In Transvisie

Vanochtend was onze voorzitter bij Curium/LUMC nav de brief die op 16 juni gestuurd is over de problemen met de beleidswijziging van LUMC dat prepuberale transgender kinderen die daar op de wachtlijst stonden, niet langer op de beloofde zorg konden rekenen. Onze brief heeft succes gehad.

Curium/LUMC heeft nog eens kritisch naar de gang van zaken gekeken en een aantal zaken beter geregeld. Met alle kinderen/hun ouders die op de wachtlijst stonden is inmiddels persoonlijk contact geweest.

  • enkele kinderen bij wie de puberteit aanstaande was zijn alsnog in behandeling genomen
  • bij een deel van de kinderen was er geen wens tot behandeling meer
  • de overige kinderen zijn aangespoord om zich bij VUmc aan te melden. Daarbij is de belofte gedaan dat wanneer zij tijdens het wachten puberteitsverschijnselen krijgen, dat Curium dan in samenwerking met VUmc naar de best passende oplossing zal zoeken. Ouders moeten in dat geval snel contact opnemen met Curium.
  • Om de overdracht van Curium naar VUmc verder te versoepelen is het mogelijk om een gezamenlijk overdrachtsgesprek te voeren, met zowel de psycholoog van VUmc als die van Curium aanwezig. Ouders en/of het kind kunnen daar om vragen.
  • Mocht u als ouders of kind toch niet door Curium gebeld zijn terwijl u daar wél op de wachtlijst stond, dan adviseren wij om vooral zelf contact op te nemen.
  • De psychologen/psychiaters van Curium blijven tijdens en na de afbouw van de genderpoli beschikbaar voor begeleiding van transgenderkinderen en hun ouders. Dit is nadrukkelijk géén diagnostiek of indicatiestelling en biedt dus ook geen toegang tot puberteitsremmers, hormonen of andere vormen van medische zorg. Het gaat hier puur om ondersteuning bij het proces. De capaciteit hiervoor is beperkt. Kinderen die hier gebruik van willen maken dienen hiervoor een verwijzing te krijgen van hun huisarts.