In Medisch

Brynn Tannehill twijfelt sterk aan de wijze waarop de onderzoeken zijn uitgevoerd naar het aantal kinderen dat gaandeweg niet genderdysfoor zouden blijken te zijn. In de literatuur worden wel onderzoeken en getallen genoemd waaruit zou blijken dat 75 tot 85 % van deze kinderen niet de transistie in gaat. Brynn bepleit in haar blog dat deze onderzoeken onjuist zouden zijn uitgevoerd omdat geen onderscheid zou zijn gemaakt tussen genderdysfore kinderen en gender non-conforme kinderen. Kinderen die werkelijk genderdysfoor zijn, wijken zelden van hun standpunt af en zijn daarin vasthoudend en consequent. Lees het hele blog. Zie ook de facebookpagina van Principle 17.

Een onderzoek dat bovenstaande getallen wel zou bevestigen willen we de lezer niet onthouden.

De verwachting is dat de komende jaren meer bekend zal worden over dit onderwerp.