header_transvisie_secretariaat_met-bel

Transvisie zet zich in voor transgender mensen en hun partners, ouders en andere naasten. Transvisie organiseert contact met andere mensen uit de doelgroep, geeft informatie en voorlichting en behartigt de belangen van transgender mensen bij overheid, zorgverleners en zorgverzekeraars. Transvisie is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van transgender personen. Bij Transvisie werken ca. 100 vrijwilligers.

We hebben heel veel bereikt maar we hebben steeds nieuwe ambities! Hieronder vind je onze vacatures. Heb je belangstelling voor één van deze vacatures? Of wil je ons op een andere manier helpen? Mail dan naar interne-organisatie@transvisie.nl. We nemen op korte termijn contact met je op!

Er gaat een nieuwe groep van start voor trans personen met een lichte verstandelijke beperking: Transcafé LVB. Er is al een team begeleiders. Ben jij  een trans vrouw die professioneel ervaring heeft in het werken met personen met een licht verstandelijke beperking ? Of een trans vrouw met  een LVB-kind? En wil je ons komen helpen?

Mail dan je contactinfo naar: interne-organisatie@transvisie.nl.
Dan nemen we snel contact met je op.

Het bestuur van Transvisie bestaat op dit moment uit 7 personen. Om onze impact te vergroten zoeken we een extra bestuurslid.  

Eén van de doelstellingen van Transvisie is het informeren van transgender personen, genderzoekers, hun naasten en andere belangstellenden. Transvisie streeft naar een betere aansluiting bij jongeren en wil meer inclusief worden. Ook zoeken we naar moderne  communicatiemiddelen om transgender personen, genderzoekers en hun naasten te bereiken. We willen intensiever samenwerken met andere organisaties. En beleid maken hoe we om moeten gaan met transgender onvriendelijke berichtgeving in de media. Bestuur en redactie willen nog in 2021 komen tot het vernieuwen van de website, het ontwikkelen van een nieuwe glossy en nieuw promotie materiaal. 

Ben jij een transgender persoon met visie plus kennis op gebied van communicatie?  

Vind je het leuk om op bestuursniveau te komen tot ontwikkelen en uitvoeren van beleid rond informatievoorziening en media?  

Goede communicatieve vaardigheden, initiatiefrijke houding  en talent voor teamwork zijn een vereiste. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur met meerdere ervaren bestuursleden is een uitgebreide inwerkperiode mogelijk. 

Heb je interesse? Mail je motivatie, CV en contactinfo naar: interne-organisatie@transvisie.nl 

Het bestuur van Transvisie bestaat op dit moment uit 7 personen. Vanwege de wens om onze impact te vergroten zoeken we een extra bestuurslid.  

We willen betere faciliteiten creëren voor onze vrijwilligers en we willen, mede gezien de groei van onze taken, graag verder professionaliseren. Het is van groot belang om, aanvullend op de huidige subsidies en giften van donateurs, meer inkomsten te genereren. Onze penningmeester is een zeer ervaren fondsenwerver en hij wil graag iemand coachen bij het opzetten van professionele fondsenwerving. 

Ben jij een transgender persoon en heb je kennis en ervaring op financieel gebied? 

Wil jij je inzetten om inkomsten te generen voor de empowerment van transgender mensen? 

Goede communicatieve vaardigheden, initiatiefrijke houding  en talent voor teamwork zijn een vereiste. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur met meerdere ervaren bestuursleden is een uitgebreide inwerkperiode mogelijk. 

Heb je interesse? Mail je motivatie, CV en contactinfo naar: interne-organisatie@transvisie.nl 

We zoeken een vrijwilliger die ons wil komen helpen op het infopunt.  

Transgender personen, naasten, professionals en andere belangstellenden vragen Transvisie om informatie, steun en advies. Het kunnen vragen zijn over zorg, emotionele ondersteuning, toegang tot zorg, juridische en maatschappelijk onderwerpen, werk, discriminatie, voorlichting, onderling contact, enzovoorts. Ook maatschappelijke organisaties, onderzoekers en pers kunnen contact zoeken.  Deze vragen komen per mail en per telefoon. Een team enthousiaste vrijwilligers beantwoordt deze vragen aan de hand van een uitgebreide werkinstructie. Voor het beantwoorden van de telefoon werken we samen met TNN in het Transgender infopuntNL. We krijgen steeds meer Engelstalig mails en telefoontjes. 

Je werkt vanuit huis. Je wordt uitvoerig ingewerkt. 

Wil je een aantal uren per week mails en telefoontjes beantwoorden? Ben je breed geïnteresseerd  in alles wat met transgender personen te maken heeft?  Ben je in staat om een hulpvraag te verduidelijken en kun je goed met mensen omgaan?

Heb je interesse? Stuur dan een mail met wat gegevens over jezelf naar interne-organisatie@transvisie.nl. Dan nemen wij contact met je op! 

Voor onze Mannengroep, Vrouwengroep, Transanders en Transgendercafe Enschede zijn wij op zoek naar versterking. Ook voor de groep voor partners en naasten van transgender personen (H)Erkenning zoeken wij begeleiders. Meer informatie over deze groepen kun je vinden onder de categorie ‘Onderling contact’.

We zoeken voor deze functies bij voorkeur ervaringsdeskundigen die affiniteit hebben met de specifieke groep. De bijeenkomsten zijn i.v.m. de corona maatregelen tijdelijk online.

Heb je een open houding én kun je richting geven aan gesprekken? Wil je iets betekenen voor transgender mensen op gebied van gezelligheid, emancipatie en informatie? Ben jij iemand die voldoende overwicht heeft om een groep te begeleiden?

Heb je interesse?
Stuur dan een mail met wat gegevens over jezelf en waarom jij graag mee wil helpen op een groep naar interne-organisatie@transvisie.nl. Wij nemen dan snel contact met je op.

Transvisie wil nog in 2021 een vernieuwing van de website realiseren, zowel technisch, inhoudelijk alsook qua vormgeving. We willen de website meer inclusief maken en aantrekkelijker voor jongeren. Daarom zijn we op zoek naar een projectleider, die in nauwe samenwerking met bestuur en redactie dit project gaat trekken. Vanuit een gedeelde visie willen we snel komen tot concrete plannen. Er zijn voldoende financiële middelen om bouwen en daadwerkelijk vullen van de website deels uit te besteden aan een professioneel bureau.

Heb jij kennis van zaken op gebied van websites en informatievoorziening? 

Vind jij het leuk om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de informatievoorziening voor transgender personen, genderzoekenden en hun familie? 

Heb jij de komende maanden tijd om te een projectplan te schrijven en te implementeren?

Goede communicatieve vaardigheden, initiatiefrijke houding  en talent voor teamwork zijn een vereiste. Transvisie werkt uitsluitend met vrijwilligers. Gezien de tijdsinvestering van deze functie is er een royale onkostenvergoeding begroot.

Heb je interesse? Stuur een mail met informatie over jezelf naar: interne-organisatie@transvisie.nl. Dan nemen wij contact met je op.

We zoeken een vormgever/fotograaf. De vormgever ontwerpt (beelden voor) drukwerk en website en heeft invloed op het uiterlijk van de website en facebookpagina en maakt foto’s en video’s.

Vind je het leuk om:

 • creatief bezig te zijn?
 • beelden, drukwerk te ontwerpen en te maken?
 • de uitstraling van onze website en ons promotiemateriaal te verbeteren?

Heb je interesse?
Stuur een mail met informatie over jezelf naar: interne-organisatie@transvisie.nl. Dan nemen wij contact met je op.

Ben jij goed met Facebook en vind je het leuk om mee te helpen om ons Facebook pagina bij te houden, nieuwe berichten die voor transgender personen relevant zijn te plaatsen en om te reageren op de reacties bij de berichten?

Als Facebook beheerder ga je aan de slag als redactielid bij de redactie van Transvisie. Deze functie doe je samen met een ander redactielid, die ook namens Transvisie op Facebook zit. Je gaat op zoek naar leuke berichten om te delen. Samen bepaal je welke berichten worden geplaatst in overleg met de redactiecoördinator.

Heb je interesse?
Stuur een mail  naar interne-organisatie@transvisie.nl. We nemen dan contact met je op.

Er zijn al editoren werkzaam binnen onze redactie. We zoeken een 3e editor om meer eigen content op onze website en in onze nieuwsbrief te kunnen plaatsen. We willen bovendien een geheel vernieuwde website ontwerpen, met een andere opbouw en sfeer.

Vind je het leuk om

 • Een bijdrage te leveren aan het verbeteren van informatievoorziening voor transgender personen, genderzoekenden en andere belangstellenden?
 • Samen met anderen te komen tot een onze nieuwe website?
 • Creatief bezig te zijn?
 • Gemaakte plannen uit te voeren?

Goede communicatieve vaardigheden, initiatiefrijke houding en talent voor teamwork zijn een vereiste.

Heb je interesse? Stuur een mail met informatie over jezelf naar: interne-organisatie@transvisie.nl. Dan nemen wij contact met je op.

Transvisie is een organisatie voor transgender personen en eenieder die vragen heeft rond genderidentiteit. Wij empoweren onze doelgroep door onderling contact en delen van informatie Daarnaast behartigen wij de belangen van transgender personen op het gebied van zorg, waarbij speerpunten zijn: terugdringen van de wachtlijsten, shared decision making en adequate vergoedingen. Wie zoeken iemand die ons team collectieve belangenbehartiging komt versterken. In nauwe samenwerking met het bestuur houdt dit team zich bezig met beïnvloeden van beleid en uitvoering in de zorgketen. En met het onderhouden van contacten met organisaties uit de zorgketen, zorgverleners, zorgverzekeraars, beleidsmakers, toezichthouders en medische beroepsorganisaties.

Wat zijn je taken?

 • adviseren van het bestuur over beleid en aanpak binnen bepaalde thema’s (beleidsvoorstellen)
 • monitoren van ontwikkelingen in de buitenwereld (politiek, nieuws, sociale media)
 • voeren van gesprekken met stakeholders

Wat vragen wij?

 • behoren tot de doelgroep of affiniteit met de doelgroep
 • pro-actieve houding, gericht op samenwerking met stakeholders
 • kennis met of ervaring in de bestuurlijke context van de zorg;

Wat bieden wij?

 • werken voor een bijzondere doelgroep
 • samenwerking binnen een bevlogen team
 • meerdere vrijwilligersbijeenkomsten en scholingen per jaar
 • mogelijkheid tot individuele bijscholing
 • reiskostenvergoeding

Heb je interesse? Stuur dan je motivatie en CV in naar interne-organisatie@transvisie.nl

We zoeken een vrijwilliger voor het bureau van Transvisie.

Ons bureau is verantwoordelijk voor het bijhouden van vrijwilligersadministratie, donateursadministratie, facturering, mailingen en een aantal andere administratieve taken. Het team bureau  werkt nauw samen met het bestuur en is een vraagbaak voor al onze vrijwilligers. We willen de taken van het bureau uitbreiden en zoeken daarom een  nieuwe collega. Ook zoeken we iemand die bureautaken wil coördineren. Dan ben je aanspreekpunt voor het team bureau en de schakel tussen team bureau en het bestuur en anderen binnen Transvisie.

Je kunt werken vanuit huis of vanuit ons kantoor in Utrecht (als de covid maatregelen dat weer toestaan).  We werken met het boekhoudprogramma E-Captain.

Om je taak te kunnen uitvoeren is er een gedegen inwerktraject waaronder scholing in het gebruik van e-Captain.

Tijdsinvestering: wekelijks een aantal uren.

Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met transgender personen.

Ben je veelzijdig, pro-actief en servicegericht? Vind je het leuk om als onderdeel van een team administratie en andere taken te vervullen?

Mail dan je motivatie en contactinfo naar:

interne-organisatie@transvisie.nl

2

Huidige functies bij Transvisie. Alle functies worden uitgevoerd door vrijwilligers. Bij de portefeuillehouder interne organisatie (interne-organistie@transvisie.nl) is meer informatie over een functie op te vragen.

Bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester, algemene bestuurslid

Coördinator: belangenbehartiging, redactie, algemene voorlichting en informatiestand, scholenvoorlichting, bureau, informatiepunt, ICT, individuele gesprekken

Belangenbehartiging: beleidsmedewerker individuele belangenbehartiging, beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging, beleidsmedewerker onderzoek

Groepsbijeenkomsten: groepsbegeleider, groepsbegeleider-contactpersoon

Bureau: medewerker administratie, medewerker boekhouding

Informatiepunt: medewerker Transgender infopunt NL/informatiepunt

Redactie: medewerker vormgeving en drukwerk, medewerker sociale media, editor website, medewerker technisch beheer website, medewerker beeld, medewerker nieuwsbrieven

Voorlichting: medewerker algemene voorlichting, medewerker scholenvoorlichting, medewerker informatiestand

Individuele gesprekken: medewerker individueel gesprek, medewerker bezoek

Fondsen: medewerker fondsenwerving, medewerker donateurs

ICT: medewerker ICT

Bureau

We zoeken een vrijwilliger voor het bureau van Transvisie. Ons bureau is verantwoordelijk voor het bijhouden van vrijwilligersadministratie, donateursadministratie, facturering, mailingen en een aantal andere administratieve taken. Het team bureau  werkt nauw samen met het bestuur en is een vraagbaak voor al onze vrijwilligers. We willen de taken van het bureau uitbreiden en zoeken daarom […]

Editor

Er zijn al editoren werkzaam binnen onze redactie. We zoeken een 3e editor om meer eigen content op onze website en in onze nieuwsbrief te kunnen plaatsen. We willen bovendien een geheel vernieuwde website ontwerpen, met een andere opbouw en sfeer. Vind je het leuk om Een bijdrage te leveren aan het verbeteren van informatievoorziening […]

Facebook

Ben jij goed met Facebook en vind je het leuk om mee te helpen om ons Facebook pagina bij te houden, nieuwe berichten die voor transgender personen relevant zijn te plaatsen en om te reageren op de reacties bij de berichten? Als Facebook beheerder ga je aan de slag als redactielid bij de redactie van […]

Vormgever

We zoeken een vormgever/fotograaf. De vormgever ontwerpt (beelden voor) drukwerk en website en heeft invloed op het uiterlijk van de website en facebookpagina en maakt foto’s en video’s. Vind je het leuk om: creatief bezig te zijn? beelden, drukwerk te ontwerpen en te maken? de uitstraling van onze website en ons promotiemateriaal te verbeteren? Heb je […]

Projectleider vernieuwing website

Transvisie wil nog in 2021 een vernieuwing van de website realiseren, zowel technisch, inhoudelijk alsook qua vormgeving. We willen de website meer inclusief maken en aantrekkelijker voor jongeren. Daarom zijn we op zoek naar een projectleider, die in nauwe samenwerking met bestuur en redactie dit project gaat trekken. Vanuit een gedeelde visie willen we snel […]

Groepsbegeleiders

Voor onze Mannengroep, Vrouwengroep, Transanders en Transgendercafe Enschede zijn wij op zoek naar versterking. Ook voor de groep voor partners en naasten van transgender personen (H)Erkenning zoeken wij begeleiders. Meer informatie over deze groepen kun je vinden onder de categorie ‘Onderling contact’. We zoeken voor deze functies bij voorkeur ervaringsdeskundigen die affiniteit hebben met de specifieke […]

Infopunt

We zoeken een vrijwilliger die ons wil komen helpen op het infopunt.   Transgender personen, naasten, professionals en andere belangstellenden vragen Transvisie om informatie, steun en advies. Het kunnen vragen zijn over zorg, emotionele ondersteuning, toegang tot zorg, juridische en maatschappelijk onderwerpen, werk, discriminatie, voorlichting, onderling contact, enzovoorts. Ook maatschappelijke organisaties, onderzoekers en pers kunnen contact zoeken.  Deze vragen […]

Bestuur fondsenwerving en donateursbeleid

Het bestuur van Transvisie bestaat op dit moment uit 7 personen. Vanwege de wens om onze impact te vergroten zoeken we een extra bestuurslid.   We willen betere faciliteiten creëren voor onze vrijwilligers en we willen, mede gezien de groei van onze taken, graag verder professionaliseren. Het is van groot belang om, aanvullend op de huidige […]

Bestuur communicatie

Het bestuur van Transvisie bestaat op dit moment uit 7 personen. Om onze impact te vergroten zoeken we een extra bestuurslid.   Eén van de doelstellingen van Transvisie is het informeren van transgender personen, genderzoekers, hun naasten en andere belangstellenden. Transvisie streeft naar een betere aansluiting bij jongeren en wil meer inclusief worden. Ook zoeken we […]

Trans vrouw als groepsbegeleider voor transcafé lvb

Er gaat een nieuwe groep van start voor trans personen met een lichte verstandelijke beperking: Transcafé LVB. Er is al een team begeleiders. Ben jij  een trans vrouw die professioneel ervaring heeft in het werken met personen met een licht verstandelijke beperking ? Of een trans vrouw met  een LVB-kind? En wil je ons komen […]