Transvisie hoort het graag van je, wanneer je klachten hebt over de wijze waarop we ons werk doen.

Melden van klachten

Klachten kunnen worden gemeld bij het secretariaat van Transvisie, per email of per brief (zie contactgegevens). Alle klachten worden geadministreerd. In de klachtenregeling transvisie staat waar een melding aan moet voldoen.

De behandeling van klachten

Klachten over het functioneren vanTransvisie of een van haar medewerkers worden altijd voorgelegd aan het bestuur van Transvisie en afgehandeld door dit bestuur. Transvisie heeft hiervoor de klachtenregeling transvisie opgesteld.

4