In Medisch, Transvisie

Transvisie heeft afgelopen maandag gesproken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de wachttijden en het uitblijven van voldoende zorgaanbod voor transgenders. Dit was naar aanleiding van een oproep uit februari van Transvisie aan de NZa. Het gesprek was bedoeld om de NZa bij te praten over alle specifieke recente ontwikkelingen, zoals het faillissement van Pyscho Informa, de open-einde-wachttijd van VUmc en de alsmaar stijgende toestroom. Met deze actuele informatie zal de NZa het bestuurlijk overleg voorbereiden dat ze op 14  juni houden. In dit overleg, een resultaat van onze oproep in februari, zal de voorzitter van de NZa met de belangrijkste betrokken zorgaanbieders bespreken wat er mogelijk is om de situatie te verbeteren. Lisa van Ginneken zal namens Transvisie ook bij dit overleg zijn. Transvisie probeert van alle kanten de bestuurlijke druk op te voeren om beweging te creëren en is blij dat de NZa het oppakt.