clone tag: -5423284264087507317

Je kunt Transvisie op meerdere manieren steunen. Je kunt je als vrijwillige medewerker inzetten voor Transvisie. Zie voor meer informatie onze pagina ‘vacatures‘. Je kunt ons financieel steunen door te doneren, te schenken, geld aan Transvisie na te laten on als sponsor op te treden. Je kunt ons ook fysiek steunen door je expertise in te zetten.

Doneren

Transvisie krijgt als patiëntenorganisatie subsidie van de overheid, onder de voorwaarde dat Transvisie zelf minimaal honderd donateurs heeft, die jaarlijks ten minste €25 doneren. Daarom zijn donateurs onontbeerlijk voor het voortbestaan van Transvisie, enerzijds om de subsidie te krijgen en anderzijds door de donateursbijdragen. Transvisie streeft naar 300 donateurs, zodat de organisatie een stevige basis heeft.

Waarom zou ik donateur bij Transvisie worden ?

Ben je transgender, familielid van een transgender of anderzijds betrokken, dan heb je belang bij een goede organisatie, die voor je belangen opkomt, waar je anderen kunt ontmoeten en die je de meest up-to-date informatie geeft. Alles wat Transvisie doet wordt gerealiseerd door een grote groep vrijwillige medewerkers, die zelf transgender zijn of dicht bij de transgenders staan. Zij zijn ervaringsdeskundig, hebben hetzelfde meegemaakt als jij, en willen hun ervaring graag met je delen, zodat je er niet alleen voor staat! Door donateur te worden zorg je ervoor dat we dit werk kunnen blijven doen. Wij doen iets voor jou, doe jij iets voor ons?

Hoe besteedt Transvisie jouw geld ?

Transvisie besteedt de donaties in aanvulling op de overheidssubsidie voor het uitvoeren van haar taken.

Hoeveel kan ik doneren ?

Een jaarlijkse bijdrage van minimaal €25 telt mee voor de voorwaarde voor de overheidssubsidie, daarmee help je ons dus dubbel. Ieder ander bedrag, eenmalig of per jaar, is natuurlijk ook welkom.

Hoe kan ik donateur worden ?

Donateur word je door je gegevens in te vullen op de donatiepagina. Je kunt ook telefonische of per e-mail contact met ons opnemen, zie contactgegevens, dan sturen we je een folder toe. Deze kun je invullen en per post of e-mail terugsturen.

Kan ik ook eenmalig doneren ?

Ja hoor, wij zijn blij met alle donaties die binnenkomen. Je kunt een bedrag overmaken naar Stichting Transvisie, rekeningnummer NL 43 RABO 0121 6921 83, onder vermelding van de de mededeling ‘eenmalige donatie’, of de donatiepagina invullen.

Vergoedt mijn zorgverzekeraar de donatie ?

Een aantal zorgverzekeraars betaalt (een deel van) een ‘lidmaatschap van een patiëntenvereniging’. Is dat bij jouw zorgverzekering het geval en ben je transgender of familie van en donateur van Transvisie, vraag dan de ‘verklaring van donateurschap’ bij ons aan, zie contactgegevens, zodat je dit kunt aantonen aan de zorgverzekeraar. Lees ook informatie over dit onderwerp op onze pagina Besturing en bestuur, tabblad ANBI.

Kan ik de donatie aftrekken van de inkomstenbelasting ?

Gewone giften en donaties kunnen worden afgetrokken bij de inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een drempel en een maximum.
Periodieke giften zijn giften waarvoor een onderhandse schenkingsakte wordt opgemaakt, waarin staat dat jaarlijks een x-bedrag van ongeveer gelijke grootte wordt geschonken voor de duur van tenminste 5 jaar. De belastingdienst heeft hiervoor een formulier opgesteld. Voor periodieke giften gelden geen drempels of maxima bij de aftrek voor de inkomstenbelasting. Zie verder de informatie van de belastingdienst over dit onderwerp. E.e.a. geldt ook voor giften in natura.

Wat krijg ik als donateur ?

Als donateur ontvang je:

  • enkele keren per jaar een nieuwsbrief per e-mail
  • het jaarplan en het jaarverslag
  • een uitnodiging voor het bijwonen van een donateursbijeenkomst, (in de loop van het eerste kwartaal). Tijdens deze bijeenkomst kun je je stem als donateur laten horen, vragen stellen en voorstellen doen.

Help helpen, word donateur !!

Schenken

Een schenking aan Transvisie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Transvisie is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift (éénmalige schenking of periodieke schenking) is hierdoor aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Een periodieke schenking is aftrekbaar als u een schriftelijke overeenkomst aangaat met Transvisie of als u de gift vastlegt in een notariële akte. Het bedrag dat u schenkt komt volledig ten goede aan Transvisie. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking Voor meer informatie over schenken en de belastingvoordelen zie de website van de Belastingdienst.

Nalaten

Transvisie streeft ernaar om transgender mensen te steunen en te ondersteunen. Daarnaast zetten wij ons in om de kennis over dit onderwerp te vergroten en te verspreiden. Belangenbehartiging is een kernactiviteit van onze organisatie. Voor de financiering van de activiteiten van Transvisie zijn wij afhankelijk van de subsidie van VWS, donaties particuliere en bedrijfsgiften. Je kunt meehelpen door Transvisie in je testament op te nemen. Zo help je ons ons werk voort te zetten.

Om Transvisie iets na te laten, zul je bij de notaris een testament moeten laten opstellen. Hiermee bepaal je wat er na je dood gebeurt met jouw geld en bezittingen. Via een nalatenschap kun je, op je eigen manier, bijdragen aan de missie van Transvisie. Je kunt bij een notaris meer informatie krijgen over nalaten.

Omdat Transvisie een ANBI status heeft, is zij volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daarmee is het deel van jouw nalatenschap aan Transvisie voor 100% inzetbaar.

Transvisie wordt door de Belastingdienst nooit aansprakelijk gesteld voor eventuele schulden. Je hoeft je daarover dus geen zorgen te maken. Het is in de wet geregeld dat goede doelen met een ANBI-status een nalatenschap ‘beneficiair’ moeten aanvaarden. Dit betekent dat het goede doel niet aansprakelijk is voor een eventuele negatieve nalatenschap, maar wel gerechtigd is tot een positief saldo. Dat geeft u de zekerheid dat u geen lasten nalaat.

Expertise

Heb je bepaalde expertise als bedrijf en denk je dat je daarmee Transvisie verder kunt helpen en wil je die voor ons inzetten, neem dan contact met ons op via voorzitter@transvisie.nl . Omdat wij een organisatie zijn die geheel met vrijwilligers werkt ontbreekt het ons wel eens aan specifieke expertise.

Sponsor

Voor financiering is Transvisie grotendeels aangewezen op externe bronnen. Naast de subsidie van de overheid is Transvisie in toenemende mate afhankelijk van donateurs en private organisaties d.m.v. sponsoring. Heb je een bedrijf en wil je Transvisie sponseren, neem dan contact op met onze voorzitter.