Tegemoetkoming in de medische kosten

Bepaalde kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering (zoals sommige hormonen, sommige hulpmiddelen, reiskosten en dergelijke). In bepaalde gevallen kunnen die worden afgetrokken van het inkomen voordat de belasting hierover wordt berekend. Voor mensen met een beperking en chronisch zieken zijn de landelijke tegemoetkomingen Wtcg en Compensatie eigen risico (Cer) inmiddels afgeschaft. Eventuele extra inkomensondersteuning voor deze groep mensen is nu een taak van de gemeente.

Medische kosten aftrekken van de inkomstenbelasting

Hoe je kosten kunt aftrekken van de inkomstenbelasting wordt uitgelegd op de  website ‘meerkosten’ van Ieder(In).

In begrijpelijke taal geeft de website uitleg over het invullen van de belastingaangifte 2016. Rekenvoorbeelden verduidelijken een en ander. Verder is een digitale brochure met alle informatie in pdf of word te downloaden (onder publicaties) die kun je evt. printen. Bezoek de website meerkosten.nl van de Ieder(in) voor meer informatie.  

Je kunt natuurlijk ook de website van de belastingdienst of het Nibud raadplegen.

Extra inkomens voorziening van de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor inkomensondersteuning bij extra zorgkosten. Elke gemeente heeft daar haar eigen regels voor. Heb je een laag inkomen en extra kosten zoals bijvoorbeeld reiskosten vraag dan bij de gemeente waar je woont na wat er mogelijk is. Een deel van de zorgkosten blijft aftrekbaar van de belasting. Op de websites financieel.info.nl en meerkosten.nl vind je hier informatie over.