tnn

TNN voor belangenbehartiging, empowerment en emancipatie en netwerkopbouw:

TNN mengt zich in de politieke discussie en geven handreikingen aan de beleidsmakers. Hierdoor komen transgender personen steeds meer in het zicht van maatschappelijke organisaties en de overheid. Steeds vaker worden TNN en andere transgender organisaties door derden uitgenodigd om te vertellen over het standpunt en de behoeften van transgender personen.
TNN wil transgender personen helpen een goed leven te leiden; aanspraak te maken op hun rechten; op te komen voor hun eigen belangen en stimuleert emancipatiebeleid van nationale en lokale overheden. Werk en anti-discriminatie zijn hierin twee belangrijke pijlers.
TNN werkt aan het versterken van de verbanden tussen transgender personen onderling en met organisaties die de transgender emancipatie steunen.  Daarmee willen we de zichtbaarheid van transgender personen in de Nederlandse samenleving vergroten. Dit doen we door samen te werken met strategische partners en ons geluid te laten horen in de media en richting de politiek.

Homepage ZorgkaartNederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg en de zorgverleners delen met elkaar. De website biedt informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Patiëntenfederatie Nederland is een koepel van patiëntenorganisaties, die zich sterk maakt voor alle mensen die zorg nodig hebben in Nederland.