Transvisie hoort het graag van je, wanneer je klachten hebt over de wijze waarop we ons werk doen.

Melden van klachten

Klachten over Transvisie of medewerkers van Transvisie kunnen worden gemeld bij het bureau van Transvisie, per email of per brief (zie contactgegevens). Alle klachten worden geadministreerd. In de klachtenregeling transvisie staat waar een melding aan moet voldoen. en hoe deze wordt afgehandeld.

De behandeling van klachten

Klachten over het functioneren van Transvisie of een van haar medewerkers worden altijd voorgelegd aan en afgehandeld door het bestuur van Transvisie overeenkomstig de klachtenregeling transvisie.

4