In Politiek

Komende dinsdag wordt in de Tweede Kamer een initiatiefwet van D66, GroenLinks en de PVDA behandeld om expliciet in de wet op te nemen dat de discriminatie van transgender mensen en intersekse personen verboden is. Een groot deel van deze groep durft niet zichzelf te zijn of ervaart discriminatie.

Als de Tweed en de Eerste Kamer akkoord gaan met de wet dan wordt de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) aangepast. Het wetsvoorstel voegt geslachtskenmerken (vrouwelijke en/of mannelijke lichaamskenmerken), genderidentiteit (of je je man of vrouw voelt) en genderexpressie (of je je masculien of feminien gedraagt) toe aan de verboden discriminatiegrond geslacht.

Iedereen moet in Nederland bij het uitgaan, op het werk, in clubverband, op school, zichzelf kunnen zijn. Maar als we naar de laatste cijfers kijken zien we een toename van discriminatie van transgender mensen. Zo zijn er gevallen bekend van ontslag bij transitie, transitie in de eigen (vakantie)tijd, een lagere beloning of het niet toelaten op een sportclub.

Het College van de Rechten van de Mens heeft al meerdere uitspraken op haar naam staan die discriminatie door werkgevers, schoolbesturen, en sportschoolhouders verbiedt. Maar niet iedereen kent al die uitspraken. Deze initiatiefwet maakt duidelijk dat de wetgever tegen discriminatie is.

Zie ook een artikel in het Parool over dit onderwerp.

Zie de stand van zaken wetsvoorstel.

Het COC, TNN en NNID hebben de Tweede Kamer dringend opgeroepen voor dit wetsvoorstel te stemmen.