header_onderwerp_politiek_01

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet zegt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Helaas lijkt dat voor transgender mensen niet altijd op te gaan. Heb je te maken met discriminatie door je werkgever, een sportclub, de gemeente, een woningbouworganisatie, je zorgverzekering, dan kun je proberen je recht te halen. Er zijn diverse organisaties die je daarbij kunnen helpen.

Melden

Heb je het gevoel dat je gediscrimineerd wordt of weet je het zeker dan kun je terecht bij verschillende organisaties:

  • De meldpunten discriminatie, deze zijn verspreid over Nederland. Zij kunnen je helpen met advies, maar kunnen ook bemiddelen. Bemiddelen kan een juridische procedure tegen bv. je werkgever voorkomen.
  • Via de app ‘meld discriminatie nu ‘, die daarvoor speciaal is ontwikkeld door verschillende gemeenten. Alle vormen van discriminatie op het gebied van afkomst huidskleur, geslacht, handicap, godsdienst levensovertuiging, seksuele voorkeur, leeftijd, etc. zijn makkelijk en snel melden. Zie de informatie op de website van ‘Meld discriminatie nu’.
  • Bij TNN telefonisch of via de website van TNN.
  • Bij de plaatselijke politie of bij de afdeling Roze in Blauw van de politie (zie ook het tabblad ‘Roze in Blauw’).
  • 7 tips bij aangifte van LHBTI-discriminatie. Een voorbereide LHBTI telt voor drie.
Politie
meld-discriminatie-2

Roze in Blauw van de Politie werkt ook ten behoeve van transgender mensen. De teamleden van Roze in Blauw van de politie staan klaar voor mensen die melding willen doen van discriminatie, belediging, mishandeling of anderszins wegens hun seksuele gerichtheid. Zij bieden een luisterend oor en kunnen doorverwijzen of bemiddelen bij het doen van melding of aangifte. Gediscrimineerd, beledigd, of mishandeld, omdat je homo, lesbisch, biseksueel of transgender bent? Meld dat altijd bij de politie! In zulke gevallen kun je ook aangifte doen. Bel 0900-8844 of bij spoed 112 Praat je liever (eerst) met een medewerker van Roze in Blauw? Bij sommige politie-eenheden in het land zijn Roze in Blauw-medewerkers direct te bereiken. Dit zijn politiemensen die vrijwillig werken bij dit informatiepunt. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. De adressen van Roze in Blauw vindt je op de website van de politie. Je kunt je ook melden bij Artikel 1, het antidiscriminatiebureau.

Uitgescholden en besmeurd. Wilma vertelt over haar aangifte.

College Rechten v/d Mens

Het College van de Rechten van de Mens is een overheidsorgaan dat tot taak heeft de mensenrechten te beschermen en te oordelen in het geval van discriminatie. De commissie heeft inmiddels diverse uitspraken gedaan over discriminatie bij transgender mensen. Deze uitspraken zijn te vinden op de website mensenrechten.nl

Gemeentelijk T-beleid

Er zijn in Nederland ca 355 gemeenten. Iedere gemeente maakt zijn eigen beleid. Een aantal gemeenten hebben een specifiek (lhb)T- beleid en soms ook een speciale T-medewerker. Een aantal gemeenten hebben de verklaring van Dordrecht ondertekend. Wil je meer informatie hierover neem contact op met de afdeling voorlichting van je eigen gemeente of met TNN.

Juridische hulp

Zoek je een advocaat die bekend is met transgender of LHBT zaken, bij ons informatiepunt (zie contactgegevens) zijn een aantal kantoren bekend. Zie ook het tabblad meldpunt discriminatie.

Veiligheid (online)

Heb je te maken met (seksueel) geweld. Dan kun je contact opnemen met verschillende organisaties:

  • Steunpunt Seksueel geweld, website.
  • Veilig thuis organisaties op verschillende plaatsen in Nederland, website.
  • Gids voor LGBTQ’s met tips over de veiligheid online. Tekst van de gids vind je hier.
  • Artikel in Trouw: ‘Álle vrouwen hebben recht op veiligheid, dus ook trans vrouwen’.
artikel-1-grondwet