In Politiek, Transvisie

Het nieuwe kabinet is van plan de overheid genderneutraler te maken en geslachtsregistratie te gaan beperken.
https://nos.nl/artikel/2196930-nieuwe-coalitie-geslachtsregistratie-zoveel-mogelijk-beperken.html

Transvisie ziet op dit moment in de maatschappij een toegenomen aandacht voor genderneutraliteit (het niet onnodig indelen van mensen in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’) en genderstereotypering (het toewijzen van vaste kenmerken aan mannen en vrouwen). Sommige organisaties, bedrijven en overheden willen die stereotypen doorbreken. Veel transgender personen weten hoe knellend genderstereotypen kunnen zijn en mede daarom is Transvisie blij met deze maatschappelijke discussie. We zien genderstereotypering en genderneutraliteit echter als bredere en andere onderwerpen dan het transgender-zijn.

In de huidige discussie wordt duidelijk dat juist veel niet-transgender personen (cisgenders) de genderstereotyperingen als knellend ervaren. Niet alleen intersekse personen en transgender personen die buiten de tweedeling leven, zouden geholpen zijn met een meer genderneutrale samenleving. Overigens willen niet alle transgenders genderneutraliteit. Veel transmannen en transvrouwen identificeren zich namelijk juist van harte met een van de genderstereotypen.

Transvisie ziet voor zichzelf momenteel geen leidende rol weggelegd in het huidige debat over genderstereotypering en genderneutraliteit. Transvisie zet zich specifiek in om voor transgender personen de zorg (rondom een transitie en in het algemeen) te verbeteren, informatie te verstrekken en transgenders met elkaar in contact te brengen.