euros

De meeste zorgkosten bij je transitie worden betaald door je zorgverzekeraar. Op deze pagina gaan we kort in op de mogelijke aftrekposten bij de Belasting voor zorgkosten die je zelf hebt gemaakt. Ook wordt besproken welke andere mogelijkheden, buiten de zorgverzekering, er zijn om een tegemoetkoming in de zorgkosten te krijgen als je inkomen erg laag is.

Sommigen zorgkosten worden niet vergoed door de zorgverzekering (zoals sommige hormonen, sommige hulpmiddelen, reiskosten, etc.). In bepaalde gevallen kunnen die worden afgetrokken van het inkomen voordat de belasting hierover wordt berekend. Zie hiervoor de websites van de belastingdienst en het Nibud.

De gemeente is verantwoordelijk voor inkomensondersteuning bij extra zorgkosten. Elke gemeente heeft daar haar eigen regels voor. Heb je een laag inkomen en extra kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, vraag dan bij de gemeente waar je woont na wat er mogelijk is. Zie de website meerkosten.nl van de Ieder(in) voor meer informatie.

N.B.: Voor mensen met een beperking en chronisch zieken zijn de landelijke tegemoetkomingen Wtcg en Compensatie eigen risico (Cer) inmiddels afgeschaft. Eventuele extra inkomensondersteuning voor deze groep mensen is nu een taak van de gemeente, zie de vorige alinea.