In Medisch, nieuws

Gisteren bereikte ons het bericht dat de Psycho Informa Instellingen BV failliet is verklaard. Onduidelijk is nog wat de invloed hiervan is op de begeleiding van de cliënten van deze instelling en voor de ca. 130 transgender mensen die hier worden begeleid. Zodra we daar meer duidelijkheid hebben zullen we hierover berichten op onze website. Tot die tijd kunnen cliënten met vragen zich wenden tot de curator mr. A.Y. Kroll, telefoonnummer 0172-442417.

Zie ook het bericht op de site voor curatoren en het artikel in het AD van 11 april 2018.