In Cultuur

De Protestantse Kerk in Nederland komt met een handleiding waarmee transgender mensen in een eredienst hun nieuwe naam en identiteit kunnen presenteren en zich laten zegenen. In de handleiding voor kerkdiensten staan teksten opgenomen voor gebeden en zegeningen van transgender mensen. Voor zover bekend is de PKN met deze liturgische vernieuwing de eerste kerk ter wereld. De projectgroep wil de handleiding aanbieden, maar wil daarmee niet zeggen dat het zo moet. Plaatselijke kerken kunnen zelf bepalen of ze van de nieuwe liturgische mogelijkheid gebruik willen maken. Geïnteresseerd lees het hele artikel uit Trouw van 28 mei 2019.

NB: ook een paar medewerkers van Transvisie hebben aan deze handleiding meegewerkt.