Transvisie verzorgt:

Transvisie organiseert onderling contact (bijeenkomsten en individueel contact) om elkaar te ondersteunen en te helpen. Beide worden uitgevoerd door ervaringsdeskundige vrijwilligers, die zelf te maken hebben alle vormen van transgenderzijn. De bijeenkomsten zijn voor alle transgender mensen, genderzoekers, voor mensen die vragen hebben over hun genderidentiteit en voor hun partners, ouders, broers en zussen. Individueel contact is er in verschillende vormen: via telefoon of e-mail, via een één op één gesprek of via bezoek in het ziekenhuis. Zie verder onder onze categorie ‘onderling contact‘.

Transvisie geeft informatie over alle vormen van transgenderzijn en de gevolgen daarvan op het leven van mensen. Informatie wordt verstrekt via:

Op verzoek kunnen ervaringsdeskundige vrijwilligers voorlichting geven op locatie. We onderscheiden daarin:

 • Voorlichting bij het basis- en voortgezet onderwijs: deze wordt verzorgd, bv. bij de coming-out van een transgender kind of jongere, door ervaringsdeskundige ouders. Een verzoek om voorlichting op een school kan worden gemaild naar scholenvoorlichting@transvisie.nl.
 • Algemene voorlichting bij opleidingen, instellingen of organisaties: deze wordt verzorgd door ervaringsdeskundige vrijwilligers. Een verzoek om voorlichting kan worden gemaild naar coordinator_voorlichting@transvisie.nl.

Hoe werkt het:

 • Je mailt de betreffende coördinator tijdig met het verzoek voorlichting te geven.
 • Deze coördinator neemt contact op met de aanvrager om te horen wat de specifieke wensen en vragen zijn.
 • De coördinator maakt een match met een van de vrijwilligers uit de poule voorlichters.
 • Deze vrijwilliger neemt contact op met de betreffende organisatie om de voorlichting verder vorm te geven.
 • Als Transvisie niet kan voldoen aan het verzoek om voorlichting te geven, wordt dit tijdig gecommuniceerd.
 • Aan het geven van voorlichting zijn kosten verbonden:
  • bij voorlichting op scholen wordt de aanvrager gevraagd de reiskosten van de voorlichter te vergoeden;
  • een maatschappelijke (niet commerciële) organisatie betaalt € 50,- per dagdeel, plus de reiskosten van de voorlichter;
  • een commerciële organisatie en een professionele zorginstelling betaalt € 100,- per dagdeel, plus de reiskosten van de voorlichter;
  • de te betalen bijdrage kan hoger zijn indien een specifieke invulling van de voorlichting (maatwerk) wordt gevraagd.
 

 

Transvisie komt op voor de belangen van de doelgroep als dat noodzakelijk of wenselijk is, door middel van regelmatig overleg met genderteams en andere behandelaars, zorgverzekeraars, beleidsmakers bij de overheid, toezichthoudende instanties en zusterorganisaties. Zie ook onder de categorie ‘belangenbehartiging‘.