In Transvisie

Transvisie is geschokt door de uitspraken over vluchtelingen die Frits Huffnagel op 3 maart jl. deed in het programma Spraakmakers op NPO radio 1. Het bestuur van Transvisie vindt dergelijke uitspraken verwerpelijk, zeer ongepast en schadelijk voor de positie van vluchtelingen in onze maatschappij. Vanwege de functie die dhr. Huffnagel heeft als voorzitter van een organisatie binnen de lhbti+ gemeenschap zijn de uitspraken extra schrijnend. Transvisie gunt alle vluchtelingen, lhbti+ of niet, een eerlijke kans op een bestaan in de Nederlandse maatschappij.