In Medisch, nieuws

Veel van de GGZ cliënten van de failliete Psycho Informa Instellingen zijn overgenomen door twee bestaande zorgaanbieders. Helaas geldt dat niet voor de transgendercliënten. De curator heeft gesprekken gevoerd met verschillende overnamekandidaten. Voor de transgenders die onder behandeling stonden is geen geschikte overnamepartij gevonden. Genderdysforie is een niche binnen de geestelijke gezondheidszorg. Er was een uitermate geschikte partij in beeld, maar die kwam er niet uit met de zorgverzekeraars. Volgens de curator is een aantal van de transgenders inmiddels aangemeld bij een andere gespecialiseerde instelling. Daar is echter wel een wachttijd van 3 maanden. Zorgverzekeraars kunnen een rol spelen bij wachttijdbemiddeling. Zie ook het bericht op topics.nl en in het AD

Transvisie heeft inmiddels de curator aangeschreven om alle dossiers van transgender cliënten van PII aan deze cliënten over te dragen. De curator heeft bevestigd daarvoor zorg te dragen.

Wij adviseren daarom alle transgender cliënten dringend hun originele dossier op te vragen bij de curator. Zie tips daarover op het blog van OP EN TOP VROUW, met een voorbeeldbrief . De gegevens van de curator zijn: mr. A.Y. Kroll, Wille & Donker Advocaten (www.willedonker.nl), kantoorhoudend Postbus 357, 2400 AJ Alphen a/d Rijn, tel.nr. 0172-442417.

NB: Naar Transvisie heeft vernomen vinden er op dit moment toch nog gesprekken plaats met partijen die de transgender cliënten van PII mogelijk kunnen overnemen.