Begrip Omschrijving
Androgyn een persoon die zich niet mannelijk en niet vrouwelijk voelt of uit, zich juist mannelijk én vrouwelijk voelt of uit, of iemand die gevoelsmatig tussen beide seksen staat.
Cisgender term voor mensen wiens biologische geboortegeslacht overeenkomt met hun genderidentiteit.
Comorbiditeit het gelijktijdig hebben van twee of meer onafhankelijke aandoeningen of stoornissen (bv transgender en autisme, transgender en ADHD, transgender en rheuma).
Crossdressing het dragen van kleding en aannemen van een genderrol die in de betreffende cultuur meer past bij die van het andere geslacht.
Crosssex hormonen hormonen van het andere biologisch geslacht.
Diagnostische fase fase aan het begin van de curatieve behandeling, waarbij de diagnose transgender/transseksueel wordt gesteld.
Geslachtsaanpassende behandeling behandeling, bestaande uit het gebruiken van hormonen en genderbevestigende operaties, die het lichaam zo veel mogelijk in overeenstemming moet brengen met de genderidentiteit.
Gender geslacht, en met name de sociale geslachtskenmerken.
Genderbevestigende operatie operatie die de het lichaam zo veel mogelijk in overeenstemming moet brengen met de genderidentiteit.
Genderdysforie discrepantie tussen het biologische geboortegeslacht en de genderidentiteit.
Genderexpressie de wijze waarop iemand zich presenteert.
Genderidentiteit de diepgevoelde persoonlijke overtuiging al dan niet te behoren tot een bepaald geslacht: man of vrouw, beide of geen van beide.
Genderincongruentie verschil tussen biologische geboortegeslacht en genderidentiteit.
Genderkinderen kinderen die een ontwikkeling doormaken die niet overeenkomt met hun biologische geboortegeslacht.
Gender nietconform genderidentiteit, rol en gender expressie wijken af van wat in een bepaalde tijd of cultuur als normaal wordt gezien bij een bepaalde biologische sekse.
Genderqueer identiteit gebruikt door personen van wie de genderidentiteit en/of de genderrol niet overeenkomen met de binaire indeling man en vrouw.
Genderteam medisch team voor de behandeling van transgenders, bestaande uit meerdere specialismen zoals: psychologen, psychiaters, endocrinologen, gynaecologen, plastisch chirurgen, KNO-artsen.
Informed consent
vrijwillige toestemming van de transgender voor het ondergaan van de geslachtsaanpassende behandeling, nadat de transgender vooraf hierover uitgebreid is geïnformeerd door een deskundige.
Interseksueel dubbelslachtigheid, het aanwezig zijn van zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken bij hetzelfde individu.
Patiëntenorganisatie Transvisie de landelijke patiëntenorganisatie voor transgenders, die zich richt op zelfhulp, informatievoorziening, voorlichting en belangenbehartiging van transseksuelen en transgenders, genderkinderen, genderjongeren en hun ouders.
Sekse/geslacht het bij geboorte vastgestelde of na geslachtsverandering aangenomen geslacht.
(Sociale) transitie ook wel real life experience (RLE of RLF) genoemd, fase waarin de transgender gaat leven in de rol van het andere, gewenste geslacht.
Trans aan gene zijde, aan de andere kant, over de grens.
Transgender deze term heeft een dubbele betekenis:
1. Parapluterm voor mensen van wie de genderidentiteit en/of genderexpressie afwijkt van het biologische geslacht.
2. Iemand van wie de genderidentiteit niet overeen komt met het biologische geslacht, noch met het tegenovergestelde geslacht.
Transgender Netwerk Nederland (TNN) samenwerkingsverband van (belangen)organisaties voor transgenders, dat zich inzet voor een genderdiverse samenleving, emancipatie van transgenders en hun omgeving en bestrijding van discriminatie van transgenders.
Transman vrouw-naar-man transseksueel
Transseksueel iemand van wie de genderidentiteit niet overeenkomt met het biologische geslacht en bij wie de behoefte aan een medische aanpassing van het lichaam bestaat, zodat dit zoveel mogelijk in overeenstemming is met de ervaren genderidentiteit.
Transvisie Zorg een landelijke GGZ organisatie, onderdeel van PsyQ, die psychosociale hulpverlening biedt aan mensen met genderidentiteitsvragen, genderdysforie of transseksualiteit. Het team van Transvisie Zorg bestaat uit maatschappelijk werkers, psychologen en seksuologen.
Transvrouw man-naar-vrouw transseksueel.
Travestiet iemand die uiting geeft aan zijn genderidentiteit door zich deels, of volledig en soms, tot regelmatig te kleden als persoon van het andere geslacht. Doorgaans is een travestiet tevreden met zijn of haar biologische geslacht.