header_transvisie_secretariaat_met-bel

Transvisie is een organisatie die opkomt voor de belangen van transgender personen en hun naasten.

Transvisie helpt de positie van transgender mensen en hun naasten te verbeteren. We behartigen de belangen van transgender mensen in de politiek en de ziekenhuizen, en geven informatie aan transgender personen en hun familie, maar ook aan zorgverleners, de overheid, scholen en andere geïnteresseerden. Ook organiseren we jaarlijks meer dan 100 bijeenkomsten voor mensen uit onze doelgroep.

Al deze activiteiten voeren we uit met ongeveer 90 onbetaalde vrijwilligers. Een aantal keer per jaar komen we bij elkaar om van elkaar te leren kennen, ervaringen te delen en informatie uit te wisselen. Als vrijwilliger bij Transvisie werk je in een team met gedreven mensen, kun je je ontwikkelen door nieuwe ervaringen op te doen en trainingen te volgen. Je reiskosten worden vergoed. Transvisie heeft geen betaalde medewerkers in dienst.

We zijn  op zoek naar nieuwe collega’s. Hieronder vind je onze vacatures.

Heb je belangstelling voor één van deze vacatures? Heb je een ander idee hoe je ons wilt helpen? Of wil je een open sollicitatie doen? Mail dan een korte motivatie en CV plus je telefoonnummer naar interne-organisatie@transvisie.nl. Je wordt op korte termijn teruggebeld voor verdere informatie en afstemming.

5

Het bestuur van Transvisie bestaat uit meerdere personen. Vanwege de wens om onze impact te vergroten zoeken we een extra bestuursleden. Je takenpakket stellen we in onderling overleg vast. Te denken valt aan de volgende portefeuilles:

Secretaris bestuur

De secretaris heeft een sterk afgebakend takenpakket. Je maakt de agenda en de notulen van de bestuursvergaderingen en bent verantwoordelijk voor de jaarplanning van het bestuur en het organiseren van diverse overleggen. Je coördineert 5x per jaar de inhoud van de bestuursflits. Deze portefeuille zou goed vervuld kunnen worden door een junior bestuurslid met coaching van één van de andere bestuursleden.

Collectieve belangenbehartiging. Krijg jij partijen aan jouw kant?

Namens Transvisie breng je voortdurend de behoeften van transgender personen onder de aandacht bij relevante partijen zoals Ministerie van VWS, Nederlandse Zorgautoriteit, Zorginstituut, politiek, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Deze omvangrijke portefeuille zou je delen met onze voorzitter, Lisa van Ginneken en het team collectieve belangenbehartiging.

Onderling contact. Hou jij ervan om mensen met onze organisatie te verbinden?

Transvisie organiseert bijeenkomsten voor transgender personen. We bieden daarnaast een-op-een gesprekken aan tussen ervaringsdeskundigen en transgender personen. Als bestuurslid ben je aanspreekpunt voor de vele collega’s die op dit gebied actief zijn. Je ontwikkelt waar nodig samen met hen een visie op doel en inhoud van de groepen, organiseert trainingen, bevordert teambuilding en faciliteert uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de groepsleiders. Je bent gesprekspartner voor eventuele problemen en ondersteunt bij het vervullen van vacatures.

Communicatie. Breng jij ons naar het volgende niveau van online communicatie?

Transvisie is een virtuele organisatie, waar al vóór de coronacrisis weinig fysieke bijeenkomsten tussen de vrijwilligers plaatsvonden. Veel communicatie gebeurt al jaren per e-mail. We willen al langere tijd extra aandacht schenken aan online mogelijkheden voor communicatie. Jij gaat namens het bestuur in gesprek met (jonge) collega’s en mensen uit onze doelgroep om te onderzoeken welke communicatiemiddelen kunnen worden ingezet. Je bent trekker in het implementeren hiervan.

Fondsenwerving. Lukt het jou om geld te generen voor de empowerment van transgender mensen?

We willen betere faciliteiten mogelijk maken voor onze vrijwilligers en we willen, mede gezien de groei van onze taken, graag verder professionaliseren. Het is van groot belang om, aanvullend aan de huidige subsidies en giften van donateurs, meer geldstromen te genereren. Onze penningmeester is een zeer ervaren fondsenwerver en hij zou graag iemand coachen bij het opzetten van professionele fondsenwerving.

We zoeken als nieuwe collega binnen het bestuur iemand met bestuurlijke ervaring. Of iemand met affiniteit met organisatie, communicatie en beleid, die bestuurlijke ervaring wil opdoen. Goede communicatieve vaardigheden, initiatiefrijke houding  en talent voor teamwork zijn een vereiste.  Gezien de huidige samenstelling van het bestuur met meerdere ervaren bestuursleden is een uitgebreide inwerkperiode realiseerbaar.

Denk je dat een functie als bestuurslid iets voor je zou kunnen zijn? Mail je motivatie, CV en contactinfo naar: interne-organisatie@transvisie.nl

De laatste jaren zijn we zeer succesvol in onze belangenbehartiging. We krijgen veranderingen voor elkaar en praten op veel plekken mee. Om dit goed te kunnen blijven doen en verder uit te bouwen, zoeken we een vrijwilliger belangenbehartiging.

Samen met onze voorzitter en het huidige team van twee personen werk je aan het verbeteren van de wachttijd, de beschikbaarheid, de kwaliteit en de vergoeding van transgenderzorg. Wij zien de oplossing in stabiele decentrale zorgnetwerken waar de wens van de transgender cliënt als uitgangspunt wordt genomen.

Als team signaleren we knelpunten en brengen deze ter sprake bij overheid, verzekeraars, zorgaanbieders, politiek en pers. We evalueren en maken beleid, ontwikkelen zorgstandaarden, stimuleren relevant wetenschappelijk onderzoek en helpen zorgaanbieders om zorg op te starten of te verbeteren.

We zoeken een collega met ervaring of interesse in een of meer van de volgende gebieden: bestuur & beleid, politiek, het zorgstelsel, (zorg)verzekeringsrecht, medisch recht of onderzoek. Initiatief nemen, tactisch denken en communicatie zijn belangrijke vaardigheden.

Wil jij deel uit gaan maken van ons team en de belangen van onze doelgroep helpen behartigen?

Mail je motivatie, CV en contactinfo naar: interne-organisatie@transvisie.nl

Meerdere teams van begeleiders van onze groepen zijn op zoek naar versterking.

Het gaat onder andere om nieuwe collega’s voor het begeleiden van bijeenkomsten van de Mannengroep, Transgendercafé Enschede, TransAnders en Transvisie Online Jongeren. Meer informatie over deze groepen kun je vinden op transvisie.nl, onder de categorie ‘Onderling contact’. Sinds maart zijn we i.v.m. de corona-epidemie overgeschakeld van fysieke bijeenkomsten (in o.m. Utrecht, Zwolle, Groningen) naar online bijeenkomsten of bijeenkomsten in de open lucht.

We zoeken voor deze functies bij voorkeur ervaringsdeskundigen die affiniteit hebben met de specifieke groep. Zeker als je ervaring hebben met online bijeenkomsten ben je welkom!

Heb je een open houding én kun je richting geven aan gesprekken? Wil je iets betekenen voor transgender mensen op gebied van gezelligheid, emancipatie en informatie? Ben jij iemand die voldoende overwicht heeft om een groep te begeleiden?

Mail je motivatie, CV en contactinfo naar: interne-organisatie@transvisie.nl. Of neem contact op met één van de begeleiders van de groep waar je interesse voor hebt.

Transvisie is op zoek naar een coördinator voor de redactie. We hebben een inhoudelijk sterke en goed georganiseerde redactie. De redactie is verantwoordelijk voor de website (technisch en inhoudelijk) (tranvisie.nl) en de Facebook pagina (TransvisieNL). Daarnaast zijn er een aantal andere taken zoals: het ontwikkelen van promotiemateriaal, opstellen van nieuwsbrieven, huisstijl en vormgeving.

We zoeken iemand die als coördinator:

 • de operationele taken van de redactie coördineert;
 • contacten onderhoudt richting bestuur en andere coördinatoren;
 • meewerkt aan ontwikkelen en implementeren van Transvisiebreed beleid.

Heb je affiniteit met redactiewerk? Ben je een goede organisator? Wil je ons helpen een toekomstvisie te ontwikkelen met betrekking tot onze website en andere communicatie richting onze doelgroep? Meld je aan!

We zoeken verder iemand die samen met de huidige editor website regelmatig wijzigingen of aanvullingen op onze website, www.transvisie.nl, kan doorvoeren, dan wel nieuwe artikelen kan plaatsten. Vind je het leuk om:

 • te werken met tekst en teksten te schrijven voor de website?
 • mee te werken om de informatie op onze website actueel te houden en de website steeds aantrekkelijker en beter te maken?
 • het internet af te zoeken naar relevante informatie?
 • deel te nemen aan vergaderingen van de redactie?

Dan kunnen we je hulp goed gebruiken. Meld je aan!

De redactie zoekt ook iemand die samen met de huidige editor Facebook dagelijks berichten plaatst op onze Facebookpagina, TransvisieNL, en de reactie op deze berichten indien nodig modereert. Vind je het leuk om:

 • op internet berichten te zoeken die voor de onze volgers interessant zijn?
 • deze berichten op onze Facebookpagina te plaatsen?
 • eventuele reacties indien nodig te modereren?
 • deel te nemen aan de redactievergaderingen?

Dan kunnen we je hulp goed gebruiken. Meld je aan.

Ben je geïnteresseerd? Mail je motivatie, CV en contactinfo naar: interne-organisatie@transvisie.nl

Huidige functies bij Transvisie. Alle functies worden uitgevoerd door vrijwilligers. Bij de portefeuillehouder interne organisatie (interne-organistie@transvisie.nl) is meer informatie over een functie op te vragen.

Bestuur: Voorzitter, secretaris, penningmeester, algemene bestuurslid

Coördinator: Belangenbehartiging, redactie, algemene voorlichting en informatiestand, scholenvoorlichting, bureau, ICT, individueel onderling contact

Belangenbehartiging: beleidsmedewerker individuele belangenbehartiging, beleidsmedewerker collectieve belangenbehartiging, beleidsmedewerker onderzoek

Groepsbijeenkomsten: groepsbegeleider, groepsbegeleider-contactpersoon

Bureau: medewerker Transgender infopunt NL/informatiepunt, medewerker secretariaat

Redactie: medewerker vormgeving en drukwerk, medewerker sociale media, editor website, medewerker technisch beheer website, medewerker beeld, medewerker nieuwsbrief

Voorlichting: medewerker algemene voorlichting, medewerker scholenvoorlichting, medewerker informatiestand

Vriendschappelijke bezoek: medewerker bezoek

Individuele gesprekken: medewerker individueel gesprek

Fondsen: medewerker fondsenwerving, medewerker donateurs

ICT: medewerker ICT

Administratie: medewerker boekhouding