In Transvisie

Transvisie is geschokt door het verschijnen van de Nederlandse vertaling van de Nashville verklaring. In deze verklaring worden lhbt’ers zondig genoemd. De verklaring is ondertekend door zowel kerkelijke als politieke leiders. Dat SGP’ers deze verklaring openlijk steunen druist in tegen de grondbeginselen van onze samenleving.

De verklaring spreekt over lhbt als ‘iemands eigen autonome voorkeur’. Dat suggereert dat het een veranderlijke keuze is, terwijl het uitkomen voor lhbt gevoelens juist een resultaat is van een jarenlang proces om zich te ontworstelen aan door anderen opgelegde cisgender heteronormatieve denkbeelden. Precies die denkbeelden worden in deze verklaring gelegitimeerd door de interpretatie van Gods woord die de schrijvers hebben gedaan. Hun interpretatie noemen ze nogal hoogmoedig ‘het ware verhaal’. Hieruit spreekt geen enkele ruimte tot dialoog en kritisch zelfonderzoek. Met deze verklaring verergeren de opstellers de geloofsnood die gelovige lhbt’ers toch al vaak ervaren.

Wij zijn daarnaast verbijsterd over de inhoud van artikel 13, waarin men stelt dat transgenders hun ‘verkeerde zelfverstaan’ moeten verloochenen en dat het mogelijk is dat zij hun ‘biologische geslacht […]  aanvaarden’. Simpel gezegd stellen de ondertekenaars hier dat transgenders te genezen zijn en daarmee vegen de ondertekenaars decennialang wetenschappelijk onderzoek van tafel.

Wij weten dat er vele predikanten zijn die in hun parochie lhbt’ers verwelkomen zonder ze te willen veranderen. Wij roepen hen en andere gezagsdragers binnen de Nederlandse kerken op om een krachtig tegengeluid laten horen. Een geluid dat wél gebaseerd is op naastenliefde en verbinding.

Gelovige personen met transgendergevoelens kunnen in contact komen met andere gelovige transgenderpersonen via onze zelfhulpgroep Transgender en geloof.