nog te vaak geen hulp krijgt. Het Nederlands Jeugdinstituut deed samen met Movisie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek naar de aandacht in de jeugdsector voor jongeren die lesbisch, homo, bi of transgender zijn en jongeren met een intersekse conditie (LHBTI-jongeren). Zie verder het artikel van Movisie, daar is ook het rapport te downloaden.
 • Genderdoeboek. Een door TNN opgestelde wegwijzer voor organisaties met richtlijnen over hoe op een correcte en genderinclusieve wijze om te gaan met transgender personen.
 • Handreiking Veilige Wijken voor LHBT’ers, met informatie en adviezen voor gemeenten en (wijk)professionals om discriminatoir geweld gericht tegen LHBTI’s in een vroeg stadium te herkennen en aan te pakken. Lees het toelichtende artikel, daar is ook de handreiking te downloaden.
 • Richtlijn Transgenders en sport (2015). NOC NSF: NOC NSF heeft de richtlijn Advies transgenders en sport opgesteld voor transgenders, sportbonden, -verenigingen en sporters ten behoeve van de sportdeelname van transgenders.
 • Rapport ‘Transgenderzorg in Nederland‘ (feb. 2017) Verzoekschrift met knelpunten en aanbevelingen aan de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor het rapport zie de website van Principle 17.
 • Brochure van prof. dr. Heleen Zorgdager e.a. voor kerken en en andere christelijke geloofsgemeenschappen met informatie over transgenders en tips over hoe deze te bejegenen en op te vangen. De brochure is hier te downloden. 6 augustus 2017.
 • Toolkit ‘Gender in de kleuterklas’ (2019) De toolkit ‘Gender in de kleuterklas’ is een praktisch handvat voor kleuterleerkrachten en -opvoeders die genderbewust(er) willen lesgeven. Ook leerkrachten die op bepaalde stereotypen in de klas of op school botsen, maar niet weten hoe ze deze kunnen doorbreken of nuanceren, vinden in deze toolkit tal van bruikbare tips en lesideeën. Meer informatie over de toolkit is te vinden op de website van RoSa.
 • Rapport ‘Dubbel kwetsbaar’ (2014). Onderzoek naar geweld bij transgenders. Dit onderzoek maakt de gevolgen van seksueel geweld bij transgenders zichtbaar. Het rapport biedt concrete aanbevelingen voor het verbeteren van preventie en hulpverlening. Rapport staat op de website van Rutgers.
 • Rapport ‘Een wereld van verschil’ (2014). Onderzoek naar de seksuele gezondheid van transgenders. Rapport staat op de website van Rutgers.
 • Rapport Transgender Personen in Nederland (2017). Rapport over de situatie van transgender personen in Nederland. Relatie Transgenderwet en aanpassen geslacht en ongelijkheid transgender personen wat betreft werk, inkomen en veiligheid. Het rapport is hier te downloaden.
 • Rapport Worden wie je bent, het leven van Transgenders in Nederland (2012). Sociaal Cultureel Plan Burean (Saskia Keuzenkamp). Uitwerking van een enquête gehouden onder ruim 450 transgenders over situatie van transgender personen in Nederland. Dit onderzoek is te bestellen of te downloaden op de website van het Sociaal Cultureel Plan bureau

Het open en divers: Zie de pagina Rainbow Scouting en de tool – info transgender-. Dit geeft antwoord op de meest gestelde vragen en bekijkt de situatie vanuit het perspectief van het transgender jeugdlid, de groep en de scouting in het algemeen.

 • Brochure t.b.v. transgender studenten (2014). De Universiteit Leiden heeft de brochure Respect, supporting trans students at Leiden University uitgebracht.
 • Transgender werkt. Handleiding die moet bijdragen aan kennis en begrip door inzicht te geven in wat transgender inhoudt zodat transgenders het gevoel van veiligheid en waardering krijgen waar iedereen recht op heeft
 • Instrumentenbox seksuele diversiteit ten behoeve van begeleiders van licht verstandelijk beperkte cliënten met LHBT-gevoelens. In de box vind je een overzicht van instrumenten die begeleiders kunnen gebruiken bij het bespreekbaar maken en ondersteunen/begeleiden van cliënten in de bewustwording van seksuele diversiteit of genderidentiteit. Bekijk de intrumentenbox hier en de toelichtende pagina en meer informatie hier.
 • Rapport Transgenders en HIV (2015). Rapport over HIV in relatie tot transgenders en het gevaar dat transgenders in deze lopen.