In nieuws, Politiek

10 jaar lokaal LHBTI-beleid

Vandaag organiseert Movisie in Utrecht een conferentie over 10 jaar lokaal LHBTI-beleid. Een mijlpaal, want LHBTI-beleid is steeds meer op de agenda gekomen van steden. De Regenboogsteden in Nederland hebben een impuls gegeven aan de zichtbaarheid en inclusie van LHBTI’s in Nederlandse steden.

De lokale insteek in Nederland is bijzonder. Juul van Hoof, programmaleider LHBTI bij Movisie: ‘Nederland heeft zich 10 jaar geleden al gerealiseerd dat de acceptatie van LHBTI’s op stad- en wijkniveau moet plaatsvinden. Daar moeten LHBTI’s zich, net als ieder ander, veilig kunnen voelen en vindt de acceptatie plaats. Dus daar, dichtbij mensen, moeten vooroordelen, pesten en discriminatie worden aangepakt en wordt de impact groter.’

Hoogtepunten
10 jaar lokaal LHBTI-beleid heeft een aantal hoogtepunten gebracht. Naast het Regenboogstedenprogramma, is de diversiteit van LHBTI’s zichtbaarder geworden. Gemeenten, zorg- en welzijnsprofessionals weten nu dat het niet gaat om een homogene LHBTI-groep. Waar beleid en hulpverlening voorheen gericht waren op lesbische vrouwen en homoseksuele mannen alleen, is er nu ook aandacht voor andere groepen zoals biseksuelen, transgender- en intersekse personen. Daarnaast spelen religieuze en culturele achtergrond meer een rol, zo ook leeftijd.

Aandacht blijft nodig
Sinds de vernieuwde Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet van kracht zijn, hebben gemeenten een grote verantwoordelijkheid voor zorg, welzijn en veiligheid van burgers. Uit divers onderzoek blijkt dat de positie van LHBTI’s kwetsbaar kan zijn. Zo komen LHBTI’s in onderzoeken naar psychische gezondheid, eenzaamheid, suïcidegevoelens en werk en inkomen nog altijd slechter naar voren dan niet-LHBTI’s.

Regenbooggids voor gemeenten 
Op het congres presenteert Movisie een Regenbooggids voor gemeenten. De gids brengt het beleid in beeld dat Nederlandse gemeenten voeren voor de verbetering van de positie van LHBTI-burgers. Gemeenten kunnen de gids gebruiken om LHBTI-beleid te ontwikkelen en uit te voeren, of het bestaande diversiteits- of inclusiebeleid uit te breiden.

De regenbooggids is beschikbaar op movisie.nl/publicaties.