header_transvisie_secretariaat_met-bel

Transvisie is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van transgender personen. Bij Transvisie werken ca. 90 vrijwilligers. Onze belangrijkste taken zijn: belangenbehartiging, informatievoorziening en onderling contact tussen mensen uit de doelgroep. We worden deels gesubsidieerd door het ministerie van VWS en deels door bijdragen van donateurs. In de afgelopen jaren hebben wij veel bereikt op het gebied van de medische hulp aan transgender personen. We zijn initiatiefnemer geweest van de zorgstandaarden, die 2 jaar geleden zijn aangenomen. Daarnaast hebben we, met anderen, de zorg voor transgenders op de politieke agenda gekregen. We hebben heel veel bereikt maar we hebben steeds nieuwe ambities! Wil je ook meedoen en je handen uit de mouwen steken? Hieronder vind je onze vacatures.

Heb je belangstelling voor één van deze vacatures? Heb je een ander idee hoe je ons wilt helpen? Of wil je een open sollicitatie doen? Mail dan een korte motivatie en CV plus je telefoonnummer naar interne-organisatie@transvisie.nl. Je wordt op korte termijn teruggebeld voor verdere informatie en afstemming.

We zijn op zoek naar een voorzitter voor het bestuur. Als voorzitter ben je het gezicht van de organisatie. Vanwege het belang van representatie ben je zelf een transgender persoon. Je denkt en handelt verbindend, strategisch en professioneel. Je bent initiatiefrijk en gericht op samenwerking. Het belang van transgender personen en hun naasten gaat je aan het hart. Zie onze volledige vacature-omschrijving voorzitter-bestuur.

Heb je interesse? Stuur dan je motivatie en CV naar interne-organisatie@transvisie.nl

Het bestuur van Transvisie bestaat uit meerdere personen. Vanwege de wens om onze impact te vergroten zoeken we een extra bestuursleden. Je takenpakket stellen we in onderling overleg vast. Te denken valt aan de volgende portefeuilles:

Collectieve belangenbehartiging. Krijg jij partijen aan jouw kant?

Namens Transvisie breng je voortdurend de behoeften van transgender personen onder de aandacht bij relevante partijen zoals Ministerie van VWS, Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut, politiek, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Deze omvangrijke portefeuille zou je delen met onze voorzitter, Lisa van Ginneken en het team collectieve belangenbehartiging.

Communicatie. Breng jij ons naar het volgende niveau van online communicatie?

Transvisie is een virtuele organisatie, waar al vóór de coronacrisis weinig fysieke bijeenkomsten tussen de vrijwilligers plaatsvonden. Veel communicatie gebeurt al jaren per e-mail. We willen al langere tijd extra aandacht schenken aan online mogelijkheden voor communicatie. Jij gaat namens het bestuur in gesprek met (jonge) collega’s en mensen uit onze doelgroep om te onderzoeken welke communicatiemiddelen kunnen worden ingezet. Je bent trekker in het implementeren hiervan.

Fondsenwerving. Lukt het jou om geld te generen voor de empowerment van transgender mensen?

We willen betere faciliteiten mogelijk maken voor onze vrijwilligers en we willen, mede gezien de groei van onze taken, graag verder professionaliseren. Het is van groot belang om, aanvullend aan de huidige subsidies en giften van donateurs, meer geldstromen te genereren. Onze penningmeester is een zeer ervaren fondsenwerver en hij zou graag iemand coachen bij het opzetten van professionele fondsenwerving.

We zoeken als nieuwe collega binnen het bestuur iemand met bestuurlijke ervaring, of een junior, iemand die bestuurlijke ervaring wil opdoen. Goede communicatieve vaardigheden, initiatiefrijke houding  en talent voor teamwork zijn een vereiste.  Gezien de huidige samenstelling van het bestuur met meerdere ervaren bestuursleden is een uitgebreide inwerkperiode realiseerbaar.

Denk je dat een functie als bestuurslid iets voor je zou kunnen zijn? Mail je motivatie, CV en contactinfo naar: interne-organisatie@transvisie.nl

Woon je in het oosten van ons land? Ben je transgender? Wordt dan begeleider bij onze groep Transgendercafé Enschede. Deze groep komt eenmaal per maand op een dinsdagavond bij elkaar.

Meer informatie over deze groep kun je hier vinden.

We zoeken voor deze functie bij voorkeur ervaringsdeskundigen die affiniteit hebben met transgender mensen. Heb je een open houding én kun je richting geven aan gesprekken? Wil je iets betekenen voor transgender mensen op gebied van gezelligheid, emancipatie en informatie? Ben jij iemand die voldoende overwicht heeft om een groep te begeleiden?

Mail je motivatie, CV en contactinfo naar: interne-organisatie@transvisie.nl. Of neem contact op met één van de begeleiders van de groep waar je interesse voor hebt.

Ben je partner of ouder van een transgender persoon? Wordt dan begeleider bij onze groep (H)Erkenning. Deze groep komt een aantal keren per jaar, meestal in het midden van het land bij elkaar.

Meer informatie over deze groep vind je hier. Sinds maart zijn we i.v.m. de corona-epidemie tijdelijk overgeschakeld van fysieke bijeenkomsten (in o.m. Nieuwegein en Groningen) naar online bijeenkomsten of bijeenkomsten in de open lucht.

We zoeken voor deze functie bij voorkeur ervaringsdeskundigen die affiniteit hebben met partners en ouders van transgender mensen. Zeker ook als je ervaring hebben met online bijeenkomsten ben je welkom! Heb je een open houding én kun je richting geven aan gesprekken? Wil je iets betekenen voor transgender mensen op gebied van gezelligheid, emancipatie en informatie? Ben jij iemand die voldoende overwicht heeft om een groep te begeleiden?

Mail je motivatie, CV en contactinfo naar: interne-organisatie@transvisie.nl. Of neem contact op met één van de begeleiders van de groep waar je interesse voor hebt.

Onze Mannengroep, TransAnders groep en Online Jongerengroep zijn op zoek naar versterking. Meer informatie over deze groepen kun je vinden onder de categorie ‘Onderling contact’.

Sinds maart zijn we i.v.m. de corona-epidemie overgeschakeld van fysieke bijeenkomsten (in o.m. Utrecht, Zwolle, Groningen) naar online bijeenkomsten of bijeenkomsten in de open lucht.

We zoeken voor deze functies bij voorkeur ervaringsdeskundigen (Tarnsgender mannen, non-binaire mensen en transgender jongeren of ouders van transgender jongeren) die affiniteit hebben met de specifieke groep. Zeker als je ervaring hebben met online bijeenkomsten ben je welkom!

Heb je een open houding én kun je richting geven aan gesprekken? Wil je iets betekenen voor transgender mensen op gebied van gezelligheid, emancipatie en informatie? Ben jij iemand die voldoende overwicht heeft om een groep te begeleiden?

Mail je motivatie, CV en contactinfo naar: interne-organisatie@transvisie.nl. Of neem contact op met één van de begeleiders van de groep waar je interesse voor hebt.

We zoeken een vrijwilliger voor de financiële administratie.

Het bureau van Transvisie bestaat uit 3 personen, waaronder een boekhouder. We willen het team uitbreiden met een 4e collega, die de boekhouder gaat ondersteunen bij de financiële administratie met als taken onder meer: aanmaken van facturen, betalingsherinneringen versturen en de donateursadministratie. Het team bureau werkt nauw samen met het bestuur en is een vraagbaak voor al onze vrijwilligers. Je kunt werken vanuit huis of vanuit ons kantoor in Utrecht (als de Covid maatregelen dat weer toestaan). We werken met het boekhoudprogramma E-Captain.

Om je taak te kunnen uitvoeren is er een gedegen inwerktraject waaronder uitgebreide scholing in het gebruik van e-Captain. Tijdsinvestering: wekelijks een aantal uren. Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met transgender personen.

Ben je veelzijdig, pro-actief en servicegericht? Vind je het leuk om als onderdeel van een team administratie en andere taken te vervullen?

Mail dan je motivatie en contactinfo naar: interne-organisatie@transvisie.nl

De redactie zoekt iemand die samen met de huidige editor website regelmatig wijzigingen of aanvullingen op onze website, www.transvisie.nl, kan doorvoeren, dan wel nieuwe artikelen kan plaatsten. Vind je het leuk om:

  • te werken met tekst en teksten te schrijven voor de website?
  • mee te werken om de informatie op onze website actueel te houden en de website steeds aantrekkelijker en beter te maken?
  • het internet af te zoeken naar relevante informatie?
  • deel te nemen aan vergaderingen van de redactie?

Dan kunnen we je hulp goed gebruiken. Meld je aan!

Bij gebleken geschiktheid bestaat op termijn de mogelijkheid door te groeien naar een functie als coördinator.

Ben je geïnteresseerd? Mail je motivatie, CV en contactinfo naar: interne-organisatie@transvisie.nl

Transvisie is op zoek naar een vormgever/fotograaf voor de redactie. We hebben een inhoudelijk sterke en goed georganiseerde redactie. De redactie is verantwoordelijk voor de website (technisch en inhoudelijk) (tranvisie.nl) en de Facebook pagina (TransvisieNL). Daarnaast zijn er een aantal andere taken zoals: het ontwikkelen van promotiemateriaal, opstellen van nieuwsbrieven, huisstijl en vormgeving.

We zoeken voor de organisatie een vormgever/fotograaf. Deze vormgever ontwerpt (beelden voor) drukwerk en website en kan invloed hebben op het uiterlijk van de website en facebookpagina en maakt foto’s en video’s.

Vind je het leuk om:

  • creatief bezig te zijn?
  • beelden, drukwerk etc. te ontwerpen of te maken?
  • deel te nemen aan de redactievergaderingen?

Dan kunnen we je hulp goed gebruiken. Meld je aan.

Bij gebleken geschiktheid bestaat op termijn de mogelijkheid door te groeien naar een functie als coördinator.

Ben je geïnteresseerd? Mail je motivatie, CV en contactinfo naar: interne-organisatie@transvisie.nl

Voor een nieuw op te zetten hulplijn voor transgender jongeren zijn TNN en Transvisie op zoek naar een coördinator. Lees de volledige omschrijving in 2020-vacature-coordinator-hulplijn-trans-jong.

2

Huidige functies bij Transvisie. Alle functies worden uitgevoerd door vrijwilligers. Bij de portefeuillehouder interne organisatie (interne-organistie@transvisie.nl) is meer informatie over een functie op te vragen.

Bestuur: Voorzitter, secretaris, penningmeester, algemene bestuurslid

Coördinator: Belangenbehartiging, redactie, algemene voorlichting en informatiestand, scholenvoorlichting, bureau, informatiepunt, ICT, individueel onderling contact

Belangenbehartiging: beleidsmedewerker individuele belangenbehartiging, beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging, beleidsmedewerker onderzoek

Groepsbijeenkomsten: groepsbegeleider, groepsbegeleider-contactpersoon

Bureau: medewerker administratie, medewerker boekhouding

Infopunt: medewerker Transgender infopunt NL/informatiepunt

Redactie: medewerker vormgeving en drukwerk, medewerker sociale media, editor website, medewerker technisch beheer website, medewerker beeld, medewerker nieuwsbrief

Voorlichting: medewerker algemene voorlichting, medewerker scholenvoorlichting, medewerker informatiestand

Individuele gesprekken: medewerker individueel gesprek, medewerker bezoek

Fondsen: medewerker fondsenwerving, medewerker donateurs

ICT: medewerker ICT