In Medisch

Er zijn momenteel problemen met de levering van Systen pleisters voor transgender vrouwen. De inschatting is dat deze problemen pas in juni zijn opgelost. Zie de informatie hierover op de website voor medicijntekorten van De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, de KNMP, https://farmanco.knmp.nl/geneesmiddel/2270-Estradiol.html

Wij raden aan om, als je deze pleisters gebruikt, bijtijds contact op te nemen met je apotheek om te vragen of er nog voorraad is.  Is er geen voorraad meer dan kan deze kan je informatie geven over alternatieven en hoe te handelen om het alternatief voorgeschreven te krijgen. Je kunt in dat geval ook contact opnemen met je voorschrijvende arts.