geld

De meeste zorgkosten bij je transitie worden betaald door je zorgverzekeraar. Op deze pagina gaan we kort in op de mogelijke aftrekposten bij de Belasting voor zorgkosten die je zelf hebt gemaakt. Ook wordt besproken welke andere mogelijkheden, buiten de zorgverzekering, er zijn om een tegemoetkoming in de zorgkosten te krijgen als je inkomen erg laag is.

Inkomstenbelasting

Sommigen zorgkosten worden niet vergoed door de zorgverzekering (zoals sommige hormonen, sommige hulpmiddelen, reiskosten, etc.). In bepaalde gevallen kunnen die worden afgetrokken van het inkomen voordat de belasting hierover wordt berekend.

Hoe je kosten kunt aftrekken van de inkomstenbelasting wordt uitgelegd op de  website ‘meerkosten’ van Ieder(In).

In begrijpelijke taal geeft deze website uitleg over het invullen van de belastingaangifte. Rekenvoorbeelden verduidelijken een en ander. Verder kun je (onder publicaties)een digitale brochure met alle informatie in pdf of Word download, die je evt kunt printen.

Zie ook de websites van de belastingdienst en het Nibud.

Tegemoetkoming gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor inkomensondersteuning bij extra zorgkosten. Elke gemeente heeft daar haar eigen regels voor. Heb je een laag inkomen en extra kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, vraag dan bij de gemeente waar je woont na wat er mogelijk is. Zie de website meerkosten.nl van de Ieder(in) voor meer informatie.

N.B.: Voor mensen met een beperking en chronisch zieken zijn de landelijke tegemoetkomingen Wtcg en Compensatie eigen risico (Cer) inmiddels afgeschaft. Eventuele extra inkomensondersteuning voor deze groep mensen is nu een taak van de gemeente, zie de vorige alinea.