In Medisch, Politiek

Bericht van het ANP en Nu nieuws:
Minister Schippers heeft op donderdag 15 juni 2017 de Tweede Kamer in een brief laten weten met een subsidie van 2,8 miljoen euro per jaar te komen voor borstvergrotingen (borstprotheses) voor transvrouwen. Zie de brief subsidieregeling_borstimplantaten_transgenders

Bij de meeste transgenders die lichamelijk vrouw willen zijn is er ook na een hormoonbehandeling te weinig borstgroei. Ze kunnen dat als een ernstige belemmering ervaren. “Ik vind het van belang om deze belemmering te verminderen, mede met het oog op de sociaal-economische positie van transgenders, Een subsidieregeling voor de vergoeding van borstprotheses bij transgenders vanuit emancipatieperspectief kan daaraan bijdragen”aldus Schippers.

De behandeling voor deze groep valt momenteel buiten het basispakket van de zorg. Daarop was veel kritiek o.a.van Transvisie, COC en TNN.

Het is niet bekend hoeveel transgenders hiervan gebruik gaan maken, noch hoe de regeling wordt uitgevoerd. De regeling start volgend voorjaar.