In Medisch

Is je behandeling afgewezen door de zorgverzekeraar omdat je niet bij AUMC of UMCG in behandeling bent? Soms zijn er toch mogelijkheden om de zorgverzekeraar op andere gedachten te brengen. Een aantal transgender personen zijn hierbij geholpen door een advocaat. De afwijsgronden van de zorgverzekeraar blijken in de praktijk lang niet altijd valide !!

Zo was er een zorgverzekeraar die een operatie niet wilde betalen omdat zij meende dat de cliënt niet wordt behandeld door een erkend multidiciplinair genderteam. Volgens de verzekeraar zijn alleen de genderteams van het AUMC, UMCG en van het UZ Gent erkend. Een van deze teams zou toestemming moeten geven om de operatie uit te voeren. Dat was in dit geval niet gebeurd, omdat de betreffende persoon in behandeling is bij Stepwork. Volgens de betreffende cliënt zou het genderteam van Stepwork ook als gekwalificeerd genderteam moeten worden gezien. Een  standpunt dat Transvisie ook huldigt. Volgens Transvisie hoeft een multidiciplinair team niet in een ziekenhuis gevestigd te zijn, maar kunnen ook deskundigen uit verschillende organisaties samen een multidiciplinair team vormen. Betreffende cliënt heeft contact gezocht met een advocaat, die in overleg is gegaan met de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar heeft uiteindelijk toch toestemming gegeven.

In het verleden is er al eens een gerechtelijke uitspraak geweest over de reëele vergoeding van operatiekosten in het buitenland (dit betrof onze voormalige voorzitter Eveline. De zorgverzekeraar heeft in deze procedure bakzeil gehaald. De cijfers waar de zorgverzekeraar van uitging bleken niet te kloppen. De advocaat kon met cijfers en verklaringen van vergelijkbare operaties aantonen dat de gemiddelde geslachtsoperatie veel duurder was dan het bedrag dat de verzekeraar wilde uitkeren. De rechter heeft in die casus bepaald dat het tarief moest worden bepaald op ca. € 12.500,-.  Deze uitspraak is hier te vinden

Met behulp van deze uitspraak heeft de advocaat nu ook in een ander geval de verzekeraar op andere gedachten gebracht.

We weten dat een aantal transgender mensen problemen heeft bij het vergoed krijgen van hun behandeling. Het loont soms om daarbij een deskundige advocaat in te schakelen. Ben je bang dat die te duur is, kun je de kosten zelf niet betalen? Kijk dan eens of je recht hebt op gratis rechtsbijstand. Ook de ingeschakelde advocaat kan je daarover voorlichten.

Er zijn een aantal gespecialiseerde advocaten op dit gebied. Bij ons informatiepunt zijn een aantal kantoren bekend.