In nieuws

Rens Huffmeijer van de faculteit Pedagogische Wetenschappen in Leiden bereidt een wetenschappelijke studie voor om onderzoek te doen naar de sociale transitie van transgender kinderen en jongeren. Ter voorbereiding van deze studie is er een verkennende brainstorm georganiseerd waar Transvisie bij betrokken is geweest. Drie van de ouders van Go werkten hieraan mee en via Go zijn ook andere ouders gevonden die mee wilden denken.

Het bijzondere van dit onderzoek is dat het, voor het eerst in Nederland, wordt gedaan vanuit een pedagogische invalshoek en dat het onderzoek onafhankelijk is van het Genderteam van het AUMC waar tot nu toe vrijwel alle onderzoek wordt gedaan.

De brainstorm was bedoeld om een helder beeld te krijgen van de vragen die bij ouders en opvoeders leven als het gaat om de opvoeding van een transgender kind.

Het project “Ouderschap van transgender jeugd: Meer vragen dan antwoorden” wil de basis te leggen voor systematisch, grootschalig, langlopend (longitudinaal) onderzoek naar ouderschap in gezinnen met transgender jeugd en de ondersteuning waar deze gezinnen behoefte aan hebben om een gezonde ontwikkeling van deze jongeren te bevorderen.  Het onderzoek wordt een combinatie van een retrospectieve onderzoek waarbij wordt teruggeblikt op de opvoeding van kinderen die inmiddels al ouder zijn en een pilotstudie met een aantal gezinnen die langdurig worden gevolgd.

Een beschrijving van de brainstormsessie en de uitkomsten daarvan zijn te vinden in het artikel van de onderzoekers. Het document is via deze link te downloaden:

De Engelstalige versie is ook online te vinden.