In Transvisie

Nieuw rapport van TNN met cijfers over het geweld waar transgender mensen mee te maken hebben. De cijfers zijn schokkend. Transgender mensen voelen zich vaker onveilig, ze worden zeven keer vaker mishandeld, hebben tien keer vaker te maken met cyberpesten.

Deze cijfers komen naar voren in een onderzoek dat TNN heeft gedaan en zijn terug te vinden in het rapport  ‘Overal op je hoede’,

Dit rapport is aangeboden aan de minister van justitie Grapperhaus die heeft beloofd na te gaan denken over gespecialiseerde rechercheurs voor discriminatiezaken. Het rapport is ook naar de Tweede Kamer gestuurd. Zie ook het nieuws hierover op de website van TNN