In nieuws

Na weken van voorbereiding was het vandaag eindelijk zover. De Supportloop, georganiseerd door PGO, vond plaats. 195 deelnemers van zo’n 15 patiëntenorganisaties liepen mee. Er kon gekozen worden uit 3 afstanden, 3, 5 en 10 kilometer. De wandeling voerde door de mooie omgeving van Bergschenhoek.

Om 12 uur werden de wandelaars ontvangen met koffie en iets lekker. Daarna sprak de burgemeester van Lansingerland iedereen toe en wenste de deelnemers veel succes. Aansluitend werd door Max, die meeliep voor Transvisie, de check met de opbrengst, symbolische overhandigd aan een van de aanwezige patiëntenorganisaties. Het bedrag stond op dat moment op € 8998,-  (op later die dag zelfs op €9153). Dit bedrag wordt naar rato van het aantal deelnemers per organisatie verdeeld onder de verschillende organisaties. Om iedereen veilig op weg te sturen gaf een trainer een warming up.

Voorzien van een goed goedgevuld lunchpakket startte de 10 kilometer groep, gevolgd door de 5 kilometer lopers en tot slot 3 kilometer lopers. Overigens ‘lopers’ moet je breed lezen, er ‘liepen’ ook een aantal rolstoelers mee.

De wandeling voerde door een prachtige omgeving. Het onverwacht mooie weer en het fijne gezelschap maakte deze dag tot een succes. De eerste evaluatie op het terras na afloop van de wandeling was kort: volgend jaar zullen we ons opnieuw inschrijven voor de Supportloop. Houd dus onze website, Facebookpagina of nieuwsbrief in de gaten en loop (weer) mee!! Maak ook in je omgeving reclame en vraag anderen mee te lopen, zodat meer mensen van deze gezellige dag kunnen genieten en Transvisie kunnen steunen.

Op 2 oktober maakt PGO de prijswinnaars van de loterij bekend op: https://www.supportloop.nl/.

Tot slot een woord van dank aan de organisatoren van PGO,  alle andere vrijwilligers en sponserende organisaties die zich voor deze dag hebben ingezet en natuurlijk ook aan alle wandelaars die op deze wijze toonden hoezeer zij ons werk steunen.